HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
JADRANSKI ZAVOD
časopis POREDBENO POMORSKO PRAVO

tekstovi iz arhive

o zavodu /   about institute
knjižnica /   library
o časopisu /   about journal

UPOREDNO POMORSKO PRAVO I POMORSKA KUPOPRODAJA (UPPPK)

godište 1, godina 1958 : broj 1 * 2 *     godina 1959 : broj 3 * 4 *

godine 1958/1959 : popis autora


  UPPPK broj 1

  sadržaj

  Iz Uredništva
  Redakcijski odbor.
  Uvod
  UPPPK 1(1958), 1, str. 5-6
  PDF (194 KB)
  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  Brajković, Vladislav.
  Neka sporna pitanja uz kupoprodaju CIF : [komentar uz prijevod dokumentacije]
  UPPPK 1(1958), 1, str. 7-11
  PDF (474 KB)
  [s.n.]. (prijevod)
  Tekstovi tipskih ugovora : C.I.F. Contract for Hides 11 International = Ugovor CIF za sirove goveđe kože Br.11, međunarodni
  UPPPK 1(1958), 1, str. 12-25
  PDF (1.4 MB)
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Pallua, Emilio.
  Primalac tereta je aktivno legitimiran za zahtjev za naknadu štete prema lučkom skladištaru : (prikaz presude)
  UPPPK 1(1958), 1, str. 26-27
  PDF (193 KB)
  Jakaša, Branko.
  Pravna pravila mjerodavna za zastaru odnosno prekluziju : (prikaz presude)
  UPPPK 1(1958), 1, str. 27-28
  PDF (192 KB)
  Pallua, Emilio.
  Za valjanost protesta potrebno je iznijeti konkretne činjenice : (prikaz presude)
  UPPPK 1(1958), 1, str. 28-29
  PDF (195 KB)
  Brkić, Srđan.
  Kupoprodaja CIF - Prekrcavanje : (prikaz presude)
  UPPPK 1(1958), 1, str. 30
  PDF (91 KB)
  Brkić, Srđan.
  Kupoprodaja CIF - Naznačenje broda poslije dolaska robe u luku skladišta i otvaranje skladišta : (prikaz presude)
  UPPPK 1(1958), 1, str. 31
  PDF (80 KB)
  Brkić, Srđan.
  Kupoprodaja CIF - Ukrcaj u toku : (prikaz presude)
  UPPPK 1(1958), 1, str. 31-33
  PDF (264 KB)
  Brkić, Srđan.
  Kupoprodaja CIF - Događaji poslije ukrcaja : (prikaz presude)
  UPPPK 1(1958), 1, str. 33-34
  PDF (179 KB)
  Brkić, Srđan.
  Kupoprodaja CIF - Rizici transporta padaju na teret kupca : (prikaz presude)
  UPPPK 1(1958), 1, str. 35
  PDF (87 KB)
  Brkić, Srđan.
  Kupoprodaja CIF - Plaćanje uz dokumente : (prikaz presude)
  UPPPK 1(1958), 1, str. 35-36
  PDF (165 KB)
  Brkić, Srđan.
  Kupoprodaja FOB - Prikrivanje loše kvalitete robe : (prikaz presude)
  UPPPK 1(1958), 1, str. 36
  PDF (83 KB)
  Brkić, Srđan.
  Kupoprodaja FOB - Preuranjena ekspertiza od strane kupca : (prikaz presude)
