HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
JADRANSKI ZAVOD
časopis POREDBENO POMORSKO PRAVO

tekstovi iz arhive

o zavodu /   about institute
knjižnica /   library
o časopisu /   about journal

UPOREDNO POMORSKO PRAVO I POMORSKA KUPOPRODAJA (UPPPK)

godina 1978 : brojevi 77 * 78 * 79 * 80 *

godina 1978 : popis autora


  UPPPK broj 77

  sadržaj

  Iz Uredništva
  Uredništvo
  ( Uvodna napomena )
  UPPPK 20(1978), 77, str. 2
  PDF (117 KB)
  DOKUMENTACIJA : prijevodi i prikazi
  Pećarina, Mirjana. (prevela)
  IMCO : Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 1974 = MPSO : Atenska konvencija o prijevozu putnika i njihove prtljage morem, iz 1974.
  UPPPK 20(1978), 77, str. 3-34
  PDF (2.4 MB)
  Pećarina, Mirjana. (prevela)
  Protocol to the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 1974 = Protokol (iz 1976.) uz Atensku konvenciju o prijevozu putnika i njihove prtljage morem iz 1974.
  UPPPK 20(1978), 77, str. 35-47
  PDF (1.1 MB)
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz stvari u unutrašnjoj plovidbi ; Izdavanje čeka za osiguranje brodarove tražbine ; Ležarina ; Predaja pisma spremnosti : (prikaz presude)
  UPPPK 20(1978), 77, str. 48-53
  PDF (745 KB)
  Vujović, Veljko.
  Izvršenje tražbine iz pomorskih sporova ; Nadležnost suda ; Izvršenje iz novčanog depozita : (prikaz presude)
  UPPPK 20(1978), 77, str. 54-56
  PDF (360 KB)
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz stvari morem ; Zastara iz ugovora o prijevozu ; Zastara iz špediterskog posla ; Prekid zastare : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 20(1978), 77, str. 56-60
  PDF (614 KB)
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz stvari željeznicom ; Odgovornost željeznice ; Šteta prouzročena vlagom izazvanom kišom : (prikaz presude)
  UPPPK 20(1978), 77, str. 60-63
  PDF (483 KB)
  Crnković, Andrija.
  Tužba za štetu ; Zapovjednik broda u istom vlasništvu ; Zahtjevi prema drugim brodovima : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 20(1978), 77, str. 63
  PDF (121 KB)
  Vedriš, Klara ; Pallua, Emilio.
  Brodarski ugovor na putovanje u određenu luku ; ''Stigli brod'' (''arrived ship'') : (prikaz presude i komentar: Još o pojmu ''arrived ship'' u engleskom pomorskom pravu)
  UPPPK 20(1978), 77, str. 64-68
  PDF (636 KB)
  Pallua, Emilio.
  Neisplaćeni dug osiguran mortgageom ; Ugovori o prijevozu stvari ; Troškovi iskrcaja : (prikaz presude i komentar: Prodaja broda opterećena hipotekom i dužnost iskrcaja tereta)
  UPPPK 20(1978), 77, str. 69-72
  PDF (577 KB)
  Tomaševski, Mirjana.
  Automobilska nesreća ; Upotreba sigurnosnog pojasa : (prikaz presude)
  UPPPK 20(1978), 77, str. 73-75
  PDF (394 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem ; Transportno osiguranje tereta ; Šteta prouzročena požarom na brodu : (prikaz presude)
  UPPPK 20(1978), 77, str. 75-76
  PDF (261 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem ; Odgovornost brodovlasnika i time-charterera ; Ulaganje dužne pažnje za osposobljenje broda za plovidbu : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 20(1978), 77, str. 77-79
  PDF (354 KB)
  Pallua, Emilio.
  Spašavanje ; Pravo državnog javnog broda na nagradu za spašavanje : (prikaz presude i komentar: Pravo državnih brodova na nagradu za spašavanje)
  UPPPK 20(1978), 77, str. 79-82
  PDF (468 KB)

