HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
JADRANSKI ZAVOD
časopis POREDBENO POMORSKO PRAVO

tekstovi iz arhive

o zavodu /   about institute
knjižnica /   library
o časopisu /   about journal

UPOREDNO POMORSKO PRAVO I POMORSKA KUPOPRODAJA (UPPPK)

godište 9, godina 1967 : broj 33 * 34 * 35 * 36 *

godina 1967. : popis autora


  UPPPK broj 33

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  [Uredništvo].
  Pomorski prijevoz : Uredba br. 66-1078 : (uvodna napomena uz prijevod)
  UPPPK 9(1967), 33, str. 3
  PDF (64 KB)
  Pallua, Emilio. (preveo)
  Transport maritime : Decret no 66-1078 du 31 dec. 1966 sur les contrats d'affretement et de transport maritimes = Pomorski prijevoz : Uredba br. 66-1078, od 31. prosinca 1966., o brodarskim ugovorima i o ugovorima o pomorskim prijevozima : [prijevod, usporedni tekst]
  UPPPK 9(1967), 33, str. 4-31
  PDF (2.2 MB)
   
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Piasevoli, Nikša ; Jakaša, Branko.
  Forfetni stav - Dostava računa : (prikaz presude i komentar: Forfetni stav)
  UPPPK 9(1967), 33, str. 32-34
  PDF (431 KB)
  Piasevoli, Nikša.
  Špediter - Kolska dangubnina : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 33, str. 34-35
  PDF (276 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Prijevoz kamionom - Primjena prava - Rok isporuke - Naknada štete za zakašnejnje - Izvještaj primaocu o prispjeću pošiljke : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 33, str. 35-37
  PDF (436 KB)
  Sasson, Mario.
  Prijevoz željeznicom - Ispunjavanje tovarnog lista - Izvještaj o prispjeću : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 33, str. 37-38
  PDF (280 KB)
  Sasson, Mario.
  Cestovni saobraćaj - Izvanredni prijevozi - Tarifa poduzeća za ceste - Posebna naknada za izvanredne prijevoze cestom : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 33, str. 38-40
  PDF (422 KB)
  Sasson, Mario.
  Prijevoz kamionom - Primjena prava - Sklapanje ugovora - Dužnost plaćanja vozarine - Poslovno udruženje vozara : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 33, str. 40-42
  PDF (409 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Lučki skladištar - Izgubljena i naknadno pronađena uskladištena roba : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 33, str. 42-43
  PDF (264 KB)
  Horvat, Lida.
  Prijevoz kamionom - Vozarina - Ako je pošiljalac ujedno i primalac robe (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 33, str. 43-44
  PDF (243 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Smrt člana posade pomorskog broda - Naknada štete - Visina bolnine ovisi o intenzitetu boli (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 33, str. 45-47
  PDF (374 KB)
  Pallua, Emilio.
  Sudski precedent : (prikaz presude i komentar: Promjena pravila precedenata u Engleskoj)
  UPPPK 9(1967), 33, str. 47-49
  PDF (378 KB)
  Pallua, Emilio.
  Klauzula o nadležnosti suda - Opstojnost ugovora je pretpostavka za njenu valjanost : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 9(1967), 33, str. 49-51
  PDF (413 KB)
  Pallua, Emilio.
  Tumačenje engleskog prava u vezi s međunarodnim konvencijama : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 9(1967), 33, str. 51-54
  PDF (587 KB)
  Jakaša, Branko.
  Lučki slagač - Odgovornost lučkog slagača - Odgovornost vlasnika lučkih dizalica (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 9(1967), 33, str. 54-55
  PDF (265 KB)
  Jakaša, Branko.
  Kupoprodaja FOB - Skrivena mana robe - Preuzimanje robe : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 33, str. 55-57
  PDF (417 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Primjena prava - Ograničena brodarova odgovornost - Jedinica tereta - Visina brodarove odgovornosti prema jedinici tereta : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 33, str. 57-59
  PDF (413 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Zastara zahtjeva protiv brodara : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 33, str. 59-60
  PDF (277 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Zastara zahtjeva protiv brodara (2) : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 33, str. 60-61
  PDF (267 KB)
  Pallua, Emilio.
  Privilegiji na brodu - Primjena prava : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 9(1967), 33, str. 61-63
  PDF (435 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Iskrcaj tereta - Predaja tereta lučkom skladištaru - Brodarova i skladištarova odgovornost - Zastara iz ugovora o prijevozu stvari morem : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 33, str. 63-65
  PDF (453 KB)
  Jakaša, Branko.
  Kupoprodaja CIF - Prijevoz stvari morem - Odgovornost prodavaoca i njegovog špeditera - Potprijevozni ugovor - Klauzula FIOS - Sigurna luka : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 33, str. 65-67
  PDF (410 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Stojnice : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 33, str. 67-68
  PDF (237 KB)
  Pallua, Emilio.
  Prijevoz putnika zrakom - Međunarodni prijevoz - Nadležnost suda - Tumačenje međunarodnih konvencija : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 9(1967), 33, str. 69-71
  PDF (442 KB)
  Pallua, Emilio.
  Prijevoz putnika zrakom - Uvjeti putne karte otisnuti previše sitnim slovima (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 9(1967), 33, str. 71-73
  PDF (415 KB)
   
