HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
JADRANSKI ZAVOD
časopis POREDBENO POMORSKO PRAVO

tekstovi iz arhive

o zavodu /   about institute
knjižnica /   library
o časopisu /   about journal

UPOREDNO POMORSKO PRAVO I POMORSKA KUPOPRODAJA (UPPPK)

godište 14, godina 1972. : broj 53 * 54 * 55 * 56 *

godina 1972. : popis autora


  UPPPK broj 53

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  Filipović, Velimir ; Pallua, Emilio.
  Nacrti konvencija o kombiniranom prijevozu i BIMCO teretnica : (uvodni komentar uz prijevod)
  UPPPK 14(1972), 53, str. 2-16
  PDF (1.3 MB)
  Vukmir, Branko.
  Combined Transport Bill of Lading = Teretnica za kombinirani prijevoz : (prijevod, usporedni tekst)
  UPPPK 14(1972), 53, str. 17-36
  PDF (1.7 MB)
   
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Vujović, Veljko.
  Željeznički saobraćaj - Požar uz prugu - Odgovornost željeznice - Dokaz o uzročnoj vezi između prolaska vlaka i požara : (prikaz presude)
  UPPPK 14(1972), 53, str. 37-39
  PDF (356 KB)
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz kamionom - Vozarina - Pripajanje pogona od jednog poduzeća drugom : (prikaz presude)
  UPPPK 14(1972), 53, str. 40-41
  PDF (254 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Špediter - Špediterski posao i posao uskladištenja koji zaključi špediter u izvršenju špediterskog posla : (prikaz presude)
  UPPPK 14(1972), 53, str. 41-43
  PDF (377 KB)
  Vujović, Veljko ; Jakaša, Branko.
  Prijevoz kamionom - Vozarina - Ugovor o prijevozu i kupoprodajni ugovor : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 14(1972), 53, str. 43-45
  PDF (375 KB)
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz kamionom - Tovarni list - Vozarina - Podvozar : (prikaz presude)
  UPPPK 14(1972), 53, str. 45-47
  PDF (397 KB)
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz kamionom - Plaćanje vozarine : (prikaz presude)
  UPPPK 14(1972), 53, str. 47-48
  PDF (238 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Nautička djelatnost posade - Šteta na teretu uzrokovana krijaumčarenjem od strane posade broda : (prikaz presude)
  UPPPK 14(1972), 53, str. 49-52
  PDF (564 KB)
  Vujović, Veljko ; Jakaša, Branko.
  Lučki špediter - Prekostojnice - Odnos između špeditera i njegovog komitenta : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 14(1972), 53, str. 53-55
  PDF (419 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Vozarova odgovornost - Specijalni uređaji broda za zaštitu tereta - Prijevoz sirove kože : (prikaz presude)
  UPPPK 14(1972), 53, str. 55-61
  PDF (958 KB)
  Pinterić, Drago.
  Prijevoz stvari morem - Stojnice i ušteđeno vrijeme - Obveza garanta iz garantnog pisma : (prikaz presude)
  UPPPK 14(1972), 53, str. 61-64
  PDF (478 KB)
  Pallua, Emilio.
  Brodarski ugovor na vrijeme - Značenje klauzule br.13, st.2 Baltime (1939) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 14(1972), 53, str. 65-67
  PDF (388 KB)
  Jakaša, Branko.
  Gradnja broda - Odgovornost brodogradilišta, montažera i dobavljača materijala : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 14(1972), 53, str. 68-69
  PDF (213 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Odgovornost naručitelja broda koji u svoje ime izda teretnicu : (prikaz presude)
  UPPPK 14(1972), 53, str. 70
  PDF (66 KB)
   
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja i prikazi presuda
  Vujović, Veljko.
  Osiguranje vozila - Troškovi izvida i procjene štete - Sudar cestovnih vozila na raskršću sa semaforom : (prikaz presude)
  UPPPK 14(1972), 53, str. 71-73
  PDF (364 KB)
  Jakaša, Branko.
  Pomorsko osiguranje tereta - Plaćanje premije : (prikaz presude)
  UPPPK 14(1972), 53, str. 73-74
  PDF (241 KB)
  Aržek, Zvonimir.
  Prijevoz kontejnerom - Osiguranje - Odgovornost u slučaju nedovoljnog pakiranja tereta u kontejner : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 14(1972), 53, str. 74-77
  PDF (388 KB)
   

