HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
JADRANSKI ZAVOD
časopis POREDBENO POMORSKO PRAVO

tekstovi iz arhive

o zavodu /   about institute
knjižnica /   library
o časopisu /   about journal

UPOREDNO POMORSKO PRAVO I POMORSKA KUPOPRODAJA (UPPPK)

godište 8, godina 1966 : broj 29 * 30 * 31 * 32 *

godina 1966. : popis autora


  UPPPK broj 29

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  [Uredništvo].
  Opći uvjeti dobave Austrijskog stručnog saveza industrije strojeva čelične i željezne konstrukcije : (uvodna napomena uz prijevod)
  UPPPK 8(1966), 29, str. 3
  PDF (35 KB)
  Drvarski, Tatjana.
  Allgemeine Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahl- u. Eisenbauindustrie Oesterreichs = Opći uvjeti dobave Austrijskog stručnog saveza industrije strojeva čelične i željezne konstrukcije : [prijevod, usporedni tekst]
  UPPPK 8(1966), 29, str. 4-19
  PDF (1.6 MB)
   
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Horvat, Lida.
  Prijevoz željeznicom - Slabo stanje kola - Odgovornost željeznice : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 29, str. 20-21
  PDF (278 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Teretnica - Nadležnost suda : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 29, str. 21-24
  PDF (546 KB)
  Sasson, Mario.
  Prijevoz željeznicom - Zakup cisterne : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 29, str. 24-25
  PDF (251 KB)
  Sasson, Mario.
  Prijevoz kamionom - Podvozar - Naplata vozarine : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 29, str. 25-26
  PDF (287 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Stojnice, prekostojnice, izvanredne prekostojnice - Reversibilne stojnice : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 29, str. 26-29
  PDF (593 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Agent - Agent je osobno odgovoran (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 29, str. 29-30
  PDF (275 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Prijevoz stvari morem - Ukrcaj i iskrcaj tereta - Troškovi kopnene dizalice - Odnos klauzula teretnice i ugovora o prijevozu - Nedovoljno pakiranje tereta : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 29, str. 30-31
  PDF (245 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Sudar brodova - Zapovjednik koji započne manevrom otiskivanja od obale (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 29, str. 32-33
  PDF (276 KB)
  Sasson, Mario.
  Prijevoz željeznicom - Za obveze iz ugovora o međunarodnom prijevozu (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 29, str. 34-35
  PDF (280 KB)
  Sasson, Mario.
  Prijevoz željeznicom - Prekoračenje roka isporuke Pasivna legitimacija ZTP-a : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 29, str. 35-36
  PDF (302 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Odustanak od ugovora : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 29, str. 36-39
  PDF (638 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz željeznicom - Nepravilno pakiranje robe : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 29, str. 39-40
  PDF (296 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Opasan teret - Pakiranje tereta - Špediter - Krcatelj - Ukrcaj druge robe uz prethodno ugovorenu - Manjak tereta : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 8(1966), 29, str. 40-44
  PDF (734 KB)
  Rihtman, Zvone ; Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Sposobnost broda - Požar Manjak tereta : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 8(1966), 29, str. 44-46
  PDF (398 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Povreda člana posade broda : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 29, str. 47
  PDF (133 KB)
  Arneri, Dušan.
  Ukrcaj tereta na brod - Šteta uzrokovana ukrcajem : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 29, str. 48-49
  PDF (290 KB)
  Pallua, Emilio.
  Čarter-partija i teretnica : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 8(1966), 29, str. 49-53
  PDF (720 KB)
  Pallua, Emilio.
  Prijevoz stvari morem - Teretnica izdana za neukrcani dio tereta : (prikaz presude i komentar: Odgovornost potpisnika teretnice za količinska utvrđenja u pogledu tereta u teretnici)
  UPPPK 8(1966), 29, str. 54-62
  PDF (1.4 MB)
  Pallua, Emilio.
  Zaustavljanje broda društva u likvidaciji - Sud nadležan za likvidaciju (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 8(1966), 29, str. 62-64
  PDF (419 KB)
  Grabovac, Ivo.
  Pomorac - Iskrcaj izvan lukeUK bez odobrenja nadležnog organa : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 29, str. 65-66
  PDF (251 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz putnika morem - Klauzula o nemarnosti : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 8(1966), 29, str. 66-67
  PDF (248 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Vlastita mana robe - Odgovornost brodara : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 29, str. 68-69
  PDF (274 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Oštećenje tereta - Viša sila - Komercijalna krivnja posade - Odgovornost brodara : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 29, str. 69-70
  PDF (259 KB)
  Pallua, Emilio.
  Prijevoz stvari morem - Brodar i vozar - Teretnica : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 8(1966), 29, str. 70-72
  PDF (422 KB)
  Filipović, Velimir.
  Popravak broda - Odgovornost brodogradilišta za štetu uzrokovanu požarom - Primjena klauzula Općih pravila brodogradilišta : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 29, str. 72-73
  PDF (289 KB)
  Pallua, Emilio.
  Šteta na teretu za vrijeme prijevoza - Raspored tereta dokaza : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 8(1966), 29, str. 74-75
  PDF (250 KB)
  Zloković, Kosta.
  Na potraživanje iz naslova ''demurrage''-a (novčana kazna) za zadržavanje stranih brodova (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 29, str. 76
  PDF (110 KB)
  Zloković, Kosta.
  Suglasno Čl.9 ''Položenija'' STO od 29.prosinca 1934. (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 8(1966), 29, str. 77-80
  PDF (548 KB)
   
