HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
JADRANSKI ZAVOD
časopis POREDBENO POMORSKO PRAVO

tekstovi iz arhive

o zavodu /   about institute
knjižnica /   library
o časopisu /   about journal

UPOREDNO POMORSKO PRAVO I POMORSKA KUPOPRODAJA (UPPPK)

godište 12, godina 1970 : broj 45 * 46 * 47 * 48-49 *

godina 1970. : popis autora


  UPPPK broj 45

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  Pallua, Emilio.
  [Uvodna napomena uz prijevod]
  UPPPK 12(1970), 45, str. 3
  PDF (60 KB)
  s.n. [Pallua, Emilio ?].
  Armement et ventes maritimes (Loi no 69-8 / 1969) = Brodarsko poduzeće i pomorske kupoprodaje (Zakon br. 69-8, od 3. siječnja 1969.) : [prijevod, usporedni tekst]
  UPPPK 12(1970), 45, str. 4-17
  PDF (991 KB)
  s.n. [Pallua, Emilio ?].
  Armement et ventes maritimes (Decret no 69-679 / 1969) = Brodarsko poduzeće i pomorske kupoprodaje (Dekret br. 69-670, od 19. lipnja 1969.) : [prijevod, usporedni tekst]
  UPPPK 12(1970), 45, str. 18-31
  PDF (1.1 MB)
   
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Protest : (prikaz presude)
  UPPPK 12(1970), 45, str. 32-36
  PDF (649 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Brodski agent - Pasivna legitimacija agenta prema krcatelju - Agentova odgovornost : (prikaz presude)
  UPPPK 12(1970), 45, str. 37-39
  PDF (369 KB)
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz kamionom - Primjena prava - Plaćanje vozarine - Potvrda o primanju robe : (prikaz presude)
  UPPPK 12(1970), 45, str. 39-42
  PDF (498 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari vlakom - Špediter - Odgovornost zračnog vozara i špeditera : (prikaz presude)
  UPPPK 12(1970), 45, str. 42-44
  PDF (377 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Vozarina - Odustanak od ugovora : (prikaz presude)
  UPPPK 12(1970), 45, str. 45-47
  PDF (284 KB)
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz stvari morem - Kupoprodaja C and F - Pasivna legitimacija brodarova prema prodavaocu robe - Odgovornost brodara za netočne izjave njegova agenta : (prikaz presude)
  UPPPK 12(1970), 45, str. 48-51
  PDF (518 KB)
  Horvat, Lida.
  Prijevoz stvari zrakom - Međunarodni prijevoz - Odgovornost za zakašnjenje - Dokazna snaga tovarnog lista : (prikaz presude)
  UPPPK 12(1970), 45, str. 51-55
  PDF (648 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Manjak tereta - Pasivna legitimacija brodara - Aktivna legitimacija primaoca - Protest : (prikaz presude)
  UPPPK 12(1970), 45, str. 56-60
  PDF (615 KB)
  Pallua, Emilio.
  Sukob zakona - Lex fori je mjerodavan za naslov (...) : (prikaz presude i komentar: Pravo mjerodavno za deliktne obveze u Engleskoj)
  UPPPK 12(1970), 45, str. 61-66
  PDF (783 KB)
  Pallua, Emilio.
  Brodarski ugovor - Arbitražna klauzula u brodarskom ugovoru (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 12(1970), 45, str. 66-70
  PDF (646 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz osoba morem - Besplatni prijevoz - Odgovornost brodara : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 12(1970), 45, str. 71-72
  PDF (227 KB)
  Pallua, Emilio.
  Ograničenje odgovornosti : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 12(1970), 45, str. 72-74
  PDF (363 KB)
   
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja i prikazi presuda
  Filipović, Velimir.
  Pomorsko osiguranje robe - Prijevoz stvari morem - Opći njemački uvjeti o pomorskom osiguranju : (prikaz presude i komentar: Tumačenje paragrafa 33. st.2. Općih njemačkih uvjeta o pomorskom osiguranju)
  UPPPK 12(1970), 45, str. 74-77
  PDF (530 KB)
   

  UPPPK broj 46

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  Vukmir, Branko.
  [Uvodna napomena uz prijevod]
  UPPPK 12(1970), 46, str. 5
  PDF (129 KB)
  Ivković, Đorđe.
  International Model Form of Agreement between Client and Consulting Engineer ; International General Rules for Agreement between Client and Consulting Engineer / International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) = Međunarodni tipski sporazum između naručitelja i consulting engineer-a zajedno sa Međunarodnim općim uvjetima za Sporazum između naručitelja i consulting engineer-a : [prijevod, usporedni tekst]
  UPPPK 12(1970), 46, str. 6-33
  PDF (2.5 MB)
   
