HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
JADRANSKI ZAVOD
časopis POREDBENO POMORSKO PRAVO

tekstovi iz arhive

o zavodu /   about institute
knjižnica /   library
o časopisu /   about journal

UPOREDNO POMORSKO PRAVO I POMORSKA KUPOPRODAJA (UPPPK)

godina 1988 : broj 117-118 * broj 119-120 *

godina 1987 : popis autora


  UPPPK broj 117/118

  sadržaj

  ČLANCI
  (Uredništvo).
  40 godina Zavoda za pomorsko pravo, historiju i ekonomiku pomorstva (Jadranskog instituta) i 30 godina časopisa ''Uporedno pomorsko pravo i pomorska kupoprodaja''
  Forty years of the Institute of Maritime Law, History and Economics (Adriatic Institute) and thirty years of the periodical ''Comparative Maritime Law and Commerce''
  UPPPK 30(1988),117-118, str. 20-40
  PDF (1.6 MB)
  Pallua, Emilio.
  Rad Pravne komisije u Engleskoj na kodifikaciji i razvoj prava u judikaturi 1986. i 1987.godine
  The codifying activity of the English Law Commission in 1986. The development of the law in judgement in 1986 and 1987
  UPPPK 30(1988),117-118, str. 21-47
  PDF (3.1 MB)
  Degan, Vladimir-Đuro.
  Konvencija UN o pravu mora iz 1982. i treće države
  The UN Law of the Sea Convention of 1982 and third states
  UPPPK 30(1988),117-118, str. 49-77
  PDF (3.2 MB)
  Grabovac, Ivo.
  Ujednačavanje pomorskog prava i problematika rezervi u međunarodnim konvencijama
  Unification of maritime law and the problem of reservations in international conventions
  UPPPK 30(1988),117-118, str. 79-90
  PDF (1.1 MB)
  Seršić, Maja.
  Međunarodno ribolovno pravo i položaj ribarskih brodova s posebnim osvrtom na odredbe Konvencije UN o pravu mora iz 1982.
  International law of fisheries and legal status of fishing vessels with special reference to the 1982 UN Law of the Sea Convention
  UPPPK 30(1988),117-118, str. 91-108
  PDF (1.9 MB)
  Todorić, Miloje.
  Vodno dobro na unutrašnjim plovnim putovima
  Public property of and alongside inland waterways
  UPPPK 30(1988),117-118, str. 109-116
  PDF (834 KB)
  Krković, Igor.
  Pojam devijacije u sudskoj praksi SAD
  Deviation in US court practice
  UPPPK 30(1988),117-118, str. 117-126
  PDF (887 KB)
  DOKUMENTACIJA
  Mintas-Hodak, Ljerka. (prevela)
  Transbooundary Air Pollution (Institute of International Law : 63rd Session, Kairo, 1987) = Onečišćenje zraka preko državnih granica (Institut za međunarodno pravo : 63. zasjedanje, Kairo, 1987.) : (prijevod dokumentacije)
  UPPPK 30(1988),117-118, str. 127-133
  PDF (584 KB)
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Dević, Pave.
  O odgovornosti brodara za štetu prouzročenu indirektnim sudarom : prikaz presude
  Shipowner's liability for indirect collision damages
  UPPPK 30(1988),117-118, str. 135-140
  PDF (594 KB)
  Dević, Pave.
  O nagradi za spašavanje broda i zakonskom založnom pravu : prikaz presude
  Salvage remuneration : Maritime lien for salvage
  UPPPK 30(1988),117-118, str. 141-144
  PDF (318 KB)
  Vedriš, Klara.
  O sklapanju kupoprodajnog ugovora : Prodaja robe FOB : prikaz presude i komentar : Sudsko utvrđivanje trenutka sklapanja ugovora
  UPPPK 30(1988),117-118, str. 145-150
  PDF (447 KB)
  OSVRTI, IZVJEŠĆA
  Sihtar, Ana.
  58. zasjedanje Pravnog odbora IMO-a (London, 12.-16.10.1987.) : osvrt
  UPPPK 30(1988),117-118, str. 151-154
  PDF (283 KB)
  Mintas-Hodak, Ljerka.
  3. zasjedanje Međuvladine zajedničke UNCTAD/IMO radne grupe o pomorskim privilegijima i hipotekama i drugim temama (Ženeva, 30.11.-11.12.1987.) : osvrt
  UPPPK 30(1988),117-118, str. 155-165
  PDF (1.2 MB)
  PRIKAZI KNJIGA
  Pallua, Emilio.
  Sistem plovidbenog prava Jugoslavije. Knj.4 (autor: B. Jakaša ; izd. Zagreb, 1987) : prikaz knjige
  UPPPK 30(1988),117-118, str. 167-169
  PDF (208 KB)
  Pallua, Emilio.
  O praksi transportnog osiguranja (autor: A. Franasović ; izd. Zagreb, 1987) : prikaz knjige
  UPPPK 30(1988),117-118, str. 171
  PDF (62 KB)