  UPPPK 1(1958), 1, str. 36
  PDF (83 KB)
  Brkić, Srđan.
  Kupoprodaja FOB - Opomena od strane kupca - Rok ukrcaja : (prikaz presude)
  UPPPK 1(1958), 1, str. 37
  PDF (72 KB)
  Brkić, Srđan.
  Kupoprodaja CIF - Tolerancija : (prikaz presude)
  UPPPK 1(1958), 1, str. 37
  PDF (72 KB)
  Brkić, Srđan.
  Kupoprodaja CIF - Klauzula ''težina prilikom pdlaska, svako smanjenje na iskljućivi teret kupca'' : (prikaz presude)
  UPPPK 1(1958), 1, str. 38
  PDF (78 KB)
  Katičić, Stanka ; Katičić, Natko.
  Pomorski prijevoz - Bruxelleska konvencija iz 1924. - Polje primjene - Strani element : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 1(1958), 1, str. 39-45
  PDF (707 KB)
  PRIKAZI KNJIGA I ČLANAKA
  Brkić, Srđan.
  Teoretska i praktična rasprava o prodaji CIF - Dokumentarni kredit : Predgovor (autor knjige: R.Bellot ; autor Predgovora: G.Ripert) (Pariz, 1951) : (prikaz knjige)
  UPPPK 1(1958), 1, str. 46-51
  PDF (596 KB)
  Pallua, Emilio.
  Skladišna vlaga kao česti uzrok oštećenja (autor : G. Frankin) (časopis Droit maritime francais, 1957, str.3) : (prikaz članka)
  UPPPK 1(1958), 1, str. 51
  PDF (103 KB)
  Pallua, Emilio.
  Pomorski trgovački sudovi i doseg pravomoćnosti (autor : C. Yence) (časopis Droit maritime francais, 1957, str.67) : (prikaz članka)
  UPPPK 1(1958), 1, str. 52
  PDF (108 KB)
  Pallua, Emilio.
  Razmatranje o istovremenom postojanju ovlaštenja na abandon i odgovornosti radi djelovanja broda (autor : P. Lureau) (časopis Droit maritime francais, 1957, str.131) : (prikaz članka)
  UPPPK 1(1958), 1, str. 52-54
  PDF (293 KB)
  Pallua, Emilio.
  Ograničenje odgovornosti brodara u norveškom pravu (autor : F. Zachariasen) (časopis Droit maritime francais, 1957, str.185) : (prikaz članka)
  UPPPK 1(1958), 1, str. 54
  PDF (90 KB)
  Pallua, Emilio.
  Odgovornost vozara u međunarodnom prijevozu putnika i njihove prtljage (autor : M. Prodromides) (časopis Droit maritime francais, 1957, str.195-205, 259-282) : (prikaz članka)
  UPPPK 1(1958), 1, str. 54-55
  PDF (180 KB)
  DOKUMENTACIJA : MEĐUNARODNI UGOVORI : osvrti i komentari
  [s.n.]. (prijevod)
  Međunarodna konvencija za izjednačenje nekih pravila o teretnici, potpisana 25.VIII.1924. u Bruxellesu
  UPPPK 1(1958), 1, str. 55-65
  PDF (883 KB)
  BIBLIOGRAFIJA : pregled novijih izdanja
  [Brkić, Srđan].
  Bibliografija
  UPPPK 1(1958), 1, str. 66
  PDF (97 KB)
  ispravci

