HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
JADRANSKI ZAVOD
časopis POREDBENO POMORSKO PRAVO

tekstovi iz arhive

o zavodu /   about institute
knjižnica /   library
o časopisu /   about journal

UPOREDNO POMORSKO PRAVO I POMORSKA KUPOPRODAJA (UPPPK)

godište 6, godina 1964 : broj 21 * 22 * 23 * 24 *

godine 1964 : popis autora


  UPPPK broj 21

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  [Uredništvo].
  Opća čarter partija 1962. : Bilješka : (uvodna napomena uz prijevod)
  UPPPK 6(1964), 21, str. 3
  PDF (15 KB)
  [s.n.].
  General charter party 1962 - Code Name ''Nugen'' = Opća čarter partija 1962. - Ime po kodu ''Nugen'' : (prijevod, usporedni tekst) : [3. dio]
  UPPPK 6(1964), 21, str. 4-31
  PDF (1.6 MB)
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Sason, Mario.
  Prijevoz kamionom - Podvozar : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 21, str. 32-34
  PDF (431 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Oštećenje tereta - Dokazna snaga teretnice : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 21, str. 34-37
  PDF (591 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Prijevoz stvari morem - Manjak tereta - ''Međuskladišna izdatnica-primka'' : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 21, str. 37-40
  PDF (562 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Zapovjednik broda - Materijalna odgovornost zapovjednika prema brodaru za štetu nastalu nestručnim upravljanjem brodom : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 21, str. 40-43
  PDF (559 KB)
  Sason, Mario.
  Prijevoz kamionom - Vozarina : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 21, str. 43-44
  PDF (258 KB)
  Sason, Mario ; Jakaša, Branko.
  Slagač - Odgovornost prema primaocu - Zastara : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 6(1964), 21, str. 44-47
  PDF (537 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz kamionom - Osiguranje tereta - Sudar kamiona : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 21, str. 47-49
  PDF (408 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz željeznicom - Tarife - Nepotpuni navod robe u tovarnom listu : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 21, str. 49-51
  PDF (410 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Prijevoz stvari morem - Osiguranje tereta - Odgovornost brodara : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 21, str. 51-54
  PDF (568 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Prijevoz stvari morem - Oštećenje tereta - Nadležnost suda - Cesija koju primalac daje osiguratelju : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 21, str. 54-60
  PDF (999 KB)
  Pallua, Emilio.
  Odmjeravanje troškova arbitraže - Arbitri su zastupnici stranaka : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 6(1964), 21, str. 60-62
  PDF (417 KB)
  Pallua, Emilio.
  Odgovornost zračnog vozara u prijevozu putnika : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 21, str. 62-63
  PDF (258 KB)
  Jakaša, Branko.
  Mornar - Povreda mornara na kopnu : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 21, str. 63-64
  PDF (277 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Klauzula ''težina i kvalitet nepoznat'' : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 21, str. 64-66
  PDF (432 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Kompletiranje tereta Krcanje tereta na palubu : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 21, str. 66-67
  PDF (236 KB)
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja i prikazi presuda
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Osiguranje tereta - Rizik transporta - Opći i posebni uvjeti osiguranja : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 6(1964), 21, str. 68-70
  PDF (381 KB)
  Jakaša, Branko.
  Pomorsko osiguranje tereta - Osiguranje ispod vrijednosti robe : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 21, str. 70-71
  PDF (256 KB)
  PRIKAZI KNJIGA I ČLANAKA
  Pallua, Emilio.
  Brodarski ugovori na dugo vrijeme (autor : R. Rodiere) (časopis Journal de la marine marchande, 1963, str. 2751-2752) : (prikaz članka)
  UPPPK 6(1964), 21, str. 72-74
  PDF (436 KB)

   


