HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
JADRANSKI ZAVOD
časopis POREDBENO POMORSKO PRAVO

tekstovi iz arhive

o zavodu /   about institute
knjižnica /   library
o časopisu /   about journal

UPOREDNO POMORSKO PRAVO I POMORSKA KUPOPRODAJA (UPPPK)

godište 13, godina 1971. : broj 50 * 51 * 52 *

godina 1971. : popis autora


  UPPPK broj 50

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  Vukmir, Branko.
  Bilješka : (uvodna napomena uz prijevod)
  UPPPK 13(1971), 50, str. 2-3
  PDF (180 KB)
  Vukmir, Branko.
  Guidelines for Procurement under World Bank Loans and IDA Credits = Vodič za ugovaranje nabava i radova koji se financiraju iz kredita Svjetske banke i kredita IDA-e : (prijevod, usporedni tekst)
  UPPPK 13(1971), 50, str. 4-29
  PDF (2.1 MB)
   
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Vujović, Veljko ; Jakaša, Branko.
  Prijevoz kamionom - Plaćanje vozarine - Pravne posljedice pravomoćne presude kojom je primalac osobođen obveze plaćanja vozarine : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 13(1971), 50, str. 30-32
  PDF (362 KB)
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz kamionom - Ovlaštenje šoferu za ugovaranje vozarine : (prikaz presude)
  UPPPK 13(1971), 50, str. 32-33
  PDF (243 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Pomorski agent - Pasivna legitimacija agenta prema svom nalogodavcu : (prikaz presude)
  UPPPK 13(1971), 50, str. 34-35
  PDF (292 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Šteta uzrokovana na jako pokvarljivom teretu : (prikaz presude)
  UPPPK 13(1971), 50, str. 36-37
  PDF (245 KB)
  Badovinac, Gabro ; Jakaša, Branko.
  Lučki skladištar - Odgovornost : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 13(1971), 50, str. 38-40
  PDF (420 KB)
  Vujović, Veljko.
  Željeznički saobraćaj - Križanje ceste s prugom - Naknada štete koja nastane sudarom vozila na križanju : (prikaz presude)
  UPPPK 13(1971), 50, str. 40-42
  PDF (407 KB)
  Piasevoli, Nikša.
  Prijevoz kamionom - Utovar tuđe robe od strane naručitelja prijevoza : (prikaz presude)
  UPPPK 13(1971), 50, str. 42-43
  PDF (227 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Popravak broda - Nadležnost suda u sporovima s inozemnim naručiteljem popravka - Postojanje parnice - Pasivna legitimacija naručiteljeva - Dostava tužbe : (prikaz presude)
  UPPPK 13(1971), 50, str. 44-52
  PDF (1.3 MB)
  Piasevoli, Nikša.
  Špediter - Velesajam - Djelatnost špeditera na prostoru velesajma : (prikaz presude)
  UPPPK 13(1971), 50, str. 52-54
  PDF (394 KB)
  Jelinić, Srećko.
  CIF kupoprodaja - CFT Assoc. ugovor br. 6 - Zakašnjenje ukracaja tereta (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 13(1971), 50, str. 55-59
  PDF (614 KB)
  Jelinić, Srećko.
  Tužba in rem - Zaustavljanje brodova - Briselska konvencija, iz 1952. - Zakon o nadležnosti sudova, iz 1956. : (prikaz presude)
  UPPPK 13(1971), 50, str. 59-62
  PDF (495 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Predaja tereta lučkom slagaču - Protest : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 13(1971), 50, str. 62-65
  PDF (527 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Vozarina - Kompenzacija dugujuće vozarine (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 13(1971), 50, str. 65-66
  PDF (255 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prekid podmorskog kabla sidrenjem broda : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 13(1971), 50, str. 66-68
  PDF (393 KB)
  Pallua, Emilio.
  Brodarski ugovor - Zastara je dio materijalnopravnih propisa : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 13(1971), 50, str. 68-70
  PDF (413 KB)
  Filipović, Velimir.
  Prijevoz stvari morem - Oštećenje tereta - Prekluzija : (prikaz presude i komentar: Prekluzivni rok iz par. 612. njemačkog trgovačkog zakona)
  UPPPK 13(1971), 50, str. 70-73
  PDF (541 KB)
   
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja i prikazi presuda
  Sikirić, Dragutin.
  Osiguranje tereta - Osiguranje po polici ''za račun onoga koga se tiče'' : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 13(1971), 50, str. 73-74
  PDF (197 KB)
   

  UPPPK broj 51

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  [Uredništvo].
  [Uvodna napomena uz prijevod]
  UPPPK 13(1971), 51, str. 2
  PDF (26 KB)
  Vukmir, Branko.
  Uses of Consultants by the World Bank and its Borrowers = Angažiranje savjetnika Svjetske banke i njenih zajmoprimaca : [prijevod, usporedni tekst]
  UPPPK 13(1971), 51, str. 3-16
  PDF (1.2 MB)
   
