Hrvatska Akademija Znanosti i Umjetnosti

Hrvatska Kristalografska Zajednica

******

Croatian Academy of Sciences and Arts

Croatian Crystallographic Association


 

Novosti


ECM29

Rovinj 2015


Rječnik kristalografije


Suvremena kristalografija u Hrvatskoj


O nama


Povijest


Crystallography in Croatia


Predsjednik HKZ


Odbor HKZ


Skupština


Pravila HKZ


Članstvo


Održani skupovi


HKZ u medijima


Hrvatska Udruga Kristalografa


Posjetitelj br..

free html visitor counters
od 1.12.2010.
hit counter

Z   A   P   I   S   N   I   K

 

11. skupštine Hrvatske kristalografske zajednice održane 5. svibnja 2009.g. u predavaonici III. krila Instituta "Ruđer Bošković, Bijenička c. 54, Zagreb  s početkom u 9.30 sati sa sljedećim dnevnim redom:

 

1.  Otvorenje Skupštine

2.  Izvješće Odbora HKZ-a

      3. 18. Hrvatsko-slovenski kristalografski sastanak u Varaždinu, 17. do 21. lipnja 2009. godine

      4.  Novi članovi

      5.  Izbor predsjednika i Odbora HKZ

      6.  Razno

 

 

Ad.1.

Predsjednik HKZ akademik Stanko Popović otvorio je Skupštinu i pozdravio počasnog predsjednika akademika Borisa Kamenara i sve nazočne.

 

Ad.2.

Tajnica HKZ dr. sc. Marija Luić podnijela je izvješće o radu Odbora HKZ u  razdoblju između 10. i 11. skupštine. Najveći dio aktivnosti bio je vezan uz organizaciju 18. hrvatsko-slovenskog kristalografskog sastanka koji će se održati u Varaždinu od 17. do 21. lipnja 2009.

Predstavnici HKZ na domaćim i međunarodnim skupovima u razdoblju između 10. i 11. skupštine HKZ ili kolege koji su na njima sudjelovali  ukratko su izvijestili o tim skupovima.

 

  • Dr. sc. Biserka Gržeta, koja je bila  službena delegatkinja HKZ na Generalnoj  skupštini IUCr održanoj u Osaki u kolovozu 2008.g., podnijela je detaljno izvješće o sastanku skupštine i  međunarodnom kongresu kristalografa.

  • Dr. sc. Marijana Đaković bila je službena delegatkinja HKZ na sastanku ECA u Osaki, kolovoz 2008., te je izvijestila  o tijeku i zaključcima tog sastanka.

  • Akademik S. Popović  izvijestio je o konferenciji EPDIC (European Powder Diffraction Conference) 11 održanoj u rujnu 2008.g. u Varšavi.

  • Dr. sc. Svetozar Musić,  kao organizator 29th EUCMOS ( European Congress on Molecular Spectroscopy), izvijestio je  o tijeku i rezultatima tog skupa održanog u rujnu 2008.g. u Opatiji.

  • Prof. dr. sc. Antun Tonejc podnio je kratak izvještaj o sudjelovanju na dva skupa: 14th EMC (European Microscopy Congress) održanom 2008.g. u Aachen-u, te      10th EVC (European Vacuum Congress) održanom   2008.g. u Balatonalmady-u.

  • Dr. sc. Krešimir Molčanov izvijestio je o 21. sastanku kemičara i kemijskih inženjera

  • održanom u travnju 2009.g u Trogiru.

  • Dr. sc. Biserka Gržeta izvijestila je o radionici "PHARE workshop modul 1 održanoj u Martina Franca, Italija, u travnju 2009.g.

 

Od ostalih aktivnosti vezanih uz rad Odbora HKZ-a tajnica je izvijestila o izlasku posebnog broja časopisa Acta Chemica Slovenica, posvećenog prof. dr. sc.  Ljubi Goliču,  posebnog broja časopisa Croatica Chemica Acta, posvećenog 90. godišnjici života počasnog predsjednika HKZ, akademika Drage Grdenića, te nagradama koje su naši članovi dobili u proteklom razdoblju: nagrade HAZU dobili su prof. dr. Antun Tonejc za 2007.g.  te prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović i prof. dr. Kristian Vlahoviček za 2008. g. Nagradu  Društva sveučilišnih nastavnika i ostalih znanstvenika dobili su dr.sc. Dominik Cinčić i B. Bertoša.

