HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
JADRANSKI ZAVOD
časopis POREDBENO POMORSKO PRAVO

tekstovi iz arhive

o zavodu /   about institute
knjižnica /   library
o časopisu /   about journal

UPOREDNO POMORSKO PRAVO I POMORSKA KUPOPRODAJA (UPPPK)

godište 5, godina 1963 : broj 17 * 18 * 19 * 20 *

godine 1963 : popis autora


  UPPPK broj 17

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  [s.n.].
  Rules for C.I.F. contracts (Warsaw-Oxford Rules) adopted by the Oxford Conference of August 12, 1932 = Pravila za ugovore CIF (Varšavsko-Oksfordska pravila), prihvaćena na Konferenciji u Oxfordu, 12. kolovoza 1932. : (prijevod, uporedni tekst) : [2. dio]
  UPPPK 5(1963), 17, str. 4-15
  PDF (1.36 MB)
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Vajić, Ernest.
  Prijevoz kamionom - Primalac primitkom robe stupa u direktni odnos s vozarom (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 17, str. 16-18
  PDF (440 KB)
  Vajić, Ernest.
  Prijevoz željeznicom - Povlaštena tarifa za robu uvezenu iz inozemstva (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 17, str. 18-22
  PDF (757 KB)
  Sason, Mario ; Rihtman, Zvone.
  Na prijevoz u unutrašnjoj plovidbi shodno se primjenjuju propisi pomorskog prava : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 5(1963), 17, str. 22-23
  PDF (258 KB)
  Horvat, Lidija.
  Prijevoz kamionom - Autotransportno poduzeće koje primi nalog za prijevoz robe odgovara kao vozar (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 17, str. 23-24
  PDF (230 KB)
  Horvat, Lidija ; Rihtman, Zvone.
  Prijevoz željeznicom - Željeznica nije dužna izvršiti kontrolno vaganje ako to imalac prava izričito ne zatraži : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 5(1963), 17, str. 25-27
  PDF (428 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Odgovornost brodara za teret - Producirana isprava brodarova, kojoj protivna stranka ne prigovori, (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 17, str. 27-29
  PDF (402 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Ukrcaj tereta - Brodar je dužan nadoknaditi štetu krcatelju (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 17, str. 29-31
  PDF (407 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Čista teretnica predstavlja predmnjevu da je teret ukrcan uredno : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 17, str. 31-33
  PDF (408 KB)
  Horvat, Lidija.
  Prijevoz kamionom - Kao dokaz o izvršenom prijevozu i njegovim modalitetima služi prijevoznica koju potpiše primalac : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 17, str. 33-34
  PDF (274 KB)
  Zloković, Kosta.
  Privredni sudovi nisu nadležni za rješavanje sporova o zahtjevu za upis promjene organa upravljanja : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 5(1963), 17, str. 34-37
  PDF (608 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Ugovor o prijevozu stvari može biti zaključen i usmeno : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 17, str. 38-39
  PDF (299 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Popravak brodskog motora : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 17, str. 39-41
  PDF (423 KB)
  Kisić, Ive.
  Odgovornost brodara za tjelesnu povredu člana posade : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 5(1963), 17, str. 42-43
  PDF (279 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz željeznicom - Za štetu nastalu u skladištu željeznice, nakon prijevoza, a prije predaje tereta, (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 5(1963), 17, str. 44-45
  PDF (237 KB)
  Jakaša, Branko.
  Bureau Veritas ne odgovara kod kupoprodaje broda (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 17, str. 45
  PDF (107 KB)
  Jakaša, Branko.
  Lučki skladištar koji prima sličnu robu na temelju raznih teretnica (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 17, str. 46
  PDF (120 KB)
  Jakaša, Branko.
  Lako lomljiva roba koja se prevozi u rasutom stanju : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 5(1963), 17, str. 47-48
  PDF (282 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz vina - Brodovlasnik koji je dao brod u time-chrter ne odgovara za izvršenje ugovora o prijevozu, kad je zapovjednik potpisao teretnicu u ime time-charterera (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 5(1963), 17, str. 48-50
  PDF (412 KB)
  Jakaša, Branko.
  Špediterski posao - Kombinirani prijevoz : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 5(1963), 17, str. 50-51
  PDF (223 KB)
  Jakaša, Branko.
  Sudar brodova - Brodar broda koji je udario u drugi brod odgovara za skrivene mane svoga broda : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 5(1963), 17, str. 52-53
  PDF (215 KB)
  Jakaša, Branko.
  Pravni pojam broda - Brod u raspremi (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 17, str. 53
  PDF (88 KB)
  Brkić, Srđan.
  Kupoprodaja CIF - Prijelaz vlasništva ugovoren poslije krcanja : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 17, str. 54
  PDF (94 KB)
  Brkić, Srđan.
  Kupoprodaja FOB - Isporuka koja nije u skladu s ugovorom : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 17, str. 54
  PDF (94 KB)
  Brkić, Srđan.
  Kupoprodaja C and F - Predstavnik stranog prodavatelja u Francuskoj : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 17, str. 55
  PDF (110 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prekrcaj tereta - Klauzula o prekrcaju tereta može se odnositi na direktni i kombinirani prijevoz : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 17, str. 55-56
  PDF (201 KB)
  Pallua, Emilio.
  Privilegij na brodu - Kolizijsko pravilo za privilegije na brodu : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 5(1963), 17, str. 57-59
  PDF (451 KB)
  Filipović, Velimir.
  Slaganje tereta - Brodar odgovara za oštećenje tereta od stranog mirisa (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 5(1963), 17, str. 59-60
  PDF (290 KB)
  Andrassy, Juraj.
  Uskrata eksekvatura tzv. arbitražne presude Ripert - Panchaud : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 17, str. 60-62
  PDF (437 KB)
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja i prikazi presuda
  Badovinac, Gabro.
  Dražba stranog broda u jugoslavenskoj luci : (komentar)
  UPPPK 5(1963), 17, str. 64-68
  PDF (584 KB)

