BIOGRAFIJAPortretiMrtva prirodaPejzažFigura i kompozicija

GRNČAR 
1970 

ŽENSKI AKT ČUĆI 
1970 

ZAGRLJAJ LJUBAVNIKA 
1951 

RASKALAŠENICA 
1973 

NAKLON PLESAČICE 
1956 

SAGNUTI ŽENSKI AKT 
1949 

KOD FOTOGRAFA 
1972 

EROTSKO MILOVANJE 
1973