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja i prikazi presuda
  Sasson, Mario.
  Osiguranje tereta na željeznici - Zastara osigurateljevog zahtjeva prema vozaru : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 29, str. 81-82
  PDF (285 KB)
  Sikirić, Dragutin.
  Osiguranje broda - Brodolom osiguranog broda - Troškovi putovanja osiguranika na mjesto brodoloma : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 29, str. 82-83
  PDF (269 KB)
  Sikirić, Dragutin.
  Osiguranje broda - Havarija motora - Nasukanje - Odgovornost osiguratelja : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 29, str. 83-85
  PDF (432 KB)
  PRIKAZI KNJIGA I ČASOPISA (i članaka)
  Pallua, Emilio.
  Tužbe iz pomorskog prijevoza stvari (autor: W. Tetley) (Toronto ; London : Carswell, 1965) : (prikaz knjige)
  UPPPK 8(1966), 29, str. 85-86
  PDF (244 KB)
   

  UPPPK broj 30

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  [Uredništvo].
  Pravila pomorske arbitraže Japanske pomorske komore : (Uvodna napomena uz prijevod)
  UPPPK 8(1966), 30, str. 3
  PDF (48 KB)
  Ivković, Đorđe.
  The Maritime Arbitration of the Japan Shipping Exchange, Inc. = Pravila pomorske arbitraže Japanske pomorske komore : (prijevod, usporedni tekst)
  UPPPK 8(1966), 30, str. 4-21
  PDF (1.8 MB)
   