  UPPPK broj 54

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  Kocian, Zdenko.
  Nova FIATA teretnica za kombinirani prijevoz FBL : (uvodni komentar uz prijevod)
  UPPPK 14(1972), 54, str. 2
  PDF (109 KB)
  Vukmir, Branko.
  FBL FIATA Combined Transport Bill of Lading = FBL FIATA teretnica za kombinirani prijevoz : [prijevod, usporedni tekst]
  UPPPK 14(1972), 54, str. 3-18
  PDF (1.6 MB)
   
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Vujović, Veljko ; Jakaša, Branko.
  Distanciona kupoprodaja - Klauzula franko jugoslavenska granica : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 14(1972), 54, str. 19-20
  PDF (223 KB)
  Vujović, Veljko.
  Špediter - Odgovornost špediterovog komintenta prema špediteru : (prikaz presude)
  UPPPK 14(1972), 54, str. 21-23
  PDF (402 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Sudar brodova - Zastara - Pojam broda u sudaru : (prikaz presude)
  UPPPK 14(1972), 54, str. 24-25
  PDF (244 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Tjelesna povreda zapovjednika broda - Naknada štete : (prikaz presude)
  UPPPK 14(1972), 54, str. 25-27
  PDF (387 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Tjelesna povreda člana posade broda - Naknada štete : (prikaz presude)
  UPPPK 14(1972), 54, str. 27-30
  PDF (504 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Tarife za lučke usluge : (prikaz presude)
  UPPPK 14(1972), 54, str. 31-32
  PDF (245 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Pomorski agent - Agentova odgovornost naručitelju prijevoza : (prikaz presude)
  UPPPK 14(1972), 54, str. 33-37
  PDF (646 KB)
  Badovinac, Gabro ; Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova ograničena odgovornost - Špediter : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 14(1972), 54, str. 37-40
  PDF (499 KB)
  Horvat, Lida ; Jakaša, Branko.
  Tjelesna povreda kupača u moru uzrokovana brodskim vijkom - Naknada štete - Aktivna legitimacija organizacija socijalnog osiguranja prema osobi odgovornosj za tjelesnu povredu : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 14(1972), 54, str. 40-46
  PDF (939 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Troškovi popravka broda uzrokovani tuženikovom krivnjom : (prikaz presude)
  UPPPK 14(1972), 54, str. 46-48
  PDF (348 KB)
  Jelinić, Srećko.
  Teretnica - CENTROCON arbitražna klauzula i Haška pravila - Zakon o prijevozu robe morem (COGSA) iz 1924. : (prikaz presude)
  UPPPK 14(1972), 54, str. 48-53
  PDF (724 KB)
  Jakaša, Branko.
  Profesionalni sindikati - Lučki slagač - Rok slagačevog protesta - Ovlaštenje francuskih profesionalnih sindikata da se umiješaju u spor nekog od svojih članova : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 14(1972), 54, str. 54-55
  PDF (230 KB)
  Jakaša, Branko.
  Špediter - Špediterova odgovornost za neizvršenje naloga navedenih u dispoziciji njegovog komitenta (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 14(1972), 54, str. 55-58
  PDF (493 KB)
  Jakaša, Branko.
  Agent broda - Rok za ulaganje žalbe (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 14(1972), 54, str. 58-59
  PDF (247 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Teretnica - Legitimacija primatelja temeljem teretnice po naredbi : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 14(1972), 54, str. 59-61
  PDF (360 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz tereta morem - Brodarova i slagačeva odgovornost : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 14(1972), 54, str. 62-64
  PDF (383 KB)
  Pallua, Emilio.
  Prijevoz stvari morem - Odgovornost brodara na koju se primjenjuje Konvencija o teretnici iz 1929. (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 14(1972), 54, str. 64-66
  PDF (321 KB)
   
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja i prikazi presuda
  Jakaša, Branko.
  Osiguranje broda - Raskid i suspenzija ugovora zbog neplaćene premije - Forma obavijesti o raskidu ugovora : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 14(1972), 54, str. 67-69
  PDF (359 KB)
   
  PRIKAZI KNJIGA I ČLANAKA
  Filipović, Velimir.
  Obračunavanje šteta od invaliditeta u odštetnom pravu evropskih zemalja (autor: P. Szollosy) (izd. Zuerich : Schulthess, 1970) : (prikaz knjige)
  UPPPK 14(1972), 54, str. 70-72
  PDF (307 KB)
   

  UPPPK broj 55

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  Jelinić, Srećko.
  [uvodna napomena uz prijevod]
  UPPPK 14(1972), 55, str. 2
  PDF (57 KB)
  Jelinić, Srećko.
  Soviet Wood Charter Party, 1961 = Sovjetski brodarski ugovor o drvetu, iz 1961. : [Dio 1] : (prijevod, usporedni tekst)
  UPPPK 14(1972), 55, str. 2-20
  PDF (1.6 MB)
   