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Vujović, Veljko.
  Cestovni saobraćaj - Izvanredni prijevoz : (prikaz presude)
  UPPPK 13(1971), 51, str. 17-19
  PDF (385 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Lučki slagač - Troškovi osiguranja tereta na brodu koje je osiguranje izveo lučki slagač : (prikaz presude)
  UPPPK 13(1971), 51, str. 19-20
  PDF (233 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz kamionom - Pasivna legitimacija poslovnog udruženja prema vozaru - Pošiljalac : (prikaz presude)
  UPPPK 13(1971), 51, str. 21-22
  PDF (258 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Povreda člana posade pomorskog broda : (prikaz presude)
  UPPPK 13(1971), 51, str. 22-25
  PDF (543 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz željeznicom - Šteta uzrokovana slabim pakiranjem : (prikaz presude)
  UPPPK 13(1971), 51, str. 25-26
  PDF (255 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Cestovni saobraćaj - Naknada za prekoračenje dopuštenog opterećenja ceste : (prikaz presude)
  UPPPK 13(1971), 51, str. 27-28
  PDF (258 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Sudar pomorskih brodova - Sudar ratnog broda s brodom trgovačke mornarice : (prikaz presude)
  UPPPK 13(1971), 51, str. 28-31
  PDF (526 KB)
  Badovinac, Gabro.
  PTT pretplata - Pretplata za radio usluge Poduzeća PTT saobraćaja za brodske radio stanice : (prikaz presude)
  UPPPK 13(1971), 51, str. 31-34
  PDF (535 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Aktivna legitimacija korisnika prijevoza prema brodaru - Cesija primaočevih prava - Primalac - Zastara - Indosiranje teretnice p/c (per cura) : (prikaz presude)
  UPPPK 13(1971), 51, str. 34-37
  PDF (520 KB)
  Piasevoli, Nikša.
  Prijevoz kamionom - Vozarina : (prikaz presude)
  UPPPK 13(1971), 51, str. 37-38
  PDF (265 KB)
  Piasevoli, Nikša ; Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Predaja tereta skladištaru na temelju klauzule u teretnici o linijskim uvjetima - Odgovornost brodara i lučkog skladištara - Dokaz o manjku u sanduku - Ulaganje protesta brodaru : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 13(1971), 51, str. 38-41
  PDF (524 KB)
  Dougan, Ivo.
  Delovni spori pomorščakov - Spori zaradi izplačila osebnega dohodka (...) : (prikaz presude) [slovenski jezik]
  UPPPK 13(1971), 51, str. 42-44
  PDF (372 KB)
  Jelinić, Srećko.
  Zaustavljanje brodova - Tražitelj je ovlašten zaustaviti (...) ne više od jednog broda : (prikaz presude)
  UPPPK 13(1971), 51, str. 45-49
  PDF (693 KB)
  Pallua, Emilio.
  Prijevoz stvari morem - Slagač kojem je brodar na odredištu ovlašteno povjerio teret, odgovara primaocu (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 13(1971), 51, str. 49-51
  PDF (403 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz putnika morem - Štrajk brodske posade - Nemogućnost pravovremenog isplovljenja broda izi luke ukrcaja putnika - Datum dolaska broda u luku odredišta - Razrješenje ugovora (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 13(1971), 51, str. 51-54
  PDF (505 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Vrijeme brodarove odgovornosti : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 13(1971), 51, str. 54-55
  PDF (257 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Osiguranje tereta - Šteta na teretu koju je uzrokovala gamad - Štrajk u luci iskrcaja - Odgovornost brodara - Odgovornost zapovjednika broda - Odgovornost osiguratelja : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 13(1971), 51, str. 55-58
  PDF (542 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Šteta uzrokovana zatvorenim tržištem : (prikaz presude i komentar: Šteta nastala nakon predaje tereta primaocu)
  UPPPK 13(1971), 51, str. 58-61
  PDF (511 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz putnika morem - Pad djeteta iz kabinskog kreveta - Poduzimanje sigurnosnih mjera protiv valjanja i posrtanja broda : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 13(1971), 51, str. 62-63
  PDF (264 KB)
  Jakaša, Branko.
  Popravak broda - Požar na brodu tijekom popravka - Snašanje štete : (prikaz presude)
  UPPPK 13(1971), 51, str. 63-65
  PDF (392 KB)
  Pallua, Emilio.
  Ugovor o prijevozu tereta - Održavanje skladišta u stanju podesnom za čuvanje tereta je komercijalna a ne nautička djelatnost posade : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 13(1971), 51, str. 65-66
  PDF (228 KB)
  Filipović, Velimir.
  Prijevoz stvari morem - Klauzula teretnice o nadležnosti suda - Paramount klauzula : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 13(1971), 51, str. 67-69
  PDF (331 KB)
  Pallua, Emilio.
  Ugovorena nadležnost stranog suda : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 13(1971), 51, str. 70-74
  PDF (603 KB)
   
