HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
JADRANSKI ZAVOD
časopis POREDBENO POMORSKO PRAVO

tekstovi iz arhive

o zavodu /   about institute
knjižnica /   library
o časopisu /   about journal

UPOREDNO POMORSKO PRAVO I POMORSKA KUPOPRODAJA (UPPPK)

godina 1981 : broj 89 * 90 * 91 * 92 *

godina 1981 : popis autora


  UPPPK broj 89

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  Polić, Vesna. (prevela)
  International Rules for the Interpretation of Trade Terms (INCOTERMS), 1980 = Međunarodna pravila za tumačenje trgovačkih izrara (INCOTERMS), iz 1980. : (prijevod dokumentacije)
  UPPPK 23(1981), 89, str. 3-18
  PDF (1.5 MB)
  Filipović, Velimir.
  Nove transportne klauzule Međunarodne trgovinske komore - INCOTERMS 1980 : (komentar uz prijevod dokumentacije)
  UPPPK 23(1981), 89, str. 19-20
  PDF (235 KB)
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Vujović, Veljko.
  Povreda člana posade pomorskog broda ; brodarova odgovornost ; opseg naknade štete ; visina kamata : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 23(1981), 89, str. 21-29
  PDF (1.1 MB)
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz željeznicom ; primjena SMGS konvencije ; tovarni list i tovarna karta ; primalac : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 23(1981), 89, str. 29-34
  PDF (715 KB)
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz stvari morem ; brodarova odgovornost ; šteta prouzročena pokvarljivom teretu ; fumigacija tereta : (prikaz presude)
  UPPPK 23(1981), 89, str. 34-38
  PDF (592 KB)
  Vujović, Veljko.
  Prodaja broda ; sklapanje ugovora o zakupu broda : (prikaz presude)
  UPPPK 23(1981), 89, str. 38-49
  PDF (1.4 MB)
  Pallua, Emilio.
  Privilegiji na brodu : (prikaz presude i komentar : Pravni značaj privilegija na brodu u engleskom pravu i kolizijsko pravilo koje treba na njih primijeniti)
  UPPPK 23(1981), 89, str. 49-56
  PDF (1.0 MB)
  Sihtar, Ana.
  Špediter ; odgovornost špeditera i brodara kojeg izabere špediter ; primjena prava na međunarodni pomorski prijevoz ; nadležnost suda ; Ograničenje odgovornosti špeditera i brodara : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 23(1981), 89, str. 56-59
  PDF (466 KB)
  Jelinić, Srećko.
  Zračni prijevoz ; otmica zrakoplova ; odgovornost putniku za štetu : (prikaz presude i komentar : Odgovornost zračnog prijevoznika za štete nastale otmicom zrakoplova)
  UPPPK 23(1981), 89, str. 60-64
  PDF (572 KB)
  Polić, Vesna.
  Prijevoz robe morem iz Indije u Italiju : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 23(1981), 89, str. 65-68
  PDF (470 KB)
  VIJESTI iz JUGOSLAVENSKOG UDRUŽENJA ZA POMORSKO PRAVO
  Borčić, Vojislav.
  45. Zasjedanje Pravnog odbora Međuvladine pomorske savjetodavne organizacije (IMCO) (London, 2.-5.3.1981.) : izvješće
  UPPPK 23(1981), 89, str. 69-77
  PDF (792 KB)
  Filipović, Velimir.
  Godišnja skupština Međunarodnog pomorskog odbora (CMI), održana u Bruxellesu, 27.3.1981. : izvješće
  UPPPK 23(1981), 89, str. 77-80
  PDF (343 KB)