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Badovinac, Gabro.
  Spašavanje čamcem - Kriteriji za utvrđivanje iznosa nagrade za spašavanje : (prikaz presude)
  UPPPK 14(1972), 55, str. 21-23
  PDF (340 KB)
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz kamionom - Vozarina - Netočan obračun vozarine u odnosu na željezničke tarife naveden u tovarnom listu : (prikaz presude)
  UPPPK 14(1972), 55, str. 24-25
  PDF (254 KB)
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz željeznicom - (...) provjera jesu li vagonska vrata propisno zatvorena : (prikaz presude)
  UPPPK 14(1972), 55, str. 25-27
  PDF (405 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Jamčevno pismo : (prikaz presude)
  UPPPK 14(1972), 55, str. 27-32
  PDF (824 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Povreda člana posade - Naknada štete : (prikaz presude)
  UPPPK 14(1972), 55, str. 32-33
  PDF (258 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova i skladištarova odgovornost - Utvrđivanje štete na teretu bez prisustva brodara i skladištara - Slaganje tereta na brodu : (prikaz presude)
  UPPPK 14(1972), 55, str. 33-38
  PDF (827 KB)
  Badovinac, Gabro ; Jakaša, Branko.
  Stvarna prava na zrakoplov - Nadležnost suda : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 14(1972), 55, str. 38-39
  PDF (252 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Nasukanje broda u prostoru brodogradilišta : (prikaz presude)
  UPPPK 14(1972), 55, str. 40-42
  PDF (415 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Vozarina u prijevozu - Ugovaranje vozarine između jugoslavenskih stranaka u stranoj valuti : (prikaz presude)
  UPPPK 14(1972), 55, str. 43
  PDF (111 KB)
  Pallua, Emilio.
  Brodarski ugovor za putovanje : (prikaz presude i komentar: Načelo ''najbliže veze'' u engleskoj judikaturi i načelo čl.132. ZOUIPB-a)
  UPPPK 14(1972), 55, str. 44-47
  PDF (541 KB)
  Jakaša, Branko.
  Sudar pomorskih brodova - Sumnjivi sudar, tj. sudar kod kojega nije mogla biti utvrđena krivnja : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 14(1972), 55, str. 47-49
  PDF (349 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Skladištarova odgovornost - Štrajk u luci odredišta - Iskrcaj tereta u drugoj pogodnoj luci : (prikaz presude)
  UPPPK 14(1972), 55, str. 49-52
  PDF (473 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Prijevoz živih životinja - Klauzula nadležnosti suda - Odgovornost brodara nevlasnika broda - Klauzula o brodarovoj neodgovornosti : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 14(1972), 55, str. 52-55
  PDF (463 KB)
  Jakaša, Branko.
  Špediter - Zastara - Određenost sadržaja špediterove fakture - Utvrđivanje štete od strane špediterovog komitenta : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 14(1972), 55, str. 55-57
  PDF (363 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Klauzula ugovora o prijevozu o nadležnosti suda : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 14(1972), 55, str. 57-59
  PDF (349 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz putnika morem - Tjelesna povreda putnika uzrokovana valom na palubi - Brodarova odgovornost : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 14(1972), 55, str. 59-62
  PDF (506 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz putnika morem - Tjelesna povreda putnika uzrokovana valom na palubi - Brodarova odgovornost [2] : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 14(1972), 55, str. 62-65
  PDF (499 KB)
  Pallua, Emilio.
  Prijevoz putnika morem - Prekid putovanja - Vozarova odgovornost : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 14(1972), 55, str. 65-66
  PDF (238 KB)
  Filipović, Velimir.
  Prijevoz stvari morem - Potonuće maone s teretom : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 14(1972), 55, str. 66-68
  PDF (365 KB)
  Jelinić, Srećko.
  Prijevoz stvari morem - Oštećenje tereta rđom - Tužba za naknadu štete : (prikaz presude i komentar: Početak toka zastarnog roka kod tužbi iz teretnice)
  UPPPK 14(1972), 55, str. 69-73
  PDF (560 KB)
   

