HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
JADRANSKI ZAVOD
časopis POREDBENO POMORSKO PRAVO

tekstovi iz arhive

o zavodu /   about institute
knjižnica /   library
o časopisu /   about journal

UPOREDNO POMORSKO PRAVO I POMORSKA KUPOPRODAJA (UPPPK)

godište 10, godina 1968 : broj 37 * 38 * 39 * 40 *

godina 1968. : popis autora


  UPPPK broj 37

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  [Uredništvo].
  Čarter o gnojivima Brodarske komore, iz 1842. : (uvodna napomena uz prijevod)
  UPPPK 10(1968), 37, str. 3
  PDF (36 KB)
  Pallua, Emilio. (preveo)
  Fertilisers charter, 1942 / Chamber of Shipping = Čarter o gnojivima, iz 1942. / Brodarska komora : (prijevod, usporedni tekst)
  UPPPK 10(1968), 37, str. 4-17
  PDF (1.2 MB)
   
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Rihtman, Zvone ; [s.n.].
  Bolest člana posade - Zapovjednik broda : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 10(1968), 37, str. 18-20
  PDF (382 KB)
  Sasson, Mario.
  Prijevoz kamionom - Odgovornost vozara - Primjena prava - Dokazna snaga prijevoznice - Dužnost osiguranja robe od strane imaoca prava : (prikaz presude)
  UPPPK 10(1968), 37, str. 20-23
  PDF (488 KB)
  Sasson, Mario.
  Prijevoz kamionom - Primalac koji primi robu od vozara dužan je vozaru nadoknaditi troškove prijevoza (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 10(1968), 37, str. 23-25
  PDF (353 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz kamionom - Sklapanje ugovora - Odgovornost agenta : (prikaz presude)
  UPPPK 10(1968), 37, str. 25-26
  PDF (232 KB)
  Vujović, Veljko.
  Prijevoz kamionom - Dokazna snaga prijevoznice koju nije potpisao pošiljalac : (prikaz presude)
  UPPPK 10(1968), 37, str. 26-27
  PDF (231 KB)
  Vujović, Veljko.
  Cestovni saobraćaj - Sudar vozila - Osnovni zakon o sigurnosti saobraćaja na javnim putovima (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 10(1968), 37, str. 27-29
  PDF (368 KB)
  Vujović, Veljko.
  Željeznički saobraćaj - Prijelaz preko pruge : (prikaz presude)
  UPPPK 10(1968), 37, str. 30-31
  PDF (221 KB)
  Bešker, Ivo.
  Prijevoz željeznicom - Odgovornost željeznice - Šteta uzrokovana prirodnim svojstvom robe : (prikaz presude)
  UPPPK 10(1968), 37, str. 32-33
  PDF (252 KB)
  Sasson, Mario.
  Špediter - Špediterova odgovornost : (prikaz presude)
  UPPPK 10(1968), 37, str. 33-35
  PDF (362 KB)
  Badovinac, Gabro ; Jakaša, Branko ; Pallua, Emilio.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Šteta uzrokovana požarom na brodu : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 10(1968), 37, str. 35-41
  PDF (845 KB)
  Filipović, Velimir.
  Kupoprodaja broda - Sukob zakona - Arbitražna klauzula (...) : (prikaz presude i komentar: Stajalište engleske judikature i doktrine u pogledu određivanja mjerodavnog prava za ugovorne obveze)
  UPPPK 10(1968), 37, str. 42-45
  PDF (353 KB)
  Pallua, Emilio.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Primjena Konvencije o teretnici ili analognog internog prava na odgovornost brodara za prijevoz tereta : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 10(1968), 37, str. 45-48
  PDF (527 KB)
  Pallua, Emilio.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Odgovornost lučkog slagača - Klauzule u teretnici kojima se brodar oslobađa odgovornosti : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 10(1968), 37, str. 49-51
  PDF (378 KB)
  Jakaša, Branko.
  Član posade broda - Bolest člana posade : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 10(1968), 37, str. 52
  PDF (108 KB)
  Jakaša, Branko.
  Pomorski agent - Agentova odgovornost - Naziv brodara i agenta u formularu teretnice : (prikaz presude)
  UPPPK 10(1968), 37, str. 53-54
  PDF (245 KB)
  Jakaša, Branko.
  Lučki slagač - Odgovornost lučkog slagača - Lučki slagač za štetu na robi kojom manipulira odgovara po građanskom pravu : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 10(1968), 37, str. 54-55
  PDF (244 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Predaja tereta neovlaštenoj osobi - Zastara : (prikaz presude i komentar: Zastara potraživanja u pomorskom prijevozu)
  UPPPK 10(1968), 37, str. 56-58
  PDF (369 KB)
   
