HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
JADRANSKI ZAVOD
časopis POREDBENO POMORSKO PRAVO

tekstovi iz arhive

o zavodu /   about institute
knjižnica /   library
o časopisu /   about journal

UPOREDNO POMORSKO PRAVO I POMORSKA KUPOPRODAJA (UPPPK)

godište 2, godina 1959 : broj 5 *
godište 2, godina 1960 : broj 6 * 7 * 8 *

godine 1959/1960 : popis autora


  UPPPK broj 5

  sadržaj

  (paginacija pojedinačnog sveščića koji je skeniran razlikuje se od sveščića u uvezanom izdanju (UPPPK br.1-7))

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  [Uredništvo].
  Tekstovi tipskih ugovora : Bilješka : (napomena uz prijevod)
  UPPPK 2(1959), 5, str. V
  PDF (36 KB)
  [s.n.]. (prijevod)
  London Corn Trade Association Ltd - Conditions and rules = Londonsko udruženje za trgovinu žitaricama d.d. - Uvjeti i pravila : (prijevod i napomena)
  UPPPK 2(1959), 4, str. 1-25
  PDF (2.6 MB)
  Jakaša, Branko ; Brkić, Srđan ; Rihtman, Zvone.
  Napomena na sadržaj Uvjeta i pravila : (napomena uz prijevod)
  UPPPK 2(1959), 5, str. 25-27
  PDF (340 KB)
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Rihtman, Zvone.
  Zaključujući ugovor u vlastito ime, špediter (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 2(1959), 5, str. 28-29
  PDF (221 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Krcatelj, koji je ugovorio prijevoz po linijskim uvjetima (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 2(1959), 5, str. 29-32
  PDF (441 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Prilikom utvrđivanja je li teret na brodu uredno složen (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 2(1959), 5, str. 32-33
  PDF (202 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Kod klauzule ''franko utovareno u vagon hladnjaču'' (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 2(1959), 5, str. 33-37
  PDF (522 KB)
  Matić, Željko.
  Vlastite mane robe - Ispravno slaganje : (prikaz presude)
  UPPPK 2(1959), 5, str. 38
  PDF (221 KB)
  Matić, Željko.
  Deklaracija vrijednosti - Osiguranje na teretnici : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 2(1959), 5, str. 39-40
  PDF (222 KB)
  Matić, Željko.
  Teretnica na ime - Dopuštenost tužbe stvarnog primatelja : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 2(1959), 5, str. 40-41
  PDF (267 KB)
  Jakaša, Branko.
  Pomorska kupoprodaja - Prijelaz rizika (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 2(1959), 5, str. 42
  PDF (156 KB)
  Jakaša, Branko.
  Teretnica potpisana od agenta : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 2(1959), 5, str. 42
  PDF (156 KB)
  Vukmir, Stanka ; Jakaša, Branko ; Pallua, Emilio.
  Teretnica - Šteta na teretu prije ukrcaja : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 2(1959), 5, str. 42-45
  PDF (476 KB)
  Jakaša, Branko.
  Pomorsko osiguranje - Havarijski certifikat : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 2(1959), 5, str. 45-46
  PDF (167 KB)
  Brkić, Srđan.
  Prodavatelj CIF (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 2(1959), 5, str. 46
  PDF (75 KB)
  Brkić, Srđan.
  Kupoprodaja CIF - Pozivanje na tipski ugovor : (prikaz presude)
  UPPPK 2(1959), 5, str. 47
  PDF (99 KB)
  Vukmir, Stanka.
  Kupoprodaja CIF - Zabrana izvoza : (prikaz presude)
  UPPPK 2(1959), 5, str. 47-50
  PDF (383 KB)
  Brkić, Srđan.
  Kupoprodaja CIF - Kome pripada smanjenje vozarine : (prikaz presude)
  UPPPK 2(1959), 5, str. 50-53
  PDF (282 KB)
  Brkić, Srđan.
  Starije sudske odluke iz područja pomorske kupoprodaje - Kupoprodaja CIF : (prikaz nekoliko presuda iz 1927., 1930., 1931. i 1932. g.)
  UPPPK 2(1959), 5, str. 53-55
  PDF (260 KB)
  PRIKAZI KNJIGA I ČLANAKA
  Brkić, Srđan.
  Analiza i djelovanje CIF ugovora (autor : H.P. Crawford) (časopis Tulane Law Review, vol29(1954), str. 396-430) : (prikaz članka i bilješka)
  UPPPK 2(1959), 5, str. 55-58
  PDF (407 KB)
  Matić, Željko.
  Zastara regresnih tužbi protiv pomorskog vozara (autor : F. Sauvage) (časopis Droit maritime francais, 1958, str. 319) : (prikaz članka)
  UPPPK 2(1959), 5, str. 59-60
  PDF (261 KB)
  Matić, Željko.
  O tajnim karatistima (autor : J. Villeneau) (časopis Droit maritime francais, 1958, str. 669) : (prikaz članka)
  UPPPK 2(1959), 5, str. 60-61
  PDF (228 KB)
  DOKUMENTACIJA : ZAKONI I DRUGI PROPISI : prijevodi i komentari
  Jakaša, Branko.
  Propisi o Sueskom kanalu : (komentar prema prilogu u čas. DMF)
  UPPPK 2(1959), 5, str. 61-62
  PDF (168 KB)
  Jakaša, Branko.
  Plovidbeni propisi NR Albanije : (prikaz)
  UPPPK 2(1959), 5, str. 63-66
  PDF (451 KB)
  Matić, Željko.
  Nacrt nove poljske tipske charter-partije : (prikaz)
  UPPPK 2(1959), 5, str. 66-67
  PDF (229 KB)
  IZVJEŠĆA, OBAVIJESTI
  Pallua, Emilio.
  Konferencija Međunarodnog pomorskog odbora (CMI) u Rijeci (20.-26-IX.1959.) : (izvješće/osvrt)
  UPPPK 2(1959), 2, str. 67-70
  PDF (442 KB)
  BIBLIOGRAFIJA : pregled novijih izdanja
  [s.n.].
  Bibliografija
  UPPPK 2(1959), 5, str. 70
  PDF (95 KB)