  UPPPK broj 90

  sadržaj

  Iz Uredništva
  Uredništvo
  (Uvodna napomena )
  UPPPK 23(1981), 90, str. 1
  PDF (21 KB)
  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  Polić, Vesna. (prevela)
  Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement (approved and published by the Committee of Lloyd's) (LOF 1980) : ''No cure - no pay'' = Lloydov standardni formular ugovora o spašavanju (odobrio i objavio Lloydov komitet) : ''Bez uspjeha nema nagrade'' : (prijevod dokumentacije)
  UPPPK 23(1981), 90, str.2-25
  PDF (2.1 MB)
  Stanković, Predrag.
  Napomena uz konačni Lloydov formular ugovora o spašavanju : (komentar uz prijevod dokumentacije)
  UPPPK 23(1981), 90, str. 26
  PDF (117 KB)
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Vujović, Veljko. Stivador ; izdavanje teretnice za teret koji nije ukrcan : (prikaz presude)
  UPPPK 23(1981), 90, str. 27-29
  PDF (359 KB)
  Vujović, Veljko.
  Oštećenje automobila sa strane broda prilikom pristajanja ; nadležnost suda ; odgovornost brodara : (prikaz presude)
  UPPPK 23(1981), 90, str. 29-33
  PDF (547 KB)
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz kontejnera željeznicom ; popust na vozarini : (prikaz presude)
  UPPPK 23(1981), 90, str. 33-35
  PDF (334 KB)
  Pallua, Emilio.
  Arbitražni spor : (prikaz presude i komentar : Ovlasti redovnog suda u arbitražnim postupcima pred londonskim arbitražama)
  UPPPK 23(1981), 90, str. 35-44
  PDF (1.2 MB)
  Jelinić, Srećko.
  Brodarski ugovor za prijevoz tereta cijelim brodom u više uzastopnih putovanja ; štrajk lučkih radnika u luci ukrcaja ; zakašnjenje i nemogućnost izvršenja ugovorenih putovanja ; frustracija ugovora ; mogućnost ulaganja žalbe : (prikaz presude i komentar : Primjena novog engleskog Zakona o arbitraži iz 1979., te pitanje frustracije ugovora)
  UPPPK 23(1981), 90, str. 45-57
  PDF (1.6 MB)
  Vedriš, Klara.
  Privremena naredba Marewa injunction : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 23(1981), 90, str. 58-62
  PDF (580 KB)
  Mintas, Ljerka.
  Pomorsko osiguranje ; brod nestao u pomorskoj opasnosti : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 23(1981), 90, str. 62-64
  PDF (324 KB)
  Sihtar, Ana.
  Viša sila ; štrajk lučkih radnika ; neodgovornost remontnog brodogradilišta ; zadržavanje broda u suhom doku nakon popravka : (prikaz presude)
  UPPPK 23(1981), 90, str. 65-67
  PDF (314 KB)
  VIJESTI iz JUGOSLAVENSKOG UDRUŽENJA ZA POMORSKO PRAVO
  Stanković, Predrag ; Filipović, Velimir.
  32. Konferencija CMI-a u Montrealu (24.-29.5.1981.) : izvješće
  UPPPK 23(1981), 90, str. 68-74
  PDF (733 KB)
  Stanković, Predrag ; Filipović, Velimir.
  Izvanredna skupština CMI-a (Montreal, 30.5.1981.) : izvješće
  UPPPK 23(1981), 90, str. 74-76
  PDF (235 KB)


  UPPPK broj 91

  sadržaj

  Iz Uredništva
  Uredništvo
  (Uvodna napomena )
  UPPPK 23(1981), 91, str. 1
  PDF (58 KB)
  DOKUMENTACIJA : prijevodi
  Vedriš, Klara. (prevela)
  Draft Convention on Salvage (Montreal, May 1981) = Nacrt Konvencije o spašavanju (Montreal, svibanj 1981.) : (prijevod dokumentacije)
  UPPPK 23(1981), 91, str. 2-27
  PDF (1.6 MB)
  Vedriš, Klara. (prevela)
  The 32nd Conference of the CMI : Hazardous and noxious substances = 32. Konferencija Međunarodnog pomorskog odbora (Montreal, 24.-29.5.1981.) : Opasni i štetni materijali : (prijevod dokumentacije)
  UPPPK 23(1981), 91, str. 28-37
  PDF (943 KB)
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz željeznicom ; vozarova odgovornost ; slučajevi posebnih opasnosti : (prikaz presude)
  UPPPK 23(1981), 91, str. 38-40
  PDF (368 KB)
  Lukšić, Branimir.
  Potraživanje izvođača radova za uklanjanje nasukanog broda ; nasukanje i potonuće broda i njihove pravne posljedice ; sudska prodaja broda : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 23(1981), 91, str. 40-46
  PDF (882 KB)
  Pallua, Emilio.
  Dopustivost žalbe na redovni sud od odluke arbitra : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 23(1981), 91, str. 46-51
  PDF (774 KB)
  Jelinić, Srećko.
  Zaustavljanje broda ; troškovi zaustavljanja i čuvanja broda : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 23(1981), 91, str. 52-57
  PDF (736 KB)
  Mintas, Ljerka.
  Pomorska arbitraža ; brodarski ugovor na vrijeme (time charter party) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 23(1981), 91, str. 57-64
  PDF (996 KB)
  Sihtar, Ana.
  Šteta od nevremena u luci ; odgovornost lučkih vlasti za sigurnost veza ; nadležnost redovnog suda : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 23(1981), 91, str. 65-69
  PDF (628 KB)
  Polić, Vesna.
  Krcanje kontejnera na palubu ; odgovornost vozara : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 23(1981), 91, str. 69-73
  PDF (603 KB)
  VIJESTI iz JUGOSLAVENSKOG UDRUŽENJA ZA POMORSKO PRAVO
  Borčić, Vojislav ; Filipović, Velimir.
  46. Zasjedanje Pravnog odbora Međuvladine pomorske savjetodavne organizacije (IMCO) (London, 21.25.9.1981.) : izvješće
  UPPPK 23(1981), 91, str. 75-84
  PDF (1.3 MB)


