HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
JADRANSKI ZAVOD
časopis POREDBENO POMORSKO PRAVO

tekstovi iz arhive

o zavodu /   about institute
knjižnica /   library
o časopisu /   about journal

UPOREDNO POMORSKO PRAVO I POMORSKA KUPOPRODAJA (UPPPK)

godište 3, godina 1961 : broj 9 * 10 * 11 * 12 *

godine 1961 : popis autora


  UPPPK broj 9

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  [Uredništvo].
  Tekstovi tipskih ugovora : Bilješka : (uvodna napomena uz prijevod)
  UPPPK 3(1961), 9, str. 5
  PDF (21 KB)
  [s.n.].
  Conditions generales pour la fourniture a l'exportation des materials d'equipement - etablies sous les auspices de la Commission Economique pour l'Europe de l'Organisation des Nations Unies, Geneve, Dec.1955 = Opći uvjeti za dobavu materijala za opreme u izvozu - izrađeni pod okriljem Ekonomske komisije za Evropu OUN-a, Ženeva, decembar 1955. : (prijevod, uporedni tekst) : [2. dio]
  UPPPK 3(1961), 9, str. 6-23
  PDF (1.6 MB)
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Rihtman, Zvone.
  Sudar brodova - Izmakla dobit prouzročena sudarom (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 9, str. 24-25
  PDF (215 KB)
  Vinski, Pavle ; Jakaša, Branko.
  Na naknadu za prekostojnice (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 9, str. 25-26
  PDF (228 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Nadležnost suda u odnosu na inozemne osobe _ Odnos klauzula u teretnici i u prijevoznom ugovoru : (prikaz presude)
  UPPPK 3(1961), 9, str. 26-30
  PDF (669 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Daljina za obračun vozarine u cestovnom saobraćaju (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 3(1961), 9, str. 30-31
  PDF (190 KB)
  Pallua, Emilio.
  Štetnik odgovoran zbog nemarnosti odgovara samo za (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 9, str. 32-33
  PDF (235 KB)
  Matić, Željko.
  Građanski i krivični postupak istovremeno o istom osnovnom pitanju : (prikaz presude)
  UPPPK 3(1961), 9, str. 34
  PDF (88 KB)
  Sajko, Krešimir.
  Sudar brodova - Rok zastare tužbe za naknadu štete : (prikaz presude)
  UPPPK 3(1961), 9, str. 35
  PDF (117 KB)
  Vukmir, Stanka.
  Sudar brodova - Dužnost nekrivog oštećenog vlasnika broda da pazi na umjerenost troškova popravka : (prikaz presude)
  UPPPK 3(1961), 9, str. 36-37
  PDF (254 KB)
  Matić, Željko ; Filipović, Velimir.
  Gencon ugovor - Vrijeme izgubljeno na čekanje na red : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 9, str. 37-39
  PDF (360 KB)
  Sajko, Krešimir.
  Arbitraža - Arbitri u postupku pred nadarbitrom (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 3(1961), 9, str. 39-40
  PDF (237 KB)
  Vukmir, Stanka.
  Otkaz ugovora o prijevozu sa strane naručitelja : (prikaz presude)
  UPPPK 3(1961), 9, str. 40-42
  PDF (366 KB)
  Vukmir, Stanka.
  Zajednička avarija - Dužnost vlasnika tereta da snosi razmjerni trošak : (prikaz presude)
  UPPPK 3(1961), 9, str. 43-44
  PDF (240 KB)
  Pallua, Emilio.
  Utvrđivanje pukotine na brodu prilikom nasukanja spada u nautičku djelatnost : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 9, str. 44-46
  PDF (372 KB)
  Pallua, Emilio.
  Zajednička avarija - Nesposobnost broda za plovidbu : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 9, str. 46-47
  PDF (249 KB)
  Katičić, Natko.
  Radni odnosi u međunarodnoj trgovini : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 9, str. 47-49