   


  UPPPK broj 18

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  [s.n.].
  Rules for C.I.F. contracts (Warsaw-Oxford Rules) adopted by the Oxford Conference of August 12, 1932 = Pravila za ugovore CIF (Varšavsko-Oksfordska pravila), prihvaćena na Konferenciji u Oxfordu, 12. kolovoza 1932. : (prijevod, uporedni tekst) : [3. dio]
  UPPPK 5(1963), 18, str. 4-11
  PDF (821 KB)
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Rihtman, Zvone.
  Lučki skladištar mora dokazati da je ukrcao na brod onu količinu tereta koju je primio na uskladištenje i ukrcaj : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 18, str. 12-13
  PDF (259 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Prijevoz željeznicom - Pošiljalac robe, koji je od željeznice obaviješten da se primalac ne može pronaći, (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 18, str. 13-14
  PDF (268 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Uskladištenje robe na otvorenom skladištu - Skladištar ne odgovara za štetu koja je nastala višom silom (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 18, str. 15-16
  PDF (284 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Prijevoz kamionom - Pošiljalac koji je naveden u prijevoznici i koji vozaru preda robu na prijevoz (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 18, str. 16-17
  PDF (261 KB)
  Badovinac, Gabro ; Filipović, Velimir.
  Predaja tereta skladištaru u odsutnosti primaoca, a na temelju klauzule u teretnici (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 5(1963), 18, str. 18-21
  PDF (592 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Suvlasništvo broda - Pravo suvlasništva na prihode postignute iskorištavanjem broda : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 18, str. 21-24
  PDF (597 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz kamionom - Na međunarodni prijevoz robe, ako je mjesto ukrcaja ili predaje tereta u Jugoslaviji, primjenjuje se Konvencija (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 18, str. 24-27
  PDF (556 KB)
  Pallua, Emilio.
  Zastara tužbenog zahtjeva - Rok zastare počinje teći od trenutka kad je nastala šteta : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 5(1963), 18, str. 27-30
  PDF (613 KB)
  Pallua, Emilio.
  Popravak broda - Pravni značaj prava retencije brodogradilišta : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 5(1963), 18, str. 31-32
  PDF (278 KB)
  Filipović, Velimir.
  Pravna snaga teretnice - Teretnica zadržava pravnu snagu sve dok brodar ne preda robu primaocu : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 18, str. 32-33
  PDF (276 KB)
  Filipović, Velimir.
  Prijevoz stvari morem - Ako krcatelj češće daje na prijevoz istom brodaru jednaki teret (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 5(1963), 18, str. 34-35
  PDF (246 KB)
  Filipović, Velimir.
  Razlika između nautičke i komercijalne krivnje : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 5(1963), 18, str. 35
  PDF (116 KB)
  Jakaša, Branko.
  Za pojam broda u smislu primjene propisa o pomorskim prijevozima nisu isključivo odlučni propisi pomorsko-upravnog prava : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 5(1963), 18, str. 36, 38
  PDF (124 KB)
  Jakaša, Branko.
