HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
JADRANSKI ZAVOD
časopis POREDBENO POMORSKO PRAVO

tekstovi iz arhive

o zavodu /   about institute
knjižnica /   library
o časopisu /   about journal

UPOREDNO POMORSKO PRAVO I POMORSKA KUPOPRODAJA (UPPPK)

godište 4, godina 1962 : broj 13 * 14 * 15 * 16 *

godine 1962 : popis autora


  UPPPK broj 13

  sadržaj

  Iz Uredništva
  [Uredništvo].
  Iz Uredništva
  UPPPK 4(1962), 13, str. [i]
  PDF (30 KB)
   
  KAZALA
  [s.n.].
  Indeks presuda i odluka, objavljenih u časopisu Uporedno pomorsko pravo i pomorska kupoprodaja u brojevima 1 - 12
  UPPPK 4(1962), 13, str. [iii]-1-37
  PDF (3.9 MB)
   

  UPPPK broj 14

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  [Uredništvo].
  Tekstovi tipskih ugovora : Bilješka : (uvodna napomena uz prijevod)
  UPPPK 4(1962), 14, str. 5
  PDF (17 KB)
  [s.n.].
  Contrat pour la vente des cereales No 5 A - etablies sous les auspices de la Commission Economique pour l'Europe de l'Organisation des Nations Unies, Geneve, Sept.1958 = Ugovor za kupoprodaju žitarica Br 5 A - izrađeni pod okriljem Ekonomske komisije za Evropu OUN-a, Ženeva, rujan 1958. : (prijevod, uporedni tekst) : [3. dio]
  UPPPK 4(1962), 14, str. 6-17
  PDF (1.2 MB)
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Vinski, Pavle ; Jakaša, Branko.
  U maloj obalnoj plovidbi obavijest o spremnosti broda može se dati i usmeno : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 4(1962), 14, str. 18-20
  PDF (394 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Preuzimanjem tereta primatelj je dužan platiti vozarinu (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 14, str. 20-21
  PDF (255 KB)
  Sason, Mario.
  Jednogodišnji zastarni rok iz ugovora o prijevozu stvari (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 14, str. 21-22
  PDF (223 KB)
  Sason, Mario ; Filipović, Velimir.
  Agent koji potpiše ugovor o prijevozu bez jasne napomene da radi u svojstvu agenta (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 4(1962), 14, str. 23-25
  PDF (420 KB)
  Vajić, Ernest.
  Za željeznički prijevoz, na temelju prijevoznice, rokovi isporuke se računaju prema propisima (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 14, str. 25-27
  PDF (415 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Zapljena broda - Pravne mane broda : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 14, str. 28-30
  PDF (334 KB)
  Filipović, Velimir.
  Sposobnost broda za očuvanje tereta : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 14, str. 31
  PDF (127 KB)
  Filipović, Velimir.
  Stojnica - ''Working days'' ne iznosi cijela 24 sata radnog dana (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 4(1962), 14, str. 32-33
  PDF (274 KB)
  Jakaša, Branko.
  Lučki stivador koji ima monopol u luci (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 4(1962), 14, str. 33-34
  PDF (236 KB)
  Jakaša, Branko.
  Zastara zahtjeva prema brodaru počinje teći (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 14, str. 34-35
  PDF (222 KB)
  Brkić, Srđan.
  Kupoprodaja CIF - Paušalna cijena : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 14, str. 35-36
  PDF (207 KB)
  Brkić, Srđan.
  Kupoprodaja FOB - Raskid : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 14, str. 36
  PDF (95 KB)
