HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
JADRANSKI ZAVOD
časopis POREDBENO POMORSKO PRAVO

tekstovi iz arhive

o zavodu /   about institute
knjižnica /   library
o časopisu /   about journal

UPOREDNO POMORSKO PRAVO I POMORSKA KUPOPRODAJA (UPPPK)

godina 1979 : brojevi 81 * 82 * 83 * 84 *

godina 1979 : popis autora


  UPPPK broj 81

  sadržaj

  Iz Uredništva
  Uredništvo
  ( Uvodna napomena )
  UPPPK 21(1979), 81, str. 1
  PDF (47 KB)
  KAZALA
  Jelinić, Srećko. (uredio)
  Kazalo - sadržaji
  UPPPK 21(1979), 81, str. 2-3
  PDF (142 KB)
  Jelinić, Srećko. (uredio)
  Kazalo - članci i prikazi
  UPPPK 21(1979), 81, str. 4-7
  PDF (184 KB)
  Jelinić, Srećko. (uredio)
  Kazalo - presude i odluke
  UPPPK 21(1979), 81, str. 8-76
  PDF (7.3 MB)


  UPPPK broj 82

  sadržaj

  Iz Uredništva
  Uredništvo
  ( Uvodna napomena )
  UPPPK 21(1979), 82, str. 2a
  PDF (17 KB)
  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  Filipović, Velimir.
  Nacrt konvencije o međunarodnom multimodalnom prijevozu : Predgovor : (Komentar uz prijevod dokumentacije)
  UPPPK 21(1979), 82, str. 3-9
  PDF (558 KB)
  Borčić, Vojislav (preveo)
  Draft Convention on International Multimodal Transport = Nacrt konvencije o međunarodnom multimodalnom prijevozu : (prijevod)
  UPPPK 21(1979), 82, str. 10-63
  PDF (4.4 MB)
  ... vidi i dopunu ...
  UPPPK 21(1979), 82, str. 80-81
  PDF (182 KB)
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz stvari morem ; Protest ; Šteta na teretu : (prikaz presude)
  UPPPK 21(1979), 82, str. 64-66
  PDF (338 KB)
  Vujović, Veljko ; Jakaša, Branko.
  Spašavanje pomorskog broda ; Razlika između spašavanja i vađenja podrtine ; Nagrada za spašavanje : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 21(1979), 82, str. 67-70
  PDF (512 KB)
  Pallua, Emilio.
  Naknada izvanugovorne štete i štete iz ugovora : (prikaz presude)
  UPPPK 21(1979), 82, str. 70-73
  PDF (497 KB)
  Pallua, Emilio.
  Ugovorni tečaj plaćanja vozarine ; Prekostojnice : (prikaz presude i komentar: Valuta naknada štete u izvanugovornim i ugovornim odnosima)
  UPPPK 21(1979), 82, str. 73-77
  PDF (603 KB)
  Vedriš, Klara.
  Brodarski ugovor na vrijeme ; Plaćanje vozarine : (prikaz presude)
  UPPPK 21(1979), 82, str. 77-79
  PDF (335 KB)


  UPPPK broj 83

  sadržaj

  Iz Uredništva
  Uredništvo
  ( Uvodna napomena )
  UPPPK 21(1979), 83, str. 2
  PDF (35 KB)
  DOKUMENTACIJA : komentari i izvješća
  Filipović, Velimir ; Pallua, Emilio.
  Unifikacija odredaba o odgovornosti i naknadi štete kod prijevoza štetnih i opasnih materija pred Pravnim odborom Međuvladine pomorske savjetodavne organizacije (IMCO) : (izvješće sa zasjedanja u Londonu, 29.5.-1.6.1979.)
  UPPPK 21(1979), 83, str. 3-10
  PDF (839 KB)
  Borčić, Vojislav ; Pallua, Emilio.
  Rasprava u Pravnom odboru IMCO-a o reviziji Međunarodne konvencije o intervenciji na otvorenom moru u slučaju nezgode od koje nastupa ili prijeti opasnost od zagađenja ugljikovodicima, iz 1969., Međ. konv. o spašavanju i pružanju pomoći na moru, iz 1910., Međ. konv. o građ. odgovornosti za naknadu štete od zagađenja mora ugljikovodicima, iz 1969. i Međ. konv. o osnivanju Međ. fonda za naknadu štete od zagađ. ugljikov., iz 1971. : (osvrt na 15. zasjedanje u Londonu, 4.-8.6.1979.)
  UPPPK 21(1979), 83, str. 11-24
  PDF (1.47 MB)
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Vujović, Veljko.
  Sudar brodova ; Krivnja za sudar ; Naknada štete : (prikaz presude)
  UPPPK 21(1979), 83, str. 25-43
  PDF (2.3 MB)
  Pallua, Emilio.
  Odgovornost luke za čuvanje uskladištenog tereta : (prikaz presude i komentar: Odgovornost za čuvanje stvari povjerenih raznim kategorijama osoba)
  UPPPK 21(1979), 83, str. 44-48
  PDF (617 KB)
  Pallua, Emilio.
  Pomorski agent ; Tražbina protiv pomorskog vozara ; Prijeboj tražbine : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 21(1979), 83, str. 49-50
  PDF (221 KB)
  Vedriš, Klara.
  Brodarski ugovor na vrijeme ; Siguran vez : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 21(1979), 83, str. 51-53
  PDF (338 KB)
  Vedriš, Klara.
  Prodaja robe (CIF) ; Neisporuka ; Viša sila ; Zakašnjenje ukrcaja : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 21(1979), 83, str. 54-59
  PDF (718 KB)
  Tomaševski, Mirjana.
  Klauzula o nadležnosti u teretnici : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 21(1979), 83, str. 59-61
  PDF (347 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem ; Primjena prava ; Utvrđivanje šteta na odredištu : (prikaz presude)
  UPPPK 21(1979), 83, str. 61-62
  PDF (203 KB)
  Jakaša, Branko.
  Zaustavljanje broda u luci na temelju privremene naredbe : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 21(1979), 83, str. 63-64
  PDF (241 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem ; Brodarski ugovor na vrijeme ; Odgovornost brodara i naručitelja broda ; Klauzula nadležnosti suda : (prikaz presude)
  UPPPK 21(1979), 83, str. 64-66
  PDF (320 KB)
  Jakaša, Branko.
  Osiguranje broda : (prikaz presude)
  UPPPK 21(1979), 83, str. 66-67
  PDF (129 KB)
  VIJESTI iz JUGOSLAVENSKOG UDRUŽENJA ZA POMORSKO PRAVO
  Tajništvo JUPP.
  Vijesti iz Jugoslavenskog udruženja za pomorsko pravo
  UPPPK 21(1979), 83, str. 68-72
  PDF (433 KB)


