HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
JADRANSKI ZAVOD
časopis POREDBENO POMORSKO PRAVO

tekstovi iz arhive

o zavodu /   about institute
knjižnica /   library
o časopisu /   about journal

UPOREDNO POMORSKO PRAVO I POMORSKA KUPOPRODAJA (UPPPK)

godina 1983. : broj 97 * 98 * 99 * 100 *

godina 1983 : popis autora


  UPPPK broj 97

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi
  Vedriš, Klara (prevela).
  Preliminary Draft Convention on the Liability of International Terminal Operators (ITOs) adopted by the UNIDROIT Study Group on the Warehousing Contract at its 3rd Session, held in Rome from 19 to 21 october 1981 = Prednacrt Konvencije o odgovornosti Poduzetnika međunarodnog terminala (PMT) usvojen na 3. sjednici Studijske grupe UNIDROIT-a o Ugovoru o skladištenju, koja je održana u Rimu od 19. do 21. listopada 1981. : prijevod (usporedni tekst)
  UPPPK 25(1983), 97, str. 1-28
  PDF (2.3 MB)
  PRIKAZI DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Gasparini, Gordana.
  Odgovornost brodara ; Ograničena odgovornost po jedinici tereta : prikaz presude
  UPPPK 25(1983), 97, str. 29-32
  PDF (501 KB)
  Gasparini, Gordana.
  Vrijeme iskrcaja ; Stojnice ; Zadržavanje broda : prikaz presude
  UPPPK 25(1983), 97, str. 32-36
  PDF (621 KB)
  Sihtar, Ana.
  Pomorsko zaposlenje ; Povreda na radu : prikaz presude + komentar ( Prikaz razvoja prava za naknadu štete od povreda na radu lučkim i obalnim radnicima u SAD)
  UPPPK 25(1983), 97, str. 37-44
  PDF (963 KB)
  Pallua, Emilio.
  Forum non conveniens u SAD : prikaz presude + komentar ( Još o ''Forum non conveniens'')
  UPPPK 25(1983), 97, str. 45-52
  PDF (962 KB)
  Mintas-Hodak, Ljerka.
  Odgovornost vozara za oštećenje tereta : prikaz presude
  UPPPK 25(1983), 97, str. 52-57
  PDF (653 KB)
  VIJESTI IZ JUPP : Br. 12
  Filipović, Velimir.
  49. zasjedanje Pravnog odbora Međunarodne pomorske organizacije (IMO) : izvješće
  UPPPK 25(1983), 97, str. 59-67
  PDF (865 KB)
  Mintas-Hodak, Ljerka.
  Zapisnik sa sjednice IO JUPP, održane 11. ožujka 1983. : zapisnik
  UPPPK 25(1983), 97, str. 68-73
  PDF (605 KB)


  UPPPK broj 98

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  Vedriš, Klara (prevela).
  Protocol to the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR), 1978 = Protokol Konvenciji o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom (CMR), 1978. : prijevod (usporedni tekst)
  UPPPK 25(1983), 98, str. 1-17
  PDF (1.2 MB)
  Filipović, Velimir.
  Zašto Jugoslavija još nije ratificirala Protokol CMR konvencije od 1978 ? : (komentar uz prijevod dokumentacije)
  UPPPK 25(1983), 98, str. 18-19
  PDF (174 KB)
  Sihtar, Ana.
  Uvodne napomene uz tekst Rezolucije UNCTAD-a na polju pomorstva : (komentar uz prijevod dokumentacije)
  UPPPK 25(1983), 98, str. 20-22
  PDF (355 KB)
  Sihtar, Ana (prevela).
  UNCTAD Activities in the field of Shipping = Aktivnosti UNCTAD-a na polju pomorstva : prijevod (usporedni tekst)
  UPPPK 25(1983), 98, str. 23-38
  PDF (1.3 MB)
  PRIKAZI DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Vujović, Veljko.
  Ograničenje odgovornosti : prikaz presude
  UPPPK 25(1983), 98, str. 39-52
  PDF (1.6 MB)
  Pallua, Emilio.
  Osiguranje tereta na brodu : prikaz presude + komentar (Osiguranje tereta i gubitak tereta uslijed prevarnog postupka brodovlasnika)
  UPPPK 25(1983), 98, str. 53-61
  PDF (1.2 MB)
  Mintas-Hodak, Ljerka.
  Rizici pokriveni pomorskom policom HSSC : prikaz presude
  UPPPK 25(1983), 98, str. 61-64
  PDF (520 KB)
  Mintas-Hodak, Ljerka.
  Naknada štete zbog gubitka tereta : prikaz presude
  UPPPK 25(1983), 98, str. 64-67
  PDF (435 KB)
  Mintas-Hodak, Ljerka.
  Ograničenje duga : prikaz presude
  UPPPK 25(1983), 98, str. 68-73
  PDF (783 KB)
  VIJESTI IZ JUPP : Br. 13
  Mintas-Hodak, Ljerka.
  Zapisnik sa sjednice IO JUPP, održane 8. lipnja 1983. : zapisnik
  UPPPK 25(1983), 98, str. 75-80
  PDF (686 KB)
  Mintas-Hodak, Ljerka.
  Zapisnik sa sastanka Komisija JUPP-a, održane 9. lipnja 1983. : zapisnik
  UPPPK 25(1983), 98, str. 81-84
  PDF (391 KB)
  Filipović, Velimir.
  Revizija Konvencije o građanskoj odgovornosti za zagađivanje iz 1969., i o Fondu 1971. u svjetlu posljednjeg zasjedanja Pravnog odbora IMO-a : izvješće
  UPPPK 25(1983), 98, str. 85-87
  PDF (391 KB)