  Pravni pojam broda na primjer za primjenu pomorsko-imovinskog prava : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 5(1963), 18, str. 37-38
  PDF (257 KB)
  Jakaša, Branko.
  Tegljenje - Unatoč izričnoj klauzuli u ugovoru o tegljenju, prema kojoj brodar tegljača prepušta upravu tegljenja tegljenom brodu (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 5(1963), 18, str. 38-39
  PDF (250 KB)
  Jakaša, Branko.
  Uskladištenje robe u luci - Značenje više sile : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 18, str. 39-40
  PDF (253 KB)
  Jakaša, Branko.
  Odgovornost brodara za štetu nastalu nedostatkom ambalaže i velikim dimenzijama pojedinih komada tereta : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 5(1963), 18, str. 40-41
  PDF (263 KB)
  Jakaša, Branko.
  Pojam više sile - Zakašnjenje dolaska broda u luku ukrcaja : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 5(1963), 18, str. 41-42
  PDF (254 KB)
  Jakaša, Branko.
  Jačina vjetra od 90-100 čvorova na sat predstavlja višu silu i za Sjeverni Atlantik zimi : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 5(1963), 18, str. 42-44
  PDF (404 KB)
  Jakaša, Branko.
  Vrijeme upotrijebljeno za ukrcaj ili iskrcaj prije početka toka stojnica računa se samo ako je to izričito ugovoreno : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 18, str. 44-45
  PDF (267 KB)
  Jakaša, Branko.
  Nedostatak ambalaže nije isto što i nepostojanje ambalaže : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 5(1963), 18, str. 45-47
  PDF (412 KB)
  Jakaša, Branko.
  Ukrcaj tereta na palubu - Klauzula u teretnici , kojom se odobrava krcanje na palubu, nema značaja naročito otegotne klauzule (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 5(1963), 18, str. 47-48
  PDF (247 KB)
  Jakaša, Branko ; Triva, Siniša.
  Iskrcaj tereta u odsutnosti primaoca - Predaja tereta lučkom skladištaru : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 5(1963), 18, str. 49-50
  PDF (303 KB)
  Jakaša, Branko.
  Sposobnost broda za plovidbu - Nije dovoljan dokaz da je brod sposoban za plovidbu (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 18, str. 51
  PDF (130 KB)
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja i prikazi presuda
  Horvat, Lidija.
  Transportno osiguranje robe - Plaćanje premije osiguranja : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 18, str. 51-53
  PDF (402 KB)
  Sason, Mario.
  Osiguranje odgovornosti javnih skladišta - Osiguranje rizika za isplatu dangubnine vagona : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 18, str. 54-55
  PDF (265 KB)
  Sason, Mario.
  Osiguranje odgovornosti javnih skladišta za rizik odgovornosti : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 18, str. 55-56
  PDF (267 KB)
  DOKUMENTACIJA : ZAKONI I DRUGI PROPISI : osvrti
  Jakaša, Branko.
  Zračni zakonik SSSR-a
  UPPPK 5(1963), 18, str. 57-60
  PDF (587 KB)
  PRIKAZI KNJIGA I ČLANAKA
  Pallua, Emilio.
  Komercijalna i nautička krivnja (autor : G.H. Lafage) (časopis Droit maritime francais, 1963, str. 104-111) : (prikaz članka)
  UPPPK 5(1963), 18, str. 60-61
  PDF (297 KB)
  Pallua, Emilio.
  Abandon pomorskih podrtina (autor : J. Villeneau) (časopis Droit maritime francais, 1963, str. 259-266) : (prikaz članka)
  UPPPK 5(1963), 18, str. 61-62
  PDF (282 KB)