  UPPPK broj 92

  sadržaj

  Iz Uredništva
  Uredništvo
  (Uvodna napomena)
  UPPPK 23(1981), 92, str. 1
  PDF (99 KB)
  DOKUMENTACIJA : prijevodi
  Polić, Vesna. (prevela)
  La convention concernant les normes minima a observer sur les navires marchands (Geneve, 1976) = Konvencija o minimalnim propisima kojima moraju udovoljavati trgovački brodovi (Ženeva, 1976.) : (prijevod dokumentacije)
  UPPPK 23(1981), 92, str. 2-19
  PDF (1.6 MB)
  Polić, Vesna. (prevela)
  Texte de la Recommandation concernant l'amelioration des normes sur les navires marchands = Tekst Preporuke o poboljšanju propisa o trgovačkim brodovima (Ženeva, 1976.) : (prijevod dokumentacije)
  UPPPK 23(1981), 92, str. 19-25
  PDF (506 KB)
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Vujović, Veljko.
  Nadležnost suda : (prikaz presude)
  UPPPK 23(1981), 92, str. 26-27
  PDF (206 KB)
  Vujović, Veljko.
  Zračni prijevoz : (prikaz presude)
  UPPPK 23(1981), 92, str. 27-29
  PDF (334 KB)
  Vujović, Veljko.
  Kupoprodaja teglenice : (prikaz presude)
  UPPPK 23(1981), 92, str. 30-33
  PDF (490 KB)
  Vujović, Veljko.
  Šteta u cestovnom prijevozu : (prikaz presude)
  UPPPK 23(1981), 92, str. 34-38
  PDF (636 KB)
  Vujović, Veljko.
  Zastara u cestovnom prijevozu : (prikaz presude)
  UPPPK 23(1981), 92, str. 38-39
  PDF (227 KB)
  Vujović, Veljko.
  Šteta u cestovnom prijevozu (2) : (prikaz presude)
  UPPPK 23(1981), 92, str. 39-41
  PDF (290 KB)
  Pallua, Emilio.
  Država brodovlasnik ; prijelaz vlasništva : (prikaz presude)
  UPPPK 23(1981), 92, str. 42-46
  PDF (651 KB)
  Pallua, Emilio.
  Dokazne isprave ; meritorna presuda ; razgraničenja među državama : (prikaz presude)
  UPPPK 23(1981), 92, str. 46-48
  PDF (371 KB)
  + komentar uz presudu Jurisdikcionalni imunitet država i najnovija britanska judikatura
  UPPPK 23(1981), 92, str. 48-54
  PDF (910 KB)
  Mintas, Ljerka.
  Neplaćanje vozarine kod brodarskog ugovora na putovanje : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 23(1981), 92, str. 54-58
  PDF (553 KB)
  Mintas, Ljerka.
  Kumulacija osiguranja : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 23(1981), 92, str. 59-63
  PDF (513 KB)
  Mintas, Ljerka.
  Odgovornost špeditera : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 23(1981), 92, str. 64-67
  PDF (425 KB)
  PRIKAZI KNJIGA I ČASOPISA
  Filipović, Velimir.
  Priručnik pravnih bibliografija zemalja u razvoju (Hamburg, 1977.) : (prikaz publikacije)
  UPPPK 23(1981), 92, str. 68-71
  PDF (320 KB)

   Popis autora u 1981. godini

   prezime, ime        br. časopisa

  • Borčić, Vojislav 89, 91
  • Filipović, Velimir 89, 90, 91, 92
  • Jelinić, Srećko 89, 90, 91
  • Lukšić, Branimir 92
  • Mintas, Ljerka 09, 91, 92
  • Pallua, Emilio 89, 90, 91, 92
  • Polić, Vesna 89, 90, 91, 92
  • Sihtar, Ana 89, 90, 91
  • Stanković, Predrag 90
  • Vedriš, Klara 90, 91
  • Vujović, Veljko 89, 90, 91, 92

 
Copyright © 2013. - Jadranski zavod HAZU
Podatke prikupila, tekstove skenirala i stranice uređuje i ažurira: Marula Vujasinović marula@hazu.hr