HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
JADRANSKI ZAVOD
časopis POREDBENO POMORSKO PRAVO

tekstovi iz arhive

o zavodu /   about institute
knjižnica /   library
o časopisu /   about journal

UPOREDNO POMORSKO PRAVO I POMORSKA KUPOPRODAJA (UPPPK)

godište 17, godina 1975. : broj 65 * 66 * 67 * 68 *

godina 1975. : popis autora


  UPPPK broj 65

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  Aržek, Zvonimir.
  Pravila Antwerpen-Rotterdam o zajedničkoj avariji u pravu unutrašnje plovidbe : [Uvodni komentar uz prijevod]
  UPPPK 17(1975), 65, str. 13-4
  PDF (213 KB)
  Aržek, Zvonimir.
  Regeln der Internationalen Vereinigung dea Rheinschiffsregisters fuer die Grosse Haverei (Rhein-Regeln Antwerpen-Rotterdam, 1956) = Pravila Međunarodnog udruženja Rajnskog registra brodova za zajedničku avariju (Rajnska pravila Antwerpen-Rotterdam, iz 1956.) : (prijevod, usporedni tekst)
  UPPPK 17(1975), 65, str. 5-30
  PDF (1.6 MB)
   
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Ivković, Đorđe.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Pojam jedinice tereta : (prikaz presude)
  UPPPK 17(1975), 65, str. 31-32
  PDF (202 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Odgovornost špeditera njegovom komitentu za štetu na robi - Neulaganje protesta - Presuda zbog izostanka : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 17(1975), 65, str. 33-36
  PDF (468 KB)
  Vujović, Veljko ; Jakaša, Branko.
  Naplata putem kompenzacije : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 17(1975), 65, str. 36-37
  PDF (228 KB)
  Grabovac, Ivo.
  Suvlasništvo na brodu - U Jugoslaviji običaj priznaje suvlasnicima pravo prvokupa : (prikaz presude)
  UPPPK 17(1975), 65, str. 37-43
  PDF (830 KB)
  Jelinić, Srećko.
  Zajednička avarija - Brodarski ugovor na putovanje (Baltimore Berth Grain Charter-party Form C) - Centrocon arbitražna klauzula : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 17(1975), 65, str. 43-49
  PDF (842 KB)
  Pallua, Emilio.
  Tražbina u stranoj valuti : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 17(1975), 65, str. 50-52
  PDF (368 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Naknada povećanih troškova uzrokovanih nemogućnošću iskrcaja tereta (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 17(1975), 65, str. 52-53
  PDF (213 KB)
  Pećarina, Mirjana.
  Prijevoz stvari morem - Prijevoz kontejnerima - Brodarova odgovornosti : (prikaz presude)
  UPPPK 17(1975), 65, str. 53-55
  PDF (320 KB)
  Pallua, Emilio.
  Imunitet od sudbenosti državnih trgovačkih brodova : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 17(1975), 65, str. 55-59
  PDF (595 KB)
   
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja i prikazi presuda
  Badovinac, Gabro.
  Transportno osiguranje - Osiguranje odgovornosti - Zastara osigurateljevog prava subrogacije : (prikaz presude)
  UPPPK 17(1975), 65, str. 60-62
  PDF (375 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Pomorsko osiguranje - Osiguranje broda u tegljenju : (prikaz presude)
  UPPPK 17(1975), 65, str. 63-67
  PDF (647 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Pomorsko osiguranje tereta - Brodar - Disponent owner - Cesija špediterovih prava prema brodaru na svog komitenta - Zastara - Nadležnost suda - Paramount Clause : (prikaz presude)
  UPPPK 17(1975), 65, str. 67-71
  PDF (666 KB)
  Jakaša, Branko.
  Pomorsko osiguranje tereta - Nadležnost suda kod subrogacije osiguratelja : (prikaz presude)
  UPPPK 17(1975), 65, str. 72-73
  PDF (236 KB)
  Burek, Alvina.
  Pomorsko osiguranje robe - Manjak na ukrcanom teretu nafte - Trajanje osiguranja : (prikaz presude)
  UPPPK 17(1975), 65, str. 73-75
  PDF (265 KB)
   

  UPPPK broj 66

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  Filipović, Velimir.
  (uvodni komentar uz prijevod)
  UPPPK 17(1975), 66, str. 3
  PDF (103 KB)
  Filipović, Velimir.
  Draft Convention on the Carriage of Goods by Sea / United Nations = Nacrt konvencije o prijevozu robe morem / Ujedinjeni narodi
  UPPPK 17(1975), 66, str. 4-45
  PDF (3.7B)
   
