HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
JADRANSKI ZAVOD
časopis POREDBENO POMORSKO PRAVO

tekstovi iz arhive

o zavodu /   about institute
knjižnica /   library
o časopisu /   about journal

UPOREDNO POMORSKO PRAVO I POMORSKA KUPOPRODAJA (UPPPK)

godište 11, godina 1969 : broj 41 * 42 * 43 * 44 *

godina 1969 : popis autora


  UPPPK broj 41

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  Ivković, Đorđe.
  Brodarski ugovor na vrijeme za visoko more Baltičke i Međunarodne pomorske konferencije : (uvodna napomena uz prijevod)
  UPPPK 11(1969), 41, str. 3
  PDF (92 KB)
  Ivković, Đorđe.
  Deep Sea Time Charter (Code name: ''Linertime'') / The Baltic and International Maritime Conference = Brodarski ugovor na vrijeme za visoko more (Skraćeno ime: ''Linertime'') / Baltička i međunarodna pomorska konferencija : [dio 1] : [prijevod, usporedni tekst]
  UPPPK 11(1969), 41, str. 4-21
  PDF (1.7 MB)
   
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Sasson, Mario ; Jakaša, Branko.
  Prijevoz kamionom - Tovarni list - Vozarina - Primjena prava : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 11(1969), 41, str. 22-25
  PDF (541 KB)
  Sasson, Mario ; Jakaša, Branko.
  Pomorski agent - Agentova odgovornost : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 11(1969), 41, str. 25-26
  PDF (261 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Suvlasništvo broda - Samovoljno sprječavanje plovidbe broda od jednog dijela suvlasnika : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 41, str. 26-28
  PDF (391 KB)
  Sasson, Mario.
  Prijevoz kamionom - Vozarova odgovornost : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 41, str. 28-30
  PDF (371 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Povreda lučkog radnika na brodu - Nadležnost suda : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 41, str. 30-32
  PDF (378 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Prijevoz stvari morem - Stojnice i prekostojnice - Vremenska tablica - Vrijeme predaha : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 41, str. 32-40
  PDF (1.2 MB)
  Sasson, Mario.
  Prijevoz željeznicom : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 41, str. 40-43
  PDF (524 KB)
  Sasson, Mario.
  Smrt člana posade pomorskog broda - Nadležnost suda : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 41, str. 43-45
  PDF (352 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Klauzula ugovora o prijevozu i klauzule teretnice - Nadležnost suda : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 41, str. 45-46
  PDF (227 KB)
  Filipović, Velimir.
  Prijevoz stvari zrakom - Krađa tereta - Ograničenje odgovornosti zračnog vozara : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 11(1969), 41, str. 47-49
  PDF (370 KB)
  Pallua, Emilio.
  Brodarski ugovor - Arbitražna klauzula u brodarskom ugovoru : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 11(1969), 41, str. 49-52
  PDF (515 KB)
  Pallua, Emilio.
  Kupoprodaja CIF - Predviđeni datum ukrcaja robe (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 11(1969), 41, str. 52-54
  PDF (379 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Vozarina i ostali troškovi prijevoza : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 11(1969), 41, str. 55-56
  PDF (237 KB)
  Jakaša, Branko.
  Špediter - Snašanje troškova otpreme - Zastarni rokovi : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 41, str. 56-58
  PDF (387 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Granice brodarove odgovornosti - Klauzule teretnice o robi : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 41, str. 58-60
  PDF (388 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Direktna teretnica - Odgovornost brodara sudionika u prijevozu : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 41, str. 60-61
  PDF (236 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Odgovornost brodara i naručitelja prijevoza - Požar na brodu - Primjena prava : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 11(1969), 41, str. 62-64
  PDF (396 KB)
  Ivković, Đorđe.
  Ozljeda radnika-slagača na brodu : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 41, str. 64-65
  PDF (232 KB)
  Ivković, Đorđe.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Klauzula FIOST pod nadzorom zapovjednika : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 41, str. 65-66
  PDF (235 KB)
  Ivković, Đorđe ; Jakaša, Branko.
  Povreda osobe koja se vozi u čamcu : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 11(1969), 41, str. 66-67
  PDF (230 KB)
  Ivković, Đorđe.
  Prijevoz stvari morem - Vozarina - Založno pravo brodara za naplatu vozarine : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 41, str. 68-69
  PDF (282 KB)
  Ivković, Đorđe.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Teretnica - Stanje tereta - Dokazna snaga teretnice : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 41, str. 69-70
  PDF (278 KB)
  Ivković, Đorđe.
  Prijevoz stvari morem - Primjena COGSA - Brodarova odgovornost - Teretnica : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 41, str. 70-71
  PDF (266 KB)
   