  UPPPK broj 99

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  Iz uredništva.
  (Uvodne napomene uz prijevod dokumentacije)
  UPPPK 25(1983), 99, str. 1
  PDF (37 KB)
  Kružičević, Marin (preveo).
  Institute Time Clauses - Hulls : prijevod (usporedni tekst)
  UPPPK 25(1983), 99, str. 2-37
  PDF (3.3 MB)
  Kružičević, Marin (preveo).
  Institute Time Clauses - Hulls-Time : prijevod (usporedni tekst)
  UPPPK 25(1983), 99, str. 36-43
  PDF (652 KB)
  Kružičević, Marin.
  (Bez naslova) : (komentar uz prijevod dokumentacije)
  UPPPK 25(1983), 99, str. 44-53
  PDF (1 MB)
  PRIKAZI DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Vujović, Veljko.
  Ograničenje odgovornosti zračnog vozara : prikaz presude
  UPPPK 25(1983), 99, str. 54-56
  PDF (319 KB)
  Stanković, Predrag.
  Utvrđivanje pravične nagrade za spašavanje u unutrašnjoj plovidbi : prikaz presude + komentar: Pallua, Emilio. Glava II Dijela 7. Zakona o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi ne vrijedi za brodove unutrašnje plovidbe
  UPPPK 25(1983), 99, str. 57-62
  PDF (746 KB)
  Pallua, Emilio.
  Ugovorena inozemna podsudnost : prikaz presude + komentar Još o klauzulama o podsudnosti i o kogentnom pravu u Velikoj Britaniji
  UPPPK 25(1983), 99, str. 62-67
  PDF (685 KB)
  VIJESTI IZ JUPP : Br. 13
  Borčić, Vojislav.
  Izvještaj s 51. zasjedanja Pravnog odbora Međunarodne pomorske organizacije (IMO) : izvješće
  UPPPK 25(1983), 99, str. 69-78
  PDF (1.1 MB)
  Mintas-Hodak, Ljerka.
  Zapisnik sa sjednice IO JUPP, održane 20. listopada 1983. : zapisnik
  UPPPK 25(1983), 99, str. 79-85
  PDF (724 KB)

