HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
JADRANSKI ZAVOD
časopis POREDBENO POMORSKO PRAVO

tekstovi iz arhive

o zavodu /   about institute
knjižnica /   library
o časopisu /   about journal

UPOREDNO POMORSKO PRAVO I POMORSKA KUPOPRODAJA (UPPPK)

godište 15, godina 1973. : broj 57 * 58 * 59 * 60 *

godina 1973. : popis autora


  UPPPK broj 57

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  Filipović, Velimir.
  [Uvodni komentar uz prijevod]
  UPPPK 15(1973), 57, str. 2
  PDF (73 KB)
  Jelinić, Srećko.
  Protocol revising Warsaw Convention Rules on Air Carrier Liability to Passengers / International Civil Aviation Organization (ICAO) = Protokol o izmjeni Varšavske konvencije o odgovornosti zračnog vozara za putnike / Organizacija za međunarodno civilno zrakoplovstvo : (prijevod, usporedni tekst)
  UPPPK 15(1973), 57, str. 3-30
  PDF (2.4 MB)
  Filipović, Velimir.
  Odgovornost zračnog vozara prema Guatemalskom protokolu iz 1971. : Komentar (uz prijevod)
  UPPPK 15(1973), 57, str. 31-46
  PDF (1.5 MB)
   
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Badovinac, Gabro.
  Pomorski agent - Agentova legitimacija iz ugovora o prijevozu stvari moerm : (prikaz presude)
  UPPPK 15(1973), 57, str. 47-48
  PDF (237 KB)
  Bolanča, Juraj.
  Prijevoz kamionom - Prekid prijevoza zbog zaleđene ceste - Vraćanje tereta zbog toga razloga po nalogu pošiljatelja u otpravno mjesto : (prikaz presude)
  UPPPK 15(1973), 57, str. 49-50
  PDF (275 KB)
  Bolanča, Juraj.
  Prijevoz željeznicom - Odgovornost željeznice za štetu na robi - Lako pokvarljiva roba - Podobnost vagona za prijevoz lako pokvarljive robe : (prikaz presude)
  UPPPK 15(1973), 57, str. 51-53
  PDF (394 KB)
  Bolanča, Juraj.
  Prijevoz željznicom - Ekspresna pošiljka : (prikaz presude)
  UPPPK 15(1973), 57, str. 53-56
  PDF (519 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Suvlasništvo broda : (prikaz presude)
  UPPPK 15(1973), 57, str. 56-57
  PDF (236 KB)
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz kamionom - Vozarina : (prikaz presude)
  UPPPK 15(1973), 57, str. 57-59
  PDF (404 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Stojnice i prekostojnice - Pismo spremnosti - Spremnost broda za iskrcaj tereta - Lučki koordinacijski odbor - Linijski prijevoz : (prikaz presude)
  UPPPK 15(1973), 57, str. 59-65
  PDF (949 KB)
  Jelinić, Srećko.
  Brodarski ugovor na vrijeme (Gencon charter party) koji sadrži arbitražnu klauzulu - Odgovornost izdatnika jamčevnog pisma - Obećanje platiti kao jamac u suglasnosti s bilo kojom arbitražnom odlukom - Arbitražna odluka o naručiteljevoj odgovornosti : (prikaz presude)
  UPPPK 15(1973), 57, str. 66-69
  PDF (535 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Primjena prava - Prijevoz kontejnera - Šteta uzrokovana djelom ili propustom krcatelja - Prijevoz između SAD i Francuske : (prikaz presude)
  UPPPK 15(1973), 57, str. 69-71
  PDF (387 KB)
  Pallua, Emilio.
  Privilegij vjerovnika iz poslova koje je zaključio zapovjednik ili zapovjednik-brodar izvan domaće luke broda - Pojam domaće luke broda : (prikaz presude i komentar: Privilegij tražbina iz zapovjednikovih poslova u zapadnonjemačkom pravu)
  UPPPK 15(1973), 57, str. 72-74
  PDF (510 KB)
   
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja i prikazi presuda
  Badovinac, Gabro.
  Osiguranje željezničkih vozila : (prikaz presude)
  UPPPK 15(1973), 57, str. 74-77
  PDF (522 KB)
   

  UPPPK broj 58

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  Aržek, Zvonimir.
  Opći uvjeti prijevoza rajnskih brodarstava : (uvodni komentar uz prijevod)
  UPPPK 15(1973), 58, str. 2-3
  PDF (166 KB)
  Aržek, Zvonimir.
  Verlade- und Transportbedingungen : (Konnossementsbedingungen) = Ukrcajni i prijevozni uvjeti : (Uvjeti teretnice) : [Dio 1] : [prijevod, usporedni tekst]
  UPPPK 15(1973), 58, str. 4-29
  PDF (2.5 MB)
   