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja i prikazi presuda
  Jakaša, Branko.
  Pomorsko osiguranje tereta - Pravo primaoca-osiguranika da zahtijeva od brodara naknadu štete (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 41, str. 71-73
  PDF (398 KB)
  Jakaša, Branko.
  Pomorsko osiguranje tereta - Klauzula teretnice o oslobođenju odgovornosti brodara : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 11(1969), 41, str. 73-75
  PDF (303 KB)
   

  UPPPK broj 42

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  [Uredništvo].
  [Uvodna napomena uz prijevod]
  UPPPK 11(1969), 42, str. 3
  PDF (17 KB)
  Ivković, Đorđe.
  Deep Sea Time Charter (Code name: ''Linertime'') / The Baltic and International Maritime Conference = Brodarski ugovor na vrijeme za visoko more (Skraćeno ime: ''Linertime'') / Baltička i međunarodna pomorska konferencija : [dio 2] : [prijevod, usporedni tekst]
  UPPPK 11(1969), 42, str. 4-17
  PDF (1.4 MB)
   
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Sasson, Mario.
  Prijevoz kamionom - Primjena prava - Plaćanje vozarine : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 42, str. 18-19
  PDF (244 KB)
  Sasson, Mario.
  Prijevoz kamionom - Nadležnost suda : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 42, str. 20-21
  PDF (234 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Posada pomorskog broda - Brodovlasnikova odgovornost - Primjena prava - Stvarni radni odnos : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 42, str. 22-24
  PDF (415 KB)
  Horvat, Lida.
  Prijevoz stvari željeznicom - Odgovornost željeznice - Novacija ugovora : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 42, str. 24-28
  PDF (698 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Brodar odgovara za štete (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 42, str. 28-29
  PDF (248 KB)
  Sasson, Mario.
  Prijevoz stvari željeznicom - Odgovornost željeznice - Osiguratelj - Zastara : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 42, str. 29-32
  PDF (539 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Klauzule ugovora o prijevozu i klauzule teretnice : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 42, str. 32-33
  PDF (273 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari u unutrašnjoj plovidbi : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 42, str. 33-35
  PDF (391KB)
  Badovinac, Gabro.
  Povreda člana posade broda - Brodarova odgovornost : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 42, str. 36-37
  PDF (269 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Udar broda u obalu - Brodarova odgovornost - Zastara : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 42, str. 37-39
  PDF (390 KB)
  Pallua, Emilio.
  Ograničenje odgovornosti vlasnika broda - Osnivanje fonda ograničene odgovornosti u inozemstvu : (prikaz presude i komentar: Obustava privremenih mjera i fond ograničenja odgovornosti u inozemstvu)
  UPPPK 11(1969), 42, str. 39-43
  PDF (720 KB)
  Jakaša, Branko.
  Špediter - Zastara zahtjeva prema špediteru : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 11(1969), 42, str. 44-45
  PDF (247 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Primateljev protest : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 11(1969), 42, str. 45-46
  PDF (241 KB)
  Jakaša, Branko.
  Špediter - Skladištar - Špediterova odgovornost - Protest upućen skladištaru : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 42, str. 46-48
  PDF (398 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Nautička djelatnost članova posade : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 42, str. 48-49
  PDF (274 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Osiguranje tereta - Zakup i podzakup broda : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 42, str. 50-51
  PDF (249 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova i skladištarova odgovornost : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 42, str. 52-53
  PDF (295 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Prijevoz vina - Ugovor o prijevozu i ugovor o najmu brodskog skladišta : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 11(1969), 42, str. 54-57
  PDF (548 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Primjena Konvencije o teretnici iz 1924. na Island : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 42, str. 57-58
  PDF (248 KB)
  Ivković, Đorđe.
  Teretnica - Klauzula o nadležnosti : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 42, str. 58-59
  PDF (233 KB)
  Filipović, Velimir.
  Prijevoz stvari morem - Stojnice i prekostojnice - Obavijest o spremnosti i vrijeme predaha : (prikaz presude i komentar: Pravni značaj prekostojnica u njemačkom pravu)
  UPPPK 11(1969), 42, str. 59-63
  PDF (635 KB)
  Ivković, Đorđe.
  Smrt lučkog radnika : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 11(1969), 42, str. 63-64
  PDF (250 KB)
   