  UPPPK broj 84

  sadržaj

  Iz Uredništva
  Uredništvo.
  ( Uvodna napomena )
  UPPPK 21(1979), 84, str. 2
  PDF (25 KB)
  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  Tomaševski, Mirjana. (prevela)
  Arbitration Act 1979 = Zakon o arbitraži, iz 1979. : (prijevod dokumentacije)
  UPPPK 21(1979), 84, str. 3-30
  PDF (1.75 MB)
  Pallua, Emilio.
  Evolucija engleskog arbitražnog sudovanja u Zakonu iz 1979. : (komentar uz prijevod dokumentacije)
  UPPPK 21(1979), 84, str. 31-34
  PDF (415 KB)
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Vujović, Veljko.
  Sudar brodova ; Aktivna legitimacija za naknadu štete ; Zastara : (prikaz presude)
  UPPPK 21(1979), 84, str. 35-37
  PDF (303 KB)
  Vujović, Veljko.
  Špediter ; Nadležnost suda : (prikaz presude)
  UPPPK 21(1979), 84, str. 38-39
  PDF (196 KB)
  Horvat-Mandić, Lida.
  Prometna nesreća na cesti ; Naknada štete : (prikaz presude)
  UPPPK 21(1979), 84, str. 40-44
  PDF (601 KB)
  Pallua, Emilio.
  Legitimacija za pokretanje arbitražnog spora : (prikaz presude i komentar: ''Owner'' (vlasnik) i ''disponent owner'' (raspolažući vlasnik) u engleskom pravu)
  UPPPK 21(1979), 84, str. 45-47
  PDF (313 KB)
  Vedriš, Klara.
  Prodaja robe (FOB) ; Imenovanje broda : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 21(1979), 84, str. 48-55
  PDF (912 KB)
  Pallua, Emilio.
  Privremene naredbe nad imovinom tuženog u Engleskoj ; Bankovni račun tuženog pasivan : (prikaz presude i komentar: Privremene naredbe u engleskom pravu)
  UPPPK 21(1979), 84, str. 56-63
  PDF (1.1 MB)
  Jelinić, Srećko.
  Spašavanje na moru ; Ugovor o spašavanju zaključen na Lloyd-ovom standardnom tipu ugovora o spašavanju ''nema uspjeha - nema nagrade'' : (prikaz presude i komentar: Ugovorno i izvanugovorno spašavanje i učešće više spašavatelja u spašavanju)
  UPPPK 21(1979), 84, str. 63-72
  PDF (1.1 MB)

   Popis autora u 1979. godini

   prezime, ime        br. časopisa

  • Borčić, Vojislav 82, 83
  • Filipović, Velimir 82, 83
  • Horvat-Mandić, Lida 84
  • Jakaša, Branko 82, 83
  • Jelinić, Srećko 81, 84
  • Pallua, Emilio 82, 83, 84
  • Tomaševski, Katarina 83, 84
  • Vedriš, Klara 82, 83, 84
  • Vujović, Veljko 82, 83, 84

 
Copyright © 2013. - Jadranski zavod HAZU
Podatke prikupila, tekstove skenirala i stranice uređuje i ažurira: Marula Vujasinović marula@hazu.hr