HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
JADRANSKI ZAVOD
časopis POREDBENO POMORSKO PRAVO

tekstovi iz arhive

o zavodu /   about institute
knjižnica /   library
o časopisu /   about journal

UPOREDNO POMORSKO PRAVO I POMORSKA KUPOPRODAJA (UPPPK)

godina 1984 : broj 101-102 * 103-104 *

godina 1984 : popis autora


  UPPPK broj 101/102

  sadržaj

  (napomena: paginacija se nastavlja iz broja 100, iz prethodne godine, 1983.)

  (uvodna napomena)
  Uredništvo
  Iz Uredništva
  UPPPK 26(1984),101-102, str. VI
  PDF (48 KB)
  IN MEMORIAM
  Brajković, Vladislav.
  In memoriam : akademik Natko Katičić
  UPPPK 26(1984),101-102, str. VII
  PDF (57 KB)
  Brajković, Vladislav.
  In memoriam : prof.dr. Gavro Badovinac
  UPPPK 26(1984),101-102, str. VIII
  PDF (50 KB)
  (Kazala)

  INDEKS brojeva 82 - 100
  UPPPK 26(1984),101-102, str. 289-333
  PDF (3.5 MB)
  PRIKAZI DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Gasparini, Gordana.
  O nadležnosti suda u pomorskim sporovima : prikaz presude + bilješka
  UPPPK 26(1984),101-102, str. 335-337
  PDF (152 KB)
  Gasparini, Gordana.
  O primjenjivim propisima na spašavanje na moru između jugoslavenskog i stranog broda : prikaz presude
  UPPPK 26(1984),101-102, str. 339-346
  PDF (727 KB)
  Pallua, Emilio.
  O imunitetu države od ovrhe (1) : prikaz presude
  UPPPK 26(1984),101-102, str. 347-348
  PDF (123 KB)
  Pallua, Emilio.
  O imunitetu države od ovrhe (2) : prikaz presude + zajednički komentar (Dopuštenost od ovrhe na državnu imovinu i pojmovi 'commercial transactions' i 'commercial purposes' u State Immunity Act-u iz 1978. )
  UPPPK 26(1984),101-102, str. 348-354
  PDF (515 KB)
  Polić-Ćurčić, Vesna.
  Solidarna odgovornost o klauzuli 'Himalaya' : prikaz presude
  UPPPK 26(1984),101-102, str. 355-357
  PDF (190 KB)
  Polić-Ćurčić, Vesna.
  O klauzuli 'Paramount' : prikaz presude
  UPPPK 26(1984),101-102, str. 358-359
  PDF (190 KB)
  Polić-Ćurčić, Vesna.
  O klauzulama 'Himalaya' i 'Paramount' : komentar uz prethodne dvije presude
  UPPPK 26(1984),101-102, str. 360-363
  PDF (274 KB)
  Mintas-Hodak, Ljerka.
  O naknadi štete u sudaru brodova : prikaz presude + komentar (Valjanost ''Both-to-Blame Collision'' klauzule )
  UPPPK 26(1984),101-102, str. 365-375
  PDF (907 KB)
  Sihtar, Ana.
  Arbitražna presuda o predmetu broda ''Ante Banina'' : prikaz presude + bilješka
  UPPPK 26(1984),101-102, str. 377-381
  PDF (344 KB)
  VIJESTI IZ JUPP : br. 15
  Filipović, Velimir.
  Godišnja skupština Međunarodnog pomorskog odbora (CMI) 1984. : izvješće
  UPPPK 26(1984),101-102, str. 385-390
  PDF (385 KB)
  Mintas-Hodak, Ljerka.
  Zapisnik sa sastanka Predsjedništva JUPP-a od 7.lipnja 1984.
  UPPPK 26(1984),101-102, str. 391-399
  PDF (542 KB)
  Mintas-Hodak, Ljerka.
  Zapisnik s jubilarne Godišnje skupštine JUPP-a od 8.lipnja 1984.
  UPPPK 26(1984),101-102, str. 400-432
  PDF (2.4 MB)
  Mintas-Hodak, Ljerka.
  Zapisnik s prve sjednice novoizabranog Predsjedništva JUPP-a od 8.lipnja 1984.
  UPPPK 26(1984),101-102, str. 433-436
  PDF (212 KB)


  UPPPK broj 103/104

  sadržaj

  (napomena: paginacija se nastavlja iz broja 101-102)

