HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
JADRANSKI ZAVOD
časopis POREDBENO POMORSKO PRAVO

tekstovi iz arhive

o zavodu /   about institute
knjižnica /   library
o časopisu /   about journal

UPOREDNO POMORSKO PRAVO I POMORSKA KUPOPRODAJA (UPPPK)

godište 16, godina 1974. : broj 61 * 62 * 63 * 64 *

godina 1974. : popis autora


  UPPPK broj 61

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  Jelinić, Srećko.
  [Uvodni komentar uz prijevod]
  UPPPK 16(1974), 61, str. 1
  PDF (63 KB)
  Jelinić, Srećko.
  International Convention on the Travel Contract (C.C.V.) = Međunarodna konvencija o ugovoru za putovanje : (prijevod, usporedni tekst)
  UPPPK 16(1974), 61, str. 2-37
  PDF (2.5 MB)
   
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Badovinac, Gabro.
  Povreda člana posade pomorskog broda : (prikaz presude)
  UPPPK 16(1974), 61, str. 38-40
  PDF (369 KB)
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz stvari morem - Plaćanje vozarine bariranim čekom - Tečajna razlika - Gubitak čeka u bankovnoj vezi : (prikaz presude)
  UPPPK 16(1974), 61, str. 40-42
  PDF (382 KB)
  Vujović, Veljko.
  Radni odnos člana posade pomorskog broda - Primjena prava - Repatrijacija - ''Bonus'' : (prikaz presude)
  UPPPK 16(1974), 61, str. 42-45
  PDF (523 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Lučki slagač - Ukrcaj tereta ''po linijskim uvjetima'' - Značenje izraza ''pod čekrk'' : (prikaz presude)
  UPPPK 16(1974), 61, str. 46-49
  PDF (548 KB)
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz stvari morem - Osiguranje tereta - Protest brodaru - Slagačeva dužnost da brodaru uloži protest - Osigurateljev regresni zahtjev prema odgovornosj osobi : (prikaz presude)
  UPPPK 16(1974), 61, str. 49-52
  PDF (551 KB)
  Badovinac, Gabro.
  U odnosima stranaka iz međunarodne kupoprodaje mjerodavni su (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 16(1974), 61, str. 53-54
  PDF (264 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Zagađivanje luke naftom - Brodar - Brodarova pasivna legitimacija - Aktivna legitimacija općine - Šteta uzrokovana flori i fauni luke : (prikaz presude)
  UPPPK 16(1974), 61, str. 54-58
  PDF (673 KB)
  Grabovac, Ivo.
  Spašavanje broda - Nagrada za spašavanje - Kriteriji za kvalifikaciju usluge tegljenja ili spašavanja : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 16(1974), 61, str. 59-61
  PDF (386 KB)
  Pallua, Emilio.
  Brodarski ugovor na putovanje u određenu luku (''port charter-party'') - Stigli brod (''arrived ship'') : (prikaz presude i komentar: Pojam ''arrived ship'' u engleskom pomorskom pravu)
  UPPPK 16(1974), 61, str. 61-69
  PDF (1.2 MB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Brodar koji se specijalno bavi prijevozom smrznute robe : (prikaz presude)
  UPPPK 16(1974), 61, str. 70-71
  PDF (262 KB)
  Filipović, Velimir.
  Prijevoz stvari morem - Jamčevno pismo - Iskupljenje akreditiva prije ukrcaja tereta, a na temelju teretnice s naznakom ''ukrcano'' : (prikaz presude i komentar: Neka stajališta njemačke teorije o valjanosti jamčevnih pisama)
  UPPPK 16(1974), 61, str. 71-75
  PDF (660 KB)
   

  UPPPK broj 62

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  Vukmir, Branko.
  Predgovor : (uvodni komentar uz prijevod)
  UPPPK 16(1974), 62, str. 3-4
  PDF (216 KB)
  Vukmir, Branko.
  Guide on drawing up contracts for large industrial works (ECE/TRADE/117) / Economic Commision for Europe (Geneva) = Vodič za sastavljanje ugovora za izgradnju vrlikih industrijskih objekata / Ekonomska komisija za Evropu (Ženeva) : [Dio 1] : (prijevod, usporedni tekst)
  UPPPK 16(1974), 62, str. 5-42
  PDF (3.2 MB)
   
