HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
JADRANSKI ZAVOD
časopis POREDBENO POMORSKO PRAVO

tekstovi iz arhive

o zavodu /   about institute
knjižnica /   library
o časopisu /   about journal

UPOREDNO POMORSKO PRAVO (UPP)

godište 36, godina 1994 : broj 141-144 *

godina 1994 : popis autora


  UPP broj 141/144

  sadržaj

  KAZALO
  Veršić Marušić, Melita ; Vokić Žužul, Marina ; Jakovina, Dražen.
  Indeks brojeva 122.-140.
  UPP 36(1994), 141/144, str. 1-29
  PDF (2.5 MB)
   
  IZ UREDNIŠTVA
  [Uredništvo].
  [Uvodna napomena]
  UPP 36(1994), 141/144, str. 31
  PDF (25 KB)
   
  ČLANCI
  Degan, Vladimir-Đuro.
  Razgraničenja morskih prostora u međunarodnoj sudskoj i arbitražnoj praksi
  Maritime delimitations in the practice of international courts and tribunals
  UPP 36(1994), 141/144, str. 33-76
  PDF (4.9 MB)
  Jakaša, Branko.
  Nekoliko napomena uz Pomorski zakonik
  Remarks on the Croatian Maritime Code
  UPP 36(1994), 141/144, str. 77-93
  PDF (1.9 MB)
  Filipović, Velimir.
  Što nam novo donosi Pomorski zakonik u institutu globalnog ograničenja brodarove odgovornosti ?
  What is new in the Maritime Code in relation to the global limitation of the operator's liability ?
  UPP 36(1994), 141/144, str. 95-102
  PDF (786 KB)
  Seršić, Maja.
  Šteta od onečišćenja mora naftom - obujam i popravljanje
  Oil pollution damage : Extent and compensation
  UPP 36(1994), 141/144, str. 103-124
  PDF (2.5 MB)
  Ivković, Đorđe.
  Pomorski tovarni list
  Sea waybill
  UPP 36(1994), 141/144, str. 125-132
  PDF (853 KB)
  Ivković, Đorđe.
  Vjerojatnost poteškoća naplate tražbina kao temelj privremenih mjera na brodu po Međunarodnoj konvenciji o zaustavljanju brodova iz 1952.
  Difficulties in collecting a claim as a basis for granting an arrest according to the International Convention for the Arrest of Ships, 1952
  UPP 36(1994), 141/144, str. 133-140
  PDF (821 KB)
  Grabovac, Ivo.
  Pomorski zakonik : Značajni zakonodavni pothvat uz poneku zamjerku i dvojbu
  Maritime Code : Significant act with some reproach and dilemma
  UPP 36(1994), 141/144, str. 141-146
  PDF (553 KB)
  Grabovac, Ivo.
  Odredbe našega novoga Pomorskog zakonika koje se odnose na spašavanje na moru i vađenje potonulih stvari
  New Maritime Code provisions concerning salvage and raising of sunken things from the seabed
  UPP 36(1994), 141/144, str. 147-152
  PDF (560 KB)
  Pavić, Drago.
  Ugovor o pomorskom osiguranju prema Pomorskom zakoniku
  Marine insurance contract according to the new Croatian Maritime Code
  UPP 36(1994), 141/144, str. 153-164
  PDF (1.2 MB)
  Seršić, Maja.
  Izvanugovorna odgovornost vlasnika broda i brodara
  Extracontractual liability of shipowner and operator
  UPP 36(1994), 141/144, str. 165-171
  PDF (711 KB)
  Hlača, Vinko.
  Brodogradnja u Pomorskom zakoniku
  Shipbuilding in the Croatian Maritime Code
  UPP 36(1994), 141/144, str. 173-181
  PDF (1.0 MB)
  Borčić, Vojslav.
  Ugovor o pomorskoj agenciji
  Contract in maritime agency
  UPP 36(1994), 141/144, str. 183-191
  PDF (884 KB)
   