   


  UPPPK broj 6

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  [Uredništvo].
  Tekstovi tipskih ugovora : Bilješka : (uvodna napomena uz prijevod)
  UPPPK 2(1960), 6, str. 5
  PDF (34 KB)
  [s.n.].
  Contrat pour la vente des cereales No 1A ( etabli sous les auspices de la Commision economique pour l'Europe de l'Organisation des Nation Unies), Geneve, mai 1957 = Ugovor za kupoprodaju žitarica Br. 1A (izrađen pod okriljen Ekonomske komisije za Europu OUN-a), Ženeva, svibanj 1957. : [1. dio] : (prijevod, uporedni tekst)
  UPPPK 2(1960), 6, str. 6-29
  PDF (2.1 MB)
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Badovinac, Gabro ; Jakaša, Branko.
  Krhka roba - Ulaganje dužne pažnje od strane brodara : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 2(1960), 6, str. 30-32
  PDF (390 KB)
  Jakaša, Branko.
  Spasavanje broda - Visina nagrade za spasavanje : (prikaz presude)
  UPPPK 2(1960), 6, str. 33-34
  PDF (278 KB)
  Jakaša, Branko.
  Spasavanje broda - Pravo službenika spasavatelja na nagradu : (prikaz presude)
  UPPPK 2(1960), 6, str. 35-37
  PDF (411 KB)
  Jakaša, Branko.
  Spasavanje broda - Tumačenje ugovora o spasavanju : (prikaz presude)
  UPPPK 2(1960), 6, str. 37-39
  PDF (408 KB)
  Rihtman, Zvone.
  U poslovanju javnih skladišta (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 2(1960), 6, str. 39
  PDF (139KB)
  Rihtman, Zvone.
  Linijski brod nije dužan nastaviti operacije ukrcaja (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 2(1960), 6, str. 40-41
  PDF (296KB)
  Rihtman, Zvone.
  Brodar, koji je teret predao a da nije povukao teretnicu (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 2(1960), 6, str. 41-42
  PDF (276KB)
  Rihtman, Zvone.
  Brodar odgovara u potpunosti za sadržaj i pravne posljedice isprave, (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 2(1960), 6, str. 42-43
  PDF (271KB)
  Badovinac, Gabro ; Jakaša, Branko.
  Primalac (...) - Ponovno vaganje robe (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 2(1960), 6, str. 43-45
  PDF (408 KB)
  Badovinac, Gabro ; Jakaša, Branko.
  Za štetne posljediceizvršenja nepotpune ili pogrešne dispozicije (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 2(1960), 6, str. 45-47
  PDF (415 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Vlasniku broda ne može se osporiti pravo tužbe (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 2(1960), 6, str. 47-48
  PDF (273 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Kupoprodaja CIF i FOB - Odgovornost špeditera : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 2(1960), 6, str. 48-52