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Piassevoli, Nikša.
  Prijevoz stvari morem - Ukrcaj i iskrcaj tereta - Izmjena ugovora : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 30, str. 22-23
  PDF (267 KB)
  Piassevoli, Nikša ; Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Stojnice i prekostojnice - Vremenska tablica : (prikaz presude i komentar: Dokazna snaga vremenske tablice)
  UPPPK 8(1966), 30, str. 23-25
  PDF (407 KB)
  Piassevoli, Nikša.
  Prijevoz stvari morem - Špediter - Ukrcaj, iskrcaj tereta - Klauzula FIO - Troškovi špeditera : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 30, str. 25-26
  PDF (253 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Prijevoz kamionom - Vozarina : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 30, str. 26-27
  PDF (256 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz željeznicom - Prijevoz živih životinja - Odgovornost željeznice za stanje vagona : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 30, str. 28-30
  PDF (438 KB)
  Rihtman, Zvone.
  PUkrcaj i iskrcaj tereta - Stojnice i prekostojnice - Slagač : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 30, str. 30-31
  PDF (298 KB)
  Piassevoli, Nikša.
  Prijevoz stvari morem - Ukrcaj i iskrcaj tereta - Primjena tarife lučkog slagača : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 30, str. 32-33
  PDF (282 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Ukrcaj tereta na brod - Stojnice i prekostojnice : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 30, str. 33-34
  PDF (253 KB)
  Pallua, Emilio.
  Arbitražna klauzula : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 8(1966), 30, str. 34-36
  PDF (408 KB)
  Jakaša, Branko.
  Putovanje broda - Smrt pilota : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 8(1966), 30, str. 37-38
  PDF (263 KB)
  Pallua, Emilio.
  Lučki slagač - Odgovornost - Šteta na teretu prilikom iskrcaja - Legitimacija primaoca i slagača : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 8(1966), 30, str. 38-40
  PDF (429 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Sposobnost broda za plovidbu - Kvar rashladnih naprava - Odgovornost brodara - Odgovornost brodovlasnika koji je dao brod u zakup - Odgovornost brodovlasnikovih dobavljača : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 30, str. 40-43
  PDF (541 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Slagač - Špediter - Skrivena mana robe - Odgovornost brodara, slagača i špeditera - Protest : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 8(1966), 30, str. 43-45
  PDF (400 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Nadležnost suda - Klauzula u teretnici o nadležnosti suda - Krcatelj i primalac : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 8(1966), 30, str. 45-47
  PDF (390 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Vlastito svojstvo robe - Odgovornost brodara : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 30, str. 47-48
  PDF (255 KB)
  Pallua, Emilio.
  Tjelesna povreda pomorca - Brodar ne odgovara (...) : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 8(1966), 30, str. 48-50
  PDF (406 KB)
  Pallua, Emilio.
  Kupoprodaja franko-teglenica - Osiguranje tereta u unutrašnjoj plovidbi : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 30, str. 50-52
  PDF (405 KB)
  Jakaša, Branko.
  Transportno osiguranje - Dužnost osiguranikova da u zakonskom ili ugovorenom roku prijavi osiguratelju nastanak osiguranog slučaja : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 30, str. 52-53
  PDF (253 KB)
  Jakaša, Branko.
  Brodski agent - Tjelesna povreda lučkog radnika : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 30, str. 53-54
  PDF (262 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Marginalne klauzule - Jedinica tereta - Ograničenje odgovornosti prema jedinici tereta : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 30, str. 54-57
  PDF (551 KB)
  Jakaša, Branko.
  Brodski agent - Pasivna legitimacija agentova : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 30, str. 57
  PDF (112 KB)
  Katičić, Natko.
  Zastara vozarine - Zakon koji se primjenjuje na ugovore o iskorištavanju brodova (...) : (prikaz presude i komentar: Rokovi zastare u pomorskopravnim sporovima i nerazmjerno dug rok stranog općeg prava - Dokazivanje toga prava)
  UPPPK 8(1966), 30, str. 58-59
  PDF (274 KB)
  Filipović, Velimir.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 30, str. 60-61
  PDF (259 KB)
  Dworski, Emanuel.
  Prijevoz po teretnici - Lučki slagač i tesar - Time-charter - Vjetar jačine 8 po Beaufortovoj skali (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 30, str. 61-65
  PDF (619 KB)
  Pallua, Emilio.
  Prijevoz stvari morem - Slaganje tereta : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 30, str. 65-66
  PDF (271 KB)
   
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja i prikazi presuda
  Rihtman, Zvone.
  Osiguranje tereta u prijevozu kamionom - Vrijeme osiguranja - Izdavanje tovarnog lista kao preduvjet osigurateljeve obveze na naknadu štete : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 30, str. 67-69
  PDF (412 KB)
  Sikirić, Dragutin.
  Osiguranje broda - Neplaćanje premije o dospijeću kao uzrok automatske suspenzije (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 30, str. 69-70
  PDF (249 KB)
  Sikirić, Dragutin.
  Osiguranje tereta i međunarodni pomorski prijevoz - Subrogacija osiguratelja tereta do visine isplaćenog iznosa odštete : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 8(1966), 30, str. 70-72
  PDF (290 KB)
   

  UPPPK broj 31

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  [Uredništvo].
  Odredbe o pomorskoj arbitražnoj komisiji i Pravilnik o postupku pred Komisijom : (Uvodna napomena uz prijevod)
  UPPPK 8(1966), 31, str. 3
  PDF (36 KB)
  Zloković, Kosta.
  Položenie o Morskoj arbitražnoj komissii pri Vsesojuznoj torgovoj palate = Odredbe o Pomorskoj arbitražnoj komisiji pri Svesaveznoj trgovinskoj komori ; Pravila o proizvodstve del v Morskoj arbitražnoj komissii pri Vsesojuznoj torgovoj palate = Pravilnik o postupku pred Pomorskom arbitražnom komisijom pri Svesaveznoj trgovinskoj komori : (prijevod, usporedni tekst)
  UPPPK 8(1966), 31, str. 4-22
  PDF (2.3 MB)
   