  UPPPK broj 119/120

  sadržaj

  (napomena: paginacija se nastavlja iz broja 117-118)

  ČLANCI
  Kačić, Hrvoje.
  Analiza odredaba o odgovornosti po Haškim i Haško-Visbyjskim pravilima
  Analysis of the provisions regarding liability under The Hague and Hague/Visby Rules
  UPPPK 30(1988),119-120, str. 177-192
  PDF (1.7 MB)
  Mintas-Hodak, Ljerka.
  Nova Konvencija o međunarodnom financijskom leasingu i pomorsko pravo
  International financial leasing and maritime law
  UPPPK 30(1988),119-120, str. 193-218
  PDF (2.9 MB)
  Filipović, Velimir.
  Jugoslavija bi trebala što prije ratificirati Visbyjska pravila
  Yugoslavia should ratify as soon as possible the Visby Protocol
  UPPPK 30(1988),119-120, str. 219-226
  PDF (709 KB)
  Seršić, Maja.
  Znanstveno istraživanje mora prema Konvenciji UN o pravu mora iz 1982.
  Scientific marine research in the 1982 UN Law of the Sea Convention
  UPPPK 30(1988),119-120, str. 227-248
  PDF (2.2 MB)
  Pavišić, Berislav.
  Krivično djelo napada na sigurnost međunarodne pomorske plovidbe
  L'infraction des atteintes contre la securite de la navigation maritime
  UPPPK 30(1988),119-120, str. 249-276
  PDF (3.1 MB)
  DOKUMENTACIJA
  Grabovac, Ivo (priredio).
  Međunarodna konvencija za izjednačavanje nekih pravila o teretnici : Osnovni tekst iz 1924., s izmjenama iz 1968. i 1979. : (Pročišćeni tekst) : prijevod
  UPPPK 30(1988),119-120, str. 277-290
  PDF (1.2 MB)
  Polić-Ćurčić, Vesna. (prevela)
  Resolutions and decisions adopted by the Committee on Shipping at its 13th Session = Rezolucije i odluke koje je Odbor za pomorstvo usvojio na svojem 13. zasjedanju : (prijevod dokumentacije)
  UPPPK 30(1988),119-120, str. 291-301
  PDF (1.1 MB)
  Mintas-Hodak, Ljerka. (prevela)
  UNIDROIT Convention on International Financial Leasing = UNIDROIT-ova Konvencija o međunarodnom financijskom leasingu : (prijevod dokumentacije)
  UPPPK 30(1988),119-120, str. 303-320 PDF (1.6 MB)
  Sihtar, Ana. (prevela)
  Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation = Konvencija o suzbijanju nezakonitih akata uperenih protiv sigurnosti pomorske plovidbe : (prijevod dokumentacije)
  UPPPK 30(1988),119-120, str. 321-344
  PDF (2.3 MB)
  ČLANCI
  Novaković, Stojan.
  Novele u Zakonu o obalnom moru i epikontinentalnom pojasu SFRJ
  Les modifications de la Loi sur le mer cotiere
  UPPPK 30(1988),119-120, str. 345-356
  PDF (1.2 MB)
  Grabovac, Ivo.
  Nova reforma pomorskog prava u Saveznoj Republici Njemačkoj
  New reform of maritime law in the Federal Republic of Germany
  UPPPK 30(1988),119-120, str. 357-362
  PDF (604 KB)
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Dević, Pave.
  O ograničenoj odgovornosti brodara za naknadu štete za manjak i oštećenje tereta : prikaz presude
  Limited liability of the ship operator for cargo shortage and damage
  UPPPK 30(1988),119-120, str. 363-368
  PDF (637 KB)
  Dević, Pave.
  O međunarodnom prijevozu željeznicom : prikaz presude
  International carriage of goods by rail
