HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
JADRANSKI ZAVOD
časopis POREDBENO POMORSKO PRAVO

tekstovi iz arhive

o zavodu /   about institute
knjižnica /   library
o časopisu /   about journal

UPOREDNO POMORSKO PRAVO I POMORSKA KUPOPRODAJA (UPPPK)

godina 1976 : brojevi 69 * 70 * 71 * 72 *

godina 1976 : popis autora


  UPPPK broj 69

  sadržaj

  Iz Uredništva
  Uredništvo
  ( Uvodna napomena )
  UPPPK 18(1976), 69, str. 2
  PDF (69 KB)
  DOKUMENTACIJA : prijevodi
  Vukmir, Branko. (preveo)
  Guidelines for Procurement under World Bank Loans and IDA Credits (August 1975) = Vodič za nabave u okviru zajmova Svjetske banke i kredita Udruženja za razvoj (Kolovoz 1975.) : (1. dio)
  UPPPK 18(1976), 69, str. 3-32
  PDF (2.5 MB)
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Vujović, Veljko.
  Komisioni posao : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 18(1976), 69, str. 33-38
  PDF (683 KB)
  Vujović, Veljko.
  Hipoteka na brodu : (prikaz presude)
  UPPPK 18(1976), 69, str. 39-41
  PDF (359 KB)
  Vujović, Veljko.
  Dokazna snaga brodskog dnevnika : (prikaz presude)
  UPPPK 18(1976), 69, str. 41-43
  PDF (354 KB)
  Vujović, Veljko.
  Naknada štete za zakašnjelo stavljanje broda na raspolaganje za ukrcaj tereta ; Značenje riječi ''otprilike'' (''about'') u pogledu datuma dolaska broda u luku : (prikaz presude)
  UPPPK 18(1976), 69, str. 43-46
  PDF (490 KB)
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz stvari morem ; Odgovornost brodara i špeditera za štetu na teretu ; Protest : (prikaz presude)
  UPPPK 18(1976), 69, str. 47-52
  PDF (790 KB)
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz stvari morem ; Manjak tereta ; Zastara : (prikaz presude)
  UPPPK 18(1976), 69, str. 52-55
  PDF (483 KB)
  Vujović, Veljko.
  Vađenje potonulog objekta iz mora ; Snašanje troškova vađenja : (prikaz presude)
  UPPPK 18(1976), 69, str. 55-56
  PDF (227 KB)
  Vujović, Veljko.
  Špediter ; Naknada troškova za izvršene radove : (prikaz presude)
  UPPPK 18(1976), 69, str. 56-57
  PDF (222 KB)
  Vujović, Veljko.
  Slagački posao ; Kamate : (prikaz presude)
  UPPPK 18(1976), 69, str. 58
  PDF (88 KB)
  Tomaševski, Katarina.
  Podbrodarski ugovor ; Sklapanje drugog podbrodarskog ugovora dok je ranije sklopljeni na snazi : (prikaz presude)
  UPPPK 18(1976), 69, str. 59-62
  PDF (489 KB)
  Jelinić, Srećko ; Pallua, Emilio.
  Kupoprodaja ; Neispunjenje obveze sa strane prodavatelja : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 18(1976), 69, str. 63-67
  PDF (588 KB)
  Tomaševski, Katarina.
  Spašavanje ; Spašavanje pomoću tegljača ; Kamate na nagradu za spašavanje ; Razlika između tegljenja i spašavanja : (prikaz presude)
  UPPPK 18(1976), 69, str. 67-69
  PDF (330 KB)
  Jakaša, Branko.
  Pomorski agent : (prikaz presude)
  UPPPK 18(1976), 69, str. 69
  PDF (78 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem ; Prijevoz tereta u kontejnerima ; Brodarova odgovornost : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 18(1976), 69, str. 70
  PDF (89 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem ; Brodarova odgovornost ; Zastara ; Prekid toka zastarnog roka : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 18(1976), 69, str. 71-72
  PDF (231 KB)
  Pećarina, Mirjana.
  Odgovornost brodara i slagača za štetu na teretu : (prikaz presude)
  UPPPK 18(1976), 69, str. 72-74
  PDF (298 KB)