  PDF (374 KB)
  Katičić, Natko.
  Kompromisna klauzula - Zabrana ugovaranja arbitražne sudbenosti (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 9, str. 49-50
  PDF (217 KB)
  Jakaša, Branko.
  Značenje klauzule ''težina i kvalitet nepoznati'' : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 9, str. 50-51
  PDF (209 KB)
  Jakaša, Branko.
  Šteta prouzročena olujom i nepravilnim slaganjem robe : (prikaz presude)
  UPPPK 3(1961), 9, str. 51-52
  PDF (217 KB)
  Jakaša, Branko.
  Odgovornost brodara za štetu prouzročenu nedovoljnim privezom broda : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 9, str. 52-55
  PDF (510 KB)
  Jakaša, Branko.
  Opaska u teretnici ''vreće poderane kukom'' : (prikaz presude)
  UPPPK 3(1961), 9, str. 55-56
  PDF (218 KB)
  Jakaša, Branko.
  Primjena Konvencije o teretnici iz 1924.g. : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 9, str. 56-57
  PDF (222 KB)
  Jakaša, Branko.
  Značenje izraza ''package'' i ''unit'' : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 9, str. 57-59
  PDF (382 KB)
  Jakaša, Branko.
  Štrajk u luci - Ovlaštenje brodara da teret iskrca u drugoj luci na temelju ''liberty clause'' : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 9, str. 59-62
  PDF (485 KB)
  Jakaša, Branko.
  Popravak broda - Odgovornost brodogradilišta (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 9, str. 62
  PDF (101 KB)
  Filipović, Velimir.
  Kuća lordova : Riverstone Meat c/a Lancashirew Shipping : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 9, str. 63
  PDF (120 KB)
  Brkić, Srđan.
  Starije sudske odluke iz područja pomorske kupoprodaje - Kupoprodaja CIF : (prikaz nekoliko sudskih odluka iz 1936. i 1938.g.)
  UPPPK 3(1961), 9, str. 64-65
  PDF (167 KB)
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja i prikazi presuda
  Rihtman, Zvone.
  Osiguranje tereta - Osiguratelj koji je platio vlasniku osigurninu nema aktivnu legitimaciju prema brodaru : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 9, str. 66-68
  PDF (411 KB)
  Vaić, Ernest.
  Špediter koji je dao nalog drugom špediteru da osigura robu, i koji primi policu osiguranja bez prigovora, (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 3(1961), 9, str. 68-69
  PDF (262 KB)
  Sajko, Krešimir.
  Osiguranje grešaka i propusta namještenika i mešetara osiguratelja : (prikaz presude)
  UPPPK 3(1961), 9, str. 70
  PDF (110 KB)
  Matić, Željko.
  Osiguranje - Neistinit odgovor na pitanje u formularu ponude : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 9, str. 71
  PDF (106 KB)
  DOKUMENTACIJA : ZAKONI I DRUGI PROPISI : prijevodi i komentari
  [s.n.].
  Kongoanski zakon o plovidbi
  UPPPK 3(1961), 9, str. 72
  PDF (103 KB)
  PRIKAZI KNJIGA I ČLANAKA
  Ćurčija, Dušan.
  O prorogacionim i arbitražnim klauzulama u pomorskopravnim ugovorima (autor : E. Siesby) (časopis Arkiv for Sjorett, 1960, str. 313-403) : (prikaz članka)
  UPPPK 3(1961), 9, str. 72-76
  PDF (669 KB)
  Pallua, Emilio.
  Prijenos broda s jedne na drugu državnu pripadnost i pravne posljedice koje slijede na području prava na tuđoj stvari (autor : Ax. Lefebvre d'Ovidio) (časopis Rivista del diritto della navigazione, 1959, br.3-4, I, str. 199-217) : (prikaz članka)
  UPPPK 3(1961), 9, str. 76-77
  PDF (211 KB)
  BIBLIOGRAFIJA : pregled novijih izdanja
  [s.n.].
  Bibliografija
  UPPPK 3(1961), 9, str. 77-78
  PDF (134 KB)