  UPPPK broj 22

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  Ružić, Viktor.
  Napomene uz prijevod Genaral Trade Rules (...) : (uvodni komentar/osvrt uz prijevod)
  UPPPK 6(1964), 22, str. 2-3
  PDF (290 KB)
  [s.n.].
  General Trade Rules for Sale to Oversea Markets = Opći uvjeti trgovine za prodaju na prekomorskim tržištima : (prema kojima se uređuje to poslovanje, prihvaćeni od Udruženja norveških, finskih i švedskih tvorničara papira na dan 4. aprila 1929., na koje su pristali Udruženje norveških prekomorskih izvoznika, i švedks Unija za prekomorski izvoz) : [prijevod, usporedni tekst]
  UPPPK 6(1964), 22, str. 4-19
  PDF (1.5 MB)
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Sason, Mario.
  Prijevoz kamionom - Vozarina - Dangubnina : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 22, str. 20-21
  PDF (265 KB)
  Sason, Mario.
  Prijevoz kamionom - Sklapanje ugovora - Vozarina - Usmeno sklopljen ugovor mijenja se potpisom tovarnog lista (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 22, str. 21-23
  PDF (405 KB)
  Rihtman, Zvone ; Jakaša, Branko.
  Sudar brodova na moru - Zastarni rok za tjelesne povrede (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 6(1964), 22, str. 23-25
  PDF (384 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Odustanak od ugovora - Mrtva vozarina : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 22, str. 25-27
  PDF (416 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Privremena naredba zadržavanjem tereta : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 22, str. 27-28
  PDF (265 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Oštećenje tereta - Viša sila - Južni vjetar jačine 8 Beauforta (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 22, str. 28-29
  PDF (267 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Vozarina - Prodaja tereta za naplatu vozarine : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 22, str. 29-31
  PDF (399 KB)
  Piassevoli, Nikša.
  Špediter - Špediterova odgovornost za vozarov rad : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 22, str. 31-32
  PDF (238 KB)
  Karaman, Eduard.
  Jugoslavenski sud je nadležan za izdavanje privremene naredbe na teret stranog državljanina brodara (...) : (prikaz presude i komentar)
  UPPPK 6(1964), 22, str. 32-33
  PDF (236 KB)
   Triva, Siniša.
   Privremena naredba na prijedlog inozemnog predlagača protiv stranog državljanina koji ima prebivalište u inozemstvu : [komentar]
   UPPPK 6(1964), 22, str. 33-34
   PDF (197 KB)
  Pallua, Emilio.
  Zakup broda - Zakupnina - Za utvrđivanje visine zateznih kamata (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 22, str. 34
  PDF (78 KB)
  Pallua, Emilio.
  Odgovornost brodara za sposobnost broda za plovidbu : (prikaz presude i komentar)
  UPPPK 6(1964), 22, str. 35-37, 37-38
  PDF (579 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Klauzula ''bez odgovornosti za sadržaj i težinu vreća, nemoguće provjeriti'' (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 22, str. 39
  PDF (105 KB)
  Jakaša, Branko.
  Špediter - Kombinirani prijevoz - Osiguranje : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 22, str. 40-41
  PDF (247 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Manjak tereta : (prikaz presude i komentar: Dokazna snaga čiste teretnice)