  (uvodna napomena)
  Uredništvo
  Iz Uredništva
  UPPPK 26(1984),103-104, str. V
  PDF (30 KB)
  DOKUMENTACIJA : prijevodi
  Sihtar, Ana (prevela).
  Protocol of 1984 to amend the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969 = Protokol iz 1984. o izmjenama Međunarodne konvencije o građanskoj odgovornosti za štetu uslijed zagađivanja naftom, iz 1969. : prijevod (usporedni tekst)
  UPPPK 26(1984),103-104, str. 438-465
  PDF (1.9 MB)
  Sihtar, Ana (prevela).
  Protocol of 1984 to amend the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971 = Protokol iz 1984. o izmjenama Međunarodne konvencije o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete uslijed zagađivanja naftom, iz 1971. : prijevod (usporedni tekst)
  UPPPK 26(1984),103-104, str. 466-501
  PDF (2.5 MB)
  ČLANCI
  Filipović, Velimir.
  Izmjena međunarodnih sporazuma o naknadi štete uslijed zagađivanja mora naftom
  The modification of international treaties on compensation for oil pollution damage
  UPPPK 26(1984),103-104, str. 503-514
  PDF (826 KB)
  Vukas, Budislav.
  Konvencija Ujedinjenih naroda o pravu mora i plovidba Otrantom
  United Nations Convention on the Law of the Sea and navigation through the strait of Otranto
  UPPPK 26(1984),103-104, str. 515-532
  PDF (1.4 MB)
  Pallua, Emilio.
  Gubitak prava brodovlasnika na ograničenje odgovornosti u suvremenoj engleskoj judikaturi
  The shipowner's loss of his right to limit liability in English judgments
  UPPPK 26(1984),103-104, str. 533-546
  PDF (1.2 MB)
  PRIKAZI DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Gasparini, Gordana.
  O prekostojnicama i zadržavanju broda na temelju privremene mjere zaustavljanja broda, te o naknadi za prekostojnice iz potprijevoznig pomorsko-vozarskog ugovora : prikaz presude
  UPPPK 26(1984),103-104, str. 547-563
  PDF (1.3 MB)
  Gasparini, Gordana.
  O lučkim naknadama i obvezi plovidbenog agenta na plaćanje naknade za upotrebu luke pri obavljanju privredne djelatnosti : prikaz presude
  UPPPK 26(1984),103-104, str. 565-567
  PDF (268 KB)
  Jelinić, Srećko.
  O osiguranju broda protiv opasnosti mora : prikaz presude + (bilješka) Razvoj pomorskog prava s obzirom na objekt normiranja
  UPPPK 26(1984),103-104, str. 569-578
  PDF (768 KB)
  Mintas-Hodak, Ljerka.
  O sudaru dviju dasaka za jedrenje i primjeni pravnih propisa : prikaz presude + (bilješka) Osiguranje pomorskog kaska
  UPPPK 26(1984),103-104, str. 579-589
  PDF (863 KB)
  [Polić-Ćurčić, Vesna].
  O primjeni konvencije CMR (1) : prikaz presude
  UPPPK 26(1984),103-104, str. 591-593
  PDF (240 KB)
  [Polić-Ćurčić, Vesna].
  O primjeni konvencije CMR (2) : prikaz presude
  UPPPK 26(1984),103-104, str. 595-599
  PDF (358 KB)
  Polić-Ćurčić, Vesna.
  O primjeni konvencije CMR (3) : prikaz presude + (bilješka) Autonomija volje stranaka i primjena Konvencije CMR u Italiji
  UPPPK 26(1984),103-104, str. 601-607
  PDF (534 KB)
  Bravar, Aleksandar.
  O pretpostavkama i razlikama između pružanja pomoći i spašavanja na moru : prikaz presude i bilješka
  UPPPK 26(1984),103-104, str. 609-614
  PDF (406 KB)

   Popis autora u 1984. godini

   prezime, ime        br. časopisa

  • Brajković, Vladislav 101-102
  • Bravar, Aleksandar 103-104
  • Filipović, Velimir 101-102, 103-104
  • Gasparini, Gordana 101-102, 103-104
  • Jelinić, Srećko 103-104
  • Mintas-Hodak, Ljerka 101-102, 103-104
  • Pallua, Emilio 101-102, 103-104
  • Polić-Ćurčić, Vesna 101-102, 103-104
  • Sihtar, Ana 101-102, 103-104
  • Vukas, Budislav 103-104

 
Copyright © 2013. - Jadranski zavod HAZU
Podatke prikupila, tekstove skenirala i stranice uređuje i ažurira: Marula Vujasinović marula@hazu.hr