BIOGRAFIJAPortretiMrtva prirodaPejzažFigura i kompozicija

MAKEDONSKI PLESAČ 
1948 

KAN-KAN 
1956 

ŽALOVANJE 
1953 

DJEVOJKA U PROFILU S PREKRIŽENIM NOGAMA 
1961 

POKLON PLEMIĆA; verso: Zamišljeni akt 
1955 

TOREADOR 
1949