  PDF (698 KB)
  Perko, Inge ; Jakaša, Branko.
  Odgovornost stivadora - Pravo oštećenika da traži naknadu štete : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 2(1960), 6, str. 53-55
  PDF (412 KB)
  Vukmir, Stanka ; Pallua, Emilio.
  Kupoprodaja CIF - Nemogućnost osiguranja brodskog prostora : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 2(1960), 6, str. 56-58
  PDF (432 KB)
  Pallua, Emilio.
  Priznanja opstojnosti hipoteke na stranom brodu : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 2(1960), 6, str. 58-60
  PDF (396 KB)
  Matić, Željko.
  Izračunavanje vremena za dispeč : (prikaz presude)
  UPPPK 2(1960), 6, str. 60-61
  PDF (257 KB)
  Jakaša, Branko.
  Dužnost plaćanja naknade za prekostojnice : (prikaz presude)
  UPPPK 2(1960), 6, str. 61-62
  PDF (265 KB)
  Jakaša, Branko.
  Klauzula FIO - Njena dopustivost i djelovanje : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 2(1960), 6, str. 62-64
  PDF (415 KB)
  Filipović, Velimir.
  Odustanak od ugovora o pomorskom prijevozu : (prikaz presude)
  UPPPK 2(1960), 6, str. 64-65
  PDF (285 KB)
  Filipović, Velimir.
  Klauzula o ukrcaju robe na palubi : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 2(1960), 6, str. 65-67
  PDF (402 KB)
  Brkić, Srđan.
  Kupoprodaja FOB - Obveza kupca da odmah utvrdi stanje robe : (prikaz presude)
  UPPPK 2(1960), 6, str. 67
  PDF (115 KB)
  Brkić, Srđan.
  Kupoprodaja FOB - Isporuka uz bok broda : (prikaz presude)
  UPPPK 2(1960), 6, str. 68
  PDF (80 KB)
  Brkić, Srđan.
  Starije sudske presude iz područja pomorske kupoprodaje - Kupoprodaja CIF : (prikaz nekoliko presuda iz 1928., 1929. i 1934.g.)
  UPPPK 2(1960), 6, str. 68-71
  PDF (384 KB)
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja
  Hamel, Pavao.
  Osiguranje u korist prodavaoca po FOB kupoprodaji
  UPPPK 2(1960), 6, str. 72-74
  PDF (396 KB)
  DOKUMENTACIJA : ZAKONI I DRUGI PROPISI : prijevodi i komentari
  Filipović, Velimir.
  Nacrti tipskih ugovora : Poljska direktna teretnica
  UPPPK 2(1960), 6, str. 74-75
  PDF (232 KB)
  PRIKAZI KNJIGA I ČLANAKA
  Matić, Željko.
  Brodarski ugovor na putovanje (autor : P. Chauveau) (časopis Droit maritime francais, 1960, str. 3-14) : (prikaz članka)
  UPPPK 2(1959), 6, str. 75-77
  PDF (383 KB)
  Matić, Željko.
  Povodom klauzula o dispeču (autor : G. Fraikin) (časopis Droit maritime francais, 1960, str. 131-137) : (prikaz članka)
  UPPPK 2(1960), 6, str. 77
  PDF (127 KB)
  BIBLIOGRAFIJA : pregled novijih izdanja
  [s.n.].
  Bibliografija
  UPPPK 2(1960), 6, str. 78
  PDF (61 KB)

   