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Agent - Vozarina : (prikaz presude)
  UPPPK 15(1973), 58, str. 30-31
  PDF (249 KB)
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz kamionom - Vozarina : (prikaz presude)
  UPPPK 15(1973), 58, str. 31-33
  PDF (412 KB)
  Vujović, Veljko.
  Stivador - Špediter : (prikaz presude)
  UPPPK 15(1973), 58, str. 33-34
  PDF (250 KB)
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz kamionom - Plaćanje vozarine : (prikaz presude)
  UPPPK 15(1973), 58, str. 35-36
  PDF (249 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Povreda osobe koja izlazi iz pomorskog broda a nije putnik - Nadležnost suda - Visina naknade štete : (prikaz presude)
  UPPPK 15(1973), 58, str. 36-39
  PDF (519 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Zapovjednik pomorskog broda - Ovlaštenje za primanje tužbe protiv brodara : (prikaz presude)
  UPPPK 15(1973), 58, str. 39-41
  PDF (369 KB)
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz kamionom - Plaćanje vozarine : [2] : (prikaz presude)
  UPPPK 15(1973), 58, str. 41-43
  PDF (390 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Primateljeva aktivna legitimacija - Klauzula ugovora o prijevozu o nadležnosti suda - Otpad kore od drveta : (prikaz presude)
  UPPPK 15(1973), 58, str. 43-47
  PDF (699 KB)
  Horvat, Lida ; Jakaša, Branko.
  Prijevoz kamionom - Vozarova odgovornost - Odgovornost osigurateljeva za vozarovu odgovornost : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 15(1973), 58, str. 48-50
  PDF (342 KB)
  Pallua, Emilio.
  Arbitraža u Londonu - CIF kupoprodaja - Pitanje primjene Sueske klauzule kod brodarskog ugovora za putovanje (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 15(1973), 58, str. 51-52
  PDF (224 KB)
  Jelinić, Srećko.
  Kupoprodaja FOB - Luka ukrcaja - Luka ukrcaja koja nije naznačena u ugovoru : (prikaz presude i komentar: FOB kupoprodaja - obveze kupca i prodavaoca)
  UPPPK 15(1973), 58, str. 53-57
  PDF (543 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Direktan prijevoz - Odgovornost zadnjeg vozara - Obveza dispozitiva presude i obrazloženja iz prijašnjeg spora : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 15(1973), 58, str. 58-59
  PDF (273 KB)
  Jakaša, Branko.
  Šteta na teretu uzrokovana požarom u lučkom skladištu - Odgovornost brodara, skladištara, izvođača radova i uprave luke : (prikaz presude)
  UPPPK 15(1973), 58, str. 60-61
  PDF (251 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Oluja kao viša sila - Slabo stanje tereta - Nautička i komercijalna djelatnost : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 15(1973), 58, str. 62-64
  PDF (400 KB)
  Jakaša, Branko.
  Šteta na teretu uzrokovana požarom u luci - Odgovornost brodara, skladištara i brodskog agenta - ''Bez zapreke'' : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 15(1973), 58, str. 64-66
  PDF (383 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Primjena prava - Odgovornost brodara koji je prevezao teret i agenta koji je izdao teretnicu - Pronalazak tereta nakon dužeg vremena : (prikaz presude)
  UPPPK 15(1973), 58, str. 66-68
  PDF (367 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Odgovornost brodara koji je prevezao teret i agenta koji je izdao teretnicu : (prikaz presude)
  UPPPK 15(1973), 58, str. 68-69
  PDF (233 KB)
   
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja i prikazi presuda
  Vujović, Veljko.
  Osiguranje broda - Ako se na brodu dogodi havarija (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 15(1973), 58, str. 69-72
  PDF (456 KB)
   

  UPPPK broj 59

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  [s.n.].
  (uvodni komentar uz prijevod)
  UPPPK 15(1973), 59, str. 2
  PDF (17 KB)
  Aržek, Zvonimir.
  Verlade- und Transportbedingungen : (Konnossementsbedingungen) = Ukrcajni i prijevozni uvjeti : (Uvjeti teretnice) : [Dio 2] : [prijevod, usporedni tekst]
  UPPPK 15(1973), 59, str. 3-32
  PDF (2.7 MB)
   