   


  UPPPK broj 19

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  [Uredništvo].
  Opća čarter partija 1962. : Bilješka : (uvodna napomena uz prijevod)
  UPPPK 5(1963), 19, str. 3
  PDF (77 KB)
  [s.n.].
  General charter party 1962 - Code Name ''Nugen'' = Opća čarter partija 1962. - Ime po kodu ''Nugen'' : (prijevod, uporedni tekst) : [1. dio]
  UPPPK 5(1963), 19, str. 4-13
  PDF (501 KB)
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Čolović, Ilija.
  Brod nije pravna osoba i ne može biti stranka u postupku : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 19, str. 14-16
  PDF (420 KB)
  Sason, Mario.
  Prijevoz željeznicom - Na povlaštenu reekspediciju robe koja je stigla iz inozemstva (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 19, str. 16-18
  PDF (433 KB)
  Vajić, Ernest.
  Dužnik iz prijevoznog ugovora mora udovoljiti svojoj obvezi na temelju vjerovnikove fakture (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 19, str. 18-19
  PDF (262 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Pomorski agent - Vozarina u pomorskom prijevozu : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 19, str. 20-22
  PDF (460 KB)
  Sason, Mario.
  Prijevoz kamionom - Odnosi između kupca i prodavaoca nisu odlučni za stranke iz prijevoznog ugovora : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 19, str. 22-23
  PDF (295 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz željeznicom - Imaoca prava obvezuje potpis njegovog namještenika proviđen pečatom u željezničkoj knjizi (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 19, str. 24
  PDF (101 KB)
  Jakaša, Branko.
  Osiguranje tereta - Klauzula posebnih uvjeta osiguranja prema kojoj osiguratelj pokriva sve rizike (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 5(1963), 19, str. 25-26
  PDF (265 KB)
  Jakaša, Branko.
  Teretnica na ime - Osiguranje tereta - Špediter : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 19, str. 27
  PDF (121 KB)
  Pallua, Emilio.
  Pojam ''bilo koje vozilo'' obuhvaća i morski brod : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 5(1963), 19, str. 28
  PDF (137 KB)
  Jakaša, Branko.
  Potprijevozni ugovor - Treći imalac teretnice koji primi teret na osnovi teretnice koju je izdao naručitelj (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 5(1963), 19, str. 29-30
  PDF (249 KB)
  Pallua, Emilio.
  Zastara tužbe iz prijevoznog ugovora - Slagač se može uspješno pozvati na zastaru (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 5(1963), 19, str. 30-31
  PDF (253 KB)
  Jakaša, Branko.
  Kupoprodaja FOB - Prijevoz stvari morem - Prodavalac je dužan predati brodaru robu us tanju koje odgovara njenom normalnom roku trajanja : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 19, str. 31-32
  PDF (265 KB)
  Jakaša, Branko.
  Predaja tereta neovlaštenoj osobi - Teretnica - Teretnica je kauzalni a ne apstraktni vrijednosni papir (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 5(1963), 19, str. 32-36
  PDF (752 KB)
  Jakaša, Branko.
  Teretnica - Oslobađanje odgovornosti brodara : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 5(1963), 19, str. 37-38
  PDF (262 KB)
  Jakaša, Branko.
  Šteta na teretu - Za utvrđivanje štete mjerodavan je nalaz avarijskog komesara sastavljen u prisustvu osiguratelja i osiguranika i u odsustvu brodara (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 19, str. 38-39
  PDF (272 KB)
  Jakaša, Branko.
  Noleggio - Predmet ovog ugovora može biti samo brod sposoban za plovidbu : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 5(1963), 19, str. 39-40
  PDF (269 KB)
  Jakaša, Branko.
  Ograde u teretnici odnose se samo na podatke koje teretnica izričito sadrži : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 5(1963), 19, str. 40-42
  PDF (408 KB)
  Pallua, Emilio.
  Odgovornost za javnu smetnju na plovidbenom putu : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 5(1963), 19, str. 42-45
  PDF (549 KB)
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja i prikazi presuda
  Borić, Vladimir.
  Prijevoz kamionom - Osiguranje tereta - Vozar odgovara za štetu na teretu prouzrokovanu stanjem kamiona bez obzira na krivnju : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 19, str. 46-48
  PDF (375 KB)
  Zlodre, Ratko.
  Osiguranje automobila - Osiguranik koji zajedno s osigurateljem zapisnički utvrdi razlog oštećenja (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 19, str. 48-49
  PDF (237 KB)
  Haramustek, Tomislav.
  Osiguranje - Osiguratelj koji nastupa umjesto osiguranika ne stječe originalno pravo prema štetniku (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 19, str. 49-51
  PDF (407 KB)
  Sikirić, Dragutin.
  Osiguranje broda - Potonuće bagera i na nj privezane peniše : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 19, str. 51-53
  PDF (397 KB)
  Sikirić, Dragutin.
  Osiguranje tereta - Napuštaj tereta (delaissement) : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 19, str. 53-55
  PDF (411 KB)
  Jakaša, Branko.
  Osiguranje broda - Brod mora imati svjedodžbu o klasi (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 19, str. 55-57
  PDF (373 KB)
  PRIKAZI KNJIGA I ČLANAKA
  Pallua, Emilio.
  Funkcija koje je obnova u toku : ''Cargador'' (autor : J. Le Clere) (časopis Droit maritime francais, 1963, str. 451-463) : (prikaz članka)
  UPPPK 5(1963), 19, str. 58-59
  PDF (317 KB)
  Pallua, Emilio.
  Jedno neprirodno proširenje zajedničke avarije : Klauzula o neodjeljivanju (autor : P. Lureau) (časopis Droit maritime francais, 1963, str. 515-522) : (prikaz članka)
  UPPPK 5(1963), 19, str. 60-61
  PDF (223 KB)

   


  UPPPK broj 20

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  [Uredništvo].
  Opća čarter partija 1962. : Bilješka : (uvodna napomena uz prijevod)
  UPPPK 5(1963), 20, str. 3
  PDF (14 KB)
  [s.n.].
  General charter party 1962 - Code Name ''Nugen'' = Opća čarter partija 1962. - Ime po kodu ''Nugen'' : (prijevod, uporedni tekst) : [2. dio]
  UPPPK 5(1963), 20, str. 4-17
  PDF (784 KB)
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Borić, Vladimir.
  Špediter - Špediter koji prihvati dispoziciju krajnjeg korisnika (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 20, str. 18-19
  PDF (238 KB)
  Borić, Vladimir.
  Špediter - Špediter je dužan, ako je u dispoziciji primio takav nalog, pribaviti sve isprave (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 20, str. 19-21
  PDF (369 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Vozarina pomorskog prijevoza - Pomorski agent - Agent koji tuži imaoca teretnice (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 20, str. 21-24
  PDF (553 KB)
  Borić, Vladimir.
  Prijevoz kamionom - Vozar odgovara za štetu na robi koja nastane krivnjom šofera : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 20, str. 24-26
  PDF (383 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Kolska dangubnina - Skladištar koji iskrcava brod mora tako raditi da vagoni ne padnu u dangubu : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 20, str. 26-27
  PDF (265 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Sudar brodova - Brod koji ulazi u luku dužan je dati prednost brodu koji izlazi iz luke : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 20, str. 28-31
  PDF (603 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Prijevoz robe željeznicom - Zastara - Tužba podnesena protiv ZJŽ (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 20, str. 31-33
  PDF (369 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Time-charter nije ugovor o zakupu broda - Ugovor sklopljen na tipskom formularu ''Baltime Uniform Time Charter'' (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 20, str. 33-37
  PDF (667 KB)
  Pallua, Emilio.
  Obveze brodskog agenta iz ugovora : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 5(1963), 20, str. 38-39
  PDF (263 KB)
  Pallua, Emilio.
  Odnos teretnice i čarter-partije : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 5(1963), 20, str. 40-43
  PDF (568 KB)
  Pallua, Emilio.
  Privilegij posade na brod - Koje pravo treba primijeniti : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 5(1963), 20, str. 43, 48-50
  PDF (130 KB)
  Pallua, Emilio.
  Konfiskacija broda - Ne dira u mortgage : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 5(1963), 20, str. 44-45, 48-50
  PDF (274 KB)
  Pallua, Emilio.
  Pomorski i nepomorski privilegiji : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 5(1963), 20, str. 45-46, 48-50
  PDF (244 KB)
  Pallua, Emilio.
  Utrnuće privilegija protekom vremena - Vrijeme se računa u odnosu na mortgage (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 5(1963), 20, str. 47, 48-50
  PDF (557 KB)
  Jakaša, Branko.
  Slagač - Požar na brodu : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 20, str. 50-51
  PDF (250 KB)
  Jakaša, Branko.
  Slagač - Troškovi iskrcaja tereta : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 20, str. 51-52
  PDF (270 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Požar - U francuskom pravu za štetu od požara brodar ne odgovara jedino ako je požar nastao višom silom : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 5(1963), 20, str. 52-54
  PDF (413 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Nautička greška zapovjednikova : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 20, str. 54-55
  PDF (241 KB)
  Jakaša, Branko.
  Kupoprodaja - Osiguranje tereta : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 5(1963), 20, str. 55-58
  PDF (501 KB)
  Jakaša, Branko.
  Kupoprodaja FOB - Kupac mora snositi štetne posljedice ako ne udovolji svojoj obvezi da stavi brod na raspolaganje za ukrcaj : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 20, str. 59
  PDF (123 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Ne radi se o komercijalnoj greški ako je teret oštećen drugom, blizu njega složenom, robom (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 5(1963), 20, str. 59-61
  PDF (399 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Prekrcaj tereta : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 20, str. 61-62
  PDF (289 KB)
  Jakaša, Branko.
  Zapovjednik broda - Brodar ne odgovara za zapovjednikova djela koja ovaj učini u vršenju svoje funkcije predstavnika organa državne uprave : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 5(1963), 20, str. 63-64
  PDF (259 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Linijski brod - Sklapanje ugovora : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 20, str. 64-66
  PDF (414 KB)
  Katičić, Natko.
  Zakon koji se primjenjuje na hipoteze i privilegije na stranim brodovima : (komentar jedne presude)
  UPPPK 5(1963), 20, str. 67-69
  PDF (402 KB)
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja i prikazi presuda
  Sikirić, Dragutin.
  Osiguranje tereta - Navodno dvostruko osiguranje : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 5(1963), 20, str. 70-74
  PDF (662 KB)
  Jakaša, Branko.
  Osiguranje broda - Klauzula ''FPA osim motora'' : (prikaz presude)
  UPPPK 5(1963), 20, str. 75-76
  PDF (237 KB)
  PRIKAZI KNJIGA I ČLANAKA
  Jakaša, Branko.
  Pomorsko pravo (autor : R. Sandiford) (Milano : A. Giuffre, 1960) : (prikaz knjige)
  UPPPK 5(1963), 20, str. 76-77
  PDF (268 KB)

   


   Popis autora u 1963. godini

   prezime, ime        br. časopisa

  • Andrassy, Juraj 17
  • Badovinac, Gabro 17, 18, 19, 20
  • Borić, Vladimir 19, 20
  • Brkić, Srđan 17
  • Čolović, Ilija 19
  • Filipović, Velimir 17, 18
  • Haramustek, Tomislav 19
  • Horvat, Lidija 17, 18
  • Jakaša, Branko 17, 18, 19, 20
  • Katičić, Natko 20
  • Kisić, Ive 17
  • Pallua, Emilio 17, 18, 19, 20
  • Rihtman, Zvone 17, 18, 19, 20
  • Sason, Mario 17, 18, 19
  • Sikirić, Dragutin 19, 20
  • Triva, Siniša 18
  • Vajić, Ernest 17, 19
  • Zlodre, Ratko 19
  • Zloković, Kosta 17

 
Copyright © 2013. - Jadranski zavod HAZU
Podatke prikupila, tekstove skenirala i stranice uređuje i ažurira: Marula Vujasinović marula@hazu.hr