  Jakaša, Branko.
  Slaganje tereta - Šteta nastala dijelom slabim slaganjem (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 4(1962), 14, str. 37
  PDF (119 KB)
  Brkić, Srđan.
  Kupoprodaja FOB - Isporuka od časa postavljenja na brod : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 14, str. 38
  PDF (121 KB)
  Jakaša, Branko.
  Vozarina ''puno za prazno'' - Suša sama po sebi ne mora biti viša sila (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 4(1962), 14, str. 38-40
  PDF (328 KB)
  Jakaša, Branko.
  Zaštita tereta od topline na brodu : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 14, str. 40
  PDF (94 KB)
  Jakaša, Branko.
  Za ugovor o prijevozu cijelim brodom (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 4(1962), 14, str. 40-41
  PDF (214 KB)
  Jakaša, Branko.
  Bitni elementi teretnice - Formulari teretnice : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 4(1962), 14, str. 41-43
  PDF (387 KB)
  Jakaša, Branko.
  Slaganje tereta - Brodarova dužnost kod slaganja tereta : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 14, str. 44
  PDF (111 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz soljene kože - Dužnost zapovjednika da ima minimum znanja o soljenoj koži : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 4(1962), 14, str. 44-45
  PDF (227 KB)
  Jakaša, Branko.
  Transportni kalo kave - Poderane vreće : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 14, str. 46
  PDF (116 KB)
  Jakaša, Branko ; Katičić, Natko.
  Sudar brodova u teritorijalnom moru - Načelno se primjenjuje lex loci delicti commissi (...) : (prikaz presude i bilješka*)
  UPPPK 4(1962), 14, str. 46-47, 48-49
  PDF (194 KB) (82 KB) + *bilješka uz prikaz presude na str. 48-49 PDF (82 KB)
  Katičić, Natko.
  Sudar u teritorijalnim vodama podložan je pravu obalne države - Dokaz stranog prava : (prikaz presude i bilješka*)
  UPPPK 4(1962), 14, str. 47, 48-49
  PDF (82 KB) + *bilješka uz prikaz presude na str. 48-49 PDF (82 KB)
  Katičić, Natko.
  Na odgovornost za štete učinjene na otvorenom moru (...) : (prikaz presude i bilješka* - za 3 prikaza presuda )
  UPPPK 4(1962), 14, str. 48, 48-49
  PDF (82 KB)
  Katičić, Natko.
  Zahtjev stranog mornara na isplatu plaće (...) : (prikaz presude i bilješka)presuda )
  UPPPK 4(1962), 14, str. 50
  PDF (84 KB)
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja i prikazi presuda
  Rihtman, Zvone.
  Osiguranje tereta - Klauzula WA (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 14, str. 51-54
  PDF (553 KB)
  Sason, Mario.
  Osiguranje tereta - Stivador koji sklopi nagodbu o naknadi štete s osigurateljem (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 14, str. 54-55
  PDF (240 KB)
  Jakaša, Branko.
  Osiguranje broda - Posebna valorizacija broda, motora i opreme : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 4(1962), 14, str. 55-56
  PDF (228 KB)
  Jakaša, Branko.
  Osiguranje tereta - Značenje izraza ''dodir s drugom robom'' : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 14, str. 57-58
  PDF (247 KB)
  DOKUMENTACIJA : ZAKONI I DRUGI PROPISI : osvrti i komentari
  Pallua, Emilio.
  Novi etiopijski pomorski zakonik
  UPPPK 4(1962), 14, str. 58-62
  PDF (604 KB)
  IN MEMORIAM
  [Uredništvo].
  Vinski dr. Pavle
  UPPPK 4(1962), 14, str. 62
  PDF (58 KB)

   