  UPPPK 6(1964), 22, str. 41-42, 42-43
  PDF (375 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Oštećenje tereta - Viša sila : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 22, str. 43-44
  PDF (257 KB)
  Jakaša, Branko.
  Kupoprodaja FOB uz predočenje dokumenata - Razrješenje ugovora - Naknada štete - Plaćanje kupovnine : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 22, str. 44-46
  PDF (384 KB)
  Jakaša, Branko.
  CIF kupoprodaja - Raskid ugovora radi promjene carinskih propisa : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 22, str. 46-47
  PDF (257 KB)
  Jakaša, Branko.
  Spasavanje na moru - Spasavanje pomoću tegljenja - Naknada šteet spasavaocu : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 22, str. 47-48
  PDF (261 KB)
  Grabovac, Ivo.
  Nalaz koji nije izvršen, kontradiktorno nije dovoljan (...) : (prikaz presude i komentar: Zakašnjeli protest)
  UPPPK 6(1964), 22, str. 48-50
  PDF (398 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Viša sila - Lock-out : (prikaz presude i komentar: Odgovornost slagača za neizvršenje ugovornih obveza prema brodaru)
  UPPPK 6(1964), 22, str. 51, 52
  PDF (279 KB)
  Jakaša, Branko.
  Pomaganje i spasavanje na moru : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 22, str. 53-54
  PDF (223 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Primjena zakona na temelju klauzule u teretnici : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 22, str. 54
  PDF (97 KB)
  Pallua, Emilio.
  Odgovornost brodovlasnika za zapovjednikove obveze - Primjenljivo pravo na ugovor o bunkeriranju : (prikaz presude i komentar: Pravo koje se primjenjuje na adhezione ugovore o bunkeriranju)
  UPPPK 6(1964), 22, str. 55-56, 56-57
  PDF (405 KB)
  Pallua, Emilio.
  Rang privilegija nastalih u inozemstvu : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 22, str. 57-58
  PDF (278 KB)
  Pallua, Emilio.
  Privilegij za tražbine iz poslova zaključenih od zapovjednika : (prikaz presude i komentar: Privilegij za obveze koje preuzme zapovjednik)
  UPPPK 6(1964), 22, str. 58-59, 59-60
  PDF (425 KB)
  Katičić, Natko.
  Sudar - Ograničenje odgovornosti - Zakon zastave : (prikaz presude i komentar: Treba li ograničenje brodarove odgovornosti podrediti zakonu mjesta sudara, zakonu državne pripadnosti (zastave) broda ili trećem?)
  UPPPK 6(1964), 22, str. 61-62, 62-63
  PDF (346 KB)
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja i prikazi presuda
  Jakaša, Branko.
  Pomorsko osiguranje tereta - Forma ugovora - Bon o osiguranju dovoljna je pismena forma ugovora : (prikaz presude i komentar: Subsidijarna primjena propisa u ugovoru o osiguranju)
  UPPPK 6(1964), 22, str. 64-65, 65
  PDF (254 KB)
  Sikirić, Dragutin.
  Pomorsko osiguranje - Klauzula u polici o automatskoj suspenziji pokrića u slučaju izostanka prijave osigurateljima (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 22, str. 66-67
  PDF (244 KB)
  Sikirić, Dragutin.
  Osiguranje riječnih plovnih objekata : (prikaz presude i komentar: Vještačenje bez pristanka osiguranika)
  UPPPK 6(1964), 22, str. 67-69, 69
  PDF (408 KB)
  PRIKAZI KNJIGA I ČLANAKA
  Jakaša, Branko.
  Razmatranja o plovidbenom pravu (autor : P. Manca) (Milano : A. Giuffre, 1962) : (prikaz knjige)
  UPPPK 6(1964), 22, str. 70-71
  PDF (165 KB)