  UPPPK broj 78

  sadržaj

  Iz Uredništva
  Uredništvo
  ( Uvodna napomena )
  UPPPK 20(1978), 78, str. 2
  PDF (82 KB)
  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  Filipović, Velimir.
  Nova međunarodna konvencija o prijevozu robe morem : (Uvodni komentar uz prijevod dokumentacije)
  UPPPK 20(1978), 78, str. 3-4
  PDF (273 KB)
  Filipović, Velimir ; Pećarina, Mirjana. (preveli)
  United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea, 1978 = Konvencija UN o prijevozu robe morem, iz 1978. : (prijevod)
  UPPPK 20(1978), 78, str. 5-66
  PDF (5.15 MB)
  Filipović, Velimir ; Pallua, Emilio.
  Komentar Hamburških pravila : (Komentar uz prijevod dokumentacije)
  UPPPK 20(1978), 78, str.67-96
  PDF (2.9 MB)

  UPPPK broj 79

  sadržaj

  Iz Uredništva
  Uredništvo
  ( Uvodna napomena )
  UPPPK 20(1978), 79, str. 2
  PDF (38 KB)
  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  Borčić, Vojislav. (preveo)
  Rio de Janeiro Charterparty (Laytime) Definitions submitted by CMI (Draft) = Nacrt Definicija u brodarskim ugovorima (o vremenu stojnica) koje je u Rio de Janeiru predložio Međunarodni pomorski odbor (1977.g.) : (prijevod dokumentacije)
  UPPPK 20(1978), 79, str. 3-14
  PDF (830 KB)
  Borčić, Vojislav.
  Definicije u brodarskim ugovorima : (komentar uz prijevod dokumentacije)
  UPPPK 20(1978), 79, str. 15-25
  PDF (1 MB)
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Vujović, Veljko.
  Unutrašnja plovidba ; Oštećenje užeta prevodnice za skelu sa strane broda ; Odgovornost brodara : (prikaz presude)
  UPPPK 20(1978), 79, str. 26-31
  PDF (766 KB)
  Vujović, Veljko.
  Tjelesna povreda člana posade pomorskog broda ; Odgovornost brodara : (prikaz presude)
  UPPPK 20(1978), 79, str. 31-37
  PDF (923 KB)
  Vujović, Veljko.
  Cestovni saobraćaj ; Naknada štete prouzročena saobraćajnom nesrećom : (prikaz presude)
  UPPPK 20(1978), 79, str. 38-42
  PDF (668 KB)
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz stvari morem ; Plaćanje vozarine ; Potpis primatelja na teretnici : (prikaz presude)
  UPPPK 20(1978), 79, str. 42-44
  PDF (354 KB)
  Vujović, Veljko.
  Čuvanje broda ; Plaćanje naknade za čuvanje : (prikaz presude)
  UPPPK 20(1978), 79, str. 45-46
  PDF (247 KB)
  Dević, Pave.
  Dostava tužbe zapovjedniku broda : (prikaz presude)
  UPPPK 20(1978), 79, str. 46-48
  PDF (365 KB)
  Vedriš, Klara.
  Brodarski ugovor o susljednim putovanjima : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 20(1978), 79, str. 48-51
  PDF (433 KB)
  Vedriš, Klara.
  Prodaja robe (CIF) ; Zabrana izvoza ; Povlačenje ranije date izvozne dozvole : (prikaz presude)
  UPPPK 20(1978), 79, str. 52-54
  PDF (315 KB)
  Pallua, Emilio.
  Red prvenstva privilegija na brodu : (prikaz presude i komentar: Međusobni red prvenstva pomorskih privilegija iz spašavanja i onih beriva posade u engleskom pravu)
  UPPPK 20(1978), 79, str. 55-59
  PDF (647 KB)
  Jakaša, Branko.
  Stojnice ; Viša sila : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 20(1978), 79, str. 59-61
  PDF (339 KB)
  Jakaša, Branko.
  Kupoprodaja FOB ; Snašanje rizika za štetu na robi : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 20(1978), 79, str. 62-63
  PDF (175 KB)
  Vujović, Veljko ; Jakaša, Branko.
  Osiguranje tereta koji se prevozi morem ; Osigurateljeva aktivna legitimacija ; Utvrđivanje manjka tereta : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 20(1978), 79, str. 64-66
  PDF (313 KB)
  Pećarina, Mirjana.
  Prijevoz morem ; Osiguranje tereta ; Subrogacija osiguratelja u prava osiguranika : (prikaz presude)
  UPPPK 20(1978), 79, str. 67-68
  PDF (174 KB)