  UPPPK broj 7

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  [Uredništvo].
  Tekstovi tipskih ugovora : Bilješka : (uvodna napomena uz prijevod)
  UPPPK 2(1960), 7, str. 5
  PDF (24 KB)
  [s.n.].
  Contrat pour la vente des cereales No 1A ( etabli sous les auspices de la Commision economique pour l'Europe de l'Organisation des Nation Unies), Geneve, mai 1957 = Ugovor za kupoprodaju žitarica Br. 1A (izrađen pod okriljen Ekonomske komisije za Europu OUN-a), Ženeva, svibanj 1957. : [2. dio] : (prijevod, uporedni tekst)
  UPPPK 2(1960), 7, str. 6-29
  PDF (2.7 MB)
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Machiedo, Dmitar ; Jakaša, Branko.
  Nadležnost sudova u pomorskim sporovima ima prinudni značaj : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 2(1960), 7, str. 30
  PDF (121 KB)
  Badovinac, Gabro ; Jakaša, Branko.
  Aktivna legitimacija krcatelja : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 2(1960), 7, str. 31-32
  PDF (277 KB)
  Badovinac, Gabro ; Jakaša, Branko.
  Preuzimanjem pošiljke primatelj stupa u neposredni pravni odnos s vozarom : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 2(1960), 7, str. 33
  PDF (118 KB)
  Filipović, Velimir.
  Ograničenje odgovornosti brodara za smrt članova posade : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 2(1960), 7, str. 34-35
  PDF (299 KB)
  Perko, Inge.
  Aktivna legitimacija krcatelja : (prikaz presude)
  UPPPK 2(1960), 7, str. 36-37
  PDF (279 KB)
  Filipović, Velimir.
  Odgovornost brodara za štete od požara : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 2(1960), 7, str. 37-38
  PDF (270 KB)
  Pallua, Emilio.
  Ograničenje odgovornosti brodara po jedinici tereta : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 2(1960), 7, str. 39-40
  PDF (269 KB)
  Jakaša, Branko.
  Klauzula ''said to weight'' - Njeno značenje : (prikaz presude)
  UPPPK 2(1960), 7, str. 40
  PDF (120 KB)
  Jakaša, Branko.
  Početak toka stojnica - Obavijest o spremnosti broda : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 2(1960), 7, str. 41
  PDF (127 KB)
  Jakaša, Branko.
  Klauzula ''navodno'' - Njeno značenje - Ustanovljenje količine tereta po gazu broda : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 2(1960), 7, str. 42-44
  PDF (443 KB)
  Jakaša, Branko.
  Teretnica ''per incasso'' : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 2(1960), 7, str. 44-45
  PDF (298 KB)
  Katičić, Natko.
  Sudar njemačkog i britanskog broda (...) - Zakon koji se primjenjuje na odgovornost brodovlasnika : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 2(1960), 7, str. 45-46
  PDF (282 KB)
  Brkić, Srđan.
  Kupoprodaja CIF - Raskid zbog krivnje prodavatelja : (prikaz presude)
  UPPPK 2(1960), 7, str. 46
  PDF (123 KB)
  Brkić, Srđan.
  Kupoprodaja CIF - Izmjena broda prihvaćena od strane kupca : (prikaz presude)
  UPPPK 2(1960), 7, str. 47
  PDF (120 KB)
  Brkić, Srđan ; Jakaša, Branko.
  Kupoprodaja CIF - Štrajk koji sprečava ukrcaj u ugovorenom roku : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 2(1960), 7, str. 47
  PDF (120 KB)
  Brkić, Srđan ; Jakaša, Branko.
  Kupoprodaja CIF - Naznačenje broda : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 2(1960), 7, str. 48
  PDF (135 KB)
  Matić, Željko.
  Vanjskotrgovinska arbitražna komisija (Moskva) - Odluka od 19.VI.1958. : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 2(1960), 7, str. 49-52
  PDF (536 KB)
  Brkić, Srđan.
  Starije sudske presude iz područja pomorske kupoprodaje - Kupoprodaja CIF : (prikaz nekoliko presuda iz 1931. i 1932.g.)
  UPPPK 2(1960), 7, str. 52-53
  PDF (222 KB)
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja
  Rihtman, Zvone.
  Osiguranje tereta
  UPPPK 2(1960), 7, str. 54-56
  PDF (449 KB)
  Sikirić, Dragutin.
  Osiguranje broda - Suspenzija police
  UPPPK 2(1960), 7, str. 56-58
  PDF (432 KB)
  Sikirić, Dragutin.
  Osiguranje tereta - Aktivna legitimacija osiguranika kod ugovora o osiguranju
  UPPPK 2(1960), 7, str. 58-59
  PDF (269 KB)
  PRIKAZI KNJIGA I ČLANAKA
  Brkić, Srđan.
  Načela kupoprodaje F.O.B. (autor : L.Caeymaex) (Bruxelles, 1948) : (prikaz knjige)
  UPPPK 2(1960), 7, str. 60
  PDF (102 KB)