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja i prikazi presuda
  Ivković, Đorđe.
  Osiguranje profesionalne odgovornosti - Filizka ili pravna osoba koja predstavlja osiguravajuće društvo (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 10(1968), 37, str. 59-61
  PDF (347 KB)
   
  PRIKAZI KNJIGA I ČASOPISA ; i prijevodi dijelova teksta
  Brkić, Srđan ; [s.n.].
  Tumačenje ugovornih uvjeta FOB i CIF : 2. izd. (autor: D.F. Ramzajcev) (Moskva : Vneštorgizdat, 1957) : (prijevod odlomka iz knjige [1. dio] ; uz napomenu)
  UPPPK 10(1968), 37, str. 61-69
  PDF (1.1 MB)
   
  OBAVIJESTI iz Uredništva
  Uredništvo.
  Obavijest : (o novoj publikaciji JI JAZU)
  UPPPK 10(1968), 37, str. [70]
  PDF (39 KB)
   

  UPPPK broj 38

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  [Uredništvo].
  Nacrt konvencije o ugovoru o prijevozu robe u unutrašnjoj plovidbi : (Uvodna napomena uz prijevod)
  UPPPK 10(1968), 38, str. 3
  PDF (87 KB)
  Pallua, Emilio.
  Projet de convention relative au contrat de transport de marchandises en navigation interieure = Nacrt konvencije o ugovoru o prijevozu robe u unutrašnjoj plovidbi : (prijevod, usporedni tekst)
  UPPPK 10(1968), 38, str. 4-45
  PDF (3.1 MB)
   
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Badovinac, Gabro.
  Povreda člana posade pomorskog broda - Brodarova odgovornost - Brodar odgovara po načelu pretpostavljene krivnje - Vježba za napuštanje broda : (prikaz presude)
  UPPPK 10(1968), 38, str. 46-48
  PDF (389 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Povreda člana posade pomorskog broda - Brodarova odgovornost - Brodar odgovara po načelu pretpostavljene krivnje - Da bi se oslobodio odgovornosti za člana posade brodar mora dokazati (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 10(1968), 38, str. 48-49
  PDF (243 KB)
  Borić, Vladimir ; Jakaša, Branko.
  Prijevoz kamionom - Vozarova odgovornost - Primjena prava - Vozarina - Slabo stanje ambalaže : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 10(1968), 38, str. 50-53
  PDF (515 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Prijevoz stvari morem - Dispozitivnost propisa Zakona o ugovorima o iskorištavanju pomorskih brodova - Prekid putovanja zbog ratnih prilika : (prikaz presude)
  UPPPK 10(1968), 38, str. 53-57
  PDF (650 KB)
  Filipović, Velimir.
  Ograničenje brodovlasnikove odgovornosti - Sudar pomorskih brodova - Prema Merchant Shipping Act-u iz 1958. (...) : (prikaz presude i komentar: Kako je Čl.3, st.5. Briselske konvencije o ograničenju odgovornosti pomorskih brodovlasnika , iz 1957.g., preuzet u englesko pravo)
  UPPPK 10(1968), 38, str. 57-60
  PDF (510 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Primjena prava : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 10(1968), 38, str. 60-61
  PDF (241 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Ograničenje brodarove odgovornosti - Oštećenje ambalaže - Manjak tereta : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 10(1968), 38, str. 61-63
  PDF (375 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Teretnica - Izvadak teretnice (short form) i potpuna teretnica (long form) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 10(1968), 38, str. 63-65
  PDF (393 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Ograničenje brodarove odgovornosti - Netočna deklaracija o vrijednosti tereta - Brodarova odgovornost za rad njegova agenta : (prikaz presude)
  UPPPK 10(1968), 38, str. 65-66
  PDF (263 KB)
  Filipović, Velimir.
  Prijevoz stvari morem - Nadležnost suda - Klauzula u teretnici koja daje vozaru pravo izbora suda (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 10(1968), 38, str. 67-68
  PDF (265 KB)
  Pallua, Emilio.
  Brodarski ugovor - Klauzula nemarnosti : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 10(1968), 38, str. 68-71
  PDF (514 KB)
   
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja i prikazi presuda
  Badovinac, Gabro ; Jakaša, Branko.
  Osiguranje tereta u pomorskom prijevozu - Aktivna legitimacija osigurateljeva protiv brodara i lučkog slagača (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 10(1968), 38, str. 71-73
  PDF (379 KB)
   

