BIOGRAFIJAPortretiMrtva prirodaPejzažFigura i kompozicija

BRAJDICA 
1938 

ČAMAC U MARTINŠČICI 
1931 

PARISKI TRG 
1933 

POŽEŠKI MOTIV 
1932 

DVORIŠTE AKADEMIJE 
1932 

KUGLANA U ŽURKOVU 
1932 

KUKURUZI (verso: Požeški motiv) 
1932 

KRAMA UZ PLOT 
1932