U BRAILI NA CRNOM MORU
1936. godina

Tehnika:
ulje, platno na ljepenci
Dimenzije:
525 x 625 mm
Signatura:
sign. dlk. Vilim Svečnjak