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Bolanča, Juraj.
  Prijevoz kamionom - Prijevoznikova odgovornost : (prikaz presude)
  UPPPK 17(1975), 66, str. 46-49
  PDF (458 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Pomorski agent - Provizija : (prikaz presude)
  UPPPK 17(1975), 66, str. 50-53
  PDF (466 KB)
  Badovinac, Gabro ; Jakaša, Branko.
  Prijevoz kamionom - Plaćanje vozarine : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 17(1975), 66, str. 53-55
  PDF (337 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Uskladištenje robe nakon iskrcaja - Odgovornost brodara i skladištara : (prikaz presude)
  UPPPK 17(1975), 66, str. 56-60
  PDF (598 KB)
  Badovinac, Gabro ; Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Manjak tereta - Odgovornost brodara, skladištara i špeditera - Protest špeditera uložen skladištaru : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 17(1975), 66, str. 60-61
  PDF (230 KB)
  Horvat, Lida.
  Prijevoz kamionom - Odgovornost prijevoznika - Odgovornost primatelja : (prikaz presude)
  UPPPK 17(1975), 66, str. 62-65
  PDF (468 KB)
  Pallua, Emilio.
  Doprinos u zajedničku avariju - Pravo na tužbu za isplatu (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 17(1975), 66, str. 65-67
  PDF (321 KB)
  Jakaša, Branko.
  Popravak broda - Brodograditeljeva odgovornost : (prikaz presude)
  UPPPK 17(1975), 66, str. 67-68
  PDF (206 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Odgovornost, davatelja broda u naval - Zastara - Teretnica sa zaglavljem brodovlasnika - Brodovlasnik : (prikaz presude)
  UPPPK 17(1975), 66, str. 68-69
  PDF (234 KB)
   
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja i prikazi presuda
  Badovinac, Gabro.
  Pomorsko osiguranje broda - Sklapanje ugovora o osiguranju - Vrijednost osiguranog broda : (prikaz presude)
  UPPPK 17(1975), 66, str. 70-75
  PDF (723 KB)
   

  UPPPK broj 67

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  Vukmir, Branko.
  (uvodni komentar uz prijevod)
  UPPPK 17(1975), 67, str. 2
  PDF (73 KB)
  Vukmir, Branko.
  Uses of consultants by the World Bank and its borrowera (April 1974) = Vodič za odnose Svjetske banke i njenih zajmoprimaca s konzultantima (Travanj 1974.) : (prijevod, usporedni tekst)
  UPPPK 17(1975), 67, str. 3-44
  PDF (4.8 MB)
   
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Badovinac, Gabro.
  Hipoteka na brod u gradnji - Nadležnost suda : (prikaz presude)
  UPPPK 17(1975), 67, str. 45-46
  PDF (238 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Špediter - Špediterova odgovornost za štetu na robi svog komitenta : (prikaz presude)
  UPPPK 17(1975), 67, str. 47-50
  PDF (485 KB)
  Badovinac, Gabro ; Jakaša, Branko.
  Prijevoz kamionom - Prijevoznikova odgovornost za štetu na robi i za zakašnjenje : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 17(1975), 67, str. 50-53
  PDF (445 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz kamionom - Smatra se da je prijevoznik primatelju uredno predao robu (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 17(1975), 67, str. 53-56
  PDF (439 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Naplata lučke ležarine i ostalih troškova za usluge učinjene brodu za vrijeme njegovog boravka u luci : (prikaz presude)
  UPPPK 17(1975), 67, str. 56-61
  PDF (752 KB)
  Badovinac, Gabro ; Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Odgovornost brodara i slagača - Protest : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 17(1975), 67, str. 61-64
  PDF (447 KB)
  Tomaševski, Katarina.
  Ugovor o zakupu broda (''bareboat charter'') - Jaružalo (bager) - iznajmljen zakupoprimcima : (prikaz presude)
  UPPPK 17(1975), 67, str. 65-66
  PDF (218 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Odgovornost krcatelja, špeditera i stivador - Prijevoz opasne robe : (prikaz presude)
  UPPPK 17(1975), 67, str. 67-68
  PDF (221 KB)
  Grabovac, Ivo.
  Nasukanje (- pojmovna distinkcija) - Razlikovanje tegljenja i spašavanja na moru : (prikaz presude i komentar (iza slijedeće presude): Naknada tegljaču za posebno pruženu uslugu)
  UPPPK 17(1975), 67, str. 68-70, 72-73
  PDF (500 KB)
  Grabovac, Ivo.
  Pojam spašavanja - Tegljenje ili odsukavanje u luci - Zakon od 7.7.1967. o pomorskim nezgodama (...) : (prikaz presude i komentar: Naknada tegljaču za posebno pruženu uslugu)
  UPPPK 17(1975), 67, str. 70-73
  PDF (490 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Pasivna legitimacija zapovjednika broda u postupku za naknadu štete koju je pretrpjela prevežena roba : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 17(1975), 67, str. 73-75
  PDF (353 KB)
  Filipović, Velimir.
  Nasukanje broda - Greška u navigaciji - Kvar obalnog svjetla : (prikaz presude i komentar: Napuštanje pravila o podijeljenoj naknadi štete u sudskoj praksi SAD)
  UPPPK 17(1975), 67, str. 75-79
  PDF (552 KB)
   