Za svoj rad na web stranicama HKZ pohvaljeni su dr. sc. Aleksandar Višnjevac i dr. sc. Zoran Štefanić, te za prijašnji rad i dr. sc. Ana Šantić. Zamoljeni su svi članovi da se više angažiraju i pomognu pri uređivanju web stranica. Nova e-mail adresa HKZ je: hkz-kristalografi@irb.hr. Prisutni su obaviješteni da je Odbor HKZ na svojoj zadnjoj sjednici kao logo prihvatio prijedlog što ga je osmislila dr. sc. Biserka Gržeta. O 16. hrvatsko-slovenskom sastanku održanom 2007.g. u Petrčanima objavljen je  tekst u IUCr Newsletter.

Akademik Stanko Popović izvijestio je da je predsjedništvo HAZU usvojilo novi Pravilnik o radu znanstvenih vijeća. Pravila HKZ-a ( znanstvenog vijeća HAZU ) u skladu su s tim novim pravilnikom. Jedina razlika je u tome što po novom Pravilniku Predsjedništvo HAZU treba imenovati predsjednika HKZ, i to  na temelju prijedloga Skupštine HKZ i Razreda za matematičke, fizičke i kemijske znanosti HAZU.

 

Ad.3.

18. Hrvatsko-slovenski kristalografski sastanak održat će se od 17. do 21. lipnja 2009. godine u Varaždinu. Sve pojedinosti o sastanku mogu se naći na web stranici HKZ-a. Članovi su upozoreni da je rok za predaju sažetaka 15.05.09.g. Odbor za pripremu sastanka u Varaždinu ponovo će se sastati oko 20. svibnja zbog dogovora o svim pojedinostima organizacije skupa u Varaždinu. Apelirano je da na skupu, bez obzira na tešku financijsku situaciju, sudjeluje što veći broj naših članova.

 

Ad.4.

Tajnica HKZ dr. sc. Marija Luić apelirala je na voditelje laboratorija, projekata i sl. da učlane mlade istraživače i znanstvene novake u HKZ. Niz  mladih znanstvenika do sada je  sudjelovalo na našim sastancima s priopćenjima, a nisu  članovi HKZ. To su: Sanja Bosnar, Vladimir Stilinović, Mark Žic, Iva Buljan,            Ivica Đilović, Andrej Jaklin, Boris Marko Kukovec, Daniel Lyons, Krunoslav Užarević, Adriana Borčić, Dubravka Šišak, Tanja             Jurkin, Anđela Pustak,  Željka Žigovečki. Kolegica Marija Žbačnik izrazila je želju učlaniti se u HKZ. Odbor HKZ će na narednoj sjednici potvrditi članstvo novih članova.

 

Ad.5.

Proveden je izbor  predsjednika, tajnika i članova Odbora HKZ. Za predsjednika HKZ jednoglasno je izabran Stanko Popović, za tajnicu Marija Luić, a za članove Odbora (uz predsjednika i tajnicu) Dubravka Matković-Čalogović ( dopredsjednica ), Darko Tibljaš, Antun Tonejc, Aleksandar Višnjevac i Kristian Vlahoviček.

 

Ad.6.

Dr. sc. Biserka Gržeta izvijestila je o posjeti i održanom predavanju uvaženog kristalografa Prof. Hidea Toraye (Nagoya Institute of Technologyi Rigaku Co., Japan) u veljači 2009.

Zamoljeni su članovi koji planiraju sudjelovanje na ECM 25 u  Istanbulu od 17.do 21.08.2009. da se jave predsjedniku HKZ zbog dogovora oko izbora delegata HKZ za sastanak ECA.

Apelirano je na članstvo da se uplati članarina za 2009.g.

 

 

 

Zagreb, 27. svibnja 2009.g.

 

                                                                        Tajnica Hrvatske kristalografske zajednice

                                                                                         dr.sc. Marija Luić


Uredništvo mrežnih stranica HKZ: Ana Šantić i Aleksandar Višnjevac

Stranice su osvježene 29.08.2014 16:47