  UPPPK broj 15

  sadržaj

  Iz Uredništva : OBAVIJESTI
  [Uredništvo].
  Sastanak Radne zajednice za uporedno pomorsko pravo i pomorsku kupoprodaju
  UPPPK 4(1962), 15, str. 4
  PDF (130 KB)
  OSVRTI, KOMENTARI, IZVJEŠĆA, REFERATI
  Brkić, Srđan.
  Prijelaz rizika kod kupoprodaje CIF : [referat za stručni sastanak]
  UPPPK 4(1962), 15, str. 5-18
  PDF (1.6 MB)
  [Uredništvo].
  Diskusija : [zapisnik sa stručnog sastanka Radne zajednice za UPPPK]
  UPPPK 4(1962), 15, str. 19-33
  PDF (1.9 MB)
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Rihtman, Zvone.
  Odgovornost brodara za oštećenje papirnatih vreća : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 15, str. 34-35
  PDF (261 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz željeznicom - U zapisniku, kojim se utvrđuje činjenično stanje o šteti, nije potrebno navesti i uzrok štete (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 15, str. 36-37
  PDF (285 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz kamionom - Naknada štete za zakašnjenje ne može prijeći visinu vozarine : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 15, str. 37-38
  PDF (301 KB)
  Horvat, Lida [/Lidija ?].
  Odnos broda koji vrši slobodnu plovidbu i lučkog slagača : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 4(1962), 15, str. 38-40
  PDF (439 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Ugovor o zajedničkom iskorištavanju broda između privatnika : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 15, str. 41-43
  PDF (411 KB)
  Sajko, Krešimir.
  Sudar brodova - Pri određivanju brzine broda treba uzeti u obzir i podatke (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 15, str. 43-44
  PDF (269 KB)
  Pallua, Emilio.
  Odgovornost brodara i slagačkog poduzeća za sigurnost slagača : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 4(1962), 15, str. 44-45
  PDF (293 KB)
  Pallua, Emilio.
  Odgovornost tegljenog broda iz ugovora o tegljenju : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 4(1962), 15, str. 45-46
  PDF (264 KB)
  Jakaša, Branko.
  Špediter - Špediterova je dužnost da se brine za carinske dokumente (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 15, str. 47
  PDF (130 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz automobila - Klauzula u teretnici da teret nema ambalaže ima isto značenje kao i klauzula da je ambalaža neispravna : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 15, str. 47-48
  PDF (249 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz automobila - Pomanjkanje ambalaže ne oslobađa slagača odgovornosti za svaku štetu (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 15, str. 49
  PDF (135 KB)
  Jakaša, Branko.
  Požar na brodu - Brodar je odgovoran za štetu koja se nakon požara može izbjeći (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 4(1962), 15, str. 49-50
  PDF (267 KB)
  Jakaša, Branko.
  Šteta prouzročena teretu djelomično slabim slaganjem (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 15, str. 51
  PDF (102 KB)
  Jakaša, Branko.
  Time-charterer koji je izdao teretnicu u svojstvu vozara (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 15, str. 52
  PDF (121 KB)
  Jakaša, Branko.
  Unaprijed odštampana klauzula ''količina itd. nepoznata'' nema pravnog učinka : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 4(1962), 15, str. 52-53
  PDF (209 KB)
  Jakaša, Branko.
  Jamčevno pismo se ni u jednom slučaju ne može suprotstaviti primatelju : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 15, str. 54-55
  PDF (294 KB)
  Jakaša, Branko.
  Značenje izraza ''upotrijebljena burad u takvom stanju da postoji mogućnost gubitka i razbijanja'' : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 15, str. 55-56
  PDF (271 KB)
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja i prikazi presuda
  Badovinac, Gabro.
  Osiguranje tereta - Regresni zahtjev osiguratelja : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 15, str. 56-57
  PDF (254 KB)
  Sikirić, Dragutin ; Jakaša, Branko.
  Osiguranje - Naročito onerozne klauzule (veksatorne klauzule) : (prikaz presude i 2 bilješke)
  UPPPK 4(1962), 15, str. 58-59
  PDF (285 KB)
  DOKUMENTACIJA : ZAKONI I DRUGI PROPISI : osvrti i komentari
  Jakaša, Branko.
  Poljski pomorski zakonik
  UPPPK 4(1962), 15, str. 60-63
  PDF (544 KB)
  PRIKAZI KNJIGA I ČLANAKA
  Jakaša, Branko.
  Razmatranja o plovidbenom pravu (autor : P. Manca) (u knjizi: Studi di diritto della navigazione, Vol.2) (Milano : A.Giuffre, 1961) : (prikaz dijela knjige)
  UPPPK 4(1962), 15, str. 63-65
  PDF (308 KB)

   