  UPPPK broj 8

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  Brkić, Srđan.
  Tekstovi tipskih ugovora : Bilješka : (uvodna napomena uz prijevod)
  UPPPK 2(1960), 8, str. 5
  PDF (147 KB)
  [s.n.].
  Conditions generales pour la fourniture a l'exportation des materials d'equipement - etablies sous les auspices de la Commission Economique pour l'Europe de l'Organisation des Nations Unies, Geneve, Dec.1955 = Opći uvjeti za dobavu materijala za opreme u izvozu [br.574] - izrađeni pod okriljem Ekonomske komisije za Evropu OUN-a, Ženeva, decembar 1955. : (prijevod, uporedni tekst) : [1. dio]
  UPPPK 2(1960), 8, str. 6-19
  PDF (1.4 MB)
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Jakaša, Branko.
  Opasnost za plaćanje penala (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 2(1960), 8, str. 20
  PDF (109 KB)
  Jakaša, Branko.
  Primjena propisa za izbjegavanje sudara na moru u uskim kanalima : (prikaz presude)
  UPPPK 2(1960), 8, str. 20-21
  PDF (225 KB)
  Jakaša, Branko.
  Odgovornost zapovjednika (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 2(1960), 8, str. 21
  PDF (121 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Razlog za obustavu toka istovarnog roka vagona (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 2(1960), 8, str. 21-22
  PDF (238 KB)
  Badovinac, Gabro ; Jakaša, Branko.
  Šofer je ovlašten sklopiti ugovor o prijevozu (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 2(1960), 8, str. 23-24
  PDF (216 KB)
  Badovinac, Gabro ; Jakaša, Branko.
  Pošiljalac i nakon iskupa tovarnog lista ima prema vozaru zahtjev za naknadu štete (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 2(1960), 8, str. 24-25
  PDF (206 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Klauzula ''franco vagon (utovarna stanica)'' : (prikaz presude)
  UPPPK 2(1960), 8, str. 26-27
  PDF (202 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Lučki slagač ne može svom suugovaraču nametati druge dužnosti (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 2(1960), 8, str. 28-30
  PDF (361 KB)
  Rihtman, Zvone ; Jakaša, Branko.
  Odnos klauzula teretnice i ugovora o prijevozu : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 2(1960), 8, str. 30-32
  PDF (357 KB)
  Ćurčija, Dušan.
  Brodarski ugovor - Klauzula o računanju vremena čekanja na vez : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 2(1960), 8, str. 32-34
  PDF (320 KB)
  Matić, Željko.
  Kupoprodaja CIF - Povećani troškovi puta : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 2(1960), 8, str. 34-36
  PDF (332 KB)
  Filipović, Velimir.
  Spasavanje broda - Žalba povodom odmjerene visine nagrade : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 2(1960), 8, str. 36-37
  PDF (221 KB)
  Filipović, Velimir.
  Značenje izraza ''otprilike'' kod opcije zapovjednika u pogledu količine tereta : (prikaz presude)
  UPPPK 2(1960), 8, str. 37-38
  PDF (215 KB)
  Filipović, Velimir.
  Odgovornost stivadora nije ograničena prema odredbama teretnice : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 2(1960), 8, str. 38-39
  PDF (187 KB)
  Pallua, Emilio.
  Jedinstvo ugovora o pomorskom prijevozu : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 2(1960), 8, str. 39-42
  PDF (488 KB)
  Matić, Željko ; Jakaša, Branko.
  Ugovor o prijevozu morem - Radi neopravdanog odustanka od ugovora naručitelj mora platiti (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 2(1960), 8, str. 42-44