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja i prikazi presuda
  Sikirić, Dragutin.
  Osiguranje broda - Rok za odštetni zahtjev od osiguratelja - Vlastita mana broda - Skrivena mana broda : (prikaz presude)
  UPPPK 13(1971), 51, str. 75-77
  PDF (251 KB)
   

  UPPPK broj 52

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  Filipović, Velimir.
  Bilješka : (uvodna napomena uz prijevod)
  UPPPK 13(1971), 52, str. 4
  PDF (47 KB)
  Filipović, Velimir.
  Allgemeine Geschaeftsbedingungen fuer Schiffsmakler und Schiffsagenten = Opći poslovni uvjeti za brodske mešetare i brodske agente : (prijevod, usporedni tekst)
  UPPPK 13(1971), 52, str. 5-12
  PDF (492 KB)
   
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Badovinac, Gabro ; Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Teretnica - Indosiranje teretnice - Legitimacija primaoca prema brodaru temeljem indosiranja teretnice : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 13(1971), 52, str. 13-15
  PDF (372 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz putnika morem - Tjelesna povreda putnika - Nadležnost suda : (prikaz presude)
  UPPPK 13(1971), 52, str. 16-17
  PDF (238 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Cestovni saobraćaj - Izvanredni prijevoz - Naknada štete uzrokovana izvanrednim prijevozom - Nadležnost suda : (prikaz presude)
  UPPPK 13(1971), 52, str. 17-21
  PDF (642 KB)
  Badovinac, Gabro ; Jakaša, Branko.
  Tjelesna povreda člana posade pomorskog broda - Agent i brodar - Brodarova pasivna legitimacija - Primjena prava - Nadležnost suda : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 13(1971), 52, str. 21-27
  PDF (882 KB)
  Jelinić, Srećko.
  Brodarski ugovor na vrijeme za cijeli brod (time charter) - Arbitraža - Produženje trajanja time charter-a : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 13(1971), 52, str. 28-39
  PDF (1.5 MB)
  Pallua, Emilio.
  Brodarski ugovor na putovanje - Stojnice su plaćene u vozarini - Klauzula ''berth or no berth'' nameće naručitelju dužnost pribaviti brodu vez (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 13(1971), 52, str. 40-44
  PDF (638 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Klauzula teretnice o nadležnosti suda : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 13(1971), 52, str. 44-46
  PDF (364 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Zastara - Klauzula u teretnici koja ovlašćuje brodara da čim brod stigne na odredište ima pravo iskrcati teret : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 13(1971), 52, str. 46-50
  PDF (661 KB)
  Jakaša, Branko.
  Kombinirani prijevoz stvari morem i cestom - Odgovornost brodara i špeditera - Pomanjkanje ulaganja protesta brodaru : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 13(1971), 52, str. 50-52
  PDF (336 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Odgovornost brodara, agenta, špeditera i skladištara : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 13(1971), 52, str. 53-57
  PDF (598 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Agent i brodar - Agentova pasivna legitimacija - Aktivna legitimacija krcatelja-naručitelja prijevoza : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 13(1971), 52, str. 57-59
  PDF (355 KB)
  Jakaša, Branko.
  Kombinirani prijevoz kontejnera - Odgovornost brodara, željeznice i poduzeća koje organizira prijevoz kontejnera : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 13(1971), 52, str. 59-61
  PDF (394 KB)
  Jakaša, Branko.
  Pomorska kupoprodaja - Akreditiv - Teretnica o akreditivu : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 13(1971), 52, str. 62-63
  PDF (248 KB)
  Jakaša, Branko.
  Podrtina broda pred ulazom u luku : (prikaz presude)
  UPPPK 13(1971), 52, str. 64
  PDF (70 KB)
  Pallua, Emilio.
  Arbitraža - Talijanski sud je prema Čl.2. ZPP isključivo nadležan kad nema izuzetih slučajeva (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 13(1971), 52, str. 65-68
  PDF (447 KB)
   
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja i prikazi presuda
  Jakaša, Branko.
  Pomorsko osiguranje tereta - Brodarova odgovornost - Osigurateljeva subrogacija : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 13(1971), 52, str. 69-72
  PDF (387 KB)
   

   Popis autora u 1971. godini

   prezime, ime        br. časopisa

  • Badovinac, Gabro 50, 51, 52
  • Dougan, Ivo 51
  • Filipović, Velimir 50, 51, 52
  • Jakaša, Branko 50, 51, 52
  • Jelinić, Srećko 50, 51, 52
  • Pallua, Emilio 50, 51, 52
  • Piassevoli, Nikša 50, 51
  • Sikirić, Dragutin 50, 51
  • Vujović, Veljko 50, 51
  • Vukmir, Branko 50, 51

 
Copyright © 2013. - Jadranski zavod HAZU
Podatke prikupila, tekstove skenirala i stranice uređuje i ažurira: Marula Vujasinović marula@hazu.hr