  UPPPK broj 16

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  Brkić, Srđan.
  Varšavsko-Oxfordska pravila za ugovore CIF : (uvodni komentar/osvrt uz prijevod)
  UPPPK 4(1962), 16, str. 4-6
  PDF (292 KB)
  [s.n.].
  Rules for C.I.F. contracts (Warsaw-Oxford Rules) adopted by the Oxford Conference of August 12, 1932 = Pravila za ugovore CIF (Varšavsko-Oksfordska pravila), prihvaćena na Konferenciji u Oxfordu, 12. kolovoza 1932. : (prijevod, uporedni tekst) : [1. dio]
  UPPPK 4(1962), 16, str. 7-12
  PDF (675 KB)
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Pinterić, Drago.
  Odgovornost pošte za zakašnjelu dostavu brzojava : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 16, str. 13-15
  PDF (404 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Šteta nastala na robi djelovanjem oluje : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 16, str. 15-16
  PDF (271 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz kamionom - Rok isporuke ne računa se prema željezničkim propisima (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 16, str. 17-19
  PDF (478 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Direktni prijevoz - Ne radi se o direktnom prijevozu ako brodar ne preuzme direktnu teretnicu : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 16, str. 19-20
  PDF (294 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Sudar brodova u luci - Brod koji ulazi u luku ne smije smetati brodu koji izlazi iz luke : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 16, str. 20-23
  PDF (579 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Prijevoz kamionom - Primalac tereta dužan je platiti vozarinu (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 16, str. 23-24
  PDF (267 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Propisi Zakona o ugovorima o iskorištavanju pomorskih brodova o zastari potraživanja primjenjuju se i na čamce : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 16, str. 24-25
  PDF (265 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Špediter nije dužan osigurati teret ako mu u tom pogledu komitent nije dao izričiti nalog : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 16, str. 26-27
  PDF (251 KB)
  Pallua, Emilio.
  Kupoprodaja FAS - Fiksni rok za ispunjenje ugovora između komisione kuće i kupca, i između kupca i dobavljača : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 4(1962), 16, str. 27-29
  PDF (452 KB)
  Pallua, Emilio.
  Drugostepena arbitražna presuda u cjelini zamjenjuje prvostepenu arbitražnu presudu : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 4(1962), 16, str. 29-32
  PDF (649 KB)
  Pallua, Emilio.
  Oštećenje tereta - Slagač ne odgovara za štetu (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 4(1962), 16, str. 33
  PDF (138 KB)
  Sajko, Krešimir.
  Udar broda o gat : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 16, str. 34-35
  PDF (266 KB)
  Pallua, Emilio.
  Imunitet suverena - Vlasništvo suverena (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 16, str. 35-36
  PDF (267 KB)
  Pallua, Emilio.
  Imunitet suverena - Utjecaj baraterije na postupak prema državnom brodu : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 4(1962), 16, str. 36-38
  PDF (465 KB)
  Brkić, Srđan.
  Kupoprodaja CIF - Opunomoćenik koji treba nadzirati otpremu : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 16, str. 38
  PDF (146 KB)
  Brkić, Srđan.
  Kupoprodaja CIF - Solidarno utuženje prodavaoca i brodara : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 16, str. 39
  PDF (110 KB)
  Brkić, Srđan.
  Kupoprodaja CIF - Neizvršenje - Greška prodavaoca : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 16, str. 39
  PDF (110 KB)
  Jakaša, Branko.
  Pravovaljana klauzula teretnice o nadležnosti suda mora sadržavati točnu naznaku suda (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 4(1962), 16, str. 40-41
  PDF (250 KB)
  Jakaša, Branko.