   


  UPPPK broj 10

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  [Uredništvo].
  Tekstovi tipskih ugovora : Bilješka : (uvodna napomena uz prijevod)
  UPPPK 3(1961), 10, str. 5
  PDF (50 KB)
  Jakaša, Branko ; Rihtman, Zvone.
  Conditions generales pour l'exportation et l'importation de combustibles solides - etablies sous les auspices de la Commision economique pour l'Europe de l'Organisation des Nation Unies), Geneve, aout 1958 = Opći uvjeti za izvoz i uvoz čvrstih goriva - izrađeni pod okriljen Ekonomske komisije za Europu OUN-a), Ženeva, kolovoz 1958. : (prijevod, uporedni tekst, i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 10, str. 6-19
  PDF (1.3 MB)
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Vaić, Ernest ; Jakaša, Branko.
  Odgovornost brodara za neodržavanje reda plovidbe brodova koji prevoze putnike : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 10, str. 20-22
  PDF (409 KB)
  Vaić, Ernest.
  Špediter koji je osigurao robu u svoje ime ima sva prava i dužnosti osiguranika (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 3(1961), 10, str. 22-24
  PDF (419 KB)
  Vaić, Ernest ; Jakaša, Branko.
  Na skladišni posao se ne primjenjuju propisi o kupoprodaji robe : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 10, str. 24-26
  PDF (395 KB)
  Vaić, Ernest ; Filipović, Velimir.
  Filijala odnosno pogon poduzeća nije samostalna pravna osoba : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 10, str. 26-27
  PDF (265 KB)
  Vaić, Ernest.
  Špediter koji je u teretnici naveden kao primalac tereta, pasivno je legitimiran iz ugovora o prijevozu : (prikaz presude)
  UPPPK 3(1961), 10, str. 28
  PDF (129 KB)
  Vaić, Ernest.
  Vozar kamiona odgovara za pravilno slaganje tereta (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 3(1961), 10, str. 29-30
  PDF (250 KB)
  Vinski, Pavle.
  Brojački listići s kojima se samo utvrđuje koliko je robe predano ne predstavljaju protest brodaru u pogledu manjka robe : (prikaz presude)
  UPPPK 3(1961), 10, str. 30-31
  PDF (238 KB)
  Vinski, Pavle.
  Odbijanje brodara da protest primi na znanje : (prikaz presude)
  UPPPK 3(1961), 10, str. 32
  PDF (123 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Ukoliko stranke ne ugovore drukčije, vozarina se plaća prema količini iskrcanog tereta : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 10, str. 32-33
  PDF (265 KB)
  Pallua, Emilio.
  Dolazak broda u luku - Dužnost naručitelja da stavi teret na raspolaganje (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 10, str. 34-37
  PDF (570 KB)
  Sajko, Krešimir ; Brkić, Srđan.
  Kupoprodaja pamuka pod uvjetima C and F : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 10, str. 37-39
  PDF (381 KB)
  Filipović, Velimir.
  Kupoprodaja CIF - Klauzula o zabrani izvoza : (prikaz presude)
  UPPPK 3(1961), 10, str. 39-40
  PDF (248 KB)
  Pallua, Emilio.
  Valjanost klauzule o neodgovornosti za prijevoz putnika : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 10, str. 40-41