  Ispravci (objavljeni u br. 3)
  UPPPK 1(1959), 3, str. 62
  PDF (76 KB)

  UPPPK broj 2

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  Uredništvo
  Tekstovi tipskih ugovora : Bilješka ; Terminološka bilješka : (komentar u prijevod)
  UPPPK 1(1958), 2, str. 4-5
  PDF (489 KB)
  [s.n.]. (prijevod)
  Conditions generales pour l'exportation et l'importation des sciages resinesux = Opći uvjeti za izvoz i uvoz meke rezane građe : (prijevod)
  UPPPK 1(1958), 2, str. 6-36
  PDF (489 KB)
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Jakaša, Branko ; Rihtman, Zvone.
  Za rješavanje sporova o naknadi štete zbog smrti prouzročene pomorskom nezgodom nadležni su (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 1(1958), 2, str. 37-39
  PDF (762 KB)
  Jakaša, Branko.
  Zapovjednik je dužan služiti se radarom : (prikaz presude)
  UPPPK 1(1958), 2, str. 39
  PDF (310 KB)
  Katičić, Natko.
  Za odnos između brodara i posade vrijedi zakon zastave : (prikaz presude)
  UPPPK 1(1958), 2, str. 40
  PDF (153 KB)
  Brkić, Srđan ; Rihtman, Zvone.
  Ugovor o kupoprodaji robe : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 1(1958), 2, str. 40-42
  PDF (589 KB)
  Brkić, Srđan ; [s.n.].
  Kupoprodaja CIF - Klauzula ''otprilike'' : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 1(1958), 2, str. 42
  PDF (263 KB)
  Brkić, Srđan.
  Kupoprodaja CIF - Neovlašteno slaganje na palubi : (prikaz presude)
  UPPPK 1(1958), 2, str. 43
  PDF (138 KB)
  Brkić, Srđan ; [s.n.].
  Kupoprodaja CIF - Primjena ugovornih klauzula : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 1(1958), 2, str. 43-44
  PDF (283 KB)
  Brkić, Srđan.
  Popust zbog nedostatka u kvaliteti : (prikaz presude)
  UPPPK 1(1958), 2, str. 44
  PDF (151 KB)
  Brkić, Srđan ; [s.n.].
  Kupoprodaja FOB - Trošak smještaja u brodsko skladište : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 1(1958), 2, str. 44-45
  PDF (304 KB)
  Brkić, Srđan.
  Popust zbog nedostatka u kvaliteti : (prikaz presude)
  UPPPK 1(1958), 2, str. 44
  PDF (151 KB)
  Brkić, Srđan ; [s.n.].
  Kupoprodaja FOB - Direktna teretnica : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 1(1958), 2, str. 45
  PDF (159 KB)
  [s.n.] ; Katičić, Natko.
  Prodaja CIF i prijelaz rizika : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 1(1958), 2, str. 45-49
  PDF (1.2 MB)
  Katičić, Stanka.
  Prijevoz putnika - Mjerodavni zakon : (prikaz presude)
  UPPPK 1(1958), 2, str. 50-51
  PDF (408 KB)
  PRIKAZI KNJIGA I ČLANAKA
  Brkić, Srđan.
  Klauzule dobave u međunarodnoj robnoj razmjeni (autor : H.K. Leistriz) (Koeln, 1954) : (prikaz knjige)
  UPPPK 1(1958), 2, str. 52
  PDF (110 KB)
  Brkić, Srđan.
  Analiza i djelovanje CIF ugovora (autor : H.P. Crawford) (časopis Tulane Law Review, 1955, str. 396-430) : (prikaz članka)
  UPPPK 1(1958), 2, str. 53
  PDF (281 KB)
  Pallua, Emilio.
  Krcanje na palubu i odgovornost vozara (autor : M. de Juglart) (časopis Droit maritime francais, 1957, str. 391-400) : (prikaz članka)
  UPPPK 1(1958), 2, str. 54-55
  PDF (389 KB)
  Pallua, Emilio.
  Postanak i značenje klauzule ''slobodno od avarija'' u pomorskom osiguranju (autor : A. Besse) (časopis Droit maritime francais, 1957, str. 456-465) : (prikaz članka)
  UPPPK 1(1958), 2, str. 55
  PDF (190 KB)
  Pallua, Emilio.
  O prirodi i učinku nepravog delivery-order-a (autor : G. Tarello) (časopis Diritto marittimo, 1957, str. 59-81) : (prikaz članka)
  UPPPK 1(1958), 2, str. 56-57
  PDF (419 KB)
  Pallua, Emilio.
  Tumačenje međunarodnih pravila za izbjegavanje sudara na moru u vezi s radarom (autori : F. Berlingieri et al.) (časopis Diritto marittimo, 1957, str. 86-102) : (prikaz članka)
  UPPPK 1(1958), 2, str. 57-58
  PDF (414 KB)
  Pallua, Emilio.
  Problemi koji su izneseni na Međunarodnoj konferenciji za uređenje upotrebe radara u pomorskoj plovidbi (autor : U. Maresca) (časopis Diritto marittimo, 1957, str. 103-112) : (prikaz članka)
  UPPPK 1(1958), 2, str. 58
  PDF (158 KB)
  DOKUMENTACIJA : MEĐUNARODNI UGOVORI : osvrti i komentari
  [s.n.]. (prijevod)
  Konvencije o priznanju i izvršenju stranih arbitražnih odluka : (prijevod)
  UPPPK 1(1958), 2, str. 59-69
  PDF (2.7 MB)
  BIBLIOGRAFIJA : pregled novijih izdanja
  [s.n.].
  Bibliografija
  UPPPK 1(1958), 2, str. 70
  PDF (198 KB)
  OBAVIJESTI
  Redakcijski odbor.
  Iz Redakcijskog odbora i Radne zajednice
  UPPPK 1(1958), 2, str. 71-74
  PDF (1.5 MB)