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja i prikazi presuda
  Badovinac, Gabro.
  Osiguranje robe u prijevozu - Prijevoz robe željeznicom : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 42, str. 65-68
  PDF (485 KB)
  Jakaša, Branko.
  Pomorsko osiguranje tereta - Teretnica - Dokazna snaga teretnice : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 42, str. 69-70
  PDF (239 KB)
   

  UPPPK broj 43

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  [Uredništvo].
  Opći prijevozni uvjeti za zajednički saobraćaj Dunav-more : [Uvodna napomena uz prijevod]
  UPPPK 11(1969), 43, str. 3
  PDF (93 KB)
  Filipović, Velimir.
  Allgemeine Befoerderungsbedingungen fuer den gemeinsamen Donau-See-Verkehr = Opći prijevozni uvjeti za zajednički saobraćaj Dunav-more (Važeći od 1. ožujka 1962.) : [dio 1] : (prijevod, usporedni tekst)
  UPPPK 11(1969), 43, str. 4-33
  PDF (2.8 MB)
   
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Aržek, Zvonimir.
  Sudar brodova unutrašnje plovidbe - Nadležnost sudova : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 11(1969), 43, str. 34-39
  PDF (773 KB)
  Sasson, Mario.
  Prijevoz kamionom - Plaćanje vozarine od strane primaoca : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 43, str. 40-41
  PDF (256 KB)
  Sasson, Mario.
  Prijevoz kamionom - Šteta uzrokovana zakašnjenjem - Manjak robe - Transportni kalo : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 11(1969), 43, str. 41-45
  PDF (679 KB)
  Sasson, Mario ; Jakaša, Branko.
  Prodaja traktorske prikolice - Prodavaočeva garancija - Kupčeva krivnja za štetu na prikolici : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 11(1969), 43, str. 45-48
  PDF (565 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Odgovornost brodara i skladištara za štete uzrokovane tijekom iskrcaja tereta : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 43, str. 48-50
  PDF (443 KB)
  Badovinac, Gabro ; Jakaša, Branko.
  Povreda člana posade pomorskog broda - Nadležnost suda - Primjena prava - Ugovor o zaposlenju - Dokaz o sadržaju stranog prava : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 11(1969), 43, str. 50-53
  PDF (583 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Udar torpeda u brod - Nadležnost suda - Zastara - Odgovornost osobe koja lansira torpedo : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 43, str. 53-55
  PDF (408 KB)
  Pallua, Emilio.
  Dopustivost upotrebe korespondencije stranaka u nagodbenim pregovorima kao dokaznog sredstva u sporu : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 11(1969), 43, str. 56-58
  PDF (406 KB)
  Jakaša, Branko.
  Kupoprodaja CIF - Prelazak vlasništva, rizika i posjeda robe od prodavaoca na kupca : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 43, str. 58-59
  PDF (253 KB)
  Jakaša, Branko.
  Slagač - Pasivna legitimacija - Odgovornost - Šteta uzrokovana požarom na uskladištenoj robi : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 43, str. 60-61
  PDF (267 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Šteta uzrokovana prirodnim svojstvom robe - Dužnost brodara da se tijekom putovanja brine o teretu : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 11(1969), 43, str. 62-64
  PDF (409 KB)
  Jakaša, Branko.
  Kupoprodaja CIF s ''Rye terms'' - Prijevoz stvari morem - Odgovornost brodara i prodavatelja - Stojnice i prekostojnice - Vlažnost kukuruza : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 11(1969), 43, str. 64-67
  PDF (545 KB)
  Ivković, Đorđe.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Sposobnost broda za plovidbu - Ulaganje dužne pažnje (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 11(1969), 43, str. 67-69
  PDF (412 KB)
  Filipović, Velimir.
  Prijevoz stvari morem - Slaganje tereta na palubu - Oštećenje tereta - Odnos između skraćenog i redovitog formulara teretnice : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 11(1969), 43, str. 70-72
  PDF (349 KB)
   
