HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
JADRANSKI ZAVOD
časopis POREDBENO POMORSKO PRAVO

tekstovi iz arhive

o zavodu /   about institute
knjižnica /   library
o časopisu /   about journal

UPOREDNO POMORSKO PRAVO I POMORSKA KUPOPRODAJA (UPPPK)

godina 1977 : brojevi 73 * 74 * 75 * 76 *

godina 1977 : popis autora


  UPPPK broj 73

  sadržaj

  Iz Uredništva
  Filipović, Velimir
  [Uvodna napomena]
  UPPPK 19(1977), 73, str. 2
  PDF (31 KB)
  DOKUMENTACIJA : prijevodi i prikazi
  Pećarina, Mirjana. (prevela)
  Protocole de Montreal No 4 (1975) = Montrealski protokol br. 4 : kojim se mijenja Konvencija za izjednačenje nekih pravila koja se odnose na međunarodni zračni prijevoz, potpisana u Varšavi 12. listopada 1929., izmijenjena Protokolom potpisanim u Haagu 28. rujna 1955. (1975.)
  UPPPK 19(1977), 73, str. 3-32
  PDF (2.5 MB)
  Filipović, Velimir
  Novi međunarodni sporazum o zračnom prijevozu robe : (Prikaz Montrealskog protokola br. 4)
  UPPPK 19(1977), 73, str. 33-39
  PDF (680 KB)
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Lukšić, Branimir.
  Spašavanje i tegljenje na moru ; Troškovi oko čuvanja i održavanja broda nakon njegova ulaska u posljednju luku kao privilegirana tražbina prvoga reda : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 19(1977), 73, str. 40-43
  PDF (519 KB)
  Horvat, Lida.
  Prijevoz željeznicom ; Cesiona isprava ; Odgovornost vozara : (prikaz presude)
  UPPPK 19(1977), 73, str. 43-46
  PDF (491 KB)
  Horvat, Lida.
  Cestovni promet ; Sudar automobila ; Krivnja za sudar : (prikaz presude)
  UPPPK 19(1977), 73, str. 46-47
  PDF (232 KB)
  Horvat, Lida.
  Prijevoz kamionom ; Odgovornost vozara i pošiljatelja za nepravilno slaganje tereta : (prikaz presude)
  UPPPK 19(1977), 73, str. 48-50
  PDF (382 KB)
  Vujović, Veljko.
  Pomorska pilotaža ; Plaćanje naknade : (prikaz presude)
  UPPPK 19(1977), 73, str. 51-52
  PDF (214 KB)
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz željeznicom ; Plaćanje ležarine za kolski tovarni pribor : (prikaz presude)
  UPPPK 19(1977), 73, str. 52-53
  PDF (214 KB)
  Vujović, Veljko ; Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem ; Brodarova odgovornost ; Manjak tereta ; Spor male vrijednosti : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 19(1977), 73, str. 53-56
  PDF (476 KB)
  Vujović, Veljko.
  Povreda člana posade pomorskog broda ; Opseg i visina naknade štete : (prikaz presude)
  UPPPK 19(1977), 73, str. 56-59
  PDF (445 KB)
  Pećarina, Mirjana.
  Prijevoz stvari morem ; Gubitak tereta prouzročen potonućem broda ; Trenutak prelaska vlasništva ; Legitimacija za naknadu stvarne štete od brodara : (prikaz presude)
  UPPPK 19(1977), 73, str. 60-67
  PDF (863 KB)
  Jakaša, Branko.
  Utapljanje u moru zbog prevrtanja plovila za plažu ; Razlikovanje između čamca za zabavu i plovila za plažu ; Odgovornost vlasnika plovila : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 19(1977), 73, str. 68-72
  PDF (659 KB)
  Vujović, Veljko.
  Pomorsko osiguranje tereta ; Osigurateljeva subrogacija : (prikaz presude)
  UPPPK 19(1977), 73, str. 72-73
  PDF (191 KB)

