HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
JADRANSKI ZAVOD
časopis POREDBENO POMORSKO PRAVO

tekstovi iz arhive

o zavodu /   about institute
knjižnica /   library
o časopisu /   about journal

UPOREDNO POMORSKO PRAVO (UPP)

godište 35, godina 1993 : broj 137-140 *

godina 1993 : popis autora


  UPP broj 137/140

  sadržaj

  ČLANCI
  Pavišić, Berislav.
  Kaznena sudbenost obalne države na stranome brodu u neškodljivome prolasku teritorijalnim morem
  La jurisdiction penale de l'etat riverain sur le navire etranger en passage innoffensif par la mer territoriale
  UPP 35(1993), 137/140, str. 1-19
  PDF (2.2 MB)
  Pejović, Časlav.
  Ograničenje odgovornosti pomorskog vozara za štetu na teretu
  Limitation of carrier's liability for the cargo damage in the carriage of goods by sea
  UPP 35(1993), 137/140, str. 21-32
  PDF (1.4 MB)
  Filipović, Velimir.
  Hrvatska bi trebala ratificirati nove protokole iz 1992. o naknadi štete uzrokovane onečišćenjem naftom
  Croatia must ritify the new 1992 protocols on compensation for oil pollution damage
  UPP 35(1993), 137/140, str. 33-42
  PDF (957 KB)
  Bravar, Aleksandar.
  Aspekti ugovorne odgovornosti stranaka kod pomorskog prijevoza opasnog tereta u američkom pravu
  Aspects of parties' contractual liability during maritime transport of dangerous cargoes in the American legal system
  UPP 35(1993), 137/140, str. 43-50
  PDF (830 KB)
  Ćorić, Dorotea.
  Što novo donosi Pomorski zakonik u odnosu na sustav stvarnopravnih jamstava na brodu ?
  What is new in the Maritime Act of the Republic of Croatia in relation to maritime hypothecs and liens ?
  UPP 35(1993), 137/140, str. 51-62
  PDF (1.1 MB)
  Vokić Žužul, Marina.
  Međunarodni ugovori pomorskoga prava i prava mora koji obvezuju Republiku Hrvatsku
  Multilateral traties on maritime law and the law of the sea which are binding for the Republic of Croatia
  UPP 35(1993), 137/140, str. 63-78
  PDF (1.3 MB)
   
  DOKUMENTACIJA
  Vokić Žužul, Marina.
  Završni akt Međunarodne konferencije o reviziji Konvencije o građanskoj odgovornosti iz 1969. i Konvencije o Fondu iz 1971. : (kratki uvodni komentar uz prijevod dokumentacije)
  UPP 35(1993), 137/140, str. 79
  PDF (83 KB)
  Vokić Žužul, Marina (prevela).
  Protocol of 1992 to amend the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969 = Protokol iz 1992. o izmjenama Međunarodne konvencije o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja uljem, 1969. : (prijevod dokumentacije)
  UPP 35(1993), 137/140, str. 80-101
  PDF (1.8 MB)
  Jakovina, Dražen (preveo).
  Protocol of 1992 to amend the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971 = Protokol iz 1992. o izmjenama Međunarodne konvencije o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete zbog onečišćenja uljem, 1971. : (prijevod dokumentacije)
  UPP 35(1993), 137/140, str. 102-131
  PDF (2.4 MB)
  Ćorić, Dorotea (prevela).
  Resolution on the Recognition of Certificates issued in Accordance with the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969 and the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992 = Rezolucija o priznanju svjedodžbi izdanih u skladu s Međunarodnom konvencijom o građanskoj odgovornosti za štete od onečišćenja uljm iz 1969., i Međunarodnom konvencijom o građanskoj odgovornosti za štete od onečišćenja uljem iz 1992. : (prijevod dokumentacije)
  UPP 35(1993), 137/140, str. 132-149
  PDF (1.1 MB)
   
