HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
JADRANSKI ZAVOD
časopis POREDBENO POMORSKO PRAVO

tekstovi iz arhive

o zavodu /   about institute
knjižnica /   library
o časopisu /   about journal

UPOREDNO POMORSKO PRAVO I POMORSKA KUPOPRODAJA (UPPPK)

godina 1980 : brojevi 85 * 86 * 87 * 88 *

godina 1980 : popis autora


  UPPPK broj 85

  sadržaj

  Iz Uredništva
  Uredništvo
  (Uvodna napomena )
  UPPPK 22(1980), 85, str. 2
  PDF (69 KB)
  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  Stanković, Predrag. (preveo)
  Draft revised Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement (No cure - No pay) = Nacrt izmijenjenog Lloydovog standardnog formulara ugovora o spašavanju (''Bez uspjeha - Nema nagrade'') : (prijevod dokumentacije)
  UPPPK 22(1980), 85, str. 3-28
  PDF (2.1 MB)
  Stanković, Predrag.
  Prijedlog promjena u standardnom Lloydovom formularu ugovora o spašavanju ''No cure - No pay'' i što one donose : (komentar uz prijevod dokumentacije)
  UPPPK 22(1980), 85, str. 29-41
  PDF (1.1 MB)
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz kamionom ; Vozarova odgovornost ; Prometna nesreća : (prikaz presude)
  UPPPK 22(1980), 85, str. 42-44
  PDF (332 KB)
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz stvari morem ; Brodarova odgovornost ; Protest ; Dokazna snaga čiste teretnice : (prikaz presude)
  UPPPK 22(1980), 85, str. 44-47
  PDF (449 KB)
  Vujović, Veljko.
  Kupoprodaja broda ; Sporovi u vezi s kupoprodajom ; Postojanje spora pred drugim sudom : (prikaz presude)
  UPPPK 22(1980), 85, str. 48-52
  PDF (523 KB)
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz stvari morem ; Zastara zahtjeva prema brodaru ; Prekluzija : (prikaz presude)
  UPPPK 22(1980), 85, str. 52-56
  PDF (585 KB)
  Pallua, Emilio.
  Restriktivna teorija imuniteta suverena ; Zaustavljanje sister-shipa : (prikaz presude i komentar: Nekoliko napomena u vezi s imunitetom državnih trgovačkih brodova)
  UPPPK 22(1980), 85, str. 56-59
  PDF (480 KB)
  Pallua, Emilio.
  Pasivna legitimacija kod tužbe in rem zbog sudara ; Brod u zakopu : (prikaz presude i komentar: Privilegiji na brodu u slučaju sudara broda u zakupu)
  UPPPK 22(1980), 85, str. 60-63
  PDF (448 KB)
  Jelinić, Srećko.
  Uzastopni prijevoz putnika i prtljage zrakom ; Ograničenje odgovornosti zračnog vozara za smrt putnika i za gubitak prtljage : (prikaz presude i komentar: Odgovornost zračnog vozara za naknadu štete prouzročene smrću ili tjelesnom povredom putnika ili gubitkom ili oštećenjem prtljage)
  UPPPK 22(1980), 85, str. 64-72
  PDF (927 KB)
  VIJESTI iz JUGOSLAVENSKOG UDRUŽENJA ZA POMORSKO PRAVO
  Filipović, Velimir.
  Godišnja skupština JUPP-a (Rijeka, 14.12.1979.) : izvješće
  UPPPK 22(1980), 85, str. 73-79
  PDF (867 KB)


