HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
JADRANSKI ZAVOD
časopis POREDBENO POMORSKO PRAVO

tekstovi iz arhive

o zavodu /   about institute
knjižnica /   library
o časopisu /   about journal

UPOREDNO POMORSKO PRAVO (UPP)

godište 37, godina 1995 : broj 145-148 *

godina 1995. : popis autora


  UPP broj 145-148

  sadržaj

  ČLANCI
  Vokić Žužul, Marina.
  50 godina Jadranskog zavoda
  UPP 37(1995), 145/148, str. 1-6
  PDF (538 KB)
  Degan, Vladimir-Đuro.
  Maritime frontiers of the Republic of Croatia
  UPP 37(1995), 145/148, str. 7-38
  PDF (3.2 MB)
  Grabovac, Ivo ; Bolanča, Dragan.
  Prijevoz robe morem : problematika ujednačavanja
  UPP 37(1995), 145/148, str. 39-49
  PDF (1.1 MB)
  Filipović, Velimir.
  Sloboda ugovaranja kod prijevoza robe morem u hrvatskom Pomorskom zakoniku
  UPP 37(1995), 145/148, str. 51-58
  PDF (764 KB)
  Pavišić, Berislav.
  Slijepi putnici i kaznena odgovornost
  UPP 37(1995), 145/148, str. 59-72
  PDF (1.3 MB)
  Lukšić, Branimir.
  Why is a review of the 1976 Convention on Limitation of Liability Desirable ?
  UPP 37(1995), 145/148, str. 73-82
  PDF (1 MB)
  Stanković, Gordan.
  Međunarodna konvencija o pomorskim privilegijima i hipotekama iz 1993. godine
  UPP 37(1995), 145/148, str. 83-133
  PDF (5.1 MB)
  Tomljenović, Vesna.
  Izvanugovorna odgovornost za štetu koju brod prouzroči okolišu i njena međunarodno privatnopravna regulativa
  UPP 37(1995), 145/148, str. 135-167
  PDF (3.8 MB)
  Tasić, Zoran.
  International Convention for the Unification of Certain Rules relating to the Arrest of Sea-giong Ships, 1952 (''The Arrest Convention'')
  UPP 37(1995), 145/148, str. 169-181
  PDF (1.2 MB)
  Polić-Ćurčić, Vesna.
  Uloga i odgovornost klasifikacijskih društava
  UPP 37(1995), 145/148, str. 183-197
  PDF (1.4 MB)
  Jelinić, Srećko.
  Građanska odgovornost za štetu zbog onečišćenja uljem - međunarodni instrumenti i hrvatski interesi
  UPP 37(1995), 145/148, str. 199-207
  PDF (943 KB)
  Ćorić, Dorotea.
  Stupanje na snagu Međunarodne konvencije o pripravnosti, reakciji i suradnji za slučaj onečišćenja uljem iz 1990. godine
  UPP 37(1995), 145/148, str. 209-219
  PDF (982 KB)
  Seršić, Maja.
  Konferencija UN o okolišu i razvoju iz 1992. i Sredozemlje : Izmjene Barcelonske konvencije i Protokola iz 1995.
  UPP 37(1995), 145/148, str. 221-236
  PDF (1.7 MB)
  Vokić Žužul, Marina.
  Konvencije Međunarodne organizacije rada o uvjetima rada na moru koje obvezuju Republiku Hrvatsku
  UPP 37(1995), 145/148, str. 237-246
  PDF (894 KB)
  Babić, Mario ; Markovčić, Maja.
  Što donose izmjene i dopune STCW konvencije
  UPP 37(1995), 145/148, str. 247-256
  PDF (890 KB)
  Jakovina, Dražen.
  Odgovornost brodara za smrt ili tjelesne ozljede putnika : međunarodni regulativi i Pomorski zakonik
  UPP 37(1995), 145/148, str. 257-267
  PDF (1.1 MB)
  Hlača, Vinko.
  Unifikacija prava pomorske brodogradnje
  UPP 37(1995), 145/148, str. 269-282
  PDF (1.3 MB)
  Borčić, Vojslav.
  Jedinstvena pravila o pomorskim agentima
  UPP 37(1995), 145/148, str. 283-293
  PDF (1 MB)
   
  DOKUMENTACIJA
  Ćorić, Dorotea (prevela).
  Council Directive 95/21/EC (19 June 1995) = Direktiva Vijeća 95/21/EC (19.6.1995.) : prijevod (usporedni tekst)
  UPP 37(1995), 145/148, str. 294-351
  PDF (3.9 MB)
  Ćorić, Dorotea (prevela).
  Draft International Convention on Liability and Compensation for Damage in connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea, 1996 = Nacrt Međunarodne konvencije o odgovornosti i naknadi štete u svezi prijevoza opasnih i štetnih tvari morem (HNS Konvencija) : prijevod (usporedni tekst)
  UPP 37(1995), 145/148, str. 352-435
  PDF (6.6 MB)
   
  PRIKAZI DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Marin, Jasenko.
  Izvršna isprava na temelju koje se traži prodaja broda : prikaz presude
  UPP 37(1995), 145/148, str. 437-444
  PDF (771 KB)
  Marin, Jasenko.
  Posljednje putovanje broda kod brodarskog ugovora na vrijeme : prikaz presude
  UPP 37(1995), 145/148, str. 445-448
  PDF (387 KB)
   
  PRIKAZI KNJIGA
  Marin, Jasenko.
  Principles of International Environmental Law. Volume I (autor: Philippe Sands)(MUP, 1994) : prikaz knjige
  UPP 37(1995), 145/148, str. 449-452
  PDF (384 KB)

   


   Popis autora u 1995. godini

   prezime, ime        br. časopisa

  • Babić, Mario 145/148
  • Bolanča, Dragan 145/148
  • Borčić, Vojislav 145/148
  • Ćorić, Dorotea 145/148
  • Degan, Vladimir-Đuro 145/148
  • Filipović, Velimir 145/148
  • Grabovac, Ivo 145/148
  • Hlača, Vinko 145/148
  • Jakovina, Dražen 145/148
  • Jelinić, Srećko 145/148
  • Lukšić, Branimir 145/148
  • Marin, Jasenko 145/148
  • Markovčić, Maja 145/148
  • Pavišić, Berislav 145/148
  • Polić-Ćurčić, Vesna 145/148
  • Seršić, Maja 145/148
  • Stanković, Gordan 145/148
  • Tasić, Zoran 145/148
  • Tomljenović, Vesna 145/148
  • Vokić-Žužul, Marina 145/148

 
Copyright © 2008. - Jadranski zavod HAZU
Podatke prikupila, tekstove skenirala i stranice uređuje i ažurira: Marula Vujasinović marula@hazu.hr