DVIJE PROŠLE DAME I PAS
1936. godina

Tehnika:
tuš na papiru
Dimenzije:
398 x 298 mm
Signatura:
sign. -