english   hrvatski

POREDBENO POMORSKO PRAVO
COMPARATIVE MARITIME LAW

ISSN 1331-9914 (Tisak)    ISSN 1848-8927 (Online)

 

vidi NOVU ADRESU

 

 Copyright © Jadranski zavod HAZU. (2007. - )
Podatke prikuplja i stranice uređuje i ažurira: Marula Vujasinović marula@hazu.hr