  UPPPK broj 70

  sadržaj

  Iz Uredništva
  Uredništvo
  ( Uvodna napomena )
  UPPPK 18(1976), 70, str. 2
  PDF (17 KB)
  DOKUMENTACIJA : prijevodi
  Vukmir, Branko. (preveo)
  Guidelines for Procurement under World Bank Loans and IDA Credits (August 1975) = Vodič za nabave u okviru zajmova Svjetske banke i kredita Udruženja za razvoj (Kolovoz 1975.) : (2. dio)
  UPPPK 18(1976), 70, str. 3-32
  PDF (2.5 MB)
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz stvari morem ; Protest : (prikaz presude)
  UPPPK 18(1976), 70, str. 33-34
  PDF (231 KB)
  Vujović, Veljko.
  Sigurnost cestovnog saobraćaja : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 18(1976), 70, str. 35-36
  PDF (253 KB)
  Vujović, Veljko ; Jakaša, Branko.
  Brodar ; Ugovori o iskorištavanju brodova ; Zakup broda : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 18(1976), 70, str. 37-38
  PDF (248 KB)
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz stvari morem ; Odgovornost brodara i skladištara ; Oznake o identitetu robe u teretnici : (prikaz presude)
  UPPPK 18(1976), 70, str. 38-42
  PDF (636 KB)
  Vujović, Veljko.
  Povreda dizaličara radom dizalice : (prikaz presude)
  UPPPK 18(1976), 70, str. 42-44
  PDF (344 KB)
  Vujović, Veljko.
  Tjelesna povreda člana posade pomorskog broda ; Naknada štete : (prikaz presude)
  UPPPK 18(1976), 70, str. 44-47
  PDF (480 KB)
  Vujović, Veljko.
  Špediter ; Odgovornost za stanje željezničkih vagona : (prikaz presude)
  UPPPK 18(1976), 70, str. 48-50
  PDF (377 KB)
  Bolanča, Juraj.
  Cestovni saobraćaj ; Oštećenje poštanskih kablova prouzrokovano radovima na popravku ceste : (prikaz presude)
  UPPPK 18(1976), 70, str. 50-52
  PDF (358 KB)
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz stvari morem ; Pasivna legitimacija vlasnika-krajnjeg korisnika tereta ; Indosiranje teretnice ; Stojnice ; Odnos klauzula ugovora o prijevozu i klauzula teretnice kada se teretnica poziva na klauzule ugovora : (prikaz presude)
  UPPPK 18(1976), 70, str. 52-57
  PDF (778 KB)
  Tomaševski, Katarina.
  Distanciona kupoprodaja ; Plaćanje u stranoj valuti : (prikaz presude)
  UPPPK 18(1976), 70, str. 58-63
  PDF (744 KB)
  Molnar, Klara.
  Prijevoz lakopokvarljive robe morem ; Odgovornost brodara za oštećenje robe : (prikaz presude)
  UPPPK 18(1976), 70, str. 63-65
  PDF (370 KB)
  Pećarina, Mirjana.
  Kvar dijela brodskog stroja ; Odgovornost isporučitelja materijala i proizvođača reduktora brzine (dijela stroja) naručitelju : (prikaz presude)
  UPPPK 18(1976), 70, str. 66-67
  PDF (192 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem ; Brodarova odgovornost ; Predaja tereta neovlaštenoj osobi ; Zastara : (prikaz presude)
  UPPPK 18(1976), 70, str. 68
  PDF (81 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem ; Krcanje tereta na palubu ; Jedinica tereta ; Brodarova odgovornost ; Primjena prava : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 18(1976), 70, str. 69-70
  PDF (228 KB)
  Pallua, Emilio.
  Nesposobnost broda za plovidbu ; Odgovornost brodovlasnika i brodara : (prikaz presude i komentar: Domet pojma ''nerazboritog skretanja s puta'' (''Unreasonable deviation'') pred američkim sudovima)
  UPPPK 18(1976), 70, str. 70-73
  PDF (512 KB)