  UPPPK broj 39

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  [Uredništvo].
  Pravilnik Pomorske arbitražne komore u Parizu : (Uvodna napomena uz prijevod)
  UPPPK 10(1968), 39, str. 3
  PDF (43 KB)
  Ivković, Đorđe.
  Reglement d'arbitrage / Chambre arbitrale maritime = Pravilnik arbitraže / Pomorska arbitražna komora : [Dio 2] : (prijevod, usporedni tekst)
  UPPPK 10(1968), 39, str. 4-19
  PDF (1.5 MB)
   
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Piasevoli, Nikša.
  Prijevoz stvari zrakom - Pouzeće - Prijevoz u kojem sudjeluje više vozara : (prikaz presude)
  UPPPK 10(1968), 39, str. 20-24
  PDF (690 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Zajednica lučkih poduzeća - Članstvo u Zajednici lučkih poduzeća je obvezno : (prikaz presude)
  UPPPK 10(1968), 39, str. 24-26
  PDF (380 KB)
  Rihtman, Zvone ; Jakaša, Branko.
  Brodarski agent - Izdavanje teretnice - Troškovi izdavanja teretnice : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 10(1968), 39, str. 26-28
  PDF (360 KB)
  Piasevoli, Nikša.
  Prijevoz kamionom - Vozarina - Ukoliko nije drugačije ugovoreno, vozarina se obračunava prema željezničkoj tarifi : (prikaz presude)
  UPPPK 10(1968), 39, str. 28-29
  PDF (250 KB)
  Piasevoli, Nikša ; Jakaša, Branko.
  Prijevoz kamionom - Vozarina - Ukoliko vozarina nije ugovorena, ona se određuje prema uobičajenoj visini : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 10(1968), 39, str. 29-30
  PDF (264 KB)
  Aržek, Zvonimir ; Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari unutrašnjom plovidbom - Naknada za ušteđeno vrijeme i prekostojnice : (prikaz presude i 2 bilješka)
  UPPPK 10(1968), 39, str. 30-33
  PDF (524 KB)
  Piasevoli, Nikša ; Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Plaćanje vozarine : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 10(1968), 39, str. 33-34
  PDF (251 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Zatvaranje Sueskog kanala - Sueska klauzula - Linijski uvjeti - Skretanje broda s puta - Zamjena broda - Vozarina u omjeru prema predviđenom putu - Izmjena ugovorenih uvjeta faktičnim radnjama stranaka - Zakašnjenje stavljanja broda na raspolaganje za ukrcaj : (prikaz presude)
  UPPPK 10(1968), 39, str. 34-40
  PDF (923 KB)
  Filipović, Velimir.
  Ograničenje brodovlasnikove odgovornosti - Primjena tečaja engleske funte - [Motorni brod ''Abadesa''] : (prikaz presude)
  UPPPK 10(1968), 39, str. 41-42
  PDF (250 KB)
  Filipović, Velimir.
  Ograničenje brodovlasnikove odgovornosti - Primjena tečaja engleske funte - [Parni brod ''Mecca''] : (prikaz presude i komentar: Značenje promjene tečaja engleske funte na postupke ograničenja brodovlasnikove odgovornosti koji su u času devalvacije bili u toku)
  UPPPK 10(1968), 39, str. 42-45
  PDF (492 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Klauzula o nadležnosti suda unesena u čarter-partiju : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 10(1968), 39, str. 45-46
  PDF (231 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Odgovornost brodovlasnika i naručitelja prijevoza - Ako je u teretnicu unesena ''Identity of carrier clause'' (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 10(1968), 39, str. 46-48
  PDF (358 KB)
  Pallua, Emilio.
  Kupoprodaja CIF - Prelazak vlasništva na kupca - Prigovor kvalitativnih mana na robi - Vlasništvo prelazi na kupca od prodavatelja ukrcajem na brod : (prikaz presude)
  UPPPK 10(1968), 39, str. 48-49
  PDF (254 KB)
  Pallua, Emilio.
  Neopozivi dokumentarni akreditiv : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 10(1968), 39, str. 49-51
  PDF (390 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari unutarnjom plovidbom - Prekostojnice - Zakašnjenje dolaska broda na odredište : (prikaz presude)
  UPPPK 10(1968), 39, str. 52-53
  PDF (242 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Ambalaža - Vreće kao ambalaža Transportni kalo za sumporni sublimat : (prikaz presude)
  UPPPK 10(1968), 39, str. 53-54
  PDF (231 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Ukrcaj tereta - Brodarova i slagačeva odgovornost : (prikaz presude)
  UPPPK 10(1968), 39, str. 54-55
  PDF (240 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Nautička djelatnost posade - Dokazna snaga izvještaja o pomorskoj nezgodi - Skrivena mana broda : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 10(1968), 39, str. 56-58
  PDF (403 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Jedinica tereta prema Konvenciji o teretnici iz 1924. godine - Tumačenje međunarodnih konvencija s propisima unutarnjih prava : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 10(1968), 39, str. 58-61
  PDF (536 KB)
  Pallua, Emilio.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Pojam opasnosti mora - Zastara : (prikaz presude)
  UPPPK 10(1968), 39, str. 61-63
  PDF (394 KB)
  Pallua, Emilio.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Jedinica tereta - Primjena stranog prava : (prikaz presude)
  UPPPK 10(1968), 39, str. 63-64
  PDF (247 KB)
  Pallua, Emilio.
  Ugovorena nadležnost suda zemlje u kojoj je vozarovo sjedište, valjana je po njemačkom pravu (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 10(1968), 39, str. 65-67
  PDF (399 KB)
   
