HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
JADRANSKI ZAVOD
časopis POREDBENO POMORSKO PRAVO

tekstovi iz arhive

o zavodu /   about institute
knjižnica /   library
o časopisu /   about journal

UPOREDNO POMORSKO PRAVO I POMORSKA KUPOPRODAJA (UPPPK)

godište 7, godina 1965 : broj 25 * 26 * 27 * 28 *

godina 1965. : popis autora


  UPPPK broj 25

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  [Uredništvo].
  (uvodna napomena uz prijevod)
  UPPPK 7(1965), 25, str. 3
  PDF (29 KB)
  [Uredništvo].
  The London Rules = Londonska pravila : [prijevod, usporedni tekst]
  UPPPK 7(1965), 25, str. 4-27
  PDF (2.7 MB)
   
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Rihtman, Zvone.
  Sudar brodova - Smrt člana posade - Naknada štete roditeljima - Brodar (...) odgovara po načelu dokazane krivnje : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 25, str. 28-31
  PDF (574 KB)
  Čolović, Ilija ; Brajković, Vladislav.
  Sudar brodova - Smrt člana posade - Naknada štete roditeljima - Brodar (...) odgovara po načelu pretpostavljene krivnje (...) : (prikaz presude i komentar: Odgovornost brodara za smrt i tjelesne povrede članova posade)
  UPPPK 7(1965), 25, str. 31-43
  PDF (1.7 MB)
  Badovinac, Gabro.
  Željeznički prijevoz - Naknada štete : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 25, str. 43-44
  PDF (282 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz kamionom - Dužnost plaćanja vozarine : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 25, str. 44-47
  PDF (611 KB)
  Badovinac, Gabro ; Jakaša, Branko.
  Željeznički prijevoz - Osiguranje : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 7(1965), 25, str. 47-49
  PDF (424 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Stojnice - Lučki skladištar : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 25, str. 50-52
  PDF (458 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Prijevoz kamionom - Odgovornost vozara : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 25, str. 52-53
  PDF (286 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Špediter : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 25, str. 54-55
  PDF (317 KB)
  Vajić, Ernest.
  Cestovni saobraćaj - Za štetu uzrokovanu automobilom osobama na cesti (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 25, str. 55-56
  PDF (288 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Uništenje podmorskog kabela - Temelj i visina naknade štete - Pojam luke - Viša sila : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 25, str. 57-60
  PDF (639 KB)
  Pallua, Emilio.
  CIF kupoprodaja - Vještačenje mjerodavno za stranke (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 7(1965), 25, str. 60-63
  PDF (610 KB)
  Pallua, Emilio.
  Odnos čarter-partije i teretnice : (prikaz presude i komentar: Inkorporiranje arbitražne klauzule iz čarter-partije u teretnicu u angloameričkom pravu)
  UPPPK 7(1965), 25, str. 63-67
  PDF (757 KB)
  Vukmir, Branko.
  Agent - Posrednik - Kupoprodaja broda - Naknada štete i odgovornost (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 25, str. 67-68
  PDF (250 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Transportni kalo : (prikaz presude i komentar: Transportni kalo)
  UPPPK 7(1965), 25, str. 68-69
  PDF (270 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Šteta na teretu - Jamčevno pismo - Prirodno svojstvo robe : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 25, str. 69-71
  PDF (454 KB)
  Jakaša, Branko.
  Predaja tereta lučkom skladištaru - Teretnica - Pouzeće : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 25, str. 71-72
  PDF (273 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Lako lomljivi teret bez ambalaže - Klauzula u teretnici umetnuta žigom : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 25, str. 73-74
  PDF (293 KB)
  Jakaša, Branko.
  Špediter - Brodarova odgovornost - Špediter odgovara svom komitentu za nestanak robe (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 25, str. 74-75
  PDF (283 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Drvo - Prekostojnice - Kupoprodaja CIF : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 25, str. 75-76
  PDF (262 KB)
  Pallua, Emilio.
  Prijevoz stvari morem - Brisovna klauzula : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 7(1965), 25, str. 76-78
  PDF (427 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Teretnica - Legitimacija vlasnika tereta : (prikaz presude i komentar: Legitimacija ovlaštenika tereta koji nema teretnice)
  UPPPK 7(1965), 25, str. 78-80
  PDF (457 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Viša sila - Dokazna snaga brodskog dnevnika : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 25, str. 80-82
  PDF (462 KB)
  Dworski, Emanuel.
  Pravne predmnjeve u vezi s gubitkom ili s oštećenjem tereta - Iskrcavanje tereta od strane primaoca - Klauzula u teretnici o primjeni Carriage of Goods by Sea Act-a : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 25, str. 82-83
  PDF (272 KB)
  Filipović, Velimir.
  Prijevoz stvari morem - Računanje stojnica kad postoji klauzula o suboti popodne - Primjena prava : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 7(1965), 25, str. 83-84
  PDF (298 KB)
   