  PDF (244 KB)
  Katičić, Natko.
  Koji se zakon primjenjuje na ugovor o arbitraži : (prikaz presude)
  UPPPK 3(1961), 10, str. 42-43
  PDF (231 KB)
  Jakaša, Branko.
  Špediter koji je od brodara primio teret samo u svojstvu špeditera (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 3(1961), 10, str. 43-44
  PDF (236 KB)
  Jakaša, Branko.
  Opaska u teretnici o slaboj ambalaži (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 10, str. 44-45
  PDF (242 KB)
  Pallua, Emilio.
  Odgovornost iz sudara brodova - Kolizija zakona : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 10, str. 45-47
  PDF (396 KB)
  Jakaša, Branko.
  Pad struga u skladište broda - Brodar se ne može pozivati na ograničenje odgovornosti (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 3(1961), 10, str. 43-44
  PDF (261 KB)
  Jakaša, Branko.
  Odgovornost brodara za pravilno funkcioniranje hladnjače na brodu : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 10, str. 48-50
  PDF (408 KB)
  Jakaša, Branko.
  Promjena luke ukrcaja - Brodar nema prava na dodatnu vozarinu (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 3(1961), 10, str. 50-51
  PDF (294 KB)
  Jakaša, Branko.
  Kupoprodaja CIF - Nedostatak ugovorene kvalitete robe (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 3(1961), 10, str. 51
  PDF (154 KB)
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja i prikazi presuda
  Rihtman, Zvone.
  Osiguratelj nema pravo regresa za naknadu štete od vozara (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 3(1961), 10, str. 52-53
  PDF (280 KB)
  Sikirić, Dragutin.
  Osiguranje tereta - Vlasnik broda se mora podvrći nadležnosti suda (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 10, str. 53-54
  PDF (257 KB)
  Jakaša, Branko.
  Osiguranje tereta - Na temelju klauzule u polici osiguranja (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 3(1961), 10, str. 54-55
  PDF (258 KB)
  Katičić, Natko.
  Osiguranje tereta - Na odgovornost vozara primjenjuje se zakon njegova sjedišta : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 10, str. 55-58
  PDF (529 KB)
  PRIKAZI KNJIGA I ČLANAKA
  Jakaša, Branko.
  Kupoprodajni ugovor u spoljnoj trgovini (autor : B. Prica) (Beograd, 1959) : (prikaz knjige)
  UPPPK 3(1961), 10, str. 59-60
  PDF (276 KB)
  Matić, Željko.
  Klauzula ''onoliko blizu koliko'' i klauzule ''sigurna luka'' i ''siguran vez'' u charter-partijama (autor : J. Warot) (časopis Diritto marittimo, 1960, str. 145-161) : (prikaz članka)
  UPPPK 3(1961), 10, str. 60-62
  PDF (421 KB)
  Pallua, Emilio.
  Dokaz krivnje u ''izuzetnim slučajevima'' nabrojenima u Čl.4, st.2 Briselske međunarodne konvencije iz 1924. (autor : G.H. Lafage) (časopis Droit maritime francais, 1961, str. 324-332) : (prikaz članka)
  UPPPK 3(1961), 10, str. 62
  PDF (148 KB)
  BIBLIOGRAFIJA : pregled novijih izdanja
  [s.n.].
  Bibliografija
  UPPPK 3(1961), 10, str. 63-64
  PDF (100 KB)