  UPPPK broj 86

  sadržaj

  Iz Uredništva
  Uredništvo
  (Uvodna napomena )
  UPPPK 22(1980), 86, str. iv
  PDF (96 KB)
  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  Filipović, Velimir.
  (Uvodna napomena uz prijevod dokumentacije)
  UPPPK 22(1980), 86, str. 2
  PDF (83 KB)
  Vedriš, Klara ; Filipović, Velimir (preveli)
  Final Act : Meeting of Governmental representatives to consider the Drafting of a Convention on the Physical Protection of Nuclear Material = Završni dokument : Sastanak predstavnika vlada radi razmatranja nacrta Konvencije o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala : (prijevod)
  UPPPK 22(1980), 86, str. 3-10
  PDF (546 KB)
  Vedriš, Klara ; Filipović, Velimir (preveli)
  Convention on the Physical Protection of Nuclear Material = Konvencije o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala : (prijevod dokumentacije)
  UPPPK 22(1980), 86, str. 9-46
  PDF (2.6 MB)
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Vujović, Veljko ; Jakaša, Branko. Prijevoz stvari morem ; Odgovornost brodara i skladištara ; Manjak tereta ; Odluka suda i primjena prava : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 22(1980), 86, str. 47-51
  PDF (629 KB)
  Jelinić, Srećko.
  Dužnost vraćanja nekretnina ; Nemogućnost vraćanja zbog izvršenih preinaka ; Pitanje pravne osnove tužbenog zahtjeva za vraćanjem vrijednosti : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 22(1980), 86, str. 52-54
  PDF (336 KB)
  Pallua, Emilio.
  Bojkot iskrcavanja s broda države s otvorenim uspisnikom : (prikaz presude i komentar: Brodovi fiktivnih zastava i Međunarodni savez transportnih radnika)
  UPPPK 22(1980), 86, str. 55-59
  PDF (576 KB)
  Vedriš, Klara.
  Pomorska kupoprodaja CIF ; Kupoprodajni ugovori sklopljeni po standardnim uvjetima FOSFA 12 ; Plaćanje uz prijem dokumenata : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 22(1980), 86, str. 59-63
  PDF (527 KB)
  Sihtar, Ana.
  Nesreća na tegljaču ; Početak tegljenja ; Odgovornost : (prikaz presude)
  UPPPK 22(1980), 86, str. 63-65
  PDF (329 KB)
  Mintas, Ljerka.
  Prijevoz stvari morem ; Ograničenje visine odgovornosti brodara javnim poretkom francuskog Zakona : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 22(1980), 86, str. 65-67
  PDF (314 KB)
  Tomaševski, Mirjana.
  Prijevoz robe morem ; Klauzula o nadležnosti u zaključnici : (prikaz presude)
  UPPPK 22(1980), 86, str. 68-69
  PDF (205 KB)
  Polić, Vesna.
  Brodarski ugovor ; Punomoć : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 22(1980), 86, str. 70-74
  PDF (587 KB)
  VIJESTI iz JUGOSLAVENSKOG UDRUŽENJA ZA POMORSKO PRAVO
  (Uredništvo).
  [ ... ]
  UPPPK 22(1980), 86, str. 75-76
  PDF (35 B)
  Filipović, Velimir. Godišnja skupština Međunarodnog pomorskog odbora (CMI-a) (Bruxelles, 28.-29.3.1980.) : izvješće
  UPPPK 22(1980), 86, str. 77-82
  PDF (235 KB)


  UPPPK broj 87

  sadržaj

  Iz Uredništva
  Uredništvo
  (Uvodna napomena )
  UPPPK 22(1980), 87, str. 2
  PDF (33 KB)
  DOKUMENTACIJA : prijevodi
  Borčić, Vojislav. (preveo)
  UN Convention on International Multimodal Transport of Goods (Geneva, 8 May 1980) = Konvencija UN o međunarodnom multimodalnom prijevozu robe (Ženeva, 8. svibnja 1980.) : (prijevod dokumentacije)
  UPPPK 22(1980), 87, str. 3-60
  PDF (5.5 MB)
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Vujović, Veljko ; Jakaša, Branko.
  Spor iz radnog odnosa člana posade pomorskog broda ; Nadležnost suda ; Troškovi repatrijacije člana posade ; Zastara potraživanja brodara : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 22(1980), 87, str. 61-65
  PDF (573 KB)
  Vujović, Veljko.
  Špediterova odgovornost prema svom komitentu za štetu koju prouzroči brodar tijekom prijevoza : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 22(1980), 87, str. 65-70
  PDF (759 KB)
  Pallua, Emilio.
  Posljedice propuštanja roka za prijavu oštećenja ili djlomičnog gubitka prtljage u zračnom prijevozu : (prikaz presude i komentar: Upotreba teksta međunarodnih konvencija i pripremnih radova za njihovo zaključivanje u tumačenju teksta engleskih zakona pred engleskim sudovima)
  UPPPK 22(1980), 87, str. 70-76
  PDF (870 KB)
  Mintas, Ljerka.
  Odgovornost slagačkog poduzeća : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 22(1980), 87, str. 77-79
  PDF (268 KB)
  VIJESTI iz JUGOSLAVENSKOG UDRUŽENJA ZA POMORSKO PRAVO
  Pallua, Emilio ; Borčić, Vojislav.
  43. Zasjedanje Pravnog odbora Međuvladine pomorske savjetodavne organizacije (IMCO) (London, 23.-27.6.1980.) : izvješće
  UPPPK 22(1980), 87, str. 80-92
  PDF (1.5 MB)