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja i prikazi presuda
  Jakaša, Branko.
  Osiguranje tereta - Nadležnost suda : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 25, str. 85
  PDF (127 KB)
   

  UPPPK broj 26

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  [Uredništvo].
  Ugovor Udruženja za trgovinu žitarica i sjemenja, Genova : [Dio 1] : [Uvodna napomena uz prijevod]
  UPPPK 7(1965), 26, str. 3
  PDF (31 KB)
  Brajković, Vladislav ; Pallua, Emilio.
  Contratto Italiano per semi oleosi / Associazione del commercio dei cereali e semi (Genova) = Talijanski ugovor za uljarice / Udruženje za trgovinu žitarica i sjemenja (Genova) : [Dio 1] : (prijevod, usporedni tekst)
  UPPPK 7(1965), 26, str. 4-17
  PDF (1.6 MB)
   
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz željeznicom - Tovarni list : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 26, str. 18-20
  PDF (444 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Teretnica - Vozarina : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 26, str. 20-21
  PDF (274 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz kamionom - Vozarina : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 26, str. 21-22
  PDF (298 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz željeznicom - Naknada štete : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 26, str. 22-23
  PDF (287 KB)
  Rihtman, Zvone ; Jakaša, Branko.
  Tjelesna povreda lučkog radnika prilikom rada na brodu : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 7(1965), 26, str. 24-26
  PDF (426 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Spor iz radnog odnosa člana posade : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 26, str. 26-28
  PDF (415 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Prijevoz željeznicom - Kolska dangubnina : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 26, str. 29-31
  PDF (418 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Špediter - Uskladištenje tereta : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 26, str. 32-33
  PDF (334 KB)
  Vukmir, Branko.
  Vlastodavac i agent : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 7(1965), 26, str. 34-35
  PDF (275 KB)
  Pallua, Emilio.
  CIF kupoprodaja - Razborito nagođena svota je visina štete (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 26, str. 36-40
  PDF (810 KB)
  Pallua, Emilio.
  Prijevoz stvari morem - Konzekutivna putovanja - Prekostojnice - Naknada štete za zadržavanje broda : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 7(1965), 26, str. 41-44
  PDF (640 KB)
  Pallua, Emilio.
  Nadležnost suda za inozemce - Poslovni nastan - Zastara : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 7(1965), 26, str. 44-49
  PDF (965 KB)
  Jakaša, Branko.
  Lučki stivador - Iskrcaj tereta - Klauzula u teretnici na temelju koje iskrcaj uvijek vrši zapovjednik ili agent broda na trošak i rizik tereta : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 26, str. 49-50
  PDF (272 KB)
  Jakaša, Branko.
  Oštećenje broda povodom iskrcaja tereta - Naknada štete za gubitak vremena broda : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 26, str. 50-52