   


  UPPPK broj 11

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  [Uredništvo].
  Tekstovi tipskih ugovora : Bilješka : (uvodna napomena uz prijevod)
  UPPPK 3(1961), 11, str. 5
  PDF (39 KB)
  [s.n.].
  Contrat pour la vente des cereales No 5 A - etablies sous les auspices de la Commission Economique pour l'Europe de l'Organisation des Nations Unies, Geneve, Sept.1958 = Ugovor za kupoprodaju žitarica Br 5 A - izrađeni pod okriljem Ekonomske komisije za Evropu OUN-a, Ženeva, rujan 1958. : (prijevod, uporedni tekst) : [1. dio]
  UPPPK 3(1961), 11, str. 6-23
  PDF (1.7 MB)
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Malešević, Nikola.
  Reekspedicija u željezničkom transportu : (prikaz presude)
  UPPPK 3(1961), 11, str. 24-25
  PDF (306 KB)
  Malešević, Nikola.
  Osoba koja prelazi preko otvorene pruge (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 11, str. 26-27
  PDF (282 KB)
  Vaić, Ernest ; Jakaša, branko.
  Spasavanje tereta - Primjena zakona za pomoć i spasavanje na moru : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 11, str. 27-29
  PDF (447 KB)
  Vinski, Pavle ; Jakaša, Branko.
  Stivador, koji bez prigovora primi dispozicijub ''iskrcaj tereta i uskladištenje na račun robe'' (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 11, str. 29-32
  PDF (580 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Troškovi klasifikacije (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 3(1961), 11, str. 32-33
  PDF (235 KB)
  Sajko, Krešimir ; Katičić, Natko.
  Prodaja CIF - Ako nije što drugo ugovoreno, uobičajeni se put određuje (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 11, str. 34-37
  PDF (559 KB)
  Vukmir, Stanka ; Jakaša, Branko.
  Plaćanje naknade za prekostojnice u slučaju izbijanja štrajka nakon isteka stojnica : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 11, str. 37-39
  PDF (413 KB)
  Sajko, Krešimir.
  Kupoprodaja pamuka pod uvjetima C and F : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 11, str. 39-41
  PDF (405 KB)
  Filipović, Velimir.
  Kupoprodaja CIF - Prodavatelj koji se obveže kupcu na naknadu posebnih troškova iskrcaja (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 11, str. 41-42
  PDF (276 KB)
  Vukmir, Stanka ; Pallua, Emilio.
  FOB kupoprodaja - Arbitraža : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 11, str. 42-44
  PDF (451 KB)
  Filipović, Velimir.
  Sudar brodova - Brodar nema pravo ograničiti svoju odgovornost (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 11, str. 44-46
  PDF (461 KB)
  Pallua, Emilio.
  Dokumentarni akreditiv - Nezavisnot ugovora o kupoprodaji od bankovnog dokumentarnog akreditiva : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 11, str. 46-48
  PDF (446 KB)
  Jakaša, Branko.
  Razlika između tegljenja i spasavanja : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 11, str. 48-50
  PDF (398 KB)
  Jakaša, Branko.
  Jačina vjetra po Beaufort-u kao viša sila : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 11, str. 50-52
  PDF (397 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz automobila bez ambalaže - Oznaka u teretnici (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 11, str. 52-54
  PDF (420 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz automobila bez ambalaže - Brodar odgovara za štetu (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 11, str. 54-55
  PDF (277 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz osoba - Odgovornost brodara za smrt i tjelesne povrede putnika : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 11, str. 56-57
  PDF (249 KB)
  Jakaša, Branko.
  Jamčevno pismo : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 11, str. 58-59
  PDF (270 KB)
  Jakaša, Branko.
  Značenje izraza ''apparent good order and condition'' : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 11, str. 60
  PDF (158 KB)
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja i prikazi presuda
  Vukmir, Stanka.
  Produljenje police osiguranja : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 11, str. 61-62
  PDF (227 KB)
  Jakaša, Branko.
  Osiguranje tereta - Propust ulaganja protesta brodaru osd strane osiguranika (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 11, str. 63-66
  PDF (523 KB)
  Pallua, Emilio.
  Osiguranje broda - Zapljena broda ne mora uvijek biti posljedica ratnog rizika : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 11, str. 67-68
  PDF (253 KB)
  DOKUMENTACIJA : ZAKONI I DRUGI PROPISI : osvrti i komentari
  Pallua, Emilio.
  Novi grčki zakonik o pomorskom privatnom pravu
  UPPPK 3(1961), 11, str. 68-75
  PDF (1.2 MB)
  PRIKAZI KNJIGA I ČLANAKA
  Jakaša, Branko.
  Direktna teretnica - isprava o kombiniranim prijevozima morem, kopnom i zrakom (autori : R. Tissot ; Georges O.) (Pariz, 1957) : (prikaz knjige)
  UPPPK 3(1961), 11, str. 76-77
  PDF (201 KB)

