HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
JADRANSKI ZAVOD
časopis POREDBENO POMORSKO PRAVO

tekstovi iz arhive

o zavodu /   about institute
knjižnica /   library
o časopisu /   about journal

UPOREDNO POMORSKO PRAVO I POMORSKA KUPOPRODAJA (UPPPK)

godina 1986 : broj 109-112 *

godina 1986 : popis autora


  UPPPK broj 109/112

  sadržaj

  Iz Uredništva
  Uredništvo
  Iz Uredništva
  UPPPK 28(1986),109-112, str. VII
  PDF (74 KB)
  IN MEMORIAM
  Pallua, Emilio.
  In memoriam : Borislav Blagojević
  UPPPK 28(1986),109-112, str. VIII
  PDF (69 KB)
  ČLANCI
  Polić-Ćurčić, Vesna.
  Uvjeti za upis brodova : Stvarna veza broda
  Conditions for registration of ships : Genuine link between a ship and her flag state
  UPPPK 28(1986),109-112, str. 1-45
  PDF (3.1 MB)
  Degan, Vladimir-Đuro.
  Zakonodavstvo industrijski razvijenih država o dubokomorskom rudarstvu i Konvencija UN o pravu mora iz 1982.
  Legislation of industrial states concerning deep sea mining and the 1982 UN Law of the Sea Convention
  UPPPK 28(1986),109-112, str. 46-90
  PDF (3.2 MB)
  Filipović, Velimir.
  Odgovornost zračnog prijevoznika za štete na stvarima
  The liability of the air carrier for damage to goods
  UPPPK 28(1986),109-112, str. 91-103
  PDF (903 KB)
  Grabovac, Ivo.
  Vađenje potonulih stvari u Konvenciji UN o pravu mora iz 1982.
  The removal of sunken objects in the UN Convention on the Law of the Sea, 1982
  UPPPK 28(1986),109-112, str. 104-121
  PDF (1.3 MB)
  Mintas-Hodak, Ljerka.
  Uvrštavanje uglavka o izbranom sudu predviđenog u ugovorima o prijevozu tereta morem u sadržaj teretnice
  Incorporation of charterparty arbitration clause into bills of lading
  UPPPK 28(1986),109-112, str. 122-157
  PDF (2.8 MB)
  Konstantinović, Zoran.
  Evolucija obračunske jedinice Posebnog prava vučenja i njena uloga u ograničenju odgovornosti brodara
  Evolution of the unit of account of Special Frawing Right, and its role in limitation of liability of shipowner
  UPPPK 28(1986),109-112, str. 158-177
  PDF (1.4 MB)
  Kragić, Petar.
  Manjkovi tereta kod prijevoza tankerima
  Cargo shortage in carriage by tankers
  UPPPK 28(1986),109-112, str. 178-190
  PDF (863 KB)
  Krković, Igor.
  Odgovornost brodara za smrt i tjelesne ozljede člana posade broda u jugoslavenskom pravu
  Liability of the shipowner for death and physical injury of crew members in Yugoslav law
  UPPPK 28(1986),109-112, str. 191-211
  PDF (1.4 MB)
  DOKUMENTACIJA
  Polić-Ćurčić, Vesna. (prevela)
  United Nations Convention on Conditions for Registration of Ships, 1986 (UNCTAD) = Konvencija UN o uvjetima za upis brodova, iz 1986. (UNCTAD) : (prijevod dokumentacije i prilozi)
  UPPPK 28(1986),109-112, str. 212-247
  PDF (1.6 MB) +
  UPPPK 28(1986),109-112, str. 248-263
  PDF (681 KB)
  Mintas-Hodak, Ljerka. (prevela)
  UNCTAD Model-Clauses on Cargo Insurance (All Risks Cover) = UNCTAD-ove uzorak-klauzule za osiguranje tereta (Pokriće svih rizika) : (prijevod dokumentacije)
  UPPPK 28(1986),109-112, str. 264-295
  PDF (1.5 MB)
  Mintas-Hodak, Ljerka.
  UNCTAD-ove uzorak-klauzule za osiguranje tereta : (komentar uz dokumentaciju)
  UPPPK 28(1986),109-112, str. 296-319
  PDF (1.8 MB)
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Dević, Pave.
  O oštećenju tereta tijekom prijevoza stvari morem : prikaz presude
  On damage to the goods which occured during the carriage by sea
  UPPPK 28(1986),109-112, str. 321-325
  PDF (278 KB)
  Dević, Pave.
  O obvezi plaćanja vozarine u slučaju ugovorene klauzule ''puno za prazno'' : prikaz presude
  On payment of freight when the clause ''full for empty'' is stipulated
  UPPPK 28(1986),109-112, str. 326-331
  PDF (350 KB)
  Dević, Pave.
  O prijevozu nafte i odgovornosti brodara za manjak tereta : prikaz presude
  On the carriage of crude oil and on the liability of the carrier for the shortage of the oil carried
  UPPPK 28(1986),109-112, str. 332-338
  PDF (473 KB)
  Vedriš, Klara.
  O iznimci od opće odredbe o pravu na neplaćanje naknade štete prema polici osiguranja vozila u cestovnom prometu : prikaz presude i bilješka
  UPPPK 28(1986),109-112, str. 339-342
  PDF (239 KB)
  Mintas-Hodak, Ljerka.
  O uvrštenju arbitražne klauzule iz brodarskog ugovora u sadržaj teretnice : prikaz presude i bilješka
  UPPPK 28(1986),109-112, str. 343-345
  PDF (150 KB)
  Mintas-Hodak, Ljerka.
  O uvrštenju arbitražne klauzule iz brodarskog ugovora u sadržaj teretnice (2) : prikaz presude i bilješka
  UPPPK 28(1986),109-112, str. 346-349
  PDF (211 KB)
  OSVRTI, IZVJEŠĆA
  Mintas-Hodak, Ljerka.
  Okrugli stol o mjerodavnom pravu za ugovor o pomorskom osiguranju i o UNCTAD-ovim uzorak-klauzulama za pomorsko osiguranje : osvrt
  UPPPK 28(1986),109-112, str. 351-355
  PDF (270 KB)

   Popis autora u 1986. godini

   prezime, ime        br. časopisa

  • Degan, Vladimir-Đuro 109-112
  • Dević, Pave 109-112
  • Filipović, Velimir 109-112
  • Grabovac, Ivo 109-112
  • Konstantinović, Zoran 109-112
  • Kragić, Petar 109-112
  • Krković, Igor 109-112
  • Mintas-Hodak, Ljerka 109-112
  • Pallua, Emilio 109-112
  • Polić-Ćurčić, Vesna 109-112
  • Vedriš, Klara 109-112

 
Copyright © 2013. - Jadranski zavod HAZU
Podatke prikupila, tekstove skenirala i stranice uređuje i ažurira: Marula Vujasinović marula@hazu.hr