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Sasson, Mario.
  Prijevoz osoba u cestovnom saobraćaju : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 31, str. 23
  PDF (99 KB)
  Badovinac, Gabro ; Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Protest - Općim brodarovim uvjetima predviđeni prekluzivni rokovi - Predaja tereta : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 8(1966), 31, str. 24-26
  PDF (418 KB)
  Sasson, Mario.
  Prijevoz željeznicom - Kolska dangubnina - Početak toka roka odnošenja : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 31, str. 26-27
  PDF (261 KB)
  Sasson, Mario.
  Prijevoz željeznicom - Dokazna snaga ekspresnog lista i ostalih željezničkih službenih evidencija : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 31, str. 28-29
  PDF (283 KB)
  Sasson, Mario.
  Prijevoz kamionom - Primjena prava - Dokazna snaga tovarnog lista - Slabo pakiranje robe : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 31, str. 29-31
  PDF (433 KB)
  Sasson, Mario.
  Prijevoz stvari morem - Vozni red - Brodarova obveza na sklapanje ugovora prema objavljenom voznom redu : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 31, str. 31-33
  PDF (421 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz kamionom - Vozarova odgovornost - Pregled robe tokom prijevoza - Trajanje putovanja : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 31, str. 33-35
  PDF (421 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz željeznicom - Odgovornost željeznice - Slabo pakiranje robe : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 31, str. 35-36
  PDF (256 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz željeznicom - Odgovornost željeznice - Pakiranje robe : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 31, str. 37-38
  PDF (287 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz kamionom - Šofer - Ugovor o prijevozu i tovarni list - Vozarina - Ovlaštenje šoferu za sklapanje ugovora o prijevozu : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 31, str. 38-39
  PDF (288 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Cestovni saobraćaj - Šofer - Ovlaštenje šoferu da na pumpnim stanicama kupuje gorivo i mazivo : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 31, str. 40-41
  PDF (280 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Udar broda u fiksni objekt na moru : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 31, str. 41-42
  PDF (279 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Lučki skladištar - Odgovornost : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 31, str. 42-45
  PDF (587 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Prijevoz željeznicom - Naknada za troškove pretovara tijekom prijevoza - Zastara za ove troškove i druge sporedne usluge : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 31, str. 45-46
  PDF (274 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Prijevoz kamionom - Špediter - Sklapanje ugovora - Vozarova odgovornost - Klauzula kojom vozar preuzima na sebe odgovornost za štetu za koju po zakonu nije odgovoran - Utvrđivanje težine robe od vozarove strane prilikom preuzimanja na prijevoz : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 31, str. 46-48
  PDF (439 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Prijevoz stvari morem - Postojanje dvaju ugovora za jedan prijevoz - Odustanak od ugovora - Brisovna klauzula - Plaćanje polovine vozarine : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 31, str. 48-50
  PDF (403 KB)
  Pallua, Emilio.
  Brodar - Izvanugovorna odgovornost : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 8(1966), 31, str. 51-54
  PDF (567 KB)
  Filipović, Velimir.
  Prijevoz stvari morem - Kupoprodaja FOB - Oštećenje tereta prilikom ukrcaja, a prije prelaska brodske ograde - Ograničenje brodarove odgovornosti prema Carriage of Goods by Sea iz 1924. : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 8(1966), 31, str. 54-57
  PDF (573 KB)
  Pallua, Emilio.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost za djela lučkih slagača - Komercijalna i nautička djelatnost brodarovih ljudi : (prikaz presude i komentar: Odgovornost poslodavca za osobe kojima se u svom poslovanju služi prema engleskim presudama)
  UPPPK 8(1966), 31, str. 58-61
  PDF (593 KB)
  Jakaša, Branko.
  Lučki skladištar - Odgovornost - Viša sila - Skladištarova obavijest špediteru o prispjeću robe : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 8(1966), 31, str. 61-63
  PDF (420 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Protest : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 8(1966), 31, str. 63-65
  PDF (429 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Šteta na teretu uskladištenom na obali - Zastara : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 31, str. 65-66
  PDF (255 KB)
  Jakaša, Branko.
  Pomorska kupoprodaja - Klauzula na temelju koje je kupac dužan platiti robu nakon dolaska broda u luku : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 31, str. 66-67
  PDF (247 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodski agent - Brodarova odgovornost - Nadležnost suda - Manjak tereta - Protest : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 8(1966), 31, str. 67-68
  PDF (261 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Protest - Skladištar - Klauzula teretnice o prestanku brodarove odgovornosti : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 31, str. 69-70
  PDF (259 KB)
  Jakaša, Branko.
  Plovidba čamce radi zabave - Besplatna plovidba - Povreda osobe koja se prevozi čamcem : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 31, str. 70-71
  PDF (260 KB)
   