  UPPPK broj 68

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  [Uredništvo].
  (napomena uz prijevod)
  UPPPK 17(1975), 68, str. 2
  PDF (26 KB)
  Filipović, Velimir.
  Projet de Convention relative au contrat de transport international de voyageurs et de bagages en navigation interieure (CVN) : Annexe = Nacrt konvencije o ugovoru o međunarodnom prijevozu putnika i prtljage u riječnoj plovidbi : Aneks : (prijevod, usporedni tekst)
  UPPPK 17(1975), 68, str. 3-32
  PDF (2.5 MB)
   
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Vujović, Veljko.
  Lučki slagač - Zastara - Potraživanje lučke radne organizacije prema inokosnom brodaru (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 17(1975), 68, str. 33-34
  PDF (214 KB)
  Vujović, Veljko.
  Skladištar - Odgovornost skladištara : (prikaz presude)
  UPPPK 17(1975), 68, str. 34-37
  PDF (499 KB)
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Zastara osigurateljevog regresnog zahtjeva prema brodaru - Jedinica tereta : (prikaz presude)
  UPPPK 17(1975), 68, str. 37-40
  PDF (476 KB)
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Jedinica tereta : (prikaz presude)
  UPPPK 17(1975), 68, str. 40-42
  PDF (349 KB)
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz stvari cestom - Vozarova odgovornost - Slučajevi posebnih opasnosti : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 17(1975), 68, str. 42-44
  PDF (339 KB)
  Vujović, Veljko.
  Privilegij na brodu - Primjena prava za red prvenstva privilegiranih tražbina : (prikaz presude)
  UPPPK 17(1975), 68, str. 44-46
  PDF (342 KB)
  Vujović, Veljko.
  Lučki skladištar - Netočno iskladištenje robe : (prikaz presude)
  UPPPK 17(1975), 68, str. 47-49
  PDF (344 KB)
  Vujović, Veljko.
  Uskladištenje robe - Odgovornost skladištara za štetu uzrokovanu poplavom : (prikaz presude)
  UPPPK 17(1975), 68, str. 49-53
  PDF (571 KB)
  Pallua, Emilio.
  Izvršnost strane presude u Engleskoj - Presuda koja se temelji na zastari (...) : (prikaz presude i komentar: Oko izvršnosti stranih presuda u Velikoj Britaniji)
  UPPPK 17(1975), 68, str. 53-57
  PDF (563 KB)
  Jakaša, Branko.
  Pomorsko turističko putovanje - Pojam - U okvir ovog putovanja ulaze i uobičajeni kraći izleti na kopno : (prikaz presude)
  UPPPK 17(1975), 68, str. 58-59
  PDF (231 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Jedinica tereta za teret koji se prevozi kontejnerom : (prikaz presude)
  UPPPK 17(1975), 68, str. 59-60
  PDF (206 KB)
  Jakaša, Branko.
  Lučki slagač - Pravna priroda ugovora - Zastara : (prikaz presude)
  UPPPK 17(1975), 68, str. 60-61
  PDF (197 KB)
  Molnar, Klara.
  Pružanje pomoći na moru i spašavanje - Nagrada za spašavanje - Određivanje vrijednosti robw : (prikaz presude)
  UPPPK 17(1975), 68, str. 61-64
  PDF (446 KB)
  Tomaševski, Katarina ; Filipović, Velimir.
  Sjedinjene američke države - Teretnica : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 17(1975), 68, str. 64-68
  PDF (588 KB)
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja i prikazi presuda
  Vujović, Veljko.
  Osiguranje robe u prijevozu željeznicom - Osiguratelj nije dužan nadoknaditi štetu (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 17(1975), 68, str. 69-71
  PDF (328 KB)
  PRIKAZI KNJIGA I ČASOPISA (i članaka)
  Filipović, Velimir.
  Pomorsko uporedno pravo (autor: E. Pallua) (Rijeka : Viša pomorska škola, 1975) : (prikaz knjige)
  UPPPK 17(1975), 68, str. 71-73
  PDF (324 KB)
   

   Popis autora u 1975. godini

   prezime, ime        br. časopisa

  • Aržek, Zvonimir 65
  • Badovinac, Gabro 65, 66, 67
  • Bolanča, Juraj 66
  • Burek, Alvina 65
  • Filipović, Velimir 66, 67, 68
  • Grabovac, Ivo 65, 67
  • Horvat, Lida 66
  • Ivković, Đorđe 65
  • Jakaša, Branko 65, 66, 67, 68
  • Jelinić, Srećko 65
  • Molnar, Klara 68
  • Pallua, Emilio 65, 66, 68
  • Pećarina, Mirjana 65
  • Tomaševski, Katarina 67, 68
  • Vujović, Veljko 65, 68
  • Vukmir, Branko 67

 
Copyright © 2013. - Jadranski zavod HAZU
Podatke prikupila, tekstove skenirala i stranice uređuje i ažurira: Marula Vujasinović marula@hazu.hr