  PDF (447 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Žive životinje - Nautička i komercijalna djelatnost : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 26, str. 52-54
  PDF (464 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Klauzula u teretnici kojom brodar isključuje svoju odgovornost za štetu na robi (...) : (prikaz presude i komentar: Klauzula o isključenju brodarove odgovornosti za štetu na robi prije ukrcaja i poslije iskrcaja)
  UPPPK 7(1965), 26, str. 54-57
  PDF (574 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Odgovornost brodara - Time-charter - Protest - Subrogacija osiguratelja : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 7(1965), 26, str. 57-60
  PDF (562 KB)
  Jakaša, Branko.
  Lučki stivador - Šteta na robi koja je uskladištena na obali - Viša sila - Špediterova odgovornost : (prikaz presude i komentar: Odgovornost špeditera za rad stivadora)
  UPPPK 7(1965), 26, str. 61-63
  PDF (443 KB)
  Pallua, Emilio.
  Ugovor o navlu (noleggio) - Prijenos teretnice : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 7(1965), 26, str. 63-65
  PDF (435 KB)
  Matić, Željko.
  Mjerodavno pravo za ugovor o prijevozu putnika - Valjanost ugovorne odredbe o roku u kojem zastaruje pravo podnošenja tužbe za naknadu štete - [englesko pravo] : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 26, str. 65-66
  PDF (300 KB)
  Matić, Željko.
  Mjerodavno pravo za ugovor o prijevozu putnika - Valjanost ugovorne odredbe o roku u kojem zastaruje pravo podnošenja tužbe (...) - [talijansko pravo pravo] : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 26, str. 67-68
  PDF (274 KB)
  Matić, Željko.
  Mjerodavno pravo za ugovor o prijevozu putnika i valjanost ugovorne odredbe (...) : (prikaz presude i komentar: Mjerodavno pravo za ugovor o prijevozu putnika i zahtjev za naknadom štete zbog povrede pretrpljene u toku putovanja)
  UPPPK 7(1965), 26, str. 68-72
  PDF (748 KB)
  Dworski, Emanuel.
  Pokvarljivi teret (hrana) - Prijevoz prema teretnici - Slaganje tereta u rashlađeni ili samo hladni skladišni prostor : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 26, str. 73-74
  PDF (287 KB)
  Katičić, Natko.
  Zakon koji se primjenjuje na pomorski prijevoz - Prešutni izbor prava : (prikaz presude i komentar: Kako se utvrđuje prešutni izbor prava)
  UPPPK 7(1965), 26, str. 74-77
  PDF (586 KB)
  Andrassy, Juraj.
  Presuda japanskog pljenovnog suda o brodu Santa Fe : (komentar presude)
  UPPPK 7(1965), 26, str. 78-82
  PDF (787 KB)
   
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja i prikazi presuda
  Badovinac, Gabro.
  Osiguranje tereta u kamionskom prijevozu : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 26, str. 82-84
  PDF (448 KB)
   

  UPPPK broj 27

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  [Uredništvo].
  Ugovor Udruženja za trgovinu žitarica i sjemenja, Genova : [Dio 2] : [Uvodna napomena uz prijevod]
  UPPPK 7(1965), 27, str. 3
  PDF (23 KB)
  Brajković, Vladislav ; Pallua, Emilio.
  Contratto Italiano per semi oleosi / Associazione del commercio dei cereali e semi (Genova) = Talijanski ugovor za uljarice / Udruženje za trgovinu žitarica i sjemenja (Genova) : [Dio 2] : [prijevod, usporedni tekst]
  UPPPK 7(1965), 27, str. 4-17
  PDF (1.7 MB)
   