  UPPPK broj 56

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  Jelinić, Srećko.
  [uvodna napomena uz prijevod]
  UPPPK 14(1972), 56, str. 2
  PDF (27 KB)
  [Jelinić, Srećko].
  Soviet Wood Charter Party, 1961 = Sovjetski brodarski ugovor o drvetu, iz 1961. : [Dio 2] : (prijevod, usporedni tekst)
  UPPPK 14(1972), 56, str. 3-24
  PDF (2.1 MB)
  Jelinić, Srećko.
  Bill of Lading = Teretnica : (prijevod, usporedni tekst)
  UPPPK 14(1972), 56, str. 25-30
  PDF (385 KB)
   
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz kamionom - Vozarina : (prikaz presude)
  UPPPK 14(1972), 56, str. 31-32
  PDF (241 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Značenje klauzule ''said to veigh'' (težina prema navodu krcatelja), kod prijevoza u rasutom stanju : (prikaz presude)
  UPPPK 14(1972), 56, str. 32-37
  PDF (832 KB)
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz kamionom - Slabo stanje ambalaže - Slaganje tereta u kamion - Vozarova odgovornost : (prikaz presude)
  UPPPK 14(1972), 56, str. 37-41
  PDF (722 KB)
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz kamionom - Zastara potraživanja : (prikaz presude)
  UPPPK 14(1972), 56, str. 41-42
  PDF (272 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Primjena prava - Brodarova odgovornost - Nautička i komercialna djelatnost članova posade broda - Ograničenje brodarove odgovornosti : (prikaz presude)
  UPPPK 14(1972), 56, str. 42-46
  PDF (713 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost za štetu na teretu - Primjena prava : (prikaz presude)
  UPPPK 14(1972), 56, str. 46-47
  PDF (251 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Nadležnost suda - Aktivna špediterova legitimacija - Pasivna agentova legitimacija : (prikaz presude)
  UPPPK 14(1972), 56, str. 48-53
  PDF (856 KB)
  Piasevoli, Nikša ; Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Vozarina : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 14(1972), 56, str. 53-54
  PDF (245 KB)
  Jelinić, Srećko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Klauzula u teretnici kojom brodar otklanja svoju odgovornost za štete uzrokovane nesposobnošću broda za plovidbu : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 14(1972), 56, str. 55-59
  PDF (657 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Klauzula u teretnici da je brodaru nepoznat kvalitet i kvantitet tereta - Dokaz da je šteta posljedica vlastite mane robe : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 14(1972), 56, str. 59-61
  PDF (359 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Prijevoz tereta u brodskim hladnjačama - Čista teretnica - Prirodno svojstvo robe - Smrznuta i dukobo smrznuta roba - Krcateljeva krivnja : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 14(1972), 56, str. 62-64
  PDF (405KB)
  Pallua, Emilio.
  Tegljenje - Oštećenje tegljača - Ugovorena nadležnost engleskog suda : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 14(1972), 56, str. 64-67
  PDF (544 KB)
  Filipović, Velimir.
  Prijevoz stvari morem - Oštećenje tereta nakon iskrcaja - Brodarova odgovornost za brigu o teretu za vrijeme prijevoza i sve do isporuke - Slagački posao : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 14(1972), 56, str. 67-69
  PDF (404 KB)
  Filipović, Velimir.
  Prijevoz stvari morem - Oštećenje teškog tereta zbog pomicanja - Slagačeva odgovornost za štetu nastalu nemarnim slaganjem tereta : (prikaz presude i komentar: Prilozi raspravi o odgovornosti slagača (stivadora))
  UPPPK 14(1972), 56, str. 69-74
  PDF (765 KB)
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja i prikazi presuda
  Badovinac, Gabro.
  Osiguranje robe u transportu - Značenje upute za popunjavanje prijave o osiguranju koja je štampana na poleđini police - Klauzula ''all risks'' : (prikaz presude)
  UPPPK 14(1972), 56, str. 75-78
  PDF (444 KB)
   

   Popis autora u 1972. godini

   prezime, ime        br. časopisa

  • Aržek, Zvonimir 53
  • Badovinac, Gabro 53, 54, 55, 56
  • Filipović, Velimir 53, 54, 55, 56
  • Horvat, Lida 54
  • Jakaša, Branko 53, 54, 55, 56
  • Jelinić, Srećko 54, 55, 56
  • Kocian, Zdenko 54
  • Pallua, Emilio 53, 54, 55, 56
  • Piassevoli, Nikša 56
  • Pinterić, Drago 53
  • Vujović, Veljko 53, 54, 55, 56
  • Vukmir, Branko 53, 54

 
Copyright © 2013. - Jadranski zavod HAZU
Podatke prikupila, tekstove skenirala i stranice uređuje i ažurira: Marula Vujasinović marula@hazu.hr