  UPPPK broj 80

  sadržaj

  ČLANCI
  Brajković, Vladislav.
  20 godina časopisa ''Uporedno pomorsko pravo i pomorska kupoprodaja''
  UPPPK 20(1978), 80, str. 3-4
  PDF (186 KB)
  Pallua, Emilio ; Filipovic, Velimir.
  Osnivanje Međunarodne pomorske arbitraže
  UPPPK 20(1978), 80, str. 5-9
  PDF (456 KB)
  DOKUMENTACIJA : prijevodi
  Pećarina, Mirjana. (prevela)
  ICC-CMI International Maritime Arbitration Rules = Pravila ICC-CMI Međunarodne pomorske arbitraže : (prijevod dokumentacije)
  UPPPK 20(1978), 80, str. 11-36
  PDF (1.8 MB)
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Horvat-Mandić, Lida.
  Prijevoz željeznicom ; Odgovornost željeznice za manjak robe : (prikaz presude)
  UPPPK 20(1978), 80, str. 37-39
  PDF (354 KB)
  Vujović, Veljko ; Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem ; Brodarova odgovornost za manjak tereta ; Ulaganje protesta : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 20(1978), 80, str. 39-42
  PDF (499 KB)
  Jakaša, Branko.
  Sudar brodova na popravku : (prikaz presude)
  UPPPK 20(1978), 80, str. 42-48
  PDF (899 KB)
  Jakaša, Branko.
  Popravak broda ; Odgovornost brodopopravljača za štetu prouzročenu izdokiranjem broda tijekom popravka : (prikaz presude)
  UPPPK 20(1978), 80, str. 49-57
  PDF (1.2 MB)
  Pallua, Emilio.
  CIF kupoprodaja na ugovornom formularu GAFTA br.100 ; Djelovanje zabrane izvoza na ispunjenje ugovora : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 20(1978), 80, str. 58-61
  PDF (502 KB)
  Pallua, Emilio.
  Kupoprodaja FOB ; Pravna osobnost poljskog državnog poduzeća ; Viša sila : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 20(1978), 80, str. 61-64
  PDF (517 KB)
  Pallua, Emilio.
  Brodarski ugovor na vrijeme ; Prijeboj naručiteljeve tražbine : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 20(1978), 80, str. 64-66
  PDF (433 KB)
  Tomaševski, Mirjana.
  Arbitražna presuda ; Brodarski ugovor ; Valuta : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 20(1978), 80, str. 67-70
  PDF (488 KB)
  Horvat-Mandić, Lida.
  Osiguranje željezničkih vozila : (prikaz presude)
  UPPPK 20(1978), 80, str. 70-72
  PDF (333 KB)
  Vedriš, Klara.
  Osiguranje motornog vozila ; Privremeno osiguranje ; Uloga osigurateljevog posrednika ; Prijenos osiguranja : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 20(1978), 80, str. 72-75
  PDF (447 KB)
  VIJESTI iz JUGOSLAVENSKOG UDRUŽENJA ZA POMORSKO PRAVO
  Filipović, Velimir.
  Nacrti novih međunarodnih sporazuma pred Pravnim odborom IMCO-a : Izvještaj s 37. zasjedanja Pravnog odbora IMCO-a (London, 20.-24.11.1978.)
  UPPPK 20(1978), 80, str. 76-87
  PDF (1.06 MB)

   Popis autora u 1978. godini

   prezime, ime        br. časopisa

  • Borčić, Vojislav 79
  • Brajković, Vladislav 80
  • Crnković, Andrija 77
  • Dević, Pave 79
  • Filipović, Velimir 78, 80
  • Horvat-Mandić, Lida 80
  • Jakaša, Branko 77, 79, 80
  • Pallua, Emilio 77, 78, 79, 80
  • Pećarina, Mirjana 77, 78, 79, 80
  • Tomaševski, Katarina 77, 80
  • Vedriš, Klara 77, 79, 80
  • Vujović, Veljko 77, 79, 80

 
Copyright © 2013. - Jadranski zavod HAZU
Podatke prikupila, tekstove skenirala i stranice uređuje i ažurira: Marula Vujasinović marula@hazu.hr