  UPPPK broj 3

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  [Uredništvo]
  Tekstovi tipskih ugovora : Bilješka
  UPPPK 1(1959), 3, str. 5
  PDF (56 KB)
  Rihtman, Zvone ; Jakaša, Branko. (preveli)
  North American Export Grain Association - Free on Board Export Contract = Revidirani ''franco brod'' izvozni ugovor Sjevernoameričkog udruženja za izvoz žitarica : (prijevod i napomena)
  UPPPK 1(1959), 3, str. 6-17, 17-18
  PDF (1.6 MB)
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Badovinac, Gabro.
  Vrhovni privredni sud, 25.XI.1958. (Sl.548/58) : (prikaz presude)
  UPPPK 1(1959), 3, str. 19-20
  PDF (241 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Vrhovni privredni sud, 15.XII.1958. (Sl-541/57) : (prikaz presude)
  UPPPK 1(1959), 3, str. 20-24
  PDF (633 KB)
  Katičić, Natko.
  Odgovornost osiguratelja za barateriju i zapljenu : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 1(1959), 3, str. 24-31
  PDF (1.1 MB)
  Katičić, Stanka ; Jakaša, Branko ; Katičić, Natko.
  Riječna plovidba - Prijevozni ugovor : (prikaz presude i 2 bilješke)
  UPPPK 1(1959), 3, str. 31-34
  PDF (519 KB)
  Perko, Inge ; Pallua, Emilio.
  Prodaja robe - Ukrcaj u stranoj luci : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 1(1959), 3, str. 34-36
  PDF (402 KB)
  Brkić, Srđan.
  Kupoprodaja FOB - Zakašnjelo ukrcavanje : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 1(1959), 3, str. 37-41
  PDF (582 KB)
  Brkić, Srđan.
  Starije sudske odluke iz područja pomorske kupoprodaje - Kupoprodaja CIF : (prikaz nekoliko presuda iz 1929. i 1930. g., uz uvodnu napomenu)
  UPPPK 1(1959), 3, str. 41-45
  PDF (433 KB)
  PRIKAZI KNJIGA I ČLANAKA
  Brkić, Srđan.
  Kupoprodaja i pomorska trgovina (autor : J. Heenen) (Bruxelles, 1952) : (prikaz knjige)
  UPPPK 1(1959), 3, str. 46-48
  PDF (348 KB)
  Brkić, Srđan.
  INCOTERMS 1953 (komentar/objašnjenje : F. Eisemann) (Beograd, 1954) : (prikaz publikacije)
  UPPPK 1(1959), 3, str. 48-49
  PDF (208 KB)
  Matić, Željko.
  Obveze stranaka kod kupoprodaje FOB (autor : M. de Juglart) (časopis Droit maritime francais (1958), str. 511-516) : (prikaz članka)
  UPPPK 1(1959), 3, str. 49-50
  PDF (200 KB)
  Matić, Željko.
  Osiguranje lako pokvarljive robe pod klauzulom ''franko osim'' (autor : P. Lureau) (časopis Droit maritime francais (1958), str. 259-265) : (prikaz članka)
  UPPPK 1(1959), 3, str. 50-51
  PDF (184 KB)
  DOKUMENTACIJA : MEĐUNARODNI UGOVORI : prijevodi i komentari
  Pallua, Emilio. (preveo)
  Međunarodna konvencija za izjednačenje nekih pravila o pomorskim privilegijima i hipotekama (1926.) : (prijevod, uvodna napomena i bilješka na kraju)
  UPPPK 1(1959), 3, str. 52, 52-59, 59-60
  PDF (1.1 MB)
  BIBLIOGRAFIJA : pregled novijih izdanja
  [s.n.].
  Bibliografija
  UPPPK 1(1959), 3, str. 61
  PDF (43 KB)
  OBAVIJESTI
  Redakcijski odbor.
  Iz Redakcijskog odbora i Radne zajednice + ispravci (za UPPPK br.1)
  UPPPK 1(1959), 3, str. 62-63
  PDF (94 KB)