  UPPPK broj 88

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  Vedriš, Klara. (prevela)
  Protocol amending the International Convention relating to the Limitation of the Liability of Owners of Sea-going Ships, dated 10 October 1957 (Brussels, 21 Dec 1979) = Protokol o izmjenama Međunarodne konvencije koja se odnosi na ograničenje odgovornosti vlasnika pomorskih brodova od 10. listopada 1957. (Bruxelles, 21. prosinca 1979.) : (prijevod dokumentacije)
  UPPPK 22(1980), 88, str. 2-11
  PDF (831 KB)
  Vedriš, Klara. (prevela)
  Protocol amending the International Convention for the Unification of certain Rules of Law relating to Bills of Lading, 25 Aug 1924, as amended by the Protocol of 23 Feb 1968 (Brussels, 21 Dec 1979) = Protokol o izmjenama Međunarodne konvencije za izjednačenje nekih pravnih pravila koja se odnose na teretnicu, od 25. kolovoza 1924., izmijenjenu Protokolom od 23. veljače 1968. (Bruxelles, 21. prosinca 1979.) : (prijevod dokumentacije)
  UPPPK 22(1980), 88, str. 12-21
  PDF (841 KB)
  Filipović, Velimir.
  Dva nova briselska protokola pomorskim konvencijama iz 1979. : (komentar uz prijevod dokumentacije)
  UPPPK 22(1980), 88, str. 22-28
  PDF (1.1 MB)
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem ; Osiguranje tereta ; Tastara prema brodaru za zahtjev za naknadu štete nastale na teretu ; Aktivna legitimacija osiguranika prema brodaru : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 22(1980), 88, str. 29-33
  PDF (630 KB)
  Jakaša, Branko.
  Špediter ; Aktivna legitimacija špediterova komitenta : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 22(1980), 88, str. 34-38
  PDF (546 KB)
  Vujović, Veljko ; Jakaša, Branko.
  Špediter ; Aktivna legitimacija špeditera prema lučkom skladištaru : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 22(1980), 88, str. 39-42
  PDF (433 KB)
  Pallua, Emilio.
  Ugovor ne prestaje povredom bitne obveze iz ugovora : (prikaz presude i komentar: Klauzula neodgovornosti i bitne povrede ugovora ( fundamental breach of contract))
  UPPPK 22(1980), 88, str. 43-50
  PDF (994 KB)
  Vedriš, Klara.
  Kupoprodaja robe ; Teret djelomično oštećen ; Bilješka na teretnici : (prikaz presude)
  UPPPK 22(1980), 88, str. 50-52
  PDF (314 KB)
  Sihtar, Ana.
  Sudar brodova ; Ograničena odgovornost brodara ; Osobna krivnja brodara : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 22(1980), 88, str. 53-57
  PDF (587 KB)
  Mintas, Ljerka.
  Zračni prijevoz prtljage ; Ograničenje visine odgovornosti zračnog prijevoznika prema Varšavskoj konvenciji : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 22(1980), 88, str. 57-61
  PDF (543 KB)
  Jelinić, Srećko.
  Spašavanje na moru ; Spašavanje broda koji pripada istom vlasniku kao i brod spašavatelj ; Pojam opasnosti : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 22(1980), 88, str. 61-68
  PDF (897 KB)
  Pallua, Emilio.
  Antidatirana teretnica ; Jamčevno pismo krcatelja : (prikaz presude i komentar: Jamčevna pisma i talijanska judikatura)
  UPPPK 22(1980), 88, str. 68-71
  PDF (407 KB)
  VIJESTI iz JUGOSLAVENSKOG UDRUŽENJA ZA POMORSKO PRAVO
  Filipović, Velimir.
  44. Zasjedanje Pravnog odbora Međuvladine pomorske savjetodavne organizacije (IMCO) (London, 17.-21.11.1980.) : izvješće
  UPPPK 22(1980), 88, str. 72-82
  PDF (1.1 MB)

   Popis autora u 1980. godini

   prezime, ime        br. časopisa

  • Borčić, Vojislav 87
  • Filipović, Velimir 85, 86, 88
  • Jakaša, Branko 86, 87, 88
  • Jelinić, Srećko 85, 86, 88
  • Mintas, Ljerka 86, 87, 88
  • Pallua, Emilio 85, 86, 87, 88
  • Polić, Vesna 86
  • Sihtar, Ana 86, 88
  • Stanković, Predrag 85
  • Tomaševski, Katarina 86
  • Vedriš, Klara 86, 88
  • Vujović, Veljko 85, 86, 87, 88

 
Copyright © 2013. - Jadranski zavod HAZU
Podatke prikupila, tekstove skenirala i stranice uređuje i ažurira: Marula Vujasinović marula@hazu.hr