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Piassevoli, Nikša.
  Stojnice i prekostojnice : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 7(1965), 27, str. 18-20
  PDF (404 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz kamionom - Agent - Vozarina : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 27, str. 20-21
  PDF (265 KB)
  Horvat, Lidija.
  Prijevoz željeznicom - Šteta na robi : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 27, str. 21-23
  PDF (406 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Prijevoz kamionom - Vozarina : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 27, str. 23-25
  PDF (412 KB)
  Sason, Mario.
  Prijevoz stvari morem - Osiguranje - Predaja tereta primaocu bez teretnice - Regresno pravo osigurateljevo : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 27, str. 25-27
  PDF (432 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz željeznicom - Obavijest o prispjeću pošiljke - Početak toka roka odnošenja (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 27, str. 27-29
  PDF (419 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Prijevoz željeznicom - Međunarodni prijevoz - Težina pošiljke navedene u tovarnom listu - Preteg vagona - Vozarina : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 27, str. 29-32
  PDF (574 KB)
  Sason, Mario.
  Prijevoz kamionom - Zaključenje ugovora - Primjena prava - Manjak tereta - Slabo stanje ambalaže - Slabo stanje kamiona - Odgovornost vozara za težinu tereta : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 27, str. 32-35
  PDF (589 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Smrt člana posade - Odgovornost brodara - Visina naknade štete porodici - Pretpostavljena brodarova krivnja : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 27, str. 35-37
  PDF (413 KB)
  Piassevoli, Nikša.
  Stojnice i prekostojnice - Vremenska tablica : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 27, str. 37-39
  PDF (372 KB)
  Pallua, Emilio.
  Privilegij na brodu - Engleski sud (...) : (prikaz presude i komentar: Međunarodni učinak privilegija)
  UPPPK 7(1965), 27, str. 39-42
  PDF (524 KB)
  Pallua, Emilio.
  Prijevoz stvari morem - Vlastita mana tereta - Stanje broda koje utječe na kvar tereta : (prikaz presude i komentar: Raspodjela tereta dokaza između primaoca tereta i brodara kod izuzetih slučajeva)
  UPPPK 7(1965), 27, str. 42-48
  PDF (992 KB)
  Jakaša, Branko.
  Zajednička avarija - Dužnost konstribucije od strane tereta : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 27, str. 49-50
  PDF (269 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz putnika morem - Odgovornost brodara za gubitak putnikovih stvari - Zapovjednikova krivnja u navigaciji - Putnik - Agent - Radar : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 27, str. 50-51
  PDF (276 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Odgovornost brodara - Prirodno svojstvo robe : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 27, str. 52-53
  PDF (259 KB)
  Jakaša, Branko.
  Pomorski agent - Agent je odgovoran primaocu za štetu (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 7(1965), 27, str. 53-54
  PDF (252 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Odgovornost brodara - Prirodno svojstvo robe - Nedostatak ambalaže : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 7(1965), 27, str. 54-55
  PDF (261 KB)
  Jakaša, Branko.
  Zapovjednik broda - Nesreća na radu - Nestanak zapovjednika s broda : (prikaz presude i komentar: Nesreća člana posade broda na radu)
  UPPPK 7(1965), 27, str. 56-61
  PDF (829 KB)
  Jakaša, Branko.
  Odgovornost brodara - Klauzula u teretnici - Osiguranje tereta - Osiguratelj ima pravo subrogacije (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 27, str. 61-62
  PDF (289 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Teretnica - Pojam vozara - Zastara : (prikaz presude i komentar: Ugovaranje zastarnih rokova u pomorskom prijevozu stvari)
  UPPPK 7(1965), 27, str. 63-65
  PDF (425 KB)
   
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja i prikazi presuda
  Sikirić, Dragutin.
  Osiguranje broda - Avarija motora - Nasukanje - Odgovornost osiguratelja : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 27, str. 66-67
  PDF (270 KB)
  Sikirić, Dragutin.
  Pomorsko osiguranje - Osiguranje tereta - Izostanak prijave o količini ulova (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 27, str. 67-68
  PDF (269 KB)
  Grabovac, Ivo.
  Osiguranje tereta - Partikularni troškovi - Jesu li plativi prema polici ''na sav rizik'' bez ''Sue and labour clause'' : (prikaz presude i komentar: Pokriće partikularnih troškova)
  UPPPK 7(1965), 27, str. 68-70
  PDF (401 KB)
   