   


  UPPPK broj 23

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  [s.n.].
  Italian Contract N.16 for rice and broken rice F.O.B. (1953) / Associazione Granaria Milano = Talijanski ugovor Br.16, za rižu i lomljenu rižu F.O.B. (iz 1953.) / Associazione Granaria Milano : (prijevod, usporedni tekst)
  UPPPK 6(1964), 23, str. 2-15
  PDF (1.4 MB)
   
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz željeznicom - Željeznica odgovara za štetu koju imalac prava pretrpi udarom u vagon prilikom manevriranja manevarske lokomotive : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 23, str. 16-17
  PDF (260 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Pošta - Pošta ne odgovara za netočan sadržaj poslanog brzojava (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 23, str. 17-18
  PDF (261 KB)
  Badovinac, Gabro ; Jakaša, Branko.
  Prijevoz robe zrakom - Špediter : (prikaz presude i komentar: Špediterova odgovornost za vozarov rad)
  UPPPK 6(1964), 23, str. 18-20
  PDF (412 KB)
  Horvat, Lidija.
  Prijevoz željeznicom - Ležarina - Tumačenje posebnog ugovora između željeznice i imaoca prava : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 23, str. 20-22
  PDF (425 KB)
  Horvat, Lidija.
  Prijevoz željeznicom - Ležarina - Odnos stranaka : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 23, str. 22-25
  PDF (573 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Pošta - Brodski agent ne odgovara osobno iz prijevoznog ugovora ako takvu obvezu izričito ne preuzme : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 23, str. 26-27
  PDF (282 KB)
  Piassevoli, Nikša ; Jakaša, Branko.
  Prijevoz željeznicom - Prijevoz mrtvoga tijela : (prikaz presude i komentar: Zahtjev željeznice na naknadnu dostavu isprava koje treba priključiti tovarnom listu)
  UPPPK 6(1964), 23, str. 27-29
  PDF (419 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Prekostojnica - Zastara - Legitimacija špeditera kao primaoca : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 23, str. 29-32
  PDF (625 KB)
  Pallua, Emilio.
  Utjecaj polaganja jamčevine u postupku ograničenja odgovornosti (...) : (prikaz presude i komentar: Međunarodni učinak postupka ograničenja odgovornosti)
  UPPPK 6(1964), 23, str. 33-35
  PDF (445 KB)
  Pallua, Emilio.
  Red prvenstva privilegija i mortagega kod razdiobe kupovine : (prikaz presude i komentar: Cesija tražbine i privilegij na brod)
  UPPPK 6(1964), 23, str. 35-37
  PDF (451 KB)
  Pallua, Emilio.
  Ograničenje brodovlasnikove odgovornosti - Brodovlasnikova dužnost da osobno upozori zapovjednika na način upotrebe radara u magli : (prikaz presude i komentar: Razlozi za isključenje prava na ograničenje odgovornosti brodovlasnikove zbog njegove krivnje)
  UPPPK 6(1964), 23, str. 37-42
  PDF (895 KB)
  Dworski, Emanuel.
  Brodarski ugovor na vrijeme - Odgovornost za tjelesne štete : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 23, str. 42-43
  PDF (241 KB)
  Dworski, Emanuel.
  Osiguranje tereta - Dužnost osiguranikova da o oštećenju ili gubitku tereta bez odlaganja obavijesti osiguratelja : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 23, str. 43-44
  PDF (242 KB)
  Dworski, Emanuel.
  Prijevoz po teretnici - Oštećenje tereta - COGSA : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 23, str. 44-45
  PDF (246 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz pšenice brodom - Brodar je dužan predati odredištu robu u vrećama onako kako je bila ukrcana : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 23, str. 45-46
  PDF (244 KB)
  Jakaša, Branko.
  Klauzula ''količina i kakvoća nepoznate, nemoguće provjeriti'' : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 23, str. 46-47
  PDF (234 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prestanak brodarove obveze iz ugovora o prijevozu : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 23, str. 48-49
  PDF (253 KB)
  Jakaša, Branko.
  Oluja kao viša sila - Rok protesta - Slaganje tereta : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 23, str. 49-50
  PDF (239 KB)
  Jakaša, Branko.
  Brodski agent - Brodski agent nije odgovoran osobi s kojom brodar sklopi ugovor : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 23, str. 50-51
  PDF (237 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Skladištar - Zastara - Papirnate vreće : (prikaz presude i komentar: Zastara roka prema skladištaru)
  UPPPK 6(1964), 23, str. 51-53
  PDF (370 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Klauzula nadležnosti suda - Požar na brodu - Šteta nastala svojstvom tereta : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 23, str. 53-54
  PDF (241 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Prekinuto putovanje radi više sile : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 23, str. 55
  PDF (102 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Dokazna snaga isprave o stanju tereta (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 23, str. 56
  PDF (135 KB)
  Pallua, Emilio.
  Teretnica - Nužnost posebnog odobrenja arbitražne klauzule : (prikaz presude i komentar: Potrebnosti za valjanost oneroznih klauzula na teretnici u talijanskom pravu)
  UPPPK 6(1964), 23, str. 57-58
  PDF (297 KB)
  Pallua, Emilio.
  Predaja tereta skladištu - Pojam notornih činjenica : (prikaz presude i komentar: Pravni učinak predaje tereta u javna skladišta u linijskom prijevozu)
  UPPPK 6(1964), 23, str. 58-60
  PDF (446 KB)
  Jakaša, Branko.
  Klauzula FIO - Ova klauzula se odnosi ne samo na trošak nego i na rizik : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 23, str. 60-61
  PDF (272 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Zapljena tereta : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 23, str. 61-62
  PDF (273 KB)
  Katičić, Natko.
  Ugovori o pomorskom plovidbenom poslu - Strani zakon zastave : (prikaz presude i komentar: O utvrđivanju postojanja i sadržaja stranog prava)
  UPPPK 6(1964), 23, str. 63-65
  PDF (393 KB)
   
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja i prikazi presuda
  Sikirić, Dragutin.
  Osiguranje broda - Avarija broda uslijed nasukanja : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 23, str. 66-67
  PDF (249 KB)
  Sikirić, Dragutin.
  Osiguranje tereta - Navodno neznanje o postojanju police : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 23, str. 67-67
  PDF (109 KB)
  Sikirić, Dragutin.
  Osiguranje broda - Klauzula ''franko od partikularne avarije osim'' (''FAP sauf'') : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 23, str. 68
  PDF (121 KB)
   
  PRIKAZI KNJIGA I ČLANAKA
  Grabovac, Ivo.
  Znojenje u brodu - prema Bruxelleskoj konvenciji i sudskoj praksi u svijetu (autor : W. Tetley) (časopis Droit maritime francais, 1964, br. 186, str. 323) : (prikaz članka)
  UPPPK 6(1964), 23, str. 69-71
  PDF (325 KB)
   