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Jesenković, Stanko.
  Željeznički prijevoz - Plaćanje dangubnine - Ovlaštenje revizijskog suda - Pojam primatelja : prikaz presude
  Carriage by rail - Demurrage of wagons - The notion of the consignee - The authority of the supreme court
  UPP 35(1993), 137/140, str. 151-155
  PDF (398 KB)
  Dević, Pave.
  Kolska dangubnina iz željezničkog prijevoza : prikaz presude
  Demurrage of wagons
  UPP 35(1993), 137/140, str. 157-159
  PDF (125 KB)
  Vujović, Veljko.
  Brodarova krivnja - Litispendencija : prikaz presude
  Ship operator's fault - The litispendence
  UPP 35(1993), 137/140, str. 161-164
  PDF (319 KB)
  Vujović, Veljko.
  Privremena mjera zaustavljanja broda : prikaz presude
  Arrest of ship
  UPP 35(1993), 137/140, str. 165-167
  PDF (204 KB)
  Vujović, Veljko ; Jakaša, Branko.
  Pretpostavke za privremenu mjeru zaustavljanja broda - Postojanje hipoteke na brodu : prikaz presude i bilješka
  Conditions for the arrest of ship - Existence of ship mortgage
  UPP 35(1993), 137/140, str. 169-172
  PDF (288 KB)
  Dević, Pave ; Jakaša, Branko.
  Prijevoz kontejnera - Odgovornost brodara i podbrodara prema osiguratelju koji je osigurao teret - Brodarova ograničena odgovornost : prikaz presude i bilješka
  Carriage of containers - Liability of the carrier and actual carrier against the insurer - Limited liability of the carrier
  UPP 35(1993), 137/140, str. 173-178
  PDF (523 KB)
  Dević, Pave.
  Nadležnost privrednog suda za pomorske sporove - Pojam pomorskog spora : prikaz presude
  Jurisdiction of commercial court for maritime disputes - The concept of maritime dispute
  UPP 35(1993), 137/140, str. 179-181
  PDF (165 KB)
  Vujović, Veljko.
  Željeznički prijevoz - Primjena preuzetog Zakona o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu : prikaz presude
  Carriage by rail - The application of the adopted Law on Contracts on Transportation in Railway Traffic
  UPP 35(1993), 137/140, str. 183-185
  PDF (189 KB)
  Vujović, Veljko.
  Pretpostavke za nacionalizaciju broda : prikaz presude
  Conditions for the nationalization of a ship
  UPP 35(1993), 137/140, str. 187-191
  PDF (440 KB)
  Jakovina, Dražen.
  Sigurna luka - Ratni rizici : prikaz presude
  UPP 35(1993), 137/140, str. 193-194
  PDF (197 KB)
   
  OSVRTI, IZVJEŠĆA
  Ćorić, Dorotea.
  Pomorski zakonik Narodne Republike Kine : (osvrt na dokumentaciju)
  UPP 35(1993), 137/140, str. 195-202
  PDF (747 KB)
   
  INFORMACIJE
  Uredništvo.
  O brošuri Memorandum suglasnosti o nadzoru države luke (u izdanju Jadranskog zavoda)
  UPP 35(1993), 137/140, str. 203-204
  PDF (151 KB)

   


   Popis autora u 1993. godini

   prezime, ime        br. časopisa

  • Bravar, Aleksandar 137/140
  • Ćorić, Dorotea 137/140
  • Dević, Pave 137/140
  • Filipović, Velimir 137/140
  • Jakaša, Branko 137/140
  • Jakovina, Dražen 137/140
  • Jesenković, Stanko 137/140
  • Pavišić, Berislav 137/140
  • Pejović, Ćaslav 137/140
  • Vokić-Žužul, Marina 137/140
  • Vujović, Veljko 137/140

 
Copyright © 2013. - Jadranski zavod HAZU
Podatke prikupila, tekstove skenirala i stranice uređuje i ažurira: Marula Vujasinović marula@hazu.hr