  PRIKAZI KNJIGA I ČASOPISA (i članaka)
  Grabovac, Ivo.
  O pravnoj prirodi broda (autor: D. Gaeta) (iz časopisa Le droit maritime francais, br. 198 (1965), str. 337) : (prikaz članka)
  UPPPK 7(1965), 27, str. 71-72
  PDF (281 KB)
   

  UPPPK broj 28

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  [Uredništvo].
  Ugovor o pomorskom prijevozu cijelim brodom : [tipski ugovor] : [Uvodni komentar uz prijevod]
  UPPPK 7(1965), 28, str. 3
  PDF (45 KB)
  [Uredništvo].
  Contrato di transporto marittimo di carico totale (''Italviaggio 1961'') / Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Genova = Ugovor o pomorskom prijevozu cijelim brodom / Komora za trgovinu, industriju i poljoprivredu u Genovi : (prijevod, usporedni tekst)
  UPPPK 7(1965), 28, str. 4-19
  PDF (2.0 MB)
   
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Zloković, Kosta.
  Prijevoz osoba morem - Smrt putnika - Pravni pojam splavi - Primjena prava - Odgovornost brodara - Opseg nalnade štete - Zastara : (prikaz presude i komentar: Pravni pojam splavi koja prevozi automobile preko morskih tjesnaca)
  UPPPK 7(1965), 28, str. 20-22
  PDF (445 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Prijevoz željeznicom - Pasivna legitimacija željezničkog transportnog poduzeća i osiguratelja : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 28, str. 23-24
  PDF (306 KB)
  Sason, Mario.
  Prijevoz kamionom - Vozarina - Primalac mora platiti iznose koji proizlaze iz tovarnog lista : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 28, str. 24-25
  PDF (303 KB)
  Sason, Mario.
  Prijevoz kamionom - Šteta na robi - Vozar odgovara samo za stvarnu štetu : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 28, str. 26
  PDF (150 KB)
  Sason, Mario.
  Prijevoz željeznicom - Carinjenje robe : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 28, str. 27-28
  PDF (284 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Povreda lučkog radnika na brodu - Za primjenu HTZ mjera na brodu (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 28, str. 28-29
  PDF (294 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Prijevoz stvari morem - Linijski uvjeti - Teretnica - Ukrcaj tereta : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 28, str. 29-31
  PDF (423 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Aktivna i pasivna legitimacija stranaka - Agent - Nadležnost suda - Teretnica - Pisane i štampane klauzule ugovora - Linijski uvjeti - Prekostojnice - Zadržavanje broda - Retencija : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 28, str. 31-40
  PDF (1.5 MB)
  Pallua, Emilio.
  Arbitražna klauzula CENTROCON - Produženje roka za arbitražu po Čl.27. Arbitration Acta-a iz 1950. : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 7(1965), 28, str. 40-45
  PDF (938 KB)
  Pallua, Emilio.
  Dostava tužbe in rem - Presuda zbog izostanka brodovlasnika - Popravak broda na trošak hipotekarnog vjerovnika : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 7(1965), 28, str. 45-46
  PDF (286 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Automobili bez ambalaže : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 28, str. 46-47
  PDF (269 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Odgovornost stivadora monopolista - Vidljiva šteta na teretu : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 7(1965), 28, str. 47-49
  PDF (443 KB)
  Jakaša, Branko.
  Sudar brodova - Magla : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 7(1965), 28, str. 49-52
  PDF (643 KB)
  Jakaša, Branko.
  Pomorski agent - Sklapanje brodarskog ugovora bez punomoći : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 7(1965), 28, str. 52-54
  PDF (474 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Štete uzrokovane ukrcajem ili iskrcajem tereta - Klauzula FIO - Odgovornost brodara i stivadora : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 7(1965), 28, str. 54-56
  PDF (450 KB)
  Pallua, Emilio.
  Prijevoz stvari morem - Iskrcaj tereta na putu radi prekida putovanja - Privilegij na brodu za tražbine ovlaštenika tereta : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 28, str. 56-57
  PDF (276 KB)
  Pallua, Emilio.
  Privilegij na brod za tražbine koje su nastale iz zapovjednikovih poslova na osnovi njegovih zakonskih ovlaštenja : (prikaz presude i komentar: Zaustavljanje broda i ostvarivanje privilegija )
  UPPPK 7(1965), 28, str. 58-61
  PDF (649 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Odgovornost brodara - Jedinica tereta - Primjena prava - Konvencija o teretnici iz 1924.g. : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 28, str. 61-63
  PDF (485 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prekostojnice - Uvjet ugovora o prijevozu - Tumačenje tih uvjeta - Zadržavanje broda - Propisi talijanskog zakonika (...) : (prikaz presude i komentar: Primjena prava na vrijeme ukrcaja odnosno iskrcaja tereta)
  UPPPK 7(1965), 28, str. 63-67
  PDF (803 KB)
  Pallua, Emilio.
  Prijevoz stvari morem - Odgovornost brodara - Naknada štete za oštećenje tereta - Primalac mora dokazati da je šteta na teretu nastala tijekom prijevoza : (prikaz presude i komentar: Pravni učinak propusta pravovremenog pismenog prigovora zbog oštećenja ili manjka tereta)
  UPPPK 7(1965), 28, str. 67-70
  PDF (651 KB)
  Filipović, Velimir.
  Prijevoz stvari morem - Slaganje tereta - Slaganje tereta na palubu : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 7(1965), 28, str. 70-72
  PDF (447 KB)
  Katičić, Natko.
  Sudar u tuđem teritorijalnom moru - Zakon koji se primjenjuje na odgovornost za štetu (...) : (prikaz presude i komentar: Još o zakonu koji se primjenjuje na odgovornost za štetu, posebno u pomorskom pravu)
  UPPPK 7(1965), 28, str. 72-76
  PDF (735 KB)
   