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Ivković, Đorđe ; Jakaša, Branko ; Triva, Siniša.
  Špediter - Prijevoz stvari morem - Nadležnost suda : (prikaz presude i 2 bilješke)
  UPPPK 16(1974), 62, str. 43-47
  PDF (602 KB)
  Ivković, Đorđe ; Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Sklapanje ugovora o prijevozu - Zaključnica : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 16(1974), 62, str. 47-48
  PDF (229 KB)
  Bolanča, Juraj.
  Prijevoz željeznicom - Kolska danguba : (prikaz presude)
  UPPPK 16(1974), 62, str. 48-52
  PDF (606 KB)
  Gložinić, Franjo.
  Prijevoz kamionom u međunarodnom saobraćaju - Dužnost plaćanja vozarine i ostalih troškova prijevoza od strane primaoca : (prikaz presude)
  UPPPK 16(1974), 62, str. 5-56
  PDF (451 KB)
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz stvari morem - Sklapanje ugovora o prijevozu putem agenta - Nadležnost suda - Sporedni umješač : (prikaz presude)
  UPPPK 16(1974), 62, str. 56-58
  PDF (380 KB)
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz stvari riječnom plovidbom - Uvjeti ugovora - Lučka ležarina - Pismo spremnosti - Preuzimanje i predaja tereta s brodarove strane : (prikaz presude)
  UPPPK 16(1974), 62, str. 59-61
  PDF (372 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Osposobljavanje skladišta za očuvanje tereta - Fumigacija : (prikaz presude)
  UPPPK 16(1974), 62, str. 61-64
  PDF (485 KB)
  Bolanča, Juraj.
  Prijevoz kamionom - Vozarova odgovornost - Loše stanje ceste - Zapisnik o uzrocima štete : (prikaz presude)
  UPPPK 16(1974), 62, str. 64-67
  PDF (497 KB)
  Pallua, Emilio.
  Kupoprodaja CIF - Ugovorena londonska arbitraža - Predviđena konačnost certifikata o kakvoći žita - Neispravnost certifikata zbog inspektorove nemarnosti - Prodavaočeva dobra vjera : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 16(1974), 62, str. 67-69
  PDF (367 KB)
  Jelinić, Srećko.
  Izljev tekućeg pogonskog goriva u more - Tumačenje Čl.III Međunarodne konvencije o sprečavanju zagađivanja mora ugljikovodicima , iz 1945. : (prikaz presude)
  UPPPK 16(1974), 62, str. 70-72
  PDF (350 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Šteta na teretu brašna uzrokovana vlažnošću palete : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 16(1974), 62, str. 72-74
  PDF (341 KB)
  Pavić, Drago.
  Prijevoz robe morem u kontejnerima - Brodarova odgovornost - Jedinica tereta : (prikaz presude)
  UPPPK 16(1974), 62, str. 74-76
  PDF (363 KB)
  Pavić, Drago ; Jakaša, Branko.
  Prijevoz robe morem u kontejnerima - Brodarova odgovornost - Ograničenje odgovornosti prema jedinici tereta : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 16(1974), 62, str. 77-79
  PDF (321 KB)
   

  UPPPK broj 63

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  Vukmir, Branko.
  Vodič za sastavljanje ugovora za izgradnju velikih industrijskih objekata : Nastavak : (uvodni komentar uz prijevod)
  UPPPK 16(1974), 63, str. 2
  PDF (22 KB)
  Vukmir, Branko.
  Guide on drawing up contracts for large industrial works (ECE/TRADE/117) / Economic Commision for Europe (Geneva) = Vodič za sastavljanje ugovora za izgradnju vrlikih industrijskih objekata / Ekonomska komisija za Evropu (Ženeva) : [Dio 2, od Pogl. IV.] : (prijevod, usporedni tekst)
  UPPPK 16(1974), 63, str. 3-60
  PDF (4.7 MB)
   
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Bolanča, Juraj.
  Prijevoz željeznicom - Vozarova odgovornost : (prikaz presude)
  UPPPK 16(1974), 63, str. 61-63
  PDF (331 KB)
  Bolanča, Juraj.
  Prijevoz željeznicom - Nepravilno slaganje robe - Prodavaočeva odgovornost - Vozarova odgovornost - Utvrđivanje štete : (prikaz presude)
  UPPPK 16(1974), 63, str. 63-66
  PDF (472 KB)
  Bolanča, Juraj.
  Prijevoz kamionom - Vozarova odgovornost - Manjak robe - Način vaganja : (prikaz presude)
  UPPPK 16(1974), 63, str. 66-68
  PDF (280 KB)
  Bolanča, Juraj.
  Cestovni prijevoz - Preopterećenje ceste : (prikaz presude)
  UPPPK 16(1974), 63, str. 68-72
  PDF (662 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Primjena prava - Ograničenje brodarove odgovornosti - Krcanje tereta na palubu : (prikaz presude)
  UPPPK 16(1974), 63, str. 72-78
  PDF (280 KB)
  Badovinac, Gabro ; Jakaša, Branko.
  Špediter - Špediter nije odgovoran za gubitak robe (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 16(1974), 63, str. 78-83
  PDF (740 KB)
  Pallua, Emilio.
  Odgovornost za oštećenje obale od strane broda : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 16(1974), 63, str. 84-87
  PDF (457 KB)
  Jakaša, Branko.
  Pomorsko osiguranje tekućeg goriva : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 16(1974), 63, str. 87-88
  PDF (212 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Direktni prijevoz - Odgovornost uzastopnih vozara - Odgovornost slagača : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 16(1974), 63, str. 89-90
  PDF (192 KB)
   