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja i prikazi presuda
  Sasson, Mario.
  Osiguranje automobila - Zastara - Regresni zahtjev osigurateljev : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 31, str. 71-72
  PDF (287 KB)
  Sasson, Mario.
  Osiguranje tereta na željeznici - Zastara osigurateljeva potraživanja prema željeznici : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 31, str. 73-74
  PDF (245 KB)
  Jakaša, Branko.
  Transportno osiguranje - Nadležnost suda - Stupanje osiguratelja u pravnu poziciju osiguranika : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 31, str. 74-75
  PDF (187 KB)
   

  UPPPK broj 32

  sadržaj

  DOKUMENTACIJA : prijevodi i komentari
  [Uredništvo].
  Pomorski prijevoz : (Uvodni komentar uz prijevod)
  UPPPK 8(1966), 32, str. 3
  PDF (72 KB)
  Pallua, Emilio.
  Transport maritime : Loi no 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affretement et de transport maritimes = Pomorski prijevoz : Zakon br. 66-420 od 18. lipnja 1966. o brodarskim ugovorima i o ugovorima o pomorskim prijevozima : (prijevod, usporedni tekst)
  UPPPK 8(1966), 32, str. 4-25
  PDF (1.7 MB)
   
  PRIKAZI ODLUKA DOMAĆIH I STRANIH SUDOVA I ARBITRAŽA
  Zloković, Kosta.
  Odgovornost brodara - Smrt putnika - Potraživanje putnikovih nasljednika - Ugovori o prijevozu stvari i putnika morem ''motornim splavom'' (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 32, str. 26-28
  PDF (411 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Radni spor posade broda - Nadležnost suda - Odgovornost jamca za obveze iz radnog spora : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 32, str. 28-29
  PDF (267 KB)
  Horvat, Lida.
  Prijevoz željeznicom - Oštećenje vagonskog pribora - Odgovornost imaoca prava : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 32, str. 29-31
  PDF (417 KB)
  Sasson, Mario.
  Lučki skladištar - Tovarni pribor vagona : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 32, str. 31-33
  PDF (412 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Uskladištenje tereta - Odgovornost brodara i skladištara - Protest - Stanje robe u ambalaži : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 32, str. 33-36
  PDF (593 KB)
  Badovinac, Gabro.
  Prijevoz stvari morem - Ukrcaj tereta - Prekostojnice - Odgovornost naručitelja i krcatgelja za prekostojnice - Vremenska tablica : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 32, str. 36-37
  PDF (267 KB)
  Rihtman, Zvone.
  Iskrcaj tereta iz broda - Lučki slagač - Naplata za izvršenje manipulacije : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 32, str. 37-38
  PDF (251 KB)
  Pallua, Emilio.
  Prijevoz stvari morem - Žive životinje - Primjena prava - Klauzule GENCON na koje se poziva zaključnica - Zastara - Šteta uzrokovana zakašnjenjem ukrcaja brodarovom krivnjom - Vozarina za manje ukrcani teret - Pribor za smještaj robe - Predah - Predaja pisma spremnosti : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 32, str. 39-44
  PDF (858 KB)
  Pallua, Emilio.
  Prijevoz stvari morem - Odgovornost brodara - Lako pokvarljivi teret - Vlastita mana tereta - Izuzeti slučajevi : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 8(1966), 32, str. 45-48
  PDF (578 KB)
  Pallua, Emilio.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost za slagačeva djela - Primjena precedenata : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 8(1966), 32, str. 49-51
  PDF (426 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Nadležnost suda - Klauzula teretnice o nadležnosti suda - Nadležnost suda za osiguratelja tereta - Klauzula teretnice o nadležnosti suda obvezuje i primaoca : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 32, str. 51-52
  PDF (231 KB)
  Jakaša, Branko.
  Zakup čamca u svrhu zabave : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 32, str. 52
  PDF (102 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Prirodno svojstvo robe - Vlastita mana robe - Pregled robe u skladištu broda - Osiguranje tereta : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 8(1966), 32, str. 53-55
  PDF (422 KB)
  Jakaša, Branko.
  Lučki skladištar - Odgovornost - Viša sila : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 8(1966), 32, str. 55-57
  PDF (430 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Odgovornost brodara - Viša sila - Klauzula o brodarovoj neodgovornosti za štete nakon iskrcaja : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 32, str. 58-59
  PDF (304 KB)
  Jakaša, Branko.
  Slaganje tereta na brod - Odgovornost slagača - Odgovornost brodskog agenta - Ograničenje odgovornosti - Primjena prava : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 8(1966), 32, str. 59-62
  PDF (595 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Vozarova odgovornost - Čista teretnica - Daljnja šteta - Gruba nepažnja - Granice i opseg odgovornosti u slučaju brodarove grube nepažnje - Zakonske kamate : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 8(1966), 32, str. 62-64
  PDF (425 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Odgovornost brodarovih slagača za manjak tereta kod ukrcaja - Čista teretnica : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 32, str. 65
  PDF (101 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Brodarova odgovornost - Vlastita mana robe - Šteta nastala vlastitom manom robe (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 32, str. 66-67
  PDF (253 KB)
  Jakaša, Branko.
  Prijevoz stvari morem - Naručitelj i podnaručitelj - Izdavanje teretnice : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 32, str. 67-68
  PDF (248 KB)
  Pallua, Emilio.
  Prijevoz putnika zrakom - Putna karta : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 8(1966), 32, str. 68-69
  PDF (273 KB)
  Dworski, Emanuel.
  Za umorstvo i pokušaj umorstva, tj. krivična djela izvršena na brodu koji vije zastavu SAD, nadležan je (...) : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 32, str. 70
  PDF (109 KB)
  Dworski, Emanuel.
  Teretnica po naredbi - Indosatar - Krcateljev propust - Nedovoljno pakiranje čeličnih limova : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 32, str. 71-72
  PDF (251 KB)
  Dworski, Emanuel.
  Slaganje tereta - Sjeme repice i pšenica - Klizave tvari - Tjelesne štete - Sposobnost broda za plovidbu : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 32, str. 72-73
  PDF (226 KB)
  Dworski, Emanuel.
  Tegljenje - Meteorološki izvještaj - Upotreba radara - Nepravilno sidrenje - Izvidnica na pramcu - Tjelesna šteta : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 32, str. 73-74
  PDF (255 KB)
  Dworski, Emanuel.
  Sudar brodova u tuđim teritorijalnim vodama - Primjena pravnih propisa obalne države - Obostrana krivnja za sudar - Propusti u vršenju propisane straže : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 32, str. 75-76
  PDF (242 KB)
   