  UPPPK broj 71

  sadržaj

  Iz Uredništva
  Uredništvo
  ( Uvodna napomena )
  UPPPK 18(1976), 71, str. 2
  PDF (37 KB)
  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  Filipović, Velimir. (preveo)
  Projet de Convention internationale sur la limitation de la responsabilite pour les creances maritimes = Nacrt Međunarodne konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine : (prijevod dokumentacije)
  UPPPK 18(1976), 71, str. 3-30
  PDF (2.0 MB)
  Filipović, Velimir.
  Novi IMCO-ov nacrt konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine : (komentar uz prijevod dokumentacije)
  UPPPK 18(1976), 71, str. 31-41
  PDF (1.4 MB)
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Vujović, Veljko.
  Šteta na robi uskladištenoj u javnim skladištima ; Nalaz avarijskog komesara osiguratelja : (prikaz presude)
  UPPPK 18(1976), 71, str. 42-43
  PDF (212 KB)
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz stvari morem ; Plaćanje troškova ukrcaja : (prikaz presude)
  UPPPK 18(1976), 71, str. 43-45
  PDF (356 KB)
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz stvari morem ; Brodarova odgovornost ; Manjak tereta : (prikaz presude)
  UPPPK 18(1976), 71, str. 45-47
  PDF (353 KB)
  Vujović, Veljko.
  Pomorski agent ; Plaćanje u ime svog nalogodavca ; Bolest člana posade : (prikaz presude)
  UPPPK 18(1976), 71, str. 48-50
  PDF (399 KB)
  Vujović, Veljko ; Jakaša, Branko.
  Nagrada za spašavanje broda : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 18(1976), 71, str. 50-51
  PDF (247 KB)
  Horvat, Lida.
  Prijevoz željeznicom ; Vozarova odgovornost ; Nepravilno slaganje robe u vagonu : (prikaz presude)
  UPPPK 18(1976), 71, str. 51-53
  PDF (342 KB)
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz stvari morem ; Podprijevozni ugovor ; Odgovornost brodara i naručitelja prijevoza podnaručitelju : (prikaz presude)
  UPPPK 18(1976), 71, str. 53-59
  PDF (878 KB)
  Tomaševski, Katarina.
  Kupoprodaja ; Plaćanje ugovoreno u švicarskim francima : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 18(1976), 71, str. 59-64
  PDF (749 KB)
  Pallua, Emilio.
  Imunitet stranog suverena ; Državni trgovački brod nema imunitet od obalne sudbenosti : (prikaz presude i komentar: Evolucija judikature zemalja common law-a u pitanju imuniteta državnih trgovačkih brodova)
  UPPPK 18(1976), 71, str. 64-70
  PDF (880 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem ; Podprijevozni ugovor ; Odgovornost brodara i naručitelja prijevoza za štetu na robi ; Osiguranje tereta ; Obveznost klauzula ugovora o prijevozu prema trećem zakonitom imatelju teretnice : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 18(1976), 71, str. 70-72
  PDF (318 KB)
  Jakaša, Branko.
  Pomorski agent ; Ugovor o prijevozu na vrijeme ; Odustanak od ugovora zbog zakašnjenja plaćanja vozarine : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 18(1976), 71, str. 72-73
  PDF (175 KB)
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja i prikazi presuda
  Pećarina, Mirjana.
  Pomorsko osiguranje tereta ; Subrogacija osiguratelja ; Isprava o subrogaciji : (prikaz presude)
  UPPPK 18(1976), 71, str. 74-76
  PDF (247 KB)