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Održavanje plovidbenog reda - Samovoljna zamjena broda (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 12(1970), 46, str. 34-36
  PDF (369 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Sigurnost brodova na moru - Oštećenje čamca uzrokovano podrtinom : (prikaz presude)
  UPPPK 12(1970), 46, str. 37-38
  PDF (238 KB)
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz kamionom - Vozarina - Dužnost plaćanja vozarine - Primalac - Preuzimanje robe od brodara : (prikaz presude)
  UPPPK 12(1970), 46, str. 39-41
  PDF (383 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Lučki slagač - Špediter - Odgovornost lučkog slagača za nepropisno osiguranje robe u vagonima (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 12(1970), 46, str. 41-44
  PDF (530 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Produženo putovanje zbog zatvaranja Sueskog kanala : (prikaz presude)
  UPPPK 12(1970), 46, str. 44-47
  PDF (521 KB)
  Pallua, Emilio.
  Arbitraža - Pravo primjenjivo na ugovor primjenjivo je i na valjanost arbitražne klauzule : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 12(1970), 46, str. 47-49
  PDF (409 KB)
  Jakaša, Branko.
  Gradnja broda - Odgovornost brodogradilišta i proizvođača motora - Mane broda - Preuzimanje broda bez protesta : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 12(1970), 46, str. 49-51
  PDF (417 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Čista teretnica : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 12(1970), 46, str. 51-53
  PDF (401 KB)
  Jakaša, Branko.
  Slagač - Slagačeva odgovornost - Šteta na robi uzrokovana požarom na skladištu : (prikaz presude)
  UPPPK 12(1970), 46, str. 53-55
  PDF (389 KB)
  Jakaša, Branko.
  Slagač - Brodar - Slagačeva odgovornost - Odgovornost brodara - Zastara - Teret koji je krivnjom slagača prevezen bez teretnice : (prikaz presude)
  UPPPK 12(1970), 46, str. 55-57
  PDF (414 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Slagačeva odgovornost - Nedostatak ambalaže - Nepravilno slaganje : (prikaz presude)
  UPPPK 12(1970), 46, str. 57-59
  PDF (398 KB)
  Pallua, Emilio.
  Hipoteka na brod - Retencija dobavljača motora za tražbine u vezi s dobavljenim motorom : (prikaz presude i komentar: Opseg hipoteke)
  UPPPK 12(1970), 46, str. 60-62
  PDF (412 KB)
  Filipović, Velimir.
  Sudar brodova - Gubitak sidra - Oštećenje broda udarom u izgubljeno sidro : (prikaz presude i komentar: Neki problemi kod određivanja uzročnosti u njemačkom građanskom pravu)
  UPPPK 12(1970), 46, str. 62-65
  PDF (563 KB)
   
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja i prikazi presuda
  Vujović, Veljko ; Jakaša, Branko.
  Osiguranje - Osiguranikova tužba na utvrđenje postojanja osigurateljeve obveze na isplatu osigurnine : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 12(1970), 46, str. 66-68
  PDF (368 KB)
  Jakaša, Branko.
  Osiguranje broda - Granice osigurateljeve odgovornosti - Troškovi odsukavanja broda - Pravo osiguranika na zatezne kamate - Objesno parničenje : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 12(1970), 46, str. 68-70
  PDF (411 KB)
   

  UPPPK broj 47

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  Filipović, Velimir.
  [Uvodna napomena uz prijevod]
  UPPPK 12(1970), 47, str. 3
  PDF (46 KB)
  s.n. [Filipović, Velimir ?].
  Soviet Coal Charter 1962 = Sovjetski čarter o ugljenu, iz 1962. : za ugljen, koks i katran iz SSSR-a : (prijevod, usporedni tekst)
  UPPPK 12(1970), 47, str. 4-29
  PDF (2.3 MB)
   
