MAKEDONSKI PLESAČ
1948. godina

Tehnika:
tuš na papiru
Dimenzije:
283 x 201 mm
Signatura:
sign. -