  UPPPK broj 24

  sadržaj

  IZ UREDNIŠTVA
  Uredništvo.
  Iz Uredništva : (uvodna napomena)
  UPPPK 6(1964), 24, str. 2
  PDF (34 KB)
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Badovinac, Gabro.
  Špediterski posao : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 24, str. 3
  PDF (132 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Spasavanje broda - Nadležnost suda za ugovore o prijevozu osoba : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 24, str. 3-5
  PDF (449 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Prijevoz stvari morem - Protest : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 24, str. 6-7
  PDF (291 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Prijevoz stvari morem - Predaja tereta javnom skladištu radi odbijanja primaoca da ga primi : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 24, str. 7-9
  PDF (421 KB)
  Vajić, Ernest.
  Špediterski posao - Prijevoz kamionom - Na prijevoz kamionom primjenjuju se željezničke tarife : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 24, str. 9-11
  PDF (446 KB)
  Horvat, Lidija.
  Klauzule formularnog ugovora - Naknadno, pisaćim strojem, u formularnom ugovoru unesena klauzula ima prednost (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 24, str. 11-12
  PDF (259 KB)
  Pallua, Emilio.
  Mortgage - Pretpostavka za ostvarenje jest postojanje obveze na platež određene svote : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 6(1964), 24, str. 13-14
  PDF (299 KB)
  Vukmir, Branko.
  Zahtjev tužiteljev da federalni sud zabrani bojkot njegovog broda od lučkih radnika primjenom sredstava equity : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 6(1964), 24, str. 15-16
  PDF (269 KB)
  Pallua, Emilio.
  Sposobnost broda za plovidbu - Pomanjkanje radara ne znači da je brod nesposoban za plovidbu : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 6(1964), 24, str. 16-17
  PDF (257 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Oštećenje tereta - Zakašnjeli protest : (prikaz presude i komentar: Zakašnjeli protest)
  UPPPK 6(1964), 24, str. 17-19
  PDF (399 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Čista teretnica - Vidljive mane tereta : (prikaz presude i komentar: Dokazna snaga čiste teretnice)
  UPPPK 6(1964), 24, str. 19-21
  PDF (413 KB)
  Jakaša, Branko.
  Odgovornost lučkog skladištara - Požar tereta složenog na obali, prouzočen pušenjem : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 24, str. 21-22
  PDF (269 KB)
  Grabovac, Ivo.
  Viša sila - Preplavljivanje obale luke prekrcaja o čemu je već unaprijed postojala obavijest : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 24, str. 22-23
  PDF (260 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Šteta na teretu prouzročena kišom prije i za vrijeme ukrcaja : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 24, str. 23-24
  PDF (257 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Time-charter - Osiguranje tereta : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 24, str. 25-26
  PDF (279 KB)
  Jakaša, Branko.
  Kombinirani prijevoz - Forfetna vozarina - Viša sila : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 24, str. 26-27
  PDF (253 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Ograničenje brodarove odgovornosti : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 24, str. 27-28
  PDF (247 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Klauzule o isključenju brodarove odgovornosti : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 6(1964), 24, str. 28-30
  PDF (435 KB)
  Jakaša, Branko.
  Lučki konzorcij luke Genova - Prodaja tereta koji leži u lučkom skladištu : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 6(1964), 24, str. 30-31
  PDF (291 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Opaska u teretnici o krcanju na palubu : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 24, str. 31-32
  PDF (294 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Klauzula u teretnici o nadležnosti suda : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 6(1964), 24, str. 32-33
  PDF (288 KB)
  Katičić, Natko.
  Zakon mjesta delikta u međunarodnom saobraćaju : (prikaz presude)
  UPPPK 6(1964), 24, str. 34
  PDF (109 KB)
  KAZALA
  Filipović, Velimir.
  Indeks presuda i odluka, objavljenih u časopisu Uporedno pomorsko pravo i pomorska kupoprodaja, u brojevima 14 - 24
  UPPPK 6(1964), 24, str. 35-85
  PDF (6.2 MB)

   


   Popis autora u 1964. godini

   prezime, ime        br. časopisa

  • Badovinac, Gabro 21, 22, 23, 24
  • Dworski, Emanuel 23
  • Filipović, Velimir 24
  • Grabovac, Ivo 22, 23, 24
  • Horvat, Lidija 23, 24
  • Jakaša, Branko 21, 22, 23, 24
  • Karaman, Eduard 22
  • Katičić, Natko 22, 23, 24
  • Pallua, Emilio 21, 22, 23, 24
  • Piassevoli, Nikša 22, 23
  • Rihtman, Zvone 21, 22, 24
  • Ružić, Viktor 22
  • Sason, Mario 21, 22
  • Sikirić, Dragutin 22, 23
  • Triva, Siniša 22
  • Vajić, Ernest 24
  • Vukmir, Branko 24

 
Copyright © 2013. - Jadranski zavod HAZU
Podatke prikupila, tekstove skenirala i stranice uređuje i ažurira: Marula Vujasinović marula@hazu.hr