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja i prikazi presuda
  Sikirić, Dragutin.
  Osiguranje tereta - Osiguranje ''razlike u težini'' - Baždarenje kao indirektna metoda vaganja tereta : (prikaz presude)
  UPPPK 7(1965), 28, str. 76-77
  PDF (262 KB)
  Sikirić, Dragutin.
  Osiguranje broda - Prepuštanje osiguraniku podrtine nasukanog broda od strane osiguratelja uz isplatu smanjenog iznosa osigurnine : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 7(1965), 28, str. 77-78
  PDF (174 KB)

   


   Popis autora u 1965. godini

   prezime, ime        br. časopisa

  • Andrassy, Juraj 26
  • Badovinac, Gabro 25, 26, 27, 28
  • Brajković, Vladislav 25, 26, 27
  • Čolović, Ilija 25
  • Dworski, Emanuel 25, 26
  • Filipović, Velimir 25, 28
  • Grabovac, Ivo 27
  • Horvat, Lid(ij)a 27
  • Jakaša, Branko 25, 26, 27, 28
  • Katičić, Natko 26, 28
  • Matić, Željko 26
  • Pallua, Emilio 25, 26, 27, 28
  • Piassevoli, Nikša 27
  • Rihtman, Zvone 25, 26, 27, 28
  • Sas(s)on, Mario 27, 28
  • Sikirić, Dragutin 27, 28
  • Vajić, Ernest 25
  • Vukmir, Branko 25, 26
  • Zloković, Kosta 28

 
Copyright © 2013. - Jadranski zavod HAZU
Podatke prikupila, tekstove skenirala i stranice uređuje i ažurira: Marula Vujasinović marula@hazu.hr