  UPPPK 30(1988),119-120, str. 369-372
  PDF (350 KB)
  Dević, Pave.
  O odgovornosti brodara za manjak i oštećenje tereta : prikaz presude
  Liability of ship operator for shortage and damage to cargo
  UPPPK 30(1988),119-120, str. 373-377
  PDF (449 KB)
  Dević, Pave.
  O troškovima povratnog putovanja člana posade pomorskog broda : prikaz presude
  Repatriation costs for a crew member
  UPPPK 30(1988),119-120, str. 379-381
  PDF (263 KB)
  Dević, Pave.
  O mjesnoj nadležnosti suda za odlučivanje o prijedlogu za određivanje i provođenje privremene mjere zabrane otuđenja ili raspolaganja brodom : prikaz presude
  Territorial jurisdiction of a court to decide on a proposal to determine and impose a temporary restraining order consisting of a prohibition to alienate and to dispose of a ship
  UPPPK 30(1988),119-120, str. 383-385
  PDF (249 KB)
  Ećimović, Zoran.
  O odgovornosti brodara unutrašnje plovidbe za oštećenje, manjak ili gubitak tereta : prikaz presude
  The inland navigation operator's liability for damage to cargo
  UPPPK 30(1988),119-120, str. 387-396
  PDF (973 KB)
  Mintas-Hodak, Ljerka.
  O ugovoru Letter of confort : prikaz presude i komentar Garancijska i slična očitovanja u novijoj poslovnoj praksi
  UPPPK 30(1988),119-120, str. 397-403
  PDF (709 KB)
  OSVRTI, IZVJEŠĆA
  Polić-Ćurčić, Vesna.
  13. zasjedanje Odbora za pomorstvo UNCTAD-a (Ženeva, 14.-22.3.1988.) : osvrt
  UPPPK 30(1988),119-120, str. 405-409
  PDF (419 KB)
  Sihtar, Ana.
  13. zasjedanje Pravnog odbora IMO-a (London, 25.-29.4.1988.) : osvrt
  UPPPK 30(1988),119-120, str. 411-414
  PDF (321 KB)
  Mintas-Hodak, Ljerka.
  Izvještaj sa 4. zasjedanja zajedničke IMO/UNCTAD međuvladine radne grupe stručnjaka o pomorskim privilegijima i hipotekama/mortgageima (London, 16.-20.5.1988.) : osvrt
  UPPPK 30(1988),119-120, str. 415-425
  PDF (1.2 MB)
  PRIKAZI KNJIGA I ČASOPISA
  Seršić, Maja.
  Moreuzi u međunarodnom pravu : (studija) (autor: N. Vučinić ; izd. Nikšić, 1985.?) : prikaz publikacije
  UPPPK 30(1988),119-120, str. 427-429
  PDF (284 KB)
  Degan, Vladimir-Đuro.
  Morski gospodarski pojas u međunarodnom pravu (autor: D. Rudolf ; izd. Split, 1988.) : prikaz knjige
  UPPPK 30(1988),119-120, str. 431-432
  PDF (147 KB)

   Popis autora u 1988. godini

   prezime, ime        br. časopisa

  • Degan, Vladimir-Đuro 117-118, 119-120
  • Dević, Pave 117-118, 119-120
  • Ećimović, Zoran 119-120
  • Filipović, Velimir 119-120
  • Grabovac, Ivo 117-118, 119-120
  • Kačić, Hrvoje 119-120
  • Krković, Igor 117-118
  • Mintas-Hodak, Ljerka 117-118, 119-120
  • Novaković, Stojan 119-120
  • Pallua, Emilio 117-118
  • Pavišić, Berislav 119-120
  • Polić-Ćurčić, Vesna 119-120
  • Seršić, Maja 117-118, 119-120
  • Sihtar, Ana 117-118, 119-120
  • Todorić, Miloje 117-118
  • Vedriš, Klara 117-118

 
Copyright © 2013. - Jadranski zavod HAZU
Podatke prikupila, tekstove skenirala i stranice uređuje i ažurira: Marula Vujasinović marula@hazu.hr