  PDF (353 KB)
  Pallua, Emilio.
  Pomorski privilegij na ukrcanim stvarima : (prikaz presude)
  UPPPK 2(1960), 8, str. 44
  PDF (119 KB)
  Jakaša, Branko.
  Noleggio - Obveze stranaka : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 2(1960), 8, str. 45-46
  PDF (233 KB)
  Jakaša, Branko.
  Dokaz o težini ukrcane robe : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 2(1960), 8, str. 46-47
  PDF (223 KB)
  Matić, Željko ; Jakaša, Branko.
  Pravo mjerodavno za ugovor o prijevozu stvari morem : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 2(1960), 8, str. 47-48
  PDF (218 KB)
  Katičić, Natko.
  Zakon mjesta zaključenja ugovora kao opći supsidijarni statut (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 2(1960), 8, str. 48-51
  PDF (466 KB)
  Brkić, Srđan ; Jakaša, Branko.
  Starije sudske odluke iz područja pomorske kupoprodaje - Kupoprodaja CIF : (prikaz nekoliko presuda iz 1933., 1934. i 1935.g. i bilješka)
  UPPPK 2(1960), 8, str. 51-54
  PDF (399 KB)
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja
  Badovinac, Gabro.
  Osiguranje tereta - Osiguratelj koji je platio osigurninu ima prema brodaru aktivnu legitimaciju silom zakona (...)
  UPPPK 2(1960), 8, str. 54-57
  PDF (465 KB)
  Sikirić, Dragutin.
  Osiguranje tereta - Pregovori između osiguratelja i osiguranika (...) (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 2(1960), 8, str. 58-59
  PDF (227 KB)
  DOKUMENTACIJA : ZAKONI I DRUGI PROPISI : prijevodi i komentari
  [s.n.].
  Uzance za ukrcaj i iskrcaj drveta u poljskim morskim lukama : (prijevod bez izvornog teksta, i pojašnjenje : Značenje nekih izraza po uzancama u trgovini drvetom u poljskim morskim lukama)
  UPPPK 2(1960), 8, str. 59-65
  PDF (646 KB)
  PRIKAZI KNJIGA I ČLANAKA
  Pallua, Emilio.
  Dioba ili jedinstvo ugovora o pomorskom prijevozu ? Rješidbe od 17.V.1960. (autor : Juglart) (časopis Droit maritime francais, 1960, str. 451-464) : (prikaz članka)
  UPPPK 2(1960), 8, str. 66-67
  PDF (268 KB)
  Pallua, Emilio ; Jakaša, Branko.
  Vlastita mana robe u pomorskom pravu (autor : Bertrand de la Grassiere) (časopis Droit maritime francais, 1960, str. 515-522, i 579-588) : (prikaz članka i bilješka)
  UPPPK 2(1960), 8, str. 67-69
  PDF (413 KB)
  Pallua, Emilio.
  Antidatirane teretnice (autori : R. Sandiford ; M. Juglart) (časopis Droit maritime francais, 1960, str. 643-655) : (prikaz članka i bilješka)
  UPPPK 2(1960), 8, str. 69-70
  PDF (229 KB)
  Filipović, Velimir.
  Chartering practice - Hanbuch fuer die Tranp - und Linienschiffahrt (autor : J. Bes) (Hamburg, 1960) : (prikaz knjige prema članku u časopisu Verkehr, 1960, str.1584)
  UPPPK 2(1960), 8, str. 70
  PDF (268 KB)
  BIBLIOGRAFIJA : pregled novijih izdanja
  [s.n.].
  Bibliografija
  UPPPK 2(1960), 68 str. 71-72
  PDF (150 KB)

   


   Popis autora u 1959. i 1960. godini

   prezime, ime        br. časopisa

  • Badovinac, Gabro 5, 6, 7, 8
  • Brkić, Srđan 5, 6, 7, 8
  • Ćurčija, Dušan 8
  • Filipović, Velimir 6, 7, 8
  • Hamel, Pavao 6
  • Jakaša, Branko 5, 6, 7, 8
  • Katičić, Natko 7, 8
  • Machiedo, Dmitar 7
  • Matić, Željko 5, 6, 7, 8
  • Pallua, Emilio 5, 6, 7, 8
  • Perko, Inge 6, 7
  • Rihtman, Zvone 5, 6, 7, 8
  • Sikirić, Dragutin 7, 8
  • Vukmir, Stanka 5, 6

 
Copyright © 2013. - Jadranski zavod HAZU
Podatke prikupila, tekstove skenirala i stranice uređuje i ažurira: Marula Vujasinović marula@hazu.hr