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja i prikazi presuda
  Jakaša, Branko.
  Pomorsko osiguranje - Osiguranje tereta - Klauzula FAPS : (prikaz presude)
  UPPPK 10(1968), 39, str. 67-68
  PDF (259 KB)
  Pallua, Emilio.
  Pomorsko osiguranje robe - Klauzule instituta WA i ''od skladišta do skladišta'' : (prikaz presude)
  UPPPK 10(1968), 39, str. 68-71
  PDF (512 KB)
   

  UPPPK broj 40

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  Vukmir, Branko.
  Tipski ugovori Ekonomske komisije UN za Europu za izvođenje investicijskih radova u inozemstvu : (Uvodni komentar uz prijevod)
  UPPPK 10(1968), 40, str. 3
  PDF (43 KB)
  Vukmir, Branko.
  Additional clauses for supervision of erection of plant and machinery abroad, No 574 B / prepared under the auspices of the Secretariat of the United Nations Economic Commision for Europe (Geneva, April 1964) = Dodatne pdredbe za nadzor nad montažom postrojenja i opreme u inozemstvu / Sekretarijat EK UN za Europu (Ženeva, travanj 1964) : (prijevod, usporedni tekst)
  UPPPK 10(1968), 40, str. 4-15
  PDF (1.0 MB)
   