  UPPPK broj 74

  sadržaj

  Iz Uredništva
  Uredništvo
  ( Uvodna napomena )
  UPPPK 19(1977), 74, str. 2
  PDF (42 KB)
  DOKUMENTACIJA : prikazi i komentari
  Filipović, Velimir ; Pallua, Emilio.
  Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi (SL SFRJ 22/77) : (prikaz dokumentacije)
  UPPPK 19(1977), 74, str. 3-34
  PDF (3.1 MB)
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz stvari morem ; Ulaganje protesta : (prikaz presude)
  UPPPK 19(1977), 74, str. 35-37
  PDF (367 KB)
  Vujović, Veljko ; Jakaša, Branko.
  Naknada za čekanje kamiona na utovar : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 19(1977), 74, str. 37-39
  PDF (337 KB)
  Vujović, Veljko ; Jakaša, Branko.
  Plaćanje lučke naknade za iskrcaj tereta iz broda : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 19(1977), 74, str. 39-41
  PDF (341 KB)
  Vujović, Veljko.
  Povreda carinika na brodu : (prikaz presude)
  UPPPK 19(1977), 74, str. 41-44
  PDF (513 KB)
  Vujović, Veljko.
  Istovar tereta iz vagona i uskladištenje : (prikaz presude)
  UPPPK 19(1977), 74, str. 44-46
  PDF (355 KB)
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz stvari morem ; Zastara zahtjeva prema brodaru za naknadu štete na teretu ; Osigurateljevo pravo subrogacije : (prikaz presude)
  UPPPK 19(1977), 74, str. 46-48
  PDF (368 KB)
  Vujović, Veljko.
  Povreda lučkog radnika padom u brodsko skladište : (prikaz presude)
  UPPPK 19(1977), 74, str. 48-51
  PDF (477 KB)
  Vujović, Veljko.
  Šteta na lučkom objektu prouzročena tegljenjem : (prikaz presude)
  UPPPK 19(1977), 74, str. 52-54
  PDF (367 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem ; Odgovornost brodara i naručitelja prijevoza prema primaocu ; Sporazumno produženje zastarnog roka : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 19(1977), 74, str. 54-58
  PDF (637 KB)
  Jakaša, Branko.
  Sudar pomorskih brodova : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 19(1977), 74, str. 58-59
  PDF (222 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem ; Odgovornost brodara ; Loše slaganje tereta ; Komercijalna krivnja : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 19(1977), 74, str. 60-61
  PDF (234 KB)
  Jakaša, Branko.
  Odgovornost lučkog slagača ; Odgovornost cestovnog vozara za štetu koju skrivi lučki slagač prilikom iskrcaja tereta iz kamiona : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 19(1977), 74, str. 61-63
  PDF (358 KB)
  Pallua, Emilio.
  Njemački opći uvjeti špedicije : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 19(1977), 74, str. 63-64
  PDF (261 KB)
  Pallua, Emilio.
  Spašavanje ljudskih života na moru : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 19(1977), 74, str. 65-67
  PDF (390 KB)
  Vujović, Veljko.
  Osiguranje ; Subrogacija osiguranja : (prikaz presude)
  UPPPK 19(1977), 74, str. 67-70
  PDF (533 KB)
  Jakaša, Branko.
  Transportno osiguranje tereta ; Zastarni rok ; Poduzimanje mjera sa strane osiguranika u svrhu očuvanja osigurateljevog prava subrogacije : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 19(1977), 74, str. 70-72
  PDF (310 KB)


  UPPPK broj 75

  sadržaj

  Iz Uredništva
  Uredništvo
  ( Uvodna napomena )
  UPPPK 19(1977), 75, str. 2
  PDF (26 KB)
  DOKUMENTACIJA : referati i komentari
  Pallua, Emilio.
  Pitanja koja se s pravnog i ekonomskog stajališta postavljaju u vezi s UNCITRAL-ovim Nacrtom konvencije o prijevozu robe morem : (referat za diplomatsku konferenciju)
  UPPPK 19(1977), 75, str. 3-23
  PDF (1.95 MB)
  Filipović, Velimir ; Pećarina, Mirjana.
  Izmjene Nacrta Konvencije o prijevozu robe morem : (komentar uz dokumentaciju*)
  UPPPK 19(1977), 75, str. 24-40
  PDF (1.6 MB)
  * Nacrt Konvencije je objavljen u br. 66 ovog časopisa
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Vujović, Veljko ; Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem ; Odustanak naručitelja prijevoza od ugovora ; Plaćanje odustanine u visini polovine vozarine ; Viša sila kao razlog nemogućnosti izvršenja ugovora : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 19(1977), 75, str. 41-45
  PDF (591 KB)
  Vujović, Veljko.
  Provizija za posredovanje za kupnju brodova : (prikaz presude)
  UPPPK 19(1977), 75, str. 45-50
  PDF (808 KB)
  Gasparini, Gordana.
  Zagađivanje obale izljevom mazuta iz broda : (prikaz presude)
  UPPPK 19(1977), 75, str. 50-53
  PDF (507 KB)
  Gasparini, Gordana.
  Lučka taksa za korištenje luke : (prikaz presude)
  UPPPK 19(1977), 75, str. 54-56
  PDF (391 KB)
  Gasparini, Gordana.
  Privremena naredba zabrane raspolaganja uskladištenom robom : (prikaz presude)
  UPPPK 19(1977), 75, str. 56-58
  PDF (353 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem ; Brodarova odgovornost ; Primjena klauzula ugovora o prijevozu i teretnice ; Šteta prouzročena skladišnom vlagom : (prikaz presude)
  UPPPK 19(1977), 75, str. 59-60
  PDF (244 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem ; Odgovornost brodara i agenta ; Klauzula o nadležnosti suda ; Aktivna legitimacija osobe koja je u teretnici navedena kao ona kojoj se mora javiti dolazak broda u luku : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 19(1977), 75, str. 61-64
  PDF (524 KB)
  Tomaševski, Katarina.
  Prijevoz stvari morem ; Odgovornost brodovlasnika i naručitelja u brodarskom ugovoru na vrijeme za cijeli brod : (prikaz presude)
  UPPPK 19(1977), 75, str. 64-68
  PDF (676 KB)
  OBAVIJESTI
  Pećarina, Mirjana.
  Stupanje na snagu Protokola o izmjeni Konvencije o teretnici (potpisanog 23. veljače 1968.9 : (Informacija)
  UPPPK 19(1977), 75, str. 69-76
  PDF (1.06 MB)