  UPPPK broj 64

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  Kačić, Hrvoje.
  Resolution - York-Antwerp Rules (adopted at Hamburg, April 4, 1974) = Rezolucija - York-antwerpenska pravila (prihvaćena u Hamburgu, 4. travnja 1974.) : (prijevod, usporedni tekst)
  UPPPK 16(1974), 64, str. 1-24
  PDF (2.2 MB)
  Kačić, Hrvoje.
  Komentar York-antwerpenskih pravila : (komentar uz prijevod)
  UPPPK 16(1974), 64, str. 25-37
  PDF (1.6 MB)
   
  IZ UREDNIŠTVA
  [Uredništvo].
  [Napomena uz tekstove o dokumentaciji]
  UPPPK 16(1974), 64, str. 38
  PDF (24 KB)
   
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Badovinac, Gabro.
  Smrt člana posade pomorskog broda - Naknada štete roditeljima (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 16(1974), 64, str. 39-40
  PDF (217 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Pomorski agent - Vozarina : (prikaz presude)
  UPPPK 16(1974), 64, str. 40-41
  PDF (248 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Pomorski agent - Poslovni rukovodilac broda : (prikaz presude)
  UPPPK 16(1974), 64, str. 42-44
  PDF (389 KB)
  Vujović, Veljko.
  Špediter - Špediterova odgovornost za izvršenje dobivene dispozicije i za brodarov rad - Izdavanje neistinite teretnice : (prikaz presude)
  UPPPK 16(1974), 64, str. 44-51
  PDF (1.0 MB)
  Badovinac, Gabro.
  Pomorski agent - Naplata tražbine : (prikaz presude)
  UPPPK 16(1974), 64, str. 52-53
  PDF (211 KB)
  Jelinić, Srećko.
  Zagađivanje mora ugljikovodicima u zabranjenom području : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 16(1974), 64, str. 54-61
  PDF (940 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Primjena Konvencije o teretnici - Nevrijeme kao viša sila : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 16(1974), 64, str. 62-64
  PDF (349 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Kontejner kao jedinica tereta - Pojam koleta . Ograničenje brodarove odgovornosti : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 16(1974), 64, str. 64-66
  PDF (334 KB)
  Pallua, Emilio.
  Prijevoz kontejnera na palubi uz izdanje čiste teretnice (...) : (prikaz presude i komentar: Krcanje tereta na palubu i nerazborita devijacija)
  UPPPK 16(1974), 64, str. 66-70
  PDF (632 KB)
  Filipović, Velimir.
  Ograničenje odgovornosti vlasnika morskih brodova prema Konvenciji iz 1957. - Osnivanje fonda ograničene odgovornosti - Pretvaranje zlatne klauzule (Poincare franka) u nacionalnu valutu : (prikaz presude i komentar: Zlatna klauzula iz međunarodnih saobraćajnih konvencija u svjetlu novih monetarnih promjena)
  UPPPK 16(1974), 64, str. 70-75
  PDF (711 KB)
   

   Popis autora u 1974. godini

   prezime, ime        br. časopisa

  • Badovinac, Gabro 61, 62, 63, 64
  • Bolanča, Juraj 62, 63
  • Filipović, Velimir 61, 64
  • Gložinić, Franjo 62
  • Grabovac, Ivo 61
  • Ivković, Đorđe 62
  • Jakaša, Branko 61, 62, 63, 64
  • Jelinić, Srećko 61, 62, 64
  • Kačić, Hrvoje 64
  • Pallua, Emilio 61, 62, 63, 64
  • Pavić, Drago 62
  • Triva, Siniša 62
  • Vujović, Veljko 61, 62, 64
  • Vukmir, Branko 62, 63

 
Copyright © 2013. - Jadranski zavod HAZU
Podatke prikupila, tekstove skenirala i stranice uređuje i ažurira: Marula Vujasinović marula@hazu.hr