  DOKUMENTACIJA : PRIKAZ ZAKONODAVSTVA
  Tasić, Zoran.
  Naknada štete iz ugovora o kupoprodaji broda i ugovora o gradnji broda prema engleskom pravu : (prikaz dokumentacije)
  Claims for damages arising out of agreements for sale and purchase of ships and shipbuilding contracts pursuant to English law
  UPP 36(1994), 141/144, str. 193-200
  PDF (764 KB)
   
  DOKUMENTACIJA : prijevodi
  Stanković, Predrag.
  Izmjena pravila o zajedničkoj havariji : (komentar uz prijevod dokumentacije)
  Amendments of international rules on general average
  UPP 36(1994), 141/144, str. 201-207
  PDF (720 KB)
  Stanković, Predrag.
  York-Antwerpenska pravila iz 1974. (uz izmjene iz 1990.) / York-Antwerpenska pravila 1994. : (usporedni djelomični prijevod dokumentacije)
  UPP 36(1994), 141/144, str. 209-224
  PDF (1.1 MB)
   
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Vujović, Veljko.
  Popravak broda - naknada štete : prikaz presude i bilješka (iz Uredništva)
  Repair of ship : Compensation for damage
  UPP 36(1994), 141/144, str. 225-226
  PDF (100 KB)
  Vujović, Veljko.
  Ustup tražbine : prikaz presude i bilješka (iz Uredništva)
  Assignment of a claim
  UPP 36(1994), 141/144, str. 227-228
  PDF (166 KB)
  Vujović, Veljko ; Jakaša, Branko.
  Popravak broda - naknada štete (2) : prikaz presude i bilješka
  Repair of ship : Compensation for damage (2)
  UPP 36(1994), 141/144, str. 229-230
  PDF (170 KB)
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz robe željeznicom : prikaz presude
  The carriage of goods by rail
  UPP 36(1994), 141/144, str. 231-233
  PDF (256 KB)
  Vujović, Veljko.
  Ugovor o otpremničkom poslu : prikaz presude
  Contract of forwarding agency services
  UPP 36(1994), 141/144, str. 235-237
  PDF (275 KB)
  Vujović, Veljko.
  Osiguranje tereta za štete nastale u prijevozu morem : prikaz presude i bilješka (iz Uredništva)
  The insurance of cargo for the damage occured during the maritime transport
  UPP 36(1994), 141/144, str. 239-241
  PDF (206 KB)
  Vujović, Veljko ; Jakaša, Branko.
  Ugovor o osiguranju kredita : prikaz presude i bilješka
  The credit insurance contract
  UPP 36(1994), 141/144, str. 243-249
  PDF (697 KB)
   
  OSVRTI, IZVJEŠĆA
  Vokić Žužul, Marina.
  Izvješće s Redovite skupštine Hrvatskog udruženja za pomorsko pravo : (Rijeka, 3.6.1994.)
  UPP 36(1994), 141/144, str. 251-252
  PDF (130 KB)

   


   Popis autora u 1994. godini

   prezime, ime        br. časopisa

  • Borčić, Vojislav 141/144
  • Degan, Vladimir-Đuro 141/144
  • Filipović, Velimir 141/144
  • Grabovac, Ivo 141/144
  • Hlača, Vinko 141/144
  • Ivković, Đorđe 141/144
  • Jakaša, Branko 141/144
  • Jakovina, Dražen 141/144
  • Pavić, Drago 141/144
  • Seršić, Maja 141/144
  • Stanković, Predrag 141/144
  • Tasić, Zoran 141/144
  • Veršić-Marušić, Melita 141/144
  • Vokić-Žužul, Marina 141/144
  • Vujović, Veljko 141/144

 
Copyright © 2008. - Jadranski zavod HAZU
Podatke prikupila, tekstove skenirala i stranice uređuje i ažurira: Marula Vujasinović marula@hazu.hr