Hrvatska Akademija Znanosti i Umjetnosti

Hrvatska Kristalografska Zajednica

******

Croatian Academy of Sciences and Arts

Croatian Crystallographic Association


 

Novosti


ECM29

Rovinj 2015


Rječnik kristalografije


Suvremena kristalografija u Hrvatskoj


O nama


Povijest


Crystallography in Croatia


Predsjednik HKZ


Odbor HKZ


Skupština


Pravila HKZ


Članstvo


Održani skupovi


HKZ u medijima


Hrvatska Udruga Kristalografa


Posjetitelj br..

free html visitor counters
od 1.12.2010.
hit counter

 

Poštovani posjetitelji,


Dobro došli na stranice Hrvatske kristalografske zajednice (HKZ), među matematičare, fizičare, kemičare, mineraloge, biologe i druge stručnjake, koji se bave kristalografijom ili se koriste njenim metodama. Na našim stranicama naći ćete obilje informacija o djelovanju hrvatskih kristalografa, ali i dokumente i članke koji bi vam trebali približiti povijest, sadašnji trenutak i perspektive Hrvatske kristalografske zajednice. Pozivam vas da prošećete našim stranicama.

Godine 1966. na prijedlog i poticaj profesora Draga Grdenića, redovitog člana HAZU, odlukom Predsjedništva tadašnje Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti od 29. siječnja 1966. pri Razredu za matematičke, fizičke, kemijske i tehničke znanosti osnovan je Jugoslavenski centar za kristalografiju sa zadaćom da unapređuje kristalografiju i njenu primjenu. Centar je malo zatim preko Akademije postao članom Međunarodne kristalografske unije i, od osnivanja, punopravni član Europskog kristalografskog komiteta. Tijekom 25 godina Centar je djelovao iz Zagreba, a i predsjednik prof. Drago Grdenić i tajnik prof. Boris Kamenar iz Zagreba su organizirali sve djelatnosti Centra. Kroz četvrt stoljeća Centar je bio izvanredno aktivan. Svake su godine organizirane redovite znanstvene konferencije* na kojima su, uz domaće znanstvenike, sudjelovali i znanstvenici iz inozemstva. Plenarni su predavači bili i naši kristalografi, ali i kristalografi svjetski poznatih kristalografskih središta. Osim ovih konferencija Centar je u zajedništvu s Talijanskom kristalografskom asocijacijom svake treće godine organizirao zajedničke znanstvene konferencije i to naizmjence u nas i u Italiji. U okviru Akademijine izdavačke djelatnosti redovito je tiskana publikacija Godišnjak Jugoslavenskog centra za kristalografiju u kojoj su in extenso objavljivana plenarna predavanja i sažeci znanstvenih priopćenja održanih na godišnjim konferencijama, te pregled znanstvene i stručne publicistike, magistarskih radova i doktorskih disertacija članova Centra. Bila je to rijetka interdisciplinarna publikacija znanstvenika i stručnjaka koji su se bavili kristalografijom ili njenom primjenom. Zahvaljujući takvoj aktivnosti, naši su kristalografi razvili značajnu suradnju s kristalografskim udruženjima i pojedinim kristalografima velikog broja zemalja. Prof. Boris Kamenar, red. član HAZU, od 1978. do 1981. obnaša dužnost potpredsjednika, a od 1981. do 1984. predsjednika Europskog kristalografskog odbora. Nakon stjecanja nezavisnosti Republike Hrvatske, 21. listopada 1991. hrvatski se kristalografi sastaju i Razredu za matematičke, fizičke, kemijske i tehničke znanosti i Predsjedništvu HAZU predlažu da Jugoslavenski centar za kristalografiju prestane s radom, a da se ustanovi nova hrvatska kristalografska udruga. Razred prihvaća taj prijedlog, a Predsjedništvo HAZU 6. studenoga 1991. odlučuje da Jugoslavenski centar prestaje s radom, i ustanovljuje Inicijativni odbor koji će predložiti osnivanje nove hrvatske kristalografske organizacije i odrediti njen položaj u odnosu na međunarodna kristalografska tijela. Na prijedlog toga Odbora, kao i prijedloga spomenutog Razreda, Predsjedništvo HAZU 28. veljače 1992. prihvaća da se pri HAZU osnuje Hrvatska kristalografska zajednica. Za predsjednika Hrvatske kristalografske zajednice izabran je prof. Boris Kamenar, a za tajnika prof. Stanko Popović, dok je dotadašnji predsjednik prof. Drago Grdenić izabran počasnim predsjednikom. Donesena su i Pravila Hrvatske kristalografske zajednice. Na osnovu prijedloga novog Odbora, Hrvatska kristalografska zajednica je 3. kolovoza 1992. na 14. Europskom kristalografskom sastanku u Enschedeu, Nizozemska, primljena u punopravno članstvo Europskog kristalografskog komiteta (danas Europska kristalografska asocijacija). Isto tako, putem Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Hrvatska je kristalografska zajednica primljena i u Međunarodnu kristalografsku uniju na zasjedanju Glavne skupštine u Pekingu od 21. do 29. kolovoza 1993. Danas Hravtska kristalografska zajednica djeluje kao znanstveno vijeće Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.


*prva je održana 19. i 20. prosinca 1966. g. u Zagrebu, u zgradi Dekanata PMF-a, Zvonimirova 8 (organizacijski odbor: prof. dr. Drago Grdenić, prof. dr. Boris Kamenar, prof. dr. Stjepan Šćavničar, doc. dr. Katarina Kranjc, dr. Boris Matković) s tri plenarna predavanja i 22 saopćenja.

 


Akademik prof. dr Boris Kamenar

                                                          Počasni predsjednik HKZ


Uredništvo mrežnih stranica HKZ: Ana Šantić i Aleksandar Višnjevac

Stranice su osvježene 29.08.2014 16:47