  Krcanje na palubi - Klauzula čarter partije kojom brodar ne preuzima rizik za robu ukrcanu na palubu : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 4(1962), 16, str. 42
  PDF (137 KB)
  Pallua, Emilio.
  Ovrha na inozemni brod - Kolizijsko pravilo koje treba promijeniti : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 4(1962), 16, str. 43-45
  PDF (439 KB)
  Jakaša, Branko.
  Odgovornost slagača za robu koju primi od brodara : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 4(1962), 16, str. 45-46
  PDF (237 KB)
  Brkić, Srđan.
  Kupoprodaja FOB - Mane - Ekspertiza : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 16, str. 46-47
  PDF (197 KB)
  Brkić, Srđan.
  Kupoprodaja CIF - Uvozna dozvola : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 16, str. 47
  PDF (96 KB)
  Brkić, Srđan.
  Kupoprodaja CIF - Cijena vozarine (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 16, str. 47-48
  PDF (179 KB)
  Brkić, Srđan.
  Kupoprodaja CIF - Ekspertiza predviđena u ugovoru : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 16, str. 48
  PDF (87 KB)
  Brkić, Srđan.
  Kupoprodaja FOB - Rizik putovanja : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 16, str. 48
  PDF (87 KB)
  Jakaša, Branko.
  Krcatelj koji radi u svojstvu agenta : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 16, str. 49
  PDF (111 KB)
  Jakaša, Branko ; Rihtman, Zvone.
  Skladišna vlaga : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 4(1962), 16, str. 49-50
  PDF (235 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz putnika - Odgovornost brodara za rad brodskog liječnika : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 16, str. 50-51
  PDF (283 KB)
  Jakaša, Branko.
  Zastara se prekida samo pismenim priznanjem duga na ispravi na kojoj je navedena svota dugovanja : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 4(1962), 16, str. 52-53
  PDF (260 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prirodno svojstvo robe - Pretpostavlja se da je šteta nastala prirodnim svojstvom robe (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 16, str. 53-54
  PDF (256 KB)
  Jakaša, Branko.
  Sukcesivni prijevozi - Vrijeme stavljanja brodova na raspolaganje za ukrcaj : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 4(1962), 16, str. 54-56
  PDF (376 KB)
  Jakaša, Branko.
  Direktni prijevoz - Brodar koji sklopi ugovor da će predati teret u određenoj luci, odgovara i za štetu (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 16, str. 56-57
  PDF (260 KB)
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja i prikazi presuda
  Sason, Mario.
  Osiguranje tereta u javnim skladištima : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 16, str. 57-60
  PDF (577 KB)
  Jakaša, Branko.
  Osiguranje pretpostavljenog rizika - Osiguratelj odgovara samo za onu štetu koja je nastala od časa od kada je preuzeo rizik : (prikaz presude)
  UPPPK 4(1962), 16, str. 60-61
  PDF (290 KB)
  OSVRTI, KOMENTARI, IZVJEŠĆA, REFERATI
  Rihtman, Zvone.
  Prilog diskusiji o prelasku rizika kod kupoprodaje CIF* [* v. Diskusiju - UPPPK, br.15]
  UPPPK 4(1962), 16, str. 62-64
  PDF (393 KB)
  PRIKAZI KNJIGA I ČLANAKA
  Kojić, Branko.
  Brodovlasnici i chartereri (autor : G.Ch. Lorenz-Meyer) (Hamburg : Hansa, [s.a.]) : (prikaz publikacije)
  UPPPK 4(1962), 16, str. 64
  PDF (76 KB)

   


   Popis autora u 1962. godini

   prezime, ime        br. časopisa

  • Badovinac, Gabro 14, 15, 16
  • Brkić, Srđan 14, 15, 16
  • Filipović, Velimir 14
  • Horvat, Lidija [Lida ?] 15
  • Jakaša, Branko 14, 15, 16
  • Katičić, Natko 14
  • Kojić, Branko 16
  • Pallua, Emilio 14, 15, 16
  • Pinterić, Drago 16
  • Rihtman, Zvone 14, 15, 16
  • Sajko, Krešimir 15, 16
  • Sason, Mario 14, 16
  • Sikirić, Dragutin 15
  • Vaić (/Vajić), Ernest 14
  • Vinski, Pavle 14

 
Copyright © 2013. - Jadranski zavod HAZU
Podatke prikupila, tekstove skenirala i stranice uređuje i ažurira: Marula Vujasinović marula@hazu.hr