  dotadašnje dimenzije: 20,5 x 29 cm ; UPPPK boja korica: bijela


  nove dimenzije: 17 x 24 cm ; boja korica: plava

  UPPPK broj 100

  sadržaj

  ČLANCI
  Brajković, Vladislav.
  Uvodna riječ uz broj 100
  UPPPK 25(1983), 100, str. 1-16
  PDF (1.2 MB)
  Borčić, Vojislav ; Šoić, Nela.
  Institut generalnog plovidbenog agenta u jugoslavenskom pravu
  The general agent in Yugoslav law
  UPPPK 25(1983), 100, str. 17-23
  PDF (481 KB)
  Bravar, Aleksandar.
  Međunarodna unifikacija općeg ograničenja odgovornosti brodara i naše pravo
  The international unification of the global limitation of the shipowner's liability and Yugoslav law
  UPPPK 25(1983), 100, str. 25-42
  PDF (1.4 MB)
  Degan, Vladimir-Đuro.
  Kriteriji razgraničenja morskih prostranstava između država
  Criteres de delimitation des espaces marins entre plusieurs etats
  UPPPK 25(1983), 100, str. 43-84
  PDF (3.3 MB)
  Filipović, Velimir.
  Izvanugovorna odgovornost za štete kod prijevoza opasnog tereta morem
  Third party liability and compensation in connection with the carriage of hazardous cargo by sea
  UPPPK 25(1983), 100, str. 85-102
  PDF (1.4 MB)
  Grabovac, Ivo.
  Pojam dužne pažnje (due diligence) u prijevozu stvari morem
  The concept of due diligence in carriage of goods by sea
  UPPPK 25(1983), 100, str. 103-113
  PDF (846 KB)
  Hlača, Vinko.
  Luka za posebne namjene u lukama otvorenim za međunarodni pomorski promet
  The regime of special assignment ports situated within sea ports open to international traffic
  UPPPK 25(1983), 100, str. 115-122
  PDF (588 KB)
  Jelinić, Srećko.
  Teretnica i Jednoobrazni trgovački zakonik SAD iz 1962.g.
  Bills of lading and the Uniform Commercial Code
  UPPPK 25(1983), 100, str. 123-134
  PDF (840 KB)
  Kačić, Hrvoje.
  Deposesija broda kao atribut mortgage-a i ugovorno založno pravo
  Ship depossession as attribute of mortgage and contractual right of pledge
  UPPPK 25(1983), 100, str. 135-164
  PDF (2.4 MB)
  Matić, Željko.
  Renvoi u novom jugoslavenskom međunarodnom privatnom pravu
  The renvoi in the new Yougoslav private international law
  UPPPK 25(1983), 100, str. 165-172
  PDF (584 KB)
  Mintas-Hodak, Ljerka.
  Međunarodna pomorska prijevara u odnosu na brodarske ugovore
  International maritime frauds as relating to charter-parties
  UPPPK 25(1983), 100, str. 173-192
  PDF (1.5 MB)
  Pallua, Emilio.
  Suvremeni razvoj engleskog prava u zakonodavstvu i sudskim precedentima
  Recent developments in English law - legislation and judicial precedent
  UPPPK 25(1983), 100, str. 193-217
  PDF (2.1 MB)
  Polić-Ćurčić, Vesna.
  Ovlaštenje obalne države i države luke kod zagađivanja mora s brodova prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora
  Powers of the coastal state and of the port state relating to the pollution from ships according to the UN Convention on the Law of the Sea
  UPPPK 25(1983), 100, str. 219-235
  PDF (1.2 MB)
  Sajko, Krešimir.
  Stvarni statut : miscellanea
  Zum Sachstatut : eine Miszelle
  UPPPK 25(1983), 100, str. 237-246
  PDF (718 KB)
  Sihtar, Ana.
  Uvrštenje arbitražne klauzule iz brodarskog ugovora u teretnicu po engleskom odnosno američkom pravu
  Incorporation of the charter-party arbitration clause into bills of lading
  UPPPK 25(1983), 100, str. 247-256
  PDF (712 KB)
  Triva, Siniša.
  Stvarna nadležnost suda za provođenje postupka ograničenja odgovornosti brodara
  La competence d'attribution pour la procedure de la limitation de responsabilite de l'armateur
  UPPPK 25(1983), 100, str. 257-266
  PDF (718 KB)
  Vukmir, Branko.
  Zašto još nemamo kodeks o ponašanju transnacionalnih poduzeća ?
  What happened to the Code of Conduct for Transnational Corporations ?
  UPPPK 25(1983), 100, str. 267-287
  PDF (1.5 MB)
  PRIKAZI KNJIGA I ČASOPISA
  Filipović, Velimir.
  Prijevoz kontejnerima : pravni problemi (autor: D.Pavić) : prikaz knjige
  UPPPK 25(1983), 100, str. 289-290
  PDF (88 KB)

   Popis autora u 1983. godini

   prezime, ime        br. časopisa

  • Borčić, Vojislav 99, 100
  • Brajković, Vladislav 100
  • Bravar, Aleksandar 100
  • Degan, Vladimir-Đuro 100
  • Filipović, Velimir 97, 98, 100
  • Gasparini, Gordana 97
  • Grabovac, Ivo 100
  • Hlača, Vinko 100
  • Jelinić, Srećko 100
  • Kačić, Hrvoje 100
  • Kružičević, Marin 99
  • Matić, Željko 100
  • Mintas-Hodak, Ljerka 97, 98, 99, 100
  • Pallua, emilio 97, 98, 99, 100
  • Polić-Ćurčić, Vesna 100
  • Sajko, Krešimir 100
  • Sihtar, Ana 97, 98, 100
  • Stanković, Predrag 99
  • Šoić, Nela 100
  • Triva, Siniša 100
  • Vedriš, Klara 97, 98
  • Vujović, Veljko 98, 99
  • Vukmir, Branko 100

 
Copyright © 2013. - Jadranski zavod HAZU
Podatke prikupila, tekstove skenirala i stranice uređuje i ažurira: Marula Vujasinović marula@hazu.hr