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja i prikazi presuda
  Badovinac, Gabro.
  Transportno osiguranje - Osiguranje odgovornosti cestovnog vozara - Gruba nepažnja : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 33, str. 73-75
  PDF (430 KB)
  Jakaša, Branko.
  Osiguranje tereta - Kombinirani prijevoz - Osiguranikova dužnost da očuva osiguratelju pravo regresa - Obustava zastarnog roka - Pokriće rizika krađe : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 33, str. 75-77
  PDF (402 KB)
  Ivković, Đorđe.
  Osiguranje broda - Primjena prava - Belgijsko međunarodno privatno pravo - Pravilo u vezi s nadoveznom okolnosti - Autonomija volje - Utvrđivanje hipotetične volje : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 33, str. 78-79
  PDF (240 KB)
   

  UPPPK broj 34

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  [Uredništvo].
  Francuski zakon o statutu pomorskih brodova i ostalih plovila na moru : [Uvodna napomena uz prijevod]
  UPPPK 9(1967), 34, str. 3
  PDF (73 KB)
  Brajković, Vladislav ; Pallua, Emilio.
  Loi no 67-5, du 3 janvier 1967, portant statut des navires et autres batiments de mer = Zakon br. 67-5, od 3. siječnja 1967., o statutu pomorskih brodova i ostalih plovila na moru : [prijevod, usporedni tekst]
  UPPPK 9(1967), 34, str. 4-29
  PDF (2.2 MB)
   
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Badovinac, Gabro.
  Rješavanje sporova o šteti uslijed smrti (...) - Nadležnost redovnih sudova : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 34, str. 30-31
  PDF (214 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Rješavanje sporova o šteti uslijed smrti (...) - Nadležnost privrednih sudova : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 34, str. 31-33
  PDF (351 KB)
  Sasson, Mario.
  Prijevoz cestom - Vozarina : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 34, str. 33-34
  PDF (286 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz cestom - Preteg vozila - Naknada štete - Primjena željezničkih tarifa : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 34, str. 34-37
  PDF (591 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz željeznicom - Odgovornost željeznice - Stanje ambalaže : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 34, str. 38-39
  PDF (277 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz željeznicom - Oštećenje pokrivača vagona - Pošiljaočeva odgovornost - Nepravilno slaganje : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 34, str. 39-40
  PDF (259 KB)
  Badovinac, Gabro ; Jakaša, Branko.
  Prijevoz cestom - Sklapanje ugovora o prijevozu - Dokazna snaga tovarnog lista (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 9(1967), 34, str. 41-42
  PDF (266 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Odgovornost lučkog slagača - Dokazna snaga brojačkog listića : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 34, str. 43-45
  PDF (389 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Zakup broda - Predaja broda nakon prestanka ugovora o zakupu : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 34, str. 46-49
  PDF (558 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Oštećenje lučkih objekata - Brodarova odgovornost - Pojam lučkog objekta : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 34, str. 49-51
  PDF (393 KB)
  Sasson, Mario.
  Stivadorski skladišni posao : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 34, str. 52-54
  PDF (420 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Regresni zahtjev osigurateljev : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 34, str. 54-55
  PDF (254 KB)
  Pallua, Emilio.
  Prekluzivni rok za pokretanje arbitražnog postupka : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 9(1967), 34, str. 56-59
  PDF (558 KB)
  Pallua, Emilio.
  Objektivna odgovornost kod požara : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 9(1967), 34, str. 59-63
  PDF (701 KB)
  Sajko, Krešimir.
  Za određivanje odgovornosti za sudar na otvorenom moru mjerodavan je lex fori : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 9(1967), 34, str. 63-65
  PDF (388 KB)
  Jakaša, Branko.
  Lučki skladištar - Krcatelj - Odgovornost skladištara i krcatelja - Lako pokvarljiva roba : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 34, str. 65-66
  PDF (260 KB)
  Jakaša, Branko.
  Zajednička avarija - Špediter - Nadležnost suda : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 34, str. 67-68
  PDF (264 KB)
  Jakaša, Branko.
  Špediter - Odgovornost - Primjena prava - Zastara - Krađa od strane špediterovog namještenika : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 34, str. 68-69
  PDF (241 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Nedovoljna ambalaža - Krađa tereta : (prikaz presude i komentar: Nedostatak ambalaže)
  UPPPK 9(1967), 34, str. 69-72
  PDF (525 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Klauzula u teretnici o nadležnosti suda - Primjena prava : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 9(1967), 34, str. 72-74
  PDF (377 KB)
  Dworski, Emanuel.
  Nasukanje : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 34, str. 74-75
  PDF (200 KB)
   