   


  UPPPK broj 12

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  [Uredništvo].
  Tekstovi tipskih ugovora : Bilješka : (uvodna napomena uz prijevod)
  UPPPK 3(1961), 12, str. 5
  PDF (22 KB)
  [s.n.].
  Contrat pour la vente des cereales No 5 A - etablies sous les auspices de la Commission Economique pour l'Europe de l'Organisation des Nations Unies, Geneve, Sept.1958 = Ugovor za kupoprodaju žitarica Br 5 A - izrađeni pod okriljem Ekonomske komisije za Evropu OUN-a, Ženeva, rujan 1958. : (prijevod, uporedni tekst) : [2. dio]
  UPPPK 3(1961), 12, str. 6-21
  PDF (1.7 MB)
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Vinski, Pavle.
  Osiguranje tereta - Osiguratelj nema pravo tužbe prema brodaru na temelju cesije osiguranika (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 3(1961), 12, str. 22-23
  PDF (266 KB)
  Vinski, Pavle ; Filipović, Velimir.
  Vlasništvo broda prenosi se upisom u upisnik brodova : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 12, str. 24-25
  PDF (292 KB)
  Vinski, Pavle.
  Brodar nema prava tražiti od naručitelja naknadu štete za prekomjerno zadržavanje broda pred lukom iskrcaja (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 3(1961), 12, str. 26-27
  PDF (285 KB)
  Sason, Mario ; Filipović, Velimir.
  Obavijest primatelja upućena brodaru da se ne može ustanoviti količina primljene robe po teretnicama (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 12, str. 27-28
  PDF (243 KB)
  Sason, Mario ; Filipović, Velimir.
  Zastara zahtjeva iz ugovora o prijevozu stvari morem : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 12, str. 29-30
  PDF (264 KB)
  Vaić, Ernest.
  Prijevoz kamionima - Klauzula u ugovoru da će vozarinu platiti primatelj (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 3(1961), 12, str. 30-32
  PDF (416 KB)
  Badovinac, Gabro ; Filipović, Velimir.
  Prijevoz željeznicom - Za određivanje tarifne stavke, s obzirom na vrstu robe, mjerodavan je (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 12, str. 33
  PDF (119 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Prijevoz kamionom - Nadležnost suda : (prikaz presude)
  UPPPK 3(1961), 12, str. 34-35
  PDF (277 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Privremena naredba zaustavljanjem broda - Predlagač je dužan nadoknaditi štetu brodaru (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 3(1961), 12, str. 35-36
  PDF (245 KB)
  Sajko, Krešimir.
  Dokazna snaga teretnice - Opaska ''težina i sadržaj nepoznat'' (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 3(1961), 12, str. 36-38
  PDF (367 KB)
  Katičić, Natko.
  Obvezni statut engleskog prava - Ugovor je podložan pravu kojemu su stranke odlučile podvrći svoje ugovorne odnose(...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 12, str. 38-42
  PDF (636 KB)
  Vukmir, Stanka.
  Čarter partija - Prekostojnice - Nemogućnost iskrcavanja broda zbog zauzetosti lučkih kapaciteta : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 12, str. 43-44
  PDF (265 KB)
  Pallua, Emilio.
  Ograničenje odgovornosti brodovlasnika : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 12, str. 45-48
  PDF (620 KB)
  Filipović, Velimir.
  Sudar brodova - Kod križanja kurseva brodova (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 3(1961), 12, str. 48-49
  PDF (247 KB)
  Vukmir, Stanka.
  Time-charter - Brod nesposoban za plovidbu - Posada : (prikaz presude)
  UPPPK 3(1961), 12, str. 49-51
  PDF (423 KB)
  Pallua, Emilio.