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Badovinac, Gabro ; Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Ugovaranje vozarine u devizama : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 15(1973), 59, str. 33-35
  PDF (360 KB)
  Badovinac, Gabro ; Jakaša, Branko.
  Kad član posade broda pretrpi tjelesnu povredu (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 15(1973), 59, str. 36-38
  PDF (373 KB)
  Badovinac, Gabro ; Jakaša, Branko.
  Povreda člana posade pomorskog broda - Ako je povreda nastala eksplozijom (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 15(1973), 59, str. 38-42
  PDF (635 KB)
  Bolanča, Juraj.
  Prijevoz kamionom - Danguba kod istovara - Vrijeme početka prijevoza za računanje dangube kod istovara : (prikaz presude)
  UPPPK 15(1973), 59, str. 42-44
  PDF (369 KB)
  Vujović, Veljko.
  Carinsko javno skladište - Utovar robe u kamion - Plaćanje dangubnine : (prikaz presude)
  UPPPK 15(1973), 59, str. 45-47
  PDF (399 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Klauzula o nadležnosti suda : (prikaz presude)
  UPPPK 15(1973), 59, str. 47-49
  PDF (339 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Spasavanje pomorskog broda - Razlika između tegljenja i spašavanja : (prikaz presude)
  UPPPK 15(1973), 59, str. 50-53
  PDF (554 KB)
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz željeznicom - Kolska dangubnina uzrokovana nepoduzimanjem carinskih radnji : (prikaz presude)
  UPPPK 15(1973), 59, str. 53-55
  PDF (406 KB)
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz željeznicom - Plaćanje manje naplaćene vozarine : (prikaz presude)
  UPPPK 15(1973), 59, str. 55-56
  PDF (257 KB)
  Pallua, Emilio.
  Arbitražna klauzula - Prekluzija zahtjeva nepravovremenog imanovanja arbitra (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 15(1973), 59, str. 57-58
  PDF (249 KB)
  Pallua, Emilio.
  Ograničenje brodovlasnikove odgovornosti : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 15(1973), 59, str. 58-61
  PDF (519 KB)
  Jelinić, Srećko.
  Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1946, sect. 6 - Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1947, par. 10 - Istovar robe iz kamiona u skladišta u Bermondseyu i utovar radi daljnje otpreme : (prikaz presude)
  UPPPK 15(1973), 59, str. 61-63
  PDF (359 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Način sklapanja ugovora - Sklapanje ugovora putem teleprintera - Pravni značaj zaključnice - Sporazumni odustanak od ugovora : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 15(1973), 59, str. 63-65
  PDF (371 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Pravni značaj teretnice koju nije potpisao krcatelj - Klauzula teretnice o nadležnosti suda - Slabo slaganje tereta na brodu : (prikaz presude)
  UPPPK 15(1973), 59, str. 66-68
  PDF (352 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova i slagačeva odgovornost - Dokaz o pravovremenom ulaganju protesta - Slabo stanje vreća : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 15(1973), 59, str. 69-70
  PDF (241 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Primjena prava na zahtjev za naknadu štete koja je nastala prije ukrcaja i poslije ukrcaja : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 15(1973), 59, str. 71-72
  PDF (244 KB)
  Grabovac, Ivo.
  Prijevoz robe morem - Brod namijenjen za prijevoz kontejnera - Gubitak kontejnera na palubi : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 15(1973), 59, str. 73-76
  PDF (490 KB)
   
  PRIKAZI KNJIGA I ČLANAKA
  Kojić, Branko.
  ''Jugolinija'' : Reprezentativno izdanje povodom 25-god. osnutka (Rijeka, 1973) : (prikaz publikacije)
  UPPPK 15(1973), 59, str. 76-77
  PDF (222 KB)
   

  UPPPK broj 60

  sadržaj

  Iz Uredništva
  Uredništvo.
  Iz Uredništva
  UPPPK 15(1973), 60, str. 1
  PDF (44 KB)
   
  KAZALA
  Jelinić, Srećko.
  [Indeks presuda i odluka, objavljenih u časopisu Uporedno pomorsko pravo i pomorska kupoprodaja u brojevima 50-59] : (predmetno kazalo)
  UPPPK 15(1973), 60, str. 2-54
  PDF (5.8 MB)
  [Uredništvo ?].
  [Sadržaji : dokumentacije, komentara i prikaza knjiga i članaka ; objavljenih u br. 50-59]
  UPPPK 15(1973), 60, str. 55-56
  PDF (89 KB)
   

   Popis autora u 1973. godini

   prezime, ime        br. časopisa

  • Aržek, Zvonimir 58, 59
  • Badovinac, Gabro 57, 58, 59
  • Bolanča, Juraj 57, 59
  • Filipović, Velimir 57
  • Grabovac, Ivo 59
  • Horvat, Lida 58
  • Jakaša, Branko 57, 58, 59
  • Jelinić, Srećko 57, 58, 59, 60
  • Kojić, Branko 59
  • Pallua, Emilio 57, 58, 59
  • Vujović, Veljko 57, 58, 59

 
Copyright © 2013. - Jadranski zavod HAZU
Podatke prikupila, tekstove skenirala i stranice uređuje i ažurira: Marula Vujasinović marula@hazu.hr