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Badovinac, Gabro ; Jakaša, Branko.
  Brodarova odgovornost - Kupoprodaja C and F : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 12(1970), 47, str. 30-33
  PDF (538 KB)
  Badovinac, Gabro ; Jakaša, Branko.
  Prijevoz kamionom - Vozarina - Odnos između kupoprodajnog ugovora i ugovora o prijevozu - Dužnost plaćanja vozarine : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 12(1970), 47, str. 33-36
  PDF (555 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz željeznicom - Privatna kola - Naknada štete za zakašnjenje u isporuci privatnih kola : (prikaz presude)
  UPPPK 12(1970), 47, str. 36-40
  PDF (726 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Spašavanje pomorskog čamca - Primjena prava - Brodom se u smislu propisa o spašavanju smatra i čamac : (prikaz presude)
  UPPPK 12(1970), 47, str. 40-43
  PDF (544 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Manjak tereta - Predaja tereta na odredištu od strane brodara - Protest : (prikaz presude)
  UPPPK 12(1970), 47, str. 43-45
  PDF (387 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Lučki slagač - Odgovornost - Protest : (prikaz presude)
  UPPPK 12(1970), 47, str. 46-47
  PDF (278 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Plaćanje lučkih naknada : (prikaz presude)
  UPPPK 12(1970), 47, str. 47-48
  PDF (279 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Prijevoz stoke - Kapacitet broda za prijevoz stoke - Troškovi osposobljavanja broda za primanje tereta - Sklapanje ugovora putem agenta : (prikaz presude)
  UPPPK 12(1970), 47, str. 48-50
  PDF (419 KB)
  Piasevoli, Nikša ; Jakaša, Branko.
  Poslovi transporta - Zastara : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 12(1970), 47, str. 51
  PDF (91 KB)
  Piasevoli, Nikša ; Jakaša, Branko.
  Špediter - Špediterska provizija : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 12(1970), 47, str. 52
  PDF (81 KB)
  Pallua, Emilio.
  Primjenjivo pravo na ugovor - Arbitražna klauzula nadležnosti (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 12(1970), 47, str. 53-55
  PDF (437 KB)
  Pallua, Emilio.
  FOB kupoprodaja - Ukrcaj tereta (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 12(1970), 47, str. 56-57
  PDF (254 KB)
  Jakaša, Branko.
  Slagač - Slagačeva odgovornost : (prikaz presude)
  UPPPK 12(1970), 47, str. 57-58
  PDF (247 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Slaganje tereta na palubu - Klauzula čarter-partije (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 12(1970), 47, str. 58-59
  PDF (236 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Klauzula teretnice o nadležnosti suda (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 12(1970), 47, str. 59-61
  PDF (381 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Požar - Zakup - Primjena prava : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 12(1970), 47, str. 61-62
  PDF (278 KB)
  Jakaša, Branko.
  Slagač - Brodarova i slagačeva odgovornost : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 12(1970), 47, str. 63-64
  PDF (274 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Klauzula o nadležnosti suda - Podnašanje tužbe protiv tuženika (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 12(1970), 47, str. 65-67
  PDF (430 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Špediterova odgovornost - Svjesno kriva deklaracija tereta od krcateljeve strane : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 12(1970), 47, str. 67-69
  PDF (383 KB)
   
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja i prikazi presuda
  Badovinac, Gabro.
  Pomorsko osiguranje - Osiguranje brodograditeljeve odgovornosti - Dokaz o odgovornosti osiguranika : (prikaz presude)
  UPPPK 12(1970), 47, str. 69-72
  PDF (454 KB)
   

  UPPPK broj 48-49

  sadržaj

  Iz Uredništva
  Uredništvo.
  Iz Uredništva
  UPPPK 12(1970), 48/49, str. 1
  PDF (34 KB)
   
  KAZALA
  Jelinić, Srećko.
  [Predmetno kazalo presuda i odluka, objavljenih u brojevima 25-47]
  UPPPK 12(1970), 48/49, str. 2-128
  PDF (14.8 MB)
  Jelinić, Srećko.
  Sadržaj dokumentacije : (popis dokumentacije po brojevima/sveščićima, od 1 do 47)
  UPPPK 12(1970), 48/49, str. 129-132
  PDF (427 KB)

   


   Popis autora u 1970. godini

   prezime, ime        br. časopisa

  • Badovinac, Gabro 45, 46, 47
  • Filipović, Velimir 45, 46, 47
  • Horvat, Lida 45
  • Ivković, Đorđe 46
  • Jelinić, Srećko 48/49
  • Jakaša, Branko 45, 46, 47
  • Pallua, Emilio 45, 46, 47
  • Piassevoli, Nikša 47
  • Vujović, Veljko 45, 46
  • Vukmir, Branko 46

 
Copyright © 2013. - Jadranski zavod HAZU
Podatke prikupila, tekstove skenirala i stranice uređuje i ažurira: Marula Vujasinović marula@hazu.hr