  Primjena kazne za opterećenje broda preko granice određene u Konvenciji o liniji nadvođa : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 12, str. 51-52
  PDF (250 KB)
  Sajko, Krešimir.
  Brodar se klauzulom u teretnici može osloboditi odgovornosti za manjak (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 12, str. 52-54
  PDF (361 KB)
  Kisić, Ive.
  Koje se pravo primjenjuje na radne sporove članova posade : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 12, str. 54-58
  PDF (676 KB)
  Jakaša, Branko.
  Šteta nastala otiskivanjem broda od obale - Početak putovanja : (prikaz presude)
  UPPPK 3(1961), 12, str. 58
  PDF (102 KB)
  Jakaša, Branko.
  Odgovornost za vlažnost robe : (prikaz presude)
  UPPPK 3(1961), 12, str. 58-59
  PDF (242 KB)
  Pallua, Emilio.
  Imunitet suverena u međunarodnom i anglosaskom pravu : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 12, str. 59-61
  PDF (432 KB)
  Pallua, Emilio.
  Kod brodarskog ugovora na putovanje brodar je direktno odgovoran podnaručiteljima : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 12, str. 61-63
  PDF (405 KB)
  Jakaša, Branko.
  Brodar koji u teretnicu ne stavi opasku o vidljivim manama robe (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 12, str. 63-64
  PDF (244 KB)
  Jakaša, Branko.
  Izbor mjesta za iskrcavanje tereta : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 12, str. 64-65
  PDF (250 KB)
  Jakaša, Branko.
  Zapovjednik ne može mijenjati uvjete zaključenog ugovora : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 12, str. 65-67
  PDF (396 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz ugljena - Unatoč klauzuli ''2 posto manje bez vaganja'' (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 12, str. 67-68
  PDF (296 KB)
  Jakaša, Branko.
  Iskrcaj na sidrištu - Značenje izraza ''jako valjanje broda'' : (prikaz presude)
  UPPPK 3(1961), 12, str. 69
  PDF (110 KB)
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja i prikazi presuda
  Rihtman, Zvone.
  Osiguratelj nema prava regresa za naknadu štete od vozara (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 3(1961), 12, str. 70-72
  PDF (371 KB)
  Vaić, Ernest.
  Tuženikov prigovor da mu je tužitelj iz ugovora o osiguranju dužan nadoknaditi utuženu svotu (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 3(1961), 12, str. 73-74
  PDF (267 KB)
  Sason, Mario.
  Osiguranje robe u javnim skoladištima - ''Pravila za osiguranje od opasnosti /rizika/ odgovornosti'' DOZ-a (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 3(1961), 12, str. 74-78
  PDF (715 KB)
  PRIKAZI KNJIGA I ČLANAKA
  [s.n.].
  Međunarodna trgovinska arbitraža (autor : [s.n.]) (Pariz : Dalloz et Sirey, [s.a.]) : (prikaz publikacije)
  UPPPK 3(1961), 12, str. 78
  PDF (92 KB)

   


   Popis autora u 1961. godini

   prezime, ime        br. časopisa

  • Badovinac, Gabro 9, 10, 12
  • Brkić, Srđan 9, 10
  • Ćurčija, Dušan 9
  • Filipović, Velimir 9, 10, 11, 12
  • Jakaša, Branko 9, 10, 11, 12
  • Katičić, Natko 9, 10, 11, 12
  • Kisić, Ive 12
  • Malešević, Nikola 11
  • Matić, Željko 9, 10
  • Pallua, Emilio 9, 10, 11, 12
  • Rihtman, Zvone 9, 10, 11, 12
  • Sajko, Krešimir 9, 10, 11, 12
  • Sason, Mario 12
  • Sikirić, Dragutin 10
  • Vaić (/Vajić), Ernest 9, 10, 11, 12
  • Vinski, Pavle 9, 10, 11, 12
  • Vukmir, Stanka 9, 11, 12

 
Copyright © 2013. - Jadranski zavod HAZU
Podatke prikupila, tekstove skenirala i stranice uređuje i ažurira: Marula Vujasinović marula@hazu.hr