  UPPPK broj 76

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : komentari i prijevodi
  Tomaševski, Katarina.
  Zakon o imunitetima stranih suverena, iz 1976. godine : (uvodni komentar uz prijevod dokumentacije)
  UPPPK 19(1977), 76, str. 3-5
  PDF (333 KB)
  Tomaševski, Katarina. (prevela)
  The Foreign Sovereign Immunities Act of 1976 : Public Law 94-583, Oct. 21, 1976 = Zakon o imunitetima stranih suverena iz 1976.godine : Javni zakon 94-583, 21. listopada 1976.g. : (prijevod dokumentacije)
  UPPPK 19(1977), 76, str. 6-33
  PDF (2.5 MB)
  KOMENTARI i IZVJEŠĆA
  Pallua, Emilio.
  Promjene u pravnom položaju državnih trgovačkih društava na području zemalja common law-a
  UPPPK 19(1977), 76, str. 34-40
  PDF (698 KB)
  Filipović, Velimir.
  Izvještaj s 31. Konferencije Međunarodnog pomorskog odbora u Rio de Janeiru (25.-30.9.1977.) : (izvješće sa skupa, s komentarima)
  UPPPK 19(1977), 76, str. 41-57
  PDF (1.6 MB)
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz stvari morem ; Manjak tereta ; Opaske u teretnici koje se odnose na količinu tereta ; Ulaganje protesta : (prikaz presude)
  UPPPK 19(1977), 76, str. 58-60
  PDF (345 KB)
  Vujović, Veljko.
  Osobni dohodak člana posade broda ; Prvostepena presuda donesena na temelju izostanka tuženoga : (prikaz presude)
  UPPPK 19(1977), 76, str. 60-61
  PDF (217 KB)
  Pallua, Emilio.
  Prigovor suverenog imuniteta Centralne nigerijske banke : (prikaz presude)
  UPPPK 19(1977), 76, str. 62-64
  PDF (406 KB)
  Pallua, Emilio.
  Država kao vlasnik trgovačkog broda ; Tužbe in rem i in personam : (prikaz presude)
  UPPPK 19(1977), 76, str. 65-66
  PDF (246 KB)
  Vedriš, Klara.
  Nemogućnost ukrcavanja tereta osjetljivog na vlagu po kišnom vremenu ; Razlika između pojmova ''viša sila'' i ''božje djelo'' (Act of God) u engleskom pravu : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 19(1977), 76, str. 66-70
  PDF (595 KB)
  Pećarina, Mirjana.
  Prijevoz robe morem ; Odgovornost brodara : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 19(1977), 76, str. 70-71
  PDF (218 KB)
  Vujović, Veljko.
  Osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika cestovnog vozila : (prikaz presude)
  UPPPK 19(1977), 76, str. 72-74
  PDF (319 KB)

   Popis autora u 1977. godini

   prezime, ime        br. časopisa

  • Filipović, Velimir 73, 74, 75, 76
  • Gasparini, Gordana 75
  • Horvat, Lida 73
  • Jakaša, Branko 73, 74, 75
  • Lukšić, Branimir 73
  • Pallua, Emilio 74, 75, 76
  • Pećarina, Mirjana 73, 75, 76
  • Tomaševski, Katarina 75, 76
  • Vedriš, Klara 76
  • Vujović, Veljko 73, 74, 75, 76

 
Copyright © 2013. - Jadranski zavod HAZU
Podatke prikupila, tekstove skenirala i stranice uređuje i ažurira: Marula Vujasinović marula@hazu.hr