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja i prikazi presuda
  Sikirić, Dragutin.
  Osiguranje - Osigurateljeva subrogacija po Čl.1916 Cod. civ. - Osigurateljeva aktivna legitimacija u regresnoj parnici protiv vozara - Primjena stranog prava - Zajednička avarija i tužba za naknadu štete - Cesse clause, luka pribježišta i viša sila : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 34, str. 76-78
  PDF (380 KB)
  Sikirić, Dragutin.
  Osiguranje - Osigurateljeva subrogacija po Čl.1916 Cod. civ. - Primaočevo pravo na odštetu (...) : (prikaz presude i komentar: Subrogacija osiguratelja po talijanskom pravu)
  UPPPK 9(1967), 34, str. 79-81
  PDF (309 KB)
   

  UPPPK broj 35

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  [Uredništvo].
  Pravilnik Pomorske arbitražne komore u Parizu : [Uvodna napomena uz prijevod]
  UPPPK 9(1967), 35, str. 3
  PDF (62 KB)
  Ivković, Đorđe.
  Reglement d'arbitrage / Chambre arbitrale maritime = Pravilnik arbitraže / Pomorska arbitražna komora : [dio 1] : (prijevod, usporedni tekst)
  UPPPK 9(1967), 35, str. 4-13
  PDF (1.1 MB)
   