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja i prikazi presuda
  Badovinac, Gabro.
  Pomorsko osiguranje tereta : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 43, str. 73-75
  PDF (311 KB)
   
  IN MEMORIAM
  [Uredništvo].
  In memoriam : Dr. Mario Sasson
  UPPPK 11(1969), 43, str. 76
  PDF (43 KB)
   

  UPPPK broj 44

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  s.n. [Filipović, Velimir?].
  Allgemeine Befoerderungsbedingungen fuer den gemeinsamen Donau-See-Verkehr = Opći prijevozni uvjeti za zajednički saobraćaj Dunav-more (Važeći od 1. ožujka 1962.) : [dio 2] : (prijevod, usporedni tekst)
  UPPPK 11(1969), 44, str. 4-31
  PDF (2.6 MB)
   
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Sasson, Mario.
  Prijevoz stvari morem - Klauzula o nadležnosti suda : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 44, str. 32-33
  PDF (234 KB)
  Badovinac, Gabro ; Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Klauzula teretnice o nadležnosti suda : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 11(1969), 44, str. 33-39
  PDF (877 KB)
  Piasevoli, Nikša.
  Špediter - Špediterova tražbina prema komitentu (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 44, str. 39-40
  PDF (220 KB)
  Piasevoli, Nikša.
  Carinski postupak : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 44, str. 40-42
  PDF (348 KB)
  Sasson, Mario.
  Zakašnjela isporuka robe : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 44, str. 42-44
  PDF (364 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Vozarina : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 44, str. 44-45
  PDF (228 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Utvrđivanje količine tereta koja je za brodara mjerodavna : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 44, str. 46-47
  PDF (245 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Osiguranje tereta - Aktivna legitimacija osigurateljeva prema lučkom slagaču : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 44, str. 47-53
  PDF (902 KB)
  Sasson, Mario ; Jakaša, Branko.
  Prijevoz kamionom - Plaćanje vozarine : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 11(1969), 44, str. 53-55
  PDF (341 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz robe željeznicom - Utvrđivanje količine robe vaganjem - Nepravilno tovarenje : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 44, str. 55-58
  PDF (504 KB)
  Piasevoli, Nikša ; Jakaša, Branko.
  Špediter - Špediterska provizija - Troškovi prijevoza : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 11(1969), 44, str. 59-60
  PDF (245 KB)
  Pallua, Emilio.
  Spašavanje na moru - Londonska arbitraža : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 44, str. 60-62
  PDF (386 KB)
  Pallua, Emilio.
  Spašavanje na moru - Nagrada se iz proceduralnih razloga mora odmjeriti u funtama : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 11(1969), 44, str. 62-65
  PDF (535 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova i skladištarova odgovornost - Ambalaža : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 44, str. 65-66
  PDF (267 KB)
  Jakaša, Branko.
  Slagač - Za štetu koja se dogodi na robi za vrijeme uskladištenja slagač odgovara kao skladištar : (prikaz presude)
  UPPPK 11(1969), 44, str. 67-68
  PDF (265 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Time-charter - Odgovornost brodovlasnika i time-charterera : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 11(1969), 44, str. 68-70
  PDF (358 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Prijevoz i noleggio - Teretnica - Primjena prava - Klauzula o nadležnosti suda : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 11(1969), 44, str. 70-75
  PDF (785 KB)
   
  DOKUMENTACIJA : ZAKONI I DRUGI PROPISI : osvrti, komentari
  Pallua, Emilio.
  Dvije nove pomorske konvencije
  UPPPK 11(1969), 44, str. 75-79
  PDF (600 KB)

   


   Popis autora u 1969. godini

   prezime, ime        br. časopisa

  • Aržek, Zvonimir 43
  • Badovinac, Gabro 41, 42, 43, 44
  • Filipović, Velimir 41, 42, 43, 44
  • Horvat, Lida 42
  • Ivković, Đorđe 41, 42, 43
  • Jakaša, Branko 41, 42, 43, 44
  • Pallua, Emilio 41, 42, 43, 44
  • Piassevoli, Nikša 44
  • Rihtman, Zvone 41
  • Sasson, Mario 41, 42, 43, 44

 
Copyright © 2013. - Jadranski zavod HAZU
Podatke prikupila, tekstove skenirala i stranice uređuje i ažurira: Marula Vujasinović marula@hazu.hr