  UPPPK broj 4

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  Brkić, Srđan.
  Tekstovi tipskih ugovora : Bilješka
  UPPPK 1(1959), 4, str. 5
  PDF (102 KB)
  Jakaša, Branko ; Pallua, Emilio ; Rihtman, Zvone. (preveli i komentirali)
  London Corn Trade Association Ltd - F.O.B. Contract = Londonsko udruženje za trgovinu žitaricama d.d. - FOB ugovor : (prijevod i napomena)
  UPPPK 1(1959), 4, str. 6-17, 17-17a
  PDF (1.5 MB)
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Jakaša, Branko ; Katičić, Natko.
  Za rješavanje sporova o naknadi štete zbog smrti osobe na brodu (...) : (prikaz presude i 2 bilješke)
  UPPPK 1(1959), 4, str. 18-19
  PDF (239 KB)
  Brkić, Srđan.
  Kupoprodaja FOB - Neizvršenje obveze prodavatelja : (prikaz presude)
  UPPPK 1(1959), 4, str. 19-20
  PDF (215 KB)
  Brkić, Srđan.
  Kupoprodaja FOB - Lučki običaj u luci Dunquerque : (prikaz presude)
  UPPPK 1(1959), 4, str. 20
  PDF (98 KB)
  Brkić, Srđan.
  Kupoprodaja CIF - Obveza prodavatelja u pogledu ukrcaja : (prikaz presude)
  UPPPK 1(1959), 4, str. 20-23
  PDF (509 KB)
  Katičić, Stanka ; Jakaša, Branko ; Pallua, Emilio.
  Prodaja robe koja se individualizira predajom na odredištu - Klauzula ''plaćanje uz dokumente'' : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 1(1959), 4, str. 23-26
  PDF (553 KB)
  Perko, Inge.
  Kupoprodaja CIF - Kupac je dužan surađivati s prodavateljem (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 1(1959), 4, str. 26-27
  PDF (295 KB)
  Filipović, Velimir.
  CIF ugovor - Plovidba uobičajenim pravcem : (prikaz presude)
  UPPPK 1(1959), 4, str. 27-28
  PDF (314 KB)
  Matić, Željko.
  Protupravni ugovori - Devizna kontrola : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 1(1959), 4, str. 28-29
  PDF (251 KB)
  Brkić, Srđan ; Jakaša, Branko ; Katičić, Natko.
  Starije sudske odluke iz područja pomorske kupoprodaje : Kupoprodaja CIF : (prikaz nekoliko presuda iz 1929. i 1930.g. i bilješka)
  UPPPK 1(1959), 4, str. 29-34
  PDF (603 KB)
  PRIKAZI KNJIGA I ČLANAKA
  Brkić, Srđan.
  Izvršenje pogodbe kod kupoprodaje CIF (autor : L. Tricot) (časopis Droit maritime francais, (1954), str. 170-171) : (prikaz članka)
  UPPPK 1(1959), 4, str. 35-36
  PDF (225 KB)
  Katičić, Natko.
  Pravilnik o spoljnotrgovinskoj arbitraži pri Saveznoj spoljnotrgovinskoj komori (Beograd, 1959) : (prikaz publikacije)
  UPPPK 1(1959), 4, str. 36-39
  PDF (455 KB)
  DOKUMENTACIJA : ZAKONI I DRUGI PROPISI : osvrti i komentari
  [s.n.].
  Zakon o ugovorima o iskorištavanju pomorskih brodova : (osvrt na objavljivanje propisa)
  UPPPK 1(1959), 4, str. 40
  PDF (97 KB)
  BIBLIOGRAFIJA : pregled novijih izdanja
  [s.n.].
  Bibliografija
  UPPPK 1(1959), 4, str. 41
  PDF (36 KB)
  OBAVIJESTI
  Katičić, Natko.
  Iz Redakcijskog odbora i Radne zajednice : 1. radni sastanak : (zapisnik)
  UPPPK 1(1959), 4, str. 42-52
  PDF (1.2 MB)
  [Redakcijski odbor].
  Zaključeno prvo godište periodika ''Uporedno pomorsko pravo i pomorska kupoprodaja''
  UPPPK 1(1959), 4, str. 52-53
  PDF (167 KB)

   Popis autora u 1958. i 1959. godini

   prezime, ime        br. časopisa

  • Badovinac, Gabro 3
  • Brajković, Vladislav 1
  • Brkić, Srđan 1, 2, 3, 4
  • Filipović, Velimir 4
  • Jakaša, Branko 1, 2, 3, 4
  • Katičić, Natko 1, 2, 3, 4
  • Katičić, Stanka 1, 2, 3, 4
  • Matić, Željko 3, 4
  • Pallua, Emilio 1, 2, 3, 4
  • Perko, Inge 3, 4
  • Rihtman, Zvone 2, 3, 4

 
Copyright © 2013. - Jadranski zavod HAZU
Podatke prikupila, tekstove skenirala i stranice uređuje i ažurira: Marula Vujasinović marula@hazu.hr