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Piasevoli, Nikša.
  Špediter - Špediterova odgovornost - Netočna primaočeva adresa : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 35, str. 14-15
  PDF (258 KB)
  Sasson, Mario.
  Prijevoz cestom - Primjena prava - Vozar i podvozar - Tovarni list - Vozarina : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 35, str. 15-17
  PDF (412 KB)
  Sasson, Mario.
  Prijevoz robe zrakom - Primjena prava - Vozarova odgovornost - Prijevoz živih životinja : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 35, str. 17-19
  PDF (418 KB)
  Badovinac, Gabro ; Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Predaja robe lučkom skladištaru - Brodarova odgovornost - Odgovornost lučkog skladištara - Protest lučkog skladištara brodaru : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 9(1967), 35, str. 19-22
  PDF (575 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Tegljenje - Odustanak od ugovora - Naknada štete - Sposobnost tegljenog objekta za tegljenje : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 35, str. 23-28
  PDF (833 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Poništaj arbitražne odluke : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 35, str. 28-32
  PDF (664 KB)
  Vajić, Ernest.
  Željeznički saobraćaj - Odgovornost za smrt i tjelesne povrede osoba prilikom manevriranja na stanici : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 35, str. 32-34
  PDF (394 KB)
  Pallua, Emilio.
  Prijevoz putnika morem - Raskid ugovora - Odgovornost brodara : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 9(1967), 35, str. 35-37
  PDF (408 KB)
  Pallua, Emilio.
  Kupoprodaja FOB - Nadležnost sudova - Dužnost pribavljanja uvozne dozvole : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 9(1967), 35, str. 37-38
  PDF (278 KB)
  Pallua, Emilio.
  Zakonski privilegiji na brodu : (prikaz presude i komentar: Zakonski privilegiji na brodu u engleskom pravu)
  UPPPK 9(1967), 35, str. 39-42
  PDF (566 KB)
  Pallua, Emilio.
  Mortgage - Troškovi osiguranja : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 9(1967), 35, str. 42-43
  PDF (270 KB)
  Jakaša, Branko.
  Zaustavljanje broda radi pregleda tereta od strane ratnog broda : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 35, str. 44
  PDF (110 KB)
  Pallua, Emilio.
  Špediter - Povreda lučkog radnika - Odgovornost za deklariranu težinu koleta : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 35, str. 44-45
  PDF (231 KB)
  Pallua, Emilio.
  Pomorska kupoprodaja - Dobavljačeva odgovornost prodavaocu u pomorskoj kupoprodaji : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 9(1967), 35, str. 45-46
  PDF (261 KB)
  Pallua, Emilio.
  Kupoprodaja CIF - Dokumentarni akreditiv - Klauzula u teretnici ''Said to weight'' - Odgovornost banke : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 35, str. 47
  PDF (128 KB)
  Pallua, Emilio.
  Kupoprodaja CIF - Ako je prodavaocu poznato da će roba biti otpremljena dalje od luke iskrcaja (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 35, str. 48
  PDF (106 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Čista teretnica : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 35, str. 49-50
  PDF (234 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Vlastita mana robe : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 35, str. 50-51
  PDF (222 KB)
  Pallua, Emilio.
  Prijevoz stvari morem - Klauzula u teretnici o nadležnosti suda : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 9(1967), 35, str. 51-52
  PDF (231 KB)
  Jakaša, Branko.
  Čarter-partija - Ako čarter-partiju nije potpisala jedna stranka (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 9(1967), 35, str. 53-54
  PDF (261 KB)
  Jakaša, Branko.
  Oštećenje podmorskog kabla u luci : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 35, str. 55
  PDF (119 KB)
  Pallua, Emilio.
  Spašavanje na moru - Pojam podrtine : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 35, str. 56
  PDF (106 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Primjena prava - Tumačenje ugovornih klauzula - Klauzule teretnice koje se općenito pozivaju na čarter-partiju - Arbitražna klauzula : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 35, str. 56-60
  PDF (717 KB)
  Pallua, Emilio.
  Prijevoz stvari morem - Jedinica tereta : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 9(1967), 35, str. 61-63
  PDF (401 KB)
  Pallua, Emilio.
  Prijevoz stvari morem - Odgovornost brodara - Klauzula u teretnici o nadležnosti suda : (prikaz presude i komentar: Jurisdikcionalna klauzula pred američkim sudovima)
  UPPPK 9(1967), 35, str. 63-66
  PDF (569 KB)
  Dworski, Emanuel.
  Gubitak ili oštećenje tereta - Redovno trošenje materijala - Klauzula u ugovoru o iskorištavanju maone (''Barge charter'') : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 9(1967), 35, str. 66-68
  PDF (400 KB)
  Pallua, Emilio.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Zastara - Klauzule teretnice : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 35, str. 69-71
  PDF (395 KB)
   
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja i prikazi presuda
  Jakaša, Branko.
  Osiguranje tereta - Odgovornost agenta broda : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 35, str. 72
  PDF (120 KB)
  Sikirić, Dragutin.
  Osiguranje - Ovlaštenja Lloydsova agenta : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 35, str. 73-74
  PDF (170 KB)
   

  UPPPK broj 36

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  Vukmir, Branko.
  Tipski ugovori Ekonomske komisije UN za Europu za izvođenje investicijskih radova u inozemstvu : [Uvodni komentar uz prijevod]
  UPPPK 9(1967), 36, str. 3-4
  PDF (209 KB)
  Vukmir, Branko.
  General conditions for the erection of plant and machinery abroad, No 574 D / prepared by The Secretariat of the United Nations Economic Commision for Europe (Geneva, August 1963) = Opći uvjeti za montažu postrojenja i opreme u inozemstvu / Sekretarijat EK UN za Europu (Ženeva, kolovoz 1963) : (prijevod, usporedni tekst)
  UPPPK 9(1967), 36, str. 5-34
  PDF (3.0 MB)
   