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Sasson, Mario.
  Prijevoz kamionom - Primjena prava - Vozarina - U nedostatku pozitivnih propisa (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 10(1968), 40, str. 16-17
  PDF (232 KB)
  Sasson, Mario.
  Špediter - Poslovodstvo bez naloga - Plaćanje troškova prijevoza za račun trećega : (prikaz presude)
  UPPPK 10(1968), 40, str. 17-18
  PDF (246 KB)
  Sasson, Mario ; Jakaša, Branko.
  Špediter - Špediterova odgovornost - Špediter ne odgovara za vozarov rad ako (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 10(1968), 40, str. 18-20
  PDF (383 KB)
  Sasson, Mario ; Jakaša, Branko.
  Prijevoz željeznicom - Vozarina - Prijevozni put : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 10(1968), 40, str. 20-23
  PDF (485 KB)
  Sasson, Mario.
  Prijevoz kamionom - Uvjeti ugovora o prijevozu - Vozarina - Dužnost plaćanja vozarine - Pravni položaj primatelja : (prikaz presude)
  UPPPK 10(1968), 40, str. 24-25
  PDF (280 KB)
  Sasson, Mario.
  Cestovni saobraćaj - Nesreća autobusnog putnika : (prikaz presude)
  UPPPK 10(1968), 40, str. 25-26
  PDF (289 KB)
  Sasson, Mario.
  Zakup broda i time-charter - Plaćanje lučkih naknada : (prikaz presude)
  UPPPK 10(1968), 40, str. 26-28
  PDF (411 KB)
  Piasevoli, Nikša ; Jakaša, Branko.
  Špediter - Uskladištenje robe - Ako je špediter u svom skladištu uskladištio robu (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 10(1968), 40, str. 28-30
  PDF (405 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Pomorski agent - Plaćanje lučkih naknada - Agentova odgovornost : (prikaz presude)
  UPPPK 10(1968), 40, str. 30-32
  PDF (407 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz putnika morem - Pojam kružnog putovanja : (prikaz presude)
  UPPPK 10(1968), 40, str. 33-34
  PDF (255 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Zastara - Zastara potraživanja iz ugovora o prijevozu stvari morem, ako se radi o gubitku tereta, (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 10(1968), 40, str. 34-36
  PDF (370 KB)
  Horvat, Lida.
  Prijevoz kamionom - Međunarodni prijevoz - Šteta na robi - Vozarova odgovornost : (prikaz presude)
  UPPPK 10(1968), 40, str. 36-37
  PDF (200 KB)
  Filipović, Velimir.
  Prijevoz stvari zrakom - Krađa tereta - Ograničenje odgovornosti zračnog vozara - Zrakoplovni tovarni list u koji nisu uneseni podaci o zapremini i dimenzijama tereta : (prikaz presude i komentar: Kako treba tumačiti odredbu Čl.8. (i) iz Varšavske konvencije o prijevozu zrakom iz 1929.)
  UPPPK 10(1968), 40, str. 38-41
  PDF (505 KB)
  Jakaša, Branko.
  Brodarski agent i slagač - Ako brodarski agent vrši ujedno i poslove slagača (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 10(1968), 40, str. 42
  PDF (119 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Odgovornost brodara i slagača - Manjak tereta - Stanje ambalaže - Transportni kalo : (prikaz presude)
  UPPPK 10(1968), 40, str. 43-44
  PDF (251 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prodaja broda - Skrivene mane broda - Odgovornost prodavaoca prema kupcu brodovlasniku i posadi broda - Rok za tužbu za naknadu štete (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 10(1968), 40, str. 45-46
  PDF (254 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Protest - Ako primalac nije na vrijeme uložio protest (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 10(1968), 40, str. 46-48
  PDF (388 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Šteta na teretu - Protest : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 10(1968), 40, str. 48-50
  PDF (411 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Manjak tereta Brodarova odgovornost - Isprava ''bez zapreke'' na temelju koje primalac preuzima teret : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 10(1968), 40, str. 50-51
  PDF (242 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Klauzula o nadležnosti suda : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 10(1968), 40, str. 52
  PDF (101 KB)
  Pallua, Emilio.
  Spašavanje i pružanje pomoći na moru - Nagrada za spašavanje : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 10(1968), 40, str. 53-54
  PDF (247 KB)
  Pallua, Emilio.
  Prekostojnice - Vrijeme počinje teći od dolaska broda na sidrište pred luku (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 10(1968), 40, str. 55-57
  PDF (406 KB)
  Pallua, Emilio.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Šteta uzrokovana za vrijeme prijevoza tereta maonom od broda do obale : (prikaz presude)
  UPPPK 10(1968), 40, str. 57-59
  PDF (393 KB)
   
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja i prikazi presuda
  Badovinac, Gabro.
  Transportno osiguranje - Osiguranje tereta - Klauzula FOB - Klauzula ALL RISKS : (prikaz presude)
  UPPPK 10(1968), 40, str. 59-62
  PDF (532 KB)
   
  PRIKAZI KNJIGA I ČASOPISA ; i prijevodi dijelova teksta
  Brkić, Srđan ; [s.n.].
  Tumačenje ugovornih uvjeta FOB i CIF : 2. izd. (autor: D.F. Ramzajcev) (Moskva : Vneštorgizdat, 1957) : (prijevod odlomka iz knjige [2. dio] ; uz napomenu)
  UPPPK 10(1968), 40, str. 62-72
  PDF (1.4 MB)
   

   Popis autora u 1968. godini

   prezime, ime        br. časopisa

  • Aržek, Zvonimir 39
  • Badovinac, Gabro 37, 38, 39, 40
  • Bešker, Ivo 37
  • Borić, Vladimir 38
  • Brkić, Srđan 37, 40
  • Filipović, Velimir 37, 38, 39, 40
  • Horvat, Lida 40
  • Ivković, Đorđe 37, 39
  • Jakaša, Branko 37, 38, 39, 40
  • Pallua, Emilio 37, 38, 39, 40
  • Piassevoli, Nikša 39, 40
  • Rihtman, Zvone 37, 38, 39
  • Sasson, Mario 37, 40
  • Vujović, Veljko 37
  • Vukmir, Branko 40

 
Copyright © 2013. - Jadranski zavod HAZU
Podatke prikupila, tekstove skenirala i stranice uređuje i ažurira: Marula Vujasinović marula@hazu.hr