  UPPPK broj 72

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : komentari i prijevodi
  Sajko, Krešimir.
  Vodič za povlačenje sredstava zajma Svjetske banke i kredita Međunarodnog udruženja za razvoj (1974) : (uvodni komentar uz prijevod dokumentacije)
  UPPPK 18(1976), 72, str. 2
  PDF (70 KB)
  Sajko, Krešimir. (preveo)
  Guidelines for Withdrawal of Proceeds of World Bank Loans and IDA Credits (October 1974) = Vodič za povlačenje sredstava zajma Svjetske banke i kredita Međunarodnog udruženja za razvoj (listopad 1974) : (prijevod dokumentacije)
  UPPPK 18(1976), 72, str. 3-24
  PDF (1.5 MB)
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Lukšić, Branimir.
  Prisilna prodaja stranog broda stranom kupcu posredstvom jugoslavenskoga suda : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 18(1976), 72, str. 25-28
  PDF (484 KB)
  Vujović, Veljko.
  Vađenje potonulog broda ; Nagrada za vađenje ; Odgovornost poduzeća koje vrši vađenje i pregledava stanje potonulog broda ; Bitna povreda postupka : (prikaz presude)
  UPPPK 18(1976), 72, str. 28-33
  PDF (766 KB)
  Sremac, Petar.
  Prijevoz stvari cestom ; Dužnost plaćanja vozarine sa strane naručitelja prijevoza : (prikaz presude)
  UPPPK 18(1976), 72, str. 34
  PDF (116 KB)
  Sremac, Petar.
  Prijevoz stvari morem ; Odgovornost špeditera prema svom komitentu za manjak tereta koji je brodar predao na odredištu ; Protest : (prikaz presude)
  UPPPK 18(1976), 72, str. 35-37
  PDF (353 KB)
  Antić, Zdenko.
  Prijevoz stvari cestom ; Obvezno osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika motornog vozila ; Vozarova odgovornost : (prikaz presude)
  UPPPK 18(1976), 72, str. 37-41
  PDF (590 KB)
  Horvat, Lida.
  Prijevoz cestom ; Zastara tražbine za plaćanje vozarine ; Pravo vozara na vozarinu : (prikaz presude)
  UPPPK 18(1976), 72, str. 41-45
  PDF (587 KB)
  Vujović, Veljko.
  Isprava na temelju koje se može izdati platni nalog ; Aktorska kaucija : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 18(1976), 72, str. 45-48
  PDF (766 KB)
  Antić, Zdenko.
  Prijevoz stvari morem ; Brodarova odgovornost ; Odgovornost slagača ; Nadležnost jugoslavenskog suda ; Primjena prava za zastaru potraživanja ; Subrogacija osiguratelja u prava osiguranika ; Iskrcaj po klauzuli FIO : (prikaz presude)
  UPPPK 18(1976), 72, str. 48-57
  PDF (1.2 MB)
  Tomaševski, Katarina.
  Prijevoz avionom ; Putnik rezervirao sjedište u avionu ; Kompanija potvrdila rezervaciju ; Avion prebukiran : (prikaz presude)
  UPPPK 18(1976), 72, str. 58-59
  PDF (222 KB)
  Molnar, Klara.
  Brodarski ugovor na vrijeme ; Utvrđivanje sadržaja usmeno zaključenog ugovora : (prikaz presude)
  UPPPK 18(1976), 72, str. 60-63
  PDF (461 KB)
  Pallua, Emilio.
  Imunitet od engleske sudbenosti stranog suverena : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 18(1976), 72, str. 64-65
  PDF (222 KB)
  Pallua, Emilio.
  Ugovorena nadležnost stranog suda : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 18(1976), 72, str. 66-68
  PDF (336 KB)
  Pećarina, Mirjana.
  Kopneni i pomorski slagački posao ; Slagačeva odgovornost ; Ograničenje slagačeve odgovornosti : (prikaz presude)
  UPPPK 18(1976), 72, str. 68-70
  PDF (349 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem ; Kontejner kao jedinica tereta ; Slagačeva odgovornost ; Nepotpisana teretnica ; Dokazna snaga časničke potvrde : (prikaz presude)
  UPPPK 18(1976), 72, str. 71-72
  PDF (211 KB)

   Popis autora u 1976. godini

   prezime, ime        br. časopisa

  • Antić, Zdenko 72
  • Bolanča, Juraj 70
  • Filipović, Velimir 71
  • Horvat, Lida 71, 72
  • Jakaša, Branko 69, 70, 71, 72
  • Jelinić, Srećko 69
  • Lukšić, Branimir 72
  • Molnar, Klara 70, 72
  • Pallua, Emilio 69, 70, 71, 72
  • Pećarina, Mirjana 69, 70, 71, 72
  • Sajko, Krešimir 72
  • Sremac, Petar 72
  • Tomaševski, Katarina 69, 70, 71, 72
  • Vujović, Veljko 69, 70, 71, 72
  • Vukmir, Branko 69, 70

 
Copyright © 2013. - Jadranski zavod HAZU
Podatke prikupila, tekstove skenirala i stranice uređuje i ažurira: Marula Vujasinović marula@hazu.hr