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Šteta na teretu - Protest : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 36, str. 35-37
  PDF (383 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Šteta na teretu - Dokazna snaga brodskog dnevnika - Dokaz o uvjetima skladišta u kojima je roba bila uskladištena : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 36, str. 37-39
  PDF (379 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Protest - Oznaka na protestu ''u sumnji komada'' (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 36, str. 40-42
  PDF (397 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz kamionom - Manjak tereta - Vozarova odgovornost : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 36, str. 42-43
  PDF (246 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz kamionom - Vozarova odgovornost - Gubitak vremena radi čekanja zbog carinjenja robe : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 36, str. 43-44
  PDF (254 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz kamionom - Vozarova odgovornost - Šteta uzrokovana slabim pakiranjem robe : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 36, str. 44-47
  PDF (525 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Mane tereta - Protest - Predaja tereta lučkom stivadoru od brodarove strane : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 36, str. 47-49
  PDF (389 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Prijevoz stvari morem - Ugovor o zakupu i brodarski ugovor - Potpis teretnice od krcateljeve strane : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 36, str. 49-51
  PDF (403 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Odgovornost poduzeća za aerodromske usluge za štetu na zrakoplovu koji se nalazi na poletno-sletnoj stazi : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 36, str. 52-55
  PDF (552 KB)
  Pallua, Emilio.
  Prijevoz stvari morem - Skretanje s puta - Zakašnjenje broda - Naknada štete nastale zbog pada tržišne cijene robe na odredištu (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 9(1967), 36, str. 56-61
  PDF (842 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Klauzule o brodarovoj neodgovornosti unesene u čarter-partiju : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 9(1967), 36, str. 61-62
  PDF (253 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Šteta na teretu - Granice brodarove odgovornosti - Obračun zlatne funte - Prijevoz kontejnera : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 36, str. 62-64
  PDF (383 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost za štetu prije ukrcaja i poslije iskrcaja tereta - Nestanak tereta s obale - Dokaz je li teret nestao nakon iskrcaja : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 9(1967), 36, str. 64-65
  PDF (222 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Manjak tereta - Aktivna legitimacija protiv brodara kad je izdana teretnica na ime - Prijevozni kalo - Obijesno parničenje : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 36, str. 66-67
  PDF (278 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Stojnice - Početak toka stojnica - Izračunavanje stojnica na temelju klauzule ''radno grotlo'' - Štrajk - Predaja pisma spremnosti : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 36, str. 67-70
  PDF (538 KB)
  Pallua, Emilio.
  Privilegiji na brodu - Promjena državne pripadnosti broda - Sukob zakona : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 9(1967), 36, str. 70-72
  PDF (403 KB)
  Pallua, Emilio.
  Prijevoz stvari morem - Časnička potvrda može, prema lokalnom običaju, biti izjednačena s teretnicom : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 9(1967), 36, str. 72-76
  PDF (719 KB)
  Pallua, Emilio.
  Prijevoz putnika zrakom - Vozarova odgovornost za smrt putnika : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 9(1967), 36, str. 76-78
  PDF (388 KB)
   
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja i prikazi presuda
  Badovinac, Gabro.
  Osiguranje odgovornosti - Osiguratelj je dužan nadoknaditi štetu uzrokovanu slabim stanjem kamiona : (prikaz presude)
  UPPPK 9(1967), 36, str. 78-79
  PDF (225 KB)

   


   Popis autora u 1967. godini

   prezime, ime        br. časopisa

  • Badovinac, Gabro 33, 34, 35, 36
  • Brajković, Vladislav 34
  • Dworski, Emanuel 34, 35
  • Horvat, Lida 33
  • Ivković, Đorđe 33, 35
  • Jakaša, Branko 33, 34, 35, 36
  • Pallua, Emilio 33, 34, 35, 36
  • Piassevoli, Nikša 33, 35
  • Rihtman, Zvone 33, 34, 35, 36
  • Sajko, Krešimir 34
  • Sasson, Mario 33, 34, 35
  • Sikirić, Dragutin 34, 35
  • Vajić, Ernest 35
  • Vukmir, Branko 36

 
Copyright © 2013. - Jadranski zavod HAZU
Podatke prikupila, tekstove skenirala i stranice uređuje i ažurira: Marula Vujasinović marula@hazu.hr