  TRANSPORTNO OSIGURANJE : komentari aktualnih pitanja i prikazi presuda
  Sasson, Mario.
  Transportno osiguranje - Osigurateljeva subrogacija : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 32, str. 76-77
  PDF (242 KB)
  Jakaša, Branko.
  Osiguranje odgovornosti i profesionalne djelatnosti lučkog slagača : (prikaz presude i bilješka)
  UPPPK 8(1966), 32, str. 77-79
  PDF (416 KB)
  Jakaša, Branko.
  Osiguranje tereta - Teret dokaza o uzroku štete - Požar : (prikaz presude)
  UPPPK 8(1966), 32, str. 79-80
  PDF (279 KB)

   


   Popis autora u 1966. godini

   prezime, ime        br. časopisa

  • Arneri, Dušan 29
  • Badovinac, Gabro 29, 30, 31, 32
  • Drvarski, Tatjana 29
  • Dworski, Emanuel 3', 32
  • Filipović, Velimir 29, 30, 31
  • Grabovac, Ivo 29
  • Horvat, Lida 29, 32
  • Ivković, Đorđe 30
  • Jakaša, Branko 29, 30, 31, 32
  • Katičić, Natko 30
  • Pallua, Emilio 29, 30, 31, 32
  • Piassevoli, Nikša 30
  • Rihtman, Zvone 29, 30, 31, 32
  • Sasson, Mario 29, 31, 32
  • Sikirić, Dragutin 29, 30
  • Zloković, Kosta 29, 31, 32

 
Copyright © 2013. - Jadranski zavod HAZU
Podatke prikupila, tekstove skenirala i